Đề thi olympic tin học 11

De thi Hk1 tin hoc 11

De thi Hk1 tin hoc 11
... ĐÁP ÁN I TRẮC NGHIỆM (mỗi câu 0,25đ x 24 câu = 6đ) A B D C A B C B D 10 A 11 C 12 B 13 D 14 C 15 A 16 D 17 B 18 A 19 D 20 C II TỰ LUẬN (4 đ) Câu 1: a/ (x*x+y)/(x-y) (0, 5đ) ... b/ sqrt(2*x+sqrt(2*x+sqrt(2*x))) (0, 5đ) Câu 2: (Mỗi câu 0,5đ x câu = 1đ) a/ b/ Câu 3: Program tinhtong; Uses crt; Var i, S: integer; (0, 25đ) BEGIN Clrscrt; S:=0; (0, 25đ) For i:=1 to 10 S:=S+i;...
 • 3
 • 193
 • 1

ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC QUỐC TẾ potx

ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC QUỐC TẾ potx
... chương trình C, - LCN với chương trình LOGO, PAS với chương trình PASCAL Đây thi Olympiad Quốc tế môn Tin học lần thứ năm Đề thi ngày thứ Bài toán 1- Chuỗi hạt (The necklace of beads) Bạn có chuỗi ... nhiều thông tin gửi đến lúc thi t bị semaphore lại xử lý tin 'Priority List' Documentation cho thông tin từ SERVER ưu tiên thông tin từ CLIENT thông tin từ SERVER(2) ưu tiên thông tin từ SERVER(3) ... dược viên có khoảng thời gian rỗi nhau, A thực gặp Kết gồm hai danh sách gặp Cuộc thi Olympiad Quốc tế môn Tin học lần thứ tư tổ chức Bonn, Germany, tháng năm 1992 Khám phá đồ Một đồ hình chữ...
 • 187
 • 1,131
 • 3

đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15

đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 15
... trang thứ PERIM.OUT 36 20 14 Bài Tạm biệt Đôi bạn Minh Hòa tham gia kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 2006 Tuy thuộc hai đội khác không khách sạn, họ hẹn thăm số địa điểm Hà Nội vào ngày cuối kỳ Olympic ... theo thứ tự giảm dần Ví dụ: PERIM.INP 12 -2 -2 2 4 6 8 8 12 -3 -2 -2 -1 -1 -4 -4 -5 -1 -5 -1 -4 -4 -3 10 -4 -3 -3 -2 -2 -4 -4 -5 -5 -4 10 11 12 12 11 11 8 8 10 10 11 -2 11 11 -1 12 -1 12 -2 Đề thi ... số nguyên dương N (1≤N≤ 200) số lượng ruộng Phú ông;  Dòng thứ i N dòng mô tả ruộng thứ i: ki (4 ≤ ki ≤ 200) số lượng đỉnh ruộng thứ i (1 ≤ i ≤ N), ki cặp tọa độ đỉnh liệt kê theo chiều vòng...
 • 3
 • 358
 • 5

[THPT GIA VIỄN A] ĐỀ THI HSG TIN HỌC 11

[THPT GIA VIỄN A] ĐỀ THI HSG TIN HỌC 11
... BAI3.INP, liệu File BAI3.OUT phải đưa dòng gồm chữ ‘T’ ma trận ma phương không ‘F’ Ví dụ: BAI3.INP 11 18 25 10 12 19 21 43 20 22 23 14 16 17 24 15 BAI4.OUT T -HẾT - ...
 • 2
 • 336
 • 3

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 12 pps

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 12 pps
... đến thành phố B theo đường cuả hệ thống có cách di chuyển mà đường bị qua lần Tổng thống đất nước đặt câu hỏi sau nhà Tin học: Ba thành phố cách xa Chính xác hơn, ta gọi độ giãn cách ba thành phố ... cách viết liên tiếp số tự nhiên từ tới N ta nhận dãy số Ví dụ với N =18 ta có dãy chữ số: 123 456789101 1121 31415161718 Sau điền dãy chữ số vào điểm nguyên mặt phẳng toạ độ theo chiều xoắn ốc điểm ... Vào file văn COUNTRY.INP Dòng chứa số nguyên N (3≤N≤10000) Tiếp theo N dòng mô tả thông tin thành phố Dòng thứ i chứa số: Ki số nguyên số thành phố Dữ liệu đảm bảo có đường nối A với B có đường...
 • 3
 • 325
 • 3

Đề thi olympic tin học lần thứ 12 ppt

Đề thi olympic tin học lần thứ 12 ppt
... đến thành phố B theo đường cuả hệ thống có cách di chuyển mà đường bị qua lần Tổng thống đất nước đặt câu hỏi sau nhà Tin học: Ba thành phố cách xa Chính xác hơn, ta gọi độ giãn cách ba thành phố ... cách viết liên tiếp số tự nhiên từ tới N ta nhận dãy số Ví dụ với N =18 ta có dãy chữ số: 123 456789101 1121 31415161718 Sau điền dãy chữ số vào điểm nguyên mặt phẳng toạ độ theo chiều xoắn ốc điểm ... Vào file văn COUNTRY.INP Dòng chứa số nguyên N (3≤N≤10000) Tiếp theo N dòng mô tả thông tin thành phố Dòng thứ i chứa số: Ki số nguyên số thành phố Dữ liệu đảm bảo có đường nối A với B có đường...
 • 3
 • 170
 • 0

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 16 pptx

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 16 pptx
... MS Word, sinh viên cần gõ xâu kí tự Khi xem xét xâu kết sinh viên, giáo viên phát có số xâu lặp đặc biệt tạo thành cách ghép k lần xâu (k > 1) Ví dụ, ’ABABAB’ xâu đặc biệt, lặp lại lần xâu ’AB’ ... WLOOP.INP có cấu trúc sau: - Dòng chứa số nguyên dương N, với N ≤ 1000; - Dòng thứ i N dòng chứa xâu mà sinh viên thứ i gõ, với i = 1, , N Kết quả: ghi file văn WLOOP.OUT gồm số nguyên không âm ... 1) Ví dụ, ’ABABAB’ xâu đặc biệt, lặp lại lần xâu ’AB’ Hãy lập trình giúp giáo viên tìm số xâu lặp số N xâu mà sinh viên gõ, biết xâu khác rỗng, đôi khác độ dài xâu không 255 Dữ liệu: vào từ file...
 • 3
 • 290
 • 3

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 2 ppsx

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 2 ppsx
... liệu thí sinh nhập vào ô Ak, Bk, Ck, Dk, Ek tương ứng điểm thi môn 1, điểm thi môn 2, điểm thi môn 3, khu vực tuyển sinh (1, 2, 4) nhóm đối tượng ưu tiên (0, 2) , với k = 1, , 100 Lập công thức để ... ba môn thi (sau làm tròn) số tất thí sinh; Tính số thí sinh có môn thi bị điểm 0; Tính số thí sinh môn thi bị điểm có điểm xét tuyển lớn 19,5; Tính trung bình cộng điểm xét tuyển tất thí sinh thuộc ... khác ô G1, G2, G3, G4, G5 ô Ak, Bk, Ck, Dk, Ek với k = 1, , 100 để tạo công thức trung gian Chẳng hạn, với số thí sinh ta có bảng mẫu sau: A 6.75 8.00 7 .25 0.00 6 .25 9 .25 B 9.75 9.00 7 .25 5.50 7.00...
 • 4
 • 227
 • 1

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 1 docx

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 1 docx
... giây Những học viên thực chương trình học nghiêm túc tiếp nhận câu hỏi thi tình trạng vô thức dễ dàng vượt qua kỳ thi kiểm tra Ngân hàng đề có câu hỏi trắc nghiệm câu thứ phải hiển thị lần Để củng ... Học viên tải giảng dùng phần mềm chuyên dụng Trung tâm đào tạo cung cấp để xem học vào thời điểm thuận tiện Vì vậy, cần có phương pháp kiểm tra tế nhị khoa học để biết xác tình hình học tập học ... nhập lưu file thứ Các số dòng cách dấu cách – số file có khóa Kết quả: Đưa file văn OPTION.OUT số nguyên – tổng giá trị lớn phần mềm cài đặt Ví dụ: OPTION.INP 400 400 10 0 1 1000 15 0 750 Lưu ý:...
 • 3
 • 268
 • 1

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 1 ppsx

Đề thi olympic tin học sinh viên lần thứ 18 - 1 ppsx
... OLP’09 - Đề thi khối Cá nhân Không chuyên Trang 3/4 Ví dụ: ADJUST.INP 10 11 12 13 14 15 16 17 11 10 10 4 ADJUST.OUT 11 12 13 13 10 11 12 11 7 6 Bài Kết bạn Theo quan niệm người Á Đông cổ, cá nhân sinh ... (i , j , k) tìm OLP’09 - Đề thi khối Cá nhân Không chuyên Trang 2/4 Ví dụ: SEQUENCE.INP -1 -2 -3 SEQUENCE.OUT 18 Lưu ý: Có 50% số test với n không 10 00 Giải test này, thí sinh không 50% số điểm ... liệu thí sinh nhập vào ô Ak, Bk, Ck, Dk, Ek tương ứng điểm thi môn 1, điểm thi môn 2, điểm thi môn 3, khu vực tuyển sinh (1, 2, 4) nhóm đối tượng ưu tiên (0, 2), với k = 1, , 10 0 Lập công thức để...
 • 4
 • 187
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi olympic tin học sinh viênđề thi olympic hóa học 11đề thi olympic sinh học 11đề thi olympic tin học lớp 10đề thi olympic tin học tiểu họctuyển tập đề thi olympic hóa học 11đề thi olympic tin học sinh viên toàn quốcđề thi olympic tin học sinh viên 2012đề thi olympic tin học 2012đề thi olympic tin học quốc tế 2012đề thi hsg tin học 11de thi hsg tin hoc 11tuyển tập đề thi olympic tin họcđề thi hsg tin học 11 quảng bìnhđề thi hsg tin học 11 cấp trườngĐề tài Đổi mới nội dung chương trình môn học Giáo dục Thể chất của trường Trung cấp Y tế Hà Giang theo hướng đào tạo hướng dẫn viên thể dục thể thao cơ sở bản làngĐề tài Kỹ năng giao tiếp của sinh viên dân tộc ít người trường Cao đẳng Sư Phạm Yên BáiĐề tài Một số biện pháp dạy học nghi thức lời nói cho học sinh tiểu họcBảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đền Độc Cước, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh HóaNghiên cứu phát triển công nghệ trống quay sinh học tích hợp các quá trình kỵ khí và hiếu khí nhằm xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạtĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nước sinh hoạt trên địa bàn huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúcĐánh giá hiện trạng và công tác quản lý môi trường tại một số xí nghiệp của nhà máy sản xuất quốc phòng z131Nghiên cứu đề xuất quy trình xây dựng kế hoạch duy tu, sửa chữa hàng năm cho hệ thống đê điều áp dụng cho hệ thống đê hữu đáy tỉnh ninh bìnhNHẬN DIỆN CÁC DẠNG BỀ MẶT PHỤC VỤ PHÂN LOẠI VẬT THỂ SỬ DỤNG CAMERA RGB-DPhân cụm đa mô hình và ứng dụng trong phân đoạn ảnh viễn thámPHÂN CỤM THÔ CỦA DỮ LIỆU TUẦN TỰTẠO ẢNH MẬT ĐỘ SỬ DỤNG TÁN XẠ NGƯỢCTHIẾT KẾ BỘ LỌC KALMAN ĐỂ TÍNH TOÁN ƯỚC LƯỢNG ĐƯỜNG DI CHUYỂN CỦA THIẾT BỊ KHẢO SÁTTHIẾT KẾ, CHẾ TẠO VÀ THỬ NGHIỆM CẢM BIẾN GÓC NGHIÊNG ĐIỆN TỬ CẤU TRÚC HAI PHA LỎNG – KHÍTổng hợp đề thi violympic toán lớp 5 cấp trường (vòng 1 vòng 12 nTÌM HIỂU MỘT SỐ GIẢI THUẬT TÌM KIẾM CỘNG ĐỒNG TRONG MẠNG XÃ HỘI VÀ ÁP DỤNG VÀO BÀI TOÁN KHAI PHÁ QUY TRÌNHTRÍCH XUẤT Ý ĐỊNH NGƯỜI DÙNG MUA HÀNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN CÁC MÔ HÌNHXÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP DỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP ĐẢO NGƯỢCĐề xuất mô hình tổ chức tại ban quản lý các dự án nông nghiệp thủy lợi hà nộiĐề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng công trình trong giai đoạn thi công dự án đường lê công thanh tỉnh hà nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập