ly 12 HIEN TUONG QUANG DIEN 27

Giáo án Vật 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc

Giáo án Vật lý 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG doc
... chùm ánh sáng có bước sóng, mạch xuất dòng điện gọi dòng quang điện Nhỏ trị số o; o : giới hạn quang điện Các định luật quang điện a) Định luật quang điện thứ Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng ... sáng “Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi phôtôn (hay lượng tử ánh sáng) Phôtôn có vận tốc ánh sáng, có động lượng xác c  định mang lượng xác định  = hf  h  phụ thuộc tần số f ánh sáng, mà không ... giả thuyết lượng tử lượng Plăng ? HS : Với chùm sáng có khả GV : Trình bày thuyết lượng tử ánh gây tượng quang điện, số sáng Einstein ? êlectron quang điện bị bật khỏi mặt GV : Hãy tính lượng...
 • 9
 • 654
 • 0

Giáo án Vật 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN I / MỤC TIÊU : Hiểu potx

Giáo án Vật lý 12 - HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN I / MỤC TIÊU : Hiểu potx
... GV : Quang i n trở chế tạo dựa tương vật ? GV : Giáo viên mo tả pin quang i n ? IV / N I DUNG : Hiện tượng quang i n : Hiện tượng giảm i n trở, tức tăng độ dẫn i n bán dẫn tác dụng ánh ... GV : Quang i n trở chế tạo Hoạt động : dựa tương vật ? HS : Nguồn i n GV : Giáo viên mô tả quang i n trở HS : Hiệu ứng quang i n ? HS : Học sinh quan sát hình 62.1 GV : Pin quang i n ... ánh sáng g i tượng quang dẫn Hiện tượng tạo thành êlectron dẫn lỗ trống bán dẫn, tác dụng ánh sáng thích hợp, g i tượng quang i n Quang i n trở : Hình 62.1 Mạch i n dùng quang i n trở Pin quang...
 • 4
 • 485
 • 1

ÔN TẬP MÔN LÍ 12: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - QUANG TRỞ - PIN QUANG DIỆN pdf

ÔN TẬP MÔN LÍ 12: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG - QUANG TRỞ - PIN QUANG DIỆN pdf
... Câu Quang điện trở hoạt động dựa vào nguyên tắc nào? A Hiện tượng nhiệt điện B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng quang điện D Sự phụ thuộc điện trở vào nhiệt độ Câu 10 Điều sau sai nói quang điện ... dựa tượng quang điện C Điện trở quang trở tăng nhanh quang trở chiếu sáng D Điện trở quang trở không đổi quang trở chiếu sáng ánh sáng có bước sóng ngắn Câu 12 Một chất quang dẫn có giới hạn quang ... điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn có gắn điện cực B Quang điện trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi theo nhiệt độ C Quang điện trở dùng thay cho tế bào quang điện...
 • 5
 • 584
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 78-B: CỦNG CỐ BÀI TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pdf
... không c = 3.108m/s A 2,75.1 0-1 9J B 3,97.1 0-1 9J 3,18.1 0-1 9J C 4,15.1 0-1 9J D V/ CỦNG CỐ - DẶN DÒ - Làm tập SGK - Ghi câu hỏi tập nhà - Về làm tập đọc sau ... quang điện phủ Na có giới hạn quang điện 0,5m Tìm động ban đầu cực đại electron quang điện Cho số plăng h = 6,625.1 0-3 4 J.s, vận tốc ánh sáng chân không c = 3.108m/s A 2,75.1 0-1 9J B 3,97.1 0-1 9J ... -Học kỹ tượng quang điện, cácđịnh luật quang điện C BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: Câu Cho khối lượng electron m = 9,1.1 0-3 1kg, điện tích electron e = 1,6.1 0-1 9C; Tính vận tốc ban...
 • 6
 • 330
 • 2

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 72-73: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 72-73: HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN NGOÀI CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf
... định luật quang điện? quang điện (giới hạn quang điện) SGK b) Định luật 2: - Đọc SGK phần (dòng quang điện - Sau định luật 1, bão hoà) SGK GV giải thích - Thảo luận c) Định luật 3: giới hạn quang ... tắt - Nhận xét, bổ + Hiện b) Hiện tượng - Thảo luận quang điện: SGK - Chiếu chùm sáng nhóm, trình bày bước sóng ngắn có Iqd tượng Thí nghiệm quang điện khảo sát với tế - Thay đổi kính lọc - Nhận ... tắt - Nhận xét, bổ Uh Uh: hiệu điện + Nhận xét kết xung tình bày hãm bạn thí nghiệm? - Ibh phụ thuộc - Khi có dòng - Nêu nhận xét vào cường độ ánh quang điện? - Dòng quang điện kết quan sát sáng...
 • 5
 • 320
 • 1

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 73-B: CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 73-B: CỦNG CỐ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN VÀ CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN pdf
... quang điện phụ thuộc vào chất kim loại làm catôt Câu Phát biểu sau đúng? A Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại chiếu vào kim loại ánh sáng thích hợp B Hiện tượng quang điện ... bào quang điện? A) Hiệu điện anốt catốt tế bào quang điện có giá trị âm dòng quang điện triệt tiêu B) Dòng quang điện tồn hiệu điện anốt catôt tế bào quang điện không C) Cường độ dòng quang điện ... tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại bị nung nóng C Hiện tượng quang điện tượng electron bị bứt khỏi kim loại đặt kim loại vào điện trường mạnh D Hiện tượng quang điện tượng electron...
 • 7
 • 206
 • 0

Giáo án Vật 12 nâng cao - TIẾT 76-77-78: TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pptx

Giáo án Vật lý 12 nâng cao - TIẾT 76-77-78: TẬP VỀ HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN pptx
... HĐ CỦA GIÁO THỨC - Yêu cầu báo cáo - Trình bày Tóm sĩ số, chuẩn bị quang điện - Hiện tượng - Nhận xét, bổ quang điện; xung định luật quang - Đọc bài, tóm kiến công thức thức: tắt điện - Các công ... - Đủ SGK ghi chép - Ôn lại công thức quang điện - Bài tập SGK SBT C KIỂM TRA BÀI CŨ: -Hiện tượng quang điện ? Phát biểu định luật quang điện D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC HĐ ... thức Uh, H photon ánh sáng giây quang điện - áp dụng I = Ne.e;Ne số bh - Yêu cầu HS nêu công thức êlectron quang điện công tìm đại 1s thức quang lượng H điện - Thay số tìm - Trình bày kết cuối...
 • 11
 • 129
 • 0

Vât 12 Phân ban: Bài 59 + 60 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG docx

Vât lý 12 Phân ban: Bài 59 + 60 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG docx
... hồ quang điện tích âm thủy tinh không màuthì hai điện nghiệm ? HS : Nêu định nghĩa GV : Hiện tượng quang điện ? HS : Nêu định nghĩa GV : Electron quang điện ? Hoạt động : HS : Xuất hiện tượng quang ... + Khi UAK > 0, chiếu chùm ánh sáng có bước sóng, mạch xuất dòng điện gọi dòng quang điện Nhỏ trị số o; o : giới hạn quang điện 3 Các định luật quang điện a) Định luật quang điện thứ Hiện tượng ... sóng ánh sáng kích thích chất kim loại Thuyết lượng tử ánh sáng “Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi phôtôn (hay lượng tử ánh sáng) Phôtôn có vận tốc ánh sáng, có động lượng xác định mang c  lượng...
 • 9
 • 184
 • 0

Vât 12 Phân ban: Bài 62 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN doc

Vât lý 12 Phân ban: Bài 62 : HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN TRONG QUANG ĐIỆN TRỞ PIN QUANG ĐIỆN doc
... động : GV : Thế tượng quang điện HS : Hiệu ứng quang điện trong ? GV : Quang điện trở chế tạo dựa HS : Học sinh quan sát hình 62. 1 tương vật ? Hoạt động : GV : Giáo viên mô tả quang điện trở ... sáng thích hợp, gọi tượng quang điện Quang điện trở : Hình 62. 1 Mạch điện dùng quang điện trở Pin quang điện : Hình 62. 2 Hình cắt ngang pin quang điện silic V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi ... điện trở ? HS : Nguồn điện HS : Hiệu ứng quang điện GV : Pin quang điện ? GV : Quang điện trở chế tạo dựa HS : Học sinh quan sát hình 62. 1 tương vật ? GV : Giáo viên mo tả pin quang điện ? IV...
 • 4
 • 120
 • 0

bài giảng hiện tượng quang điện. thuyết lượng tử ánh sáng - vật 12 bài 30 - gv.n.t.anh

bài giảng hiện tượng quang điện. thuyết lượng tử ánh sáng - vật lý 12 bài 30 - gv.n.t.anh
... số Plăng Lượng tử lượng: Lượng lượng hf gọi lượng tử lượng (ε ) Ta có ε = hf h = 6, 625.10 − 34 Js Max Planck (185 8- 1947) III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Thuyết lượng tử ánh sáng a) Ánh sáng tạo ... nguyên tử hay phân tử phát xạ hoặc hấp thụ ánh sáng chúng phát hay hấp thụ phôtôn III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG Giải thích định luật giới hạn quanh điện thuyết lượng tử ánh sáng Hiện tượng quang ... SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG ` - Tính chất song ánh sáng: giao thoa, nhiễu xạ… IV LƯỠNG TÍNH SÓNG - HẠT CỦA ÁNH SÁNG ` - Tính chất song ánh sáng: giao thoa, nhiễu xạ… - Tính chất hạt ánh sáng: tượng quang...
 • 17
 • 289
 • 0

bài giảng vật 12 bài 31 hiện tượng quang điện trong

bài giảng vật lý 12 bài 31 hiện tượng quang điện trong
... I Hiện tượng quang điện Thí nghiệm Héc tượng quang điện Dụng cụ: + Một điện nghiệm có gắn với kẽm + Đèn hồ quang + Đèn pin chiếu sáng + Thanh nhiễm điện, cọ sát Định nghĩa - Hiện tượng ánh ... ngắn hay giới hạn quang điện λ kim loại đó, gây tượng quang điện λ ...
 • 13
 • 1,019
 • 0

slike bài giảng vật 12 bài 30 hiện tượng quang điện - thuyết lượng tử ánh sáng

slike bài giảng vật lý 12 bài 30 hiện tượng quang điện - thuyết lượng tử ánh sáng
... LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG BÀI 30 HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG I HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN II ĐỊNH LUẬT VỀ GIỚI HẠN QUANG ĐIỆN III THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG IV LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH ... LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN ĐK XẢY RA HIỆN TƯỢNG QUANG ĐIỆN THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG TÀI LIỆU THAM KHẢO - Vật 12, Nxb Giáo dục, Hà Nội 2008 - ... hạn quang điện IV LƯỠNG TÍNH SÓNG – HẠT CỦA ÁNH SÁNG Hiện tượng giao thoa ánh sáng cho thấy ánh sáng có chất sóng điện từ Hiện tượng quang điện cho thấy ánh sáng có chất hạt - Vậy: ánh sáng vừa...
 • 24
 • 416
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử môn hóa 2017 chất lượngđề thi thử môn hóa chuyên hạ long 2017sử dụng hệ tọa đọ Oxyz giải các bài toán hình không gian hayFULL 11 đề môn hóa TÙNG TNVThu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh PhúcThu hút nguồn vốn ODA cho giáo dục đại học ở Việt NamThư viện đại học với vấn đề tài nguyên giáo dục mởTriết lý nhân sinh của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử và giá trị lịch sử của nóTư tưởng triết học của Karl Popper trong tác phẩm tri thức khách quanVai trò của gia đình trong việc ngăn ngừa tội phạm vị thành niênVai trò kết nối các nguồn lực nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo tại xã Đội BÌnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang trong giai đoạn từ năm 2010 đến nayVấn đề đời sống văn hóa của người lao động Việt Nam trên báo điện tử (Khảo sát báo Lao động online, Lao động thủ đô onlineVấn đề tính dục trong thơ nôm của Hồ Xuân Hương dưới góc nhìn văn hóaVăn hóa doanh nghiệp tại Viễn thông Hà GiangViệc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng NamXây dựng chương trình truyền thông về Biến đổi khí hậu tới các doanh nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào CaiXây dựng phương pháp phát hiện một số chủng Human Papilloma virus nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung ở Việt Nam bằng kỹ thuật Realtime PCRXuất phát từ những vấn đề trên, tác giả nghiên cứu đã quyết định lựa chọn đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Pilgrimage Village (Làng Hành HươngĐỀ CƯƠNG ôn tập môn HÓA HỌC 12 1516TRÁCH NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập