ly 12 THUYET TUONG DOI HEP 13

Giáo án Vật 12 - THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP pptx

Giáo án Vật lý 12 - THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP pptx
... ? GV : Theo thuyết tương đối, hệ kín bảo toàn ? IV / NỘI DUNG : Hạn chế học cổ điển Các tiên đề Anh – xtanh Tiên đề I (nguyên lí tương đối) : Hiện tượng vật lí diễn hệ quy chiếu quán tính Tiên ... (nguyên lí bất biến vận tốc ánh sáng) : Vận tốc ánh sáng chân độ lớn c hệ quy chiếu quán tính, không phụ thuộc vào phương truyền vào vận tốc nguồn sáng hay máy thu : Hệ : - Sự co độ dài : Độ dài ... Thế lượng nghỉ ? GV : Thế động vật ? GV : Thế lượng toàn phần ? GV : Theo vật học cổ điển, hệ kín khối lượng nghỉ lượng nghỉ có đặc điểm ? GV : Theo thuyết tương đối, hệ kín khối lượng nghỉ lượng...
 • 8
 • 366
 • 1

Giải các bài tập 12 phần lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối hẹp

Giải các bài tập lý 12 phần lượng tử ánh sáng, thuyết tương đối hẹp
... ÷ c   h h + Khối lượng tương đối tính phôtôn: mph = Động lượng tương đối tính phôtôn: p = mphc = cλ λ * Phương pháp giải: Để tìm đại lượng liên quan đến thuyết tương đối hẹp ta viết biểu thức ... C C B 10 A 11 C 12 A 13 B 14 A 15 A 16 C 17 A 18 D 19 A 20 B 21 B 22 A 24 B 25 A VIII SƠ LƯỢC VỀ THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP A TÓM TẮT LÝ THUYẾT * Các tiên đề Anhxtanh: - Tiên đề I: Các tượng vật lí ... m0 1− - Khối lượng vật chuyển động (khối lượng tương đối tính): m = 1− v ; với m0 khối lượng nghĩ c2 Điều có nghĩa vật chuyển động khối lượng tăng lên m0 → → - Động lượng tương đối tính: p =...
 • 11
 • 945
 • 0

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 85: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP pps

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 85: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP pps
... 3.108 - Trình bày nội - Nhận xét, bổ xung dung tiên đề trình bày bạn Anhxtanh? m/s - Đọc SGK phần 3, Hệ - Nhận xét, tóm a Tìm hiểu hệ thuyết tương đối tắt hẹp: + Sự co lại độ dài Hệ thuyết tương đối ... xét, bổ học tập - Trả lời câu hỏi - Nhận xét, bổ C2 xung, tóm tắt - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C2 -Nhận xét, đánh giá dạy V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm tập SGK - Ghi câu hỏi tập nhà - Về làm tập đọc ... tương đối - Trình bày hệ chuyển v l  l 1 hẹp: c động: - Từ tiên đề - Nhận trên, suy hệ xung xét, bổ + Sự dãn khoảng thời gian gì? - Trả lời câu hỏi chuyển động: - Trình bày hệ C1 t  t  - Đọc...
 • 5
 • 461
 • 2

Vât 12 Phân ban: Bài 67 + 68 : THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP ppt

Vât lý 12 Phân ban: Bài 67 + 68 : THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP ppt
... : tương đối học cổ điển HS : Xem SGK trang 283 ví dụ cụ thể GV : GV trình bày hệ thứ HS : Chứng minh công thức 67. 1 trang thuyết tương đối : co độ dài 283 SGK GV : GV yêu cầu HS làm toán HS : ... động GV : Nêu ý nghĩa kết thu HS : Chứng minh công thức 67. 2 trang 283 SGK GV : GV yêu cầu HS làm toán HS : Thời gian tương đối cụ thể để minh họa hệ thứ hai HS : Quan sát hình minh họa GV : Nêu ... m0 HS : 1 v2 c2 HS : m0 HS : Hệ quy chiếu học cổ điển Viết biểu thức ? GV : Đại lượng gọi khối lượng tương đối tính ? GV : Đại lượng gọi khối lượng HS : Để thấy rõ thông thường ta có : nghỉ...
 • 8
 • 279
 • 0

chuyên đề ôn thi đại học môn thuyết tương đối hẹp - vũ đình hoàng

chuyên đề ôn thi đại học môn lý thuyết tương đối hẹp - vũ đình hoàng
... Theo thuyết tơng đối, khối lợng tơng đối tính khối lợng nghỉ vật vận tốc vật A có giá trị không đổi theo thời gian B có phơng không đổi C không D vận tốc ánh sáng chân không Câu27: Trong thuyết ... mêzôn 6.1 0-6 s tốc độ 0,95c Thời gian sống trung bình hạt nhân mêzôn đứng yên hệ quy chiếu quán tính A 1,87.1 0-6 s B 18,7.1 0-6 s C 1,87.1 0-4 s D 1,78.1 0-6 s Câu32: Trong câu sau đây, câu sai ? Theo thuyết ... ? A Theo thuyết tơng đối khối lợng nghỉ lợng nghỉ tơng ứng không thi t bảo toàn, có lợng toàn phần bảo toàn B Theo vật lí học cổ điển khối lợng lợng(thông thờng) vật bảo toàn C Trong học cổ điển,...
 • 14
 • 387
 • 0

giáo án về sơ lượt thuyết tương đối hẹp vật lí 12

giáo án về sơ lượt thuyết tương đối hẹp vật lí 12
... hạt vật chất tự nhiên (hiện nay) HĐ 3: Các hệ thuyết tương đối hẹp 10 + Sự co lại độ dài + Từ thuyết tương đối hẹp Hệ thuyết tương chậm lại đồng hồ chuyển Anh-xtanh người ta xây dựng đối hẹp: ... có trị số 1 /12 ) + Nêu đơn vị đơn vị cácbon khối lượng nguyên tử C12 học hoá học? m C12 + 1u = 12 1 12 = g m C12 = 1u = 12 N A N A + Vậy 1u kg? 12 12 g + 1u = 12 + 1u ≈ 1,66.10=27kg 12 6, 0221.10 ... bao gồm + Theo vật lý học cổ điển m o + Theo vật lý học cổ điển, đối lượng nghỉ động Eo bảo toàn Còn với hệ kín khối lượng nghỉ vật theo thuyết tương đối lượng nghỉ có đặc điểm + Đối với hệ kín,...
 • 27
 • 417
 • 6

Vật đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 2 pps

Vật lý đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 2 pps
... ) = W c c r r 2 W = mc v p = mv 2 2 W = m c + p c m 0c 2 v c z Độ hụt khối phân rã hạt nhân: W = W1 + W2 mc = m1c 2 v c m1c 2 v c > m1c + m 2c 2 v c m 2c 2 v c > m 2c m > m1 + m2 Khối lợng hạt ... 3/ 2 c (1 ) c v2 c dW = c dm Hệ thức Anhxtanh: W = mc + C W = 0; m = 0; C = Hệ W = mc x Động năng: Wd = mc m c = m c ( 2 2 v c 1) 2 1v v 2 2c c Nếu v...
 • 11
 • 274
 • 5

Vật đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 1 docx

Vật lý đại cương - Thuyết tương đối hẹp Einstein phần 1 docx
... nhân quả:Hai kiện 1- nguyên nhân, 2-hệ x1=vt1, x2=vt2 với x2>x1 Vv ( t t1 ) [1 ] c t ' t1 ' = V c vt1 t2>t1 Nguyên nhân xảy trớc hệ hệ qui chiếu 4.2 Sự co ngắn Lorentz x1 ' = x2 ' = x ... l=l0 Thời gian l tơng đối Trong hệ chuyển động K:t V t'2 + x' Trong hệ đứng yên K: t c t2 = t ' t '1 V2 V t t1 = t ' = t 2 c V2 c c V t '1 + x ' V=2,9996 .10 8m/s t =1 0-2 t c t1 = V Khoảng thời ... Lorentz -> BĐ Galilê x=x-Vt, y=y, z=z, t=t x=x+Vt, y=y, z=z, t=t Các hệ phép biến đổi Lorentz: 4 .1 Khái niệm tính đồng thời v quan hệ nhân V t t1 ( x x1 ) c t ' t1 ' = V2 c t=t=0 x1=x2 Hai...
 • 12
 • 515
 • 4

thuyết + Bài tập chương Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Lý thuyết + Bài tập chương Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
... Theo hệ thuyết tương đối hẹp, vật chuyển động với tốc độ lớn người quan sát đứng yên thấy độ dài vật A lớn B bé C không thay đổi D ban đầu tăng, sau giảm 8.4 Theo hệ thuyết tương đối hẹp, độ ... độ tương ứng vA vB tương đối lớn so với c Biểu thức sau ? 2 A (m0A + m0B)c2 = const B m 0A v A + m 0B v B = const C m 0A c2 v − ( A )2 c + m 0Bc v − ( B )2 c = const D m 0A v A v − ( A )2 c + ... LƯNG VÀ NĂNG LƯNG 1.Khối lượng tương đối tính Theo học cổ điển, động lượng đặc trưng cho chuyển động mặt động lực học Trong thuyết tương đối, động lượng tương đối tính vật chuyển động với vận...
 • 8
 • 187
 • 1

thuyết + bài tập chương Sơ lược về thuyết tương đối hẹp

Lý thuyết + bài tập chương Sơ lược về thuyết tương đối hẹp
... Theo hệ thuyết tương đối hẹp, vật chuyển động với tốc độ lớn người quan sát đứng yên thấy độ dài vật A lớn B bé C không thay đổi D ban đầu tăng, sau giảm 8.4 Theo hệ thuyết tương đối hẹp, độ ... chuyển động với tốc độ tương ứng vA vB tương đối lớn so với c Biểu thức sau ? 2 A (m0A + m0B)c2 = const B m 0A v A + m 0B v B = const 2 m 0A c m 0Bc m 0A v A m 0B v B + = const + = const C D vA vB ... : m0ph = mph − c v = c nên: m0ph = (51.8) Vậy, khối lượng nghỉ phôtôn BÀI TẬP 1.Theo thuyết tương đối, khối lượng tương đối tính vật có khối lượng nghỉ m chuyển động với tốc độ v ε = hf = −1...
 • 7
 • 169
 • 0

Tiểu luận môn vật thuyết tương đối hẹp

Tiểu luận môn vật lý thuyết tương đối hẹp
... vận tốc v, lớn khối lượng riêng: b) Động lượng tương đối tính • Động lượng chất điểm tương đối: • Phương trình động lượng học: c) Năng lượng tương đối tính • Năng lượng chất điểm • Năng lượng nghỉ: ... mo2 c4 pc d) Hệ Từ hệ thức Einstein Khi vật chuyển động, cho động T vật ( động lúc đầu không)  Theo thuyết tương đối • Biểu thức động viết: • Năng lượng vật: Ta nhận thấy v phải nhỏ c, v lớn Sẽ ... 4) Các hệ phép biến đổi Lorentz a) Tính tương đối đồng thời – Quan hệ nhân + Tính tương đối đồng thời • Giả sử xung sáng phát từ toa tàu vào ga, truyền đầu tàu...
 • 19
 • 223
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Ứng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm gạo Điện Biên (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của sự thỏa mãn trong công việc đến dự định nghỉ việc của người lao động tại Công ty cổ phần Kim Sơn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng hồ sơ địa chính dạng số cho xã Tân Thịnh, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Đánh giá công tác phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20102015 (LV thạc sĩ)giáo trình nghiệp vụ bán hàngCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treHạn chế tài chính và quyết định đầu tư của các công ty trên thị trường chứng khoán việt namNghiên cứu các nhân tố tác động đến việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh long anTác động của rủi ro thanh khoản đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần việt namVốn chủ sở hữu và rủi ro mất khả năng thanh toán của các ngân hàng thương mại việt namCác nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng thông tin kế toán trên báo cáo tài chính hợp nhất của các công ty niêm yết tại thành phố hồ chí minhNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcĐánh giá thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn quận thanh xuân, thành phố hà nộiBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayCơ sở địa lý cho quản lý và bảo vệ môi trường huyện vân đồn, tỉnh quảng ninhĐánh giá mức độ tổn thương ngành du lịch do tác động của biến đổi khí hậu tại tỉnh nghệ an
Đăng ký
Đăng nhập