ly 12 dai cuong mach dao dong

Bài giảng Vật 12. Bài 20 Mạch dao đông

Bài giảng Vật Lý 12. Bài 20 Mạch dao đông
... Marconi Các thiết bị truyền thông 29/3 /200 8 16/5 /201 2 Dao động điện từ, tương tự chúng với dao động sóng Dao động điện từ tự do, dao động tắt dần, hệ dao động, dao động cưỡng cộng hưởng điện Điện ... Chu kì mới… DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ CỦA MẠCH LC VÀ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN Camera MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Dao động điện từ mạch LC: b) Khảo sát định lượng Gợi ý: Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch AB ( ... i + B 13 Vận dụng MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Năng lượng điện từ mạch LC 14 MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Năng lượng điện từ mạch LC q0 1 2 W = WC + WL = = C.U = L.I0 = const 2C 2 15 MẠCH DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ Năng...
 • 20
 • 113
 • 0

thuyết đại cương về dao động điều hòa

lý thuyết đại cương về dao động điều hòa
... CHƢƠNG II DAO ĐỘNG CƠ CHỦ ĐỀ ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I KIẾN THỨC TRỌNG TÂM * Dao động cơ, dao động tuần hòan + Dao động chuyển động qua lại vật quanh VTCB + Dao động tuần hòan dao động mà ... khoảng thời gian Δt : N  t T Dao động điều hòa + Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm côsin hay sin thời gian nhân với số Vận tốc gia tốc vật dao động điều hòa 4.1 Vận tốc đạo hàm bậc li ... nhất) vật dao động từ li độ x1 đến li độ x2 Cách : Ta dùng mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn + Khi vật dao động điều hòa từ li độ x1 đến li độ x2 tƣơng ứng với chất điểm chuyển động tròn...
 • 33
 • 361
 • 1

CHỦ ĐỀ 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VẬT 12

CHỦ ĐỀ 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VẬT LÝ 12
... H C V TLÝ CH 1: M'2 I C NG V DAO NG I U HOÀ M '1 A http://lophocthem.com ∆t = ∆ϕ ω = ϕ − 1 ω Phone: 016 89.996 .18 7 vuhoangbg@gmail.com x1 A ≤ 1 ,ϕ ≤ π ) vi x2 ( co s ϕ = A co s 1 = 10 Chiu ... 1: Phone: 016 89.996 .18 7 vuhoangbg@gmail.com I C NG V DAO NG I U HOÀ I KI N TH C CHUNG: * Dao ng c , dao ng tu n hoàn + Dao ng c chuy n ng qua l i c a v t quanh v trí cân b ng + Dao ng ... dài qu∃ o: 2A 11 Quãng ng i chu k 4A; 1/ 2 chu k 2A Quãng ng i l/4 chu k A v t i t& VTCB n v trí biên hoc ngc l i 12 Quãng ng v t i c t& th i i m t1 n t2 x1 = Aco s(ωt1 + ϕ ) x2 =...
 • 37
 • 310
 • 2

Đại cương về Dao động điều hòa - Tài liệu - Vật 12 - P2

Đại cương về Dao động điều hòa - Tài liệu - Vật lý 12 - P2
... ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa, 180 s vật thực 90 dao động Đưa vật cách vị trí cân cm truyền cho vật tốc độ 2π cm/s hướng vị trí cân Lập phương trình dao động vật, chọn t = lúc truyền ... ………………………………………………………………………………………………………………………… Ví dụ Một vật dao động điều hòa Khi vật có li độ x1 = cm v1 = 40 cm/s Khi vật qua vị trí cân vật có tốc độ v = 50 cm/s a) Tính biên độ, chu kỳ dao động vật b) Tìm x3 vật có tốc độ v3 = ... đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Vật 12 Thầy ĐặngViệt Hùng  x = A cos φ Xác định pha ban đầu φ: Xét t = ta có  ⇒φ  v0 = −ωA sin φ Chú ý: + Biên độ dao động vật phụ thuộc vào...
 • 4
 • 186
 • 0

Đại cương về Dao động điều hòa - Tài liệu - Vật 12 - P1

Đại cương về Dao động điều hòa - Tài liệu - Vật lý 12 - P1
... số pha ban đầu dao động Hocmai.vn – Ngôi trường chung học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Vật 12 Thầy ĐặngViệt Hùng b) Tìm li độ dao động + Pha dao động 450 + Ơ ... 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | - Khóa học Vật 12  v max  Từ ta có kết quả:  a max  Thầy ĐặngViệt Hùng a max  ω = v = ωA  max ⇒ =ω A  v max A=  ω  2π   Ví dụ Một vật dao động điều hòa với ... dao động điều hòa quỹ đạo thẳng dài 20 cm, với tần số góc rad/s Tính tốc độ cực đại gia tốc cực đại vật Hướng dẫn giải: 20 + Biên độ dao động vật: A = = = 10 cm 2 + Tốc độ cực đại vật: v max =...
 • 4
 • 212
 • 0

Đại cương về Dao động điều hòa - Bài tập Trắc nghiệm - Vật 12 - P2

Đại cương về Dao động điều hòa - Bài tập Trắc nghiệm - Vật lý 12 - P2
... C Dao động điều hòa biểu diễn vectơ không đổi D Khi vật dao động điều hòa vật dao động tuần hoàn Câu 60: Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng? Cứ sau khoảng thời gian chu kỳ: A vật ... C -3 cm D -4 0 cm Câu 35 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(4πt + π/2) cm, tọa độ vật thời điểm t = 10 s A x = cm B x = C x = –3 cm D x = –6 cm Câu 36 Một vật dao động điều hòa ... 25 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Biết quãng đường chất điểm chu kì dao động 16 cm Biên độ dao động chất điểm A cm B cm C 32 cm D 16 cm Câu 26 Một vật dao động điều hòa với phương trình...
 • 4
 • 585
 • 4

Vật đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 3 ppsx

Vật lý đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 3 ppsx
... Pm B(1 cos ) Công ny độ giảm lợng khung từ trờng: Wm()-Wm(0) = Pm.B.(1-cos) Có thể viết thnh: Wm()-Wm(0) = -Pm.B cos-(-Pm.B cos0) Wm() = -Pm.B cos r r Wm ( ) = Pm B B r B 5.4 Công từ lực r F ... F.d=I.aBb.sin=ISBsin r r = Pm ì B = Pm.B.sin Năng lợng tơng tác mạch điện v từ trờng: Khi khung quay góc d, ngẫu lực thực công: dA= -d= -Pm.B.sin d Dấu - góc giảm -> giảm lợng Ngẫu lực từ sinh công đa góc 0: ... => F=2.1 0-7 N/m Định nghĩa Ampe: Ampe l cờng độ dòng không đổi chạy qua dây thẳng song song di vô hạn chân không cách 1m gây lực tác dụng m dây l 2.1 0-7 N 5 .3 Tác dụng từ trờng lên mạch r điện kín...
 • 10
 • 179
 • 0

Vật đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 2 pptx

Vật lý đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 2 pptx
... vòng) tổng đại số dòng điện xuyên qua diện tích giới hạn đờng cong Chiều dơng dòng điện theo qui tắc vặn ren phải: Chiều vặn - chiều lấy tích phân, chiều tiếnchiều dòng điện r r I I1 I2 I3 H d ... cos( Hd l ) phần: H = I C C r r r dl cos( Hd l ) = rd r r I I Hd l = 2r rd = d C C C C bao quanh dòng điện: d = r r Hd l = I C C C không bao quanh dòng điện: C d = 1a d + d 2b1 = + ... Ampe dòng điện ton phần: I Lu số véc tơ cờng C P độ từ trờng dọc theo d o đờng cong kín (C) l đại r dl r lợng trị số tích r r H phân Hd l dọc theo Định luật Ampe đờng cong đó: r r r r dòng điện...
 • 11
 • 168
 • 0

Vật đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 1 pdf

Vật lý đại cương - Mạch điện dòng một chiều phần 1 pdf
... 1 Tơng tác từ dòng điện, định luật Ampe 1. 1 Thí nghiệm tơng tác từ Tơng tác từ Tơng tác từ dòng điện - -+ + 1. 2 Định luật Ampe rr r d l , r v n theo thứ ... chồng chất từ trờng r Véc tơ cảm ứng từ B dòng điện bất kỳr gây M tổng véc tơ cảm ứng từ dB tất phần tử nhỏ dòng điện gây ra: r r B = dB dòng điện Trong bi toán cụ thể: Xác định phơng, chiều ... , R R I=1A, 2R=1m 1A H= 1m A/m l cờng độ từ trờng sinh chân không dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng di vô hạn, thiết diện tròn điểm vòng tròn đồng trục với dây có chu vi l 1m b, Dòng điện tròn...
 • 11
 • 313
 • 1

ÔN TẬP THI TN MÔN LÍ 12 Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ potx

ÔN TẬP THI TN MÔN LÍ 12 Chủ đề 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ potx
... Phát biểu sau động dao động điều hoà không A Động biến đổi điều hoà chu kì B Động biến đổi điều hoà chu kì với vận tốc C Thế biến đổi điều hoà tần số gấp lần tần số li độ D Tổng động không phụ thuộc ... đúng? A Trong dao động điều hoà vận tốc li độ chiều B Trong dao động điều hoà vận tốc gia tốc ngược chiều C Trong dao động điều hoà gia tốc li độ ngược chiều D Trong dao động điều hoà gia tốc li ... 750g dao động điều hoà với biên độ 4cm, chu kì s, (lấy   10) Năng lượng dao động vật A W = 60kJ B W = 60J C W = 6mJ D W = 6J 1.26 Phát biểu sau với lắc đơn dao động điều hoà không đúng? A Động...
 • 3
 • 251
 • 0

đại cương về dao động điều hòa số 12

đại cương về dao động điều hòa số 12
... phần Câu 36: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, khác pha ban đầu dao động điều hòa có A biên độ tổng biên độ hai dao động thành phần B chu kỳ tổng chu kỳ hai dao động thành ... hai dao động điều hòa phương, tần số không phụ thuộc vào A biên độ dao động thành phần thứ B biên độ dao động thành phần thứ hai C độ lệch pha hai dao động thành phần D tần số chung hai dao động ... đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẳn π D Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Câu 22: Cho hai dao động điều hòa phương chu kì T = (s) Dao...
 • 4
 • 334
 • 1

đại cương về dao động điều hòa số 12

đại cương về dao động điều hòa số 12
... phần Câu 36: Dao động tổng hợp hai dao động điều hòa phương, tần số, khác pha ban đầu dao động điều hòa có A biên độ tổng biên độ hai dao động thành phần B chu kỳ tổng chu kỳ hai dao động thành ... hai dao động điều hòa phương, tần số không phụ thuộc vào A biên độ dao động thành phần thứ B biên độ dao động thành phần thứ hai C độ lệch pha hai dao động thành phần D tần số chung hai dao động ... đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số chẳn π D Biên độ tổng hợp có giá trị cực đại, độ lệch pha hai dao động thành phần số lẻ π Câu 22: Cho hai dao động điều hòa phương chu kì T = (s) Dao...
 • 4
 • 75
 • 0

Slide vật lớp 12 bài 20 mạch dao động _H.P Hoài

Slide vật lý lớp 12 bài 20 mạch dao động _H.P Hoài
... nghĩa dao động ện từ tự C kỳ tần số dao riêng MDĐ III NĂNG LƯƠNG ĐIỆN TỪ Mạch dao động lí tưởng ( Rm = ) L, RL= L Bài 20 I MẠCH DAO ĐỘNG I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động gì? h dao động gì? ách hoạt động ... I MẠCH DAO ĐỘNG: Cách hoạt động: (tt) Kết quả: Tạo dòng điện xoay chiều mạch dao động Tạo điện áp xoay chiều hai tụ II DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ TỰ DO TRONG MẠCH DAO ĐỘNG: I MẠCH DAO ĐỘNG h dao động ... TRONG MDĐ I MẠCH DAO ĐỘNG: Mạch dao động gì? Một cuộn trở củamắc nối tiếp với tụ Nếu điện cảm L mạch coi điện C thành mạch làđiện kín gọi khơng, mạch mạch dao mạch tưởng động dao động = R dd...
 • 86
 • 319
 • 0

luyện thi đại học môn vật đại cương về dao động

luyện thi đại học môn vật lý đại cương về dao động
... : A Dao động x1 sớm pha dao động x2 là:  / B Dao động x1 sớm pha dao động x2 là:  / C Dao động x1 trễ pha dao động x2 là:  / D Dao động x1 trễ pha dao động x2 là:  / Câu 37: Xét dao động ... A Dao động thứ pha với dao động thứ hai B Dao động thứ ngược pha với dao động thứ hai C Dao động thứ vuông pha với dao động thứ hai D Dao động thứ trễ pha so với dao động thứ hai Câu 2: Hai vật ... LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ Email: Jackie9x.spb@gmail.com ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ - SỐ Câu 1: Chu kì dao động điều hòa A khoảng thời gian hai lần vật qua vị trí cân B thời gian ngắn vật...
 • 46
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập đại cương về dao động điều hòa của thầy đặng việt hùngvẽ sơ đồ nguyên lý và trình bày nguyên lý làm việc của mạch dao động đa hài đối xứngbai tap dai cuong ve dao dong dieu hoa phan 1dai cuong ve dao dong dieu hoađại cương về dao độngchuyên đề 1 đại cương về dao động điều hòa con lắc lò xochuyên đề 1 đại cương về mạch dao động điện từ tự do lclý thuyết về mạch dao động điện tửmạch dao động lc lý tưởngbài 12 đại cương về dòng điện xoay chiềuthi nghiem vat ly dai cuong mach tich phonglý thuyết đại cương kim loại 12lý thuyết đại cương về kim loại 12tổng hợp đề thi đại học các năm chương mạch dao độngtuyển tập dề thi đại học các năm phần mạch dao độngTOEFL PRACTICAL TESTS MỚI NHẤT có đáp án đầy đủ.QUAN điểm của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM về đổi mới tiểu luận cao họcquan hệ kinh tế quốc tế trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại quốc tế Bài giảngKết cấu đặc biệt bitexco financial towerthuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú và không cư trúKiểm toán chu trình bán hàng và thu tiền trong quy trình kiểm toán tài chínhHoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần vận tải thương mại xuân trườngKế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty TNHH TMDV THTìm hiểu các phương pháp mã hóa nhằm bảo vệ thông tinCông tác kế toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ đứcPPCT iSS level 1 4 tietchong di ung histaminBT mệnh đề quan hệThực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại một số trạm y tế xã, phường thuộc 8 tỉnh việt nam năm 2015Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 28Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 17Giáo án lớp 5 trọng bộ chỉ việc in tuần 24Báo cáo thực tập Nhà máy nước Thủ ĐứcKhảo sát nhu cầu của khách du lịch nội địa về loại hình du lịch bụi tại tỉnh thừa thiên huếBÀI THAM LUẬN VỀ VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC HỌC SINH
Đăng ký
Đăng nhập