Giáo án Nhà Lý rời đô ra Thăng Long

Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ:NHÀ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG pot

Giáo án lớp 4: LỊCH SỬ:NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG pot
... - GV: Thái Tổ suy nghĩ mà sau xây dựng định rời đô từ Hoa Lư Đại La ? sống ấm no  Giáo viên kết luận: Mùa thu năm 1010, Thái Tổ định rời đô từ Hoa Lư Đại La đổi tên thành Thăng Long Sau ... đó, Thái Tổ đổi tên nước Đại Việt - GV giải thích: + Thăng Long: Rồng bay lên + Đại Việt: Nước Việt to lớn *Hoạt động 3: Làm việc lớp  GV nêu câu hỏi: -Thăng Long thời xây dựng nào?  Giáo ... thiệu: Tiếp theo nhà Lê nhà Lý, nhà tồn từ năm 1009 đến năm 1226 Nhiệm vụ hôm tìm hiểu nhà đời hoàn cảnh nào? Việc rời đô từ Hoa Lư Đại La việc đổi tên thành Thăng Long diễn nào? Hôm nay, em...
 • 4
 • 4,672
 • 27

Bai 9 - Nha Ly roi do ra Thang Long

Bai 9 - Nha Ly roi do ra Thang Long
... Quõn Tng sang xõm lc nc ta vo nm no ? SAI RI Nm 97 9 SAI RI Nm 98 0 Nm 98 1 NG RI Ai l ngi lónh o cuc khỏng chin chng quõn Tng ln th nht ? SAI RI Ngụ Quyn inh ... ụ Thng Long Kinh ụ Thng Long di thi Lý CHA BO N CHA MT CT Th ba ngy thỏng 11 nm 2008 Lch s Nh Lý di ụ Thng Long c tụn lờn lm vua, Lý Cụng Un (Lý Thỏi T) di kinh ụ i La v i tờn l Thng Long Sau ... Th ba ngy thỏng 11 nm 2008 Lch s Nh Lý di ụ Thng Long Lý Thỏi T di ụ Thng Long ) Vua Lý Thỏi T di kinh ụ t Hoa L i La vo nm no? Nm 1010 Nm 10 09 Nm 1011 ) Vua Lý Thỏi T ó suy ngh nh th no quyt...
 • 36
 • 511
 • 1

Nhà rời đô ra Thăng Long

Nhà Lý rời đô ra Thăng Long
... Lịch sử Nhà dời đô Thăng Long 1) Nhà tiếp nối nhà Lê : - Nhà Lê suy tàn - Năm 1009, nhà tiếp nối nhà Lê 2) Nhà dời đô Đại La, đặt tên kinh thành Thăng Long : Nhà dời đô Thăng long ... Lịch sử Nhà dời đô Thăng Long 1) Nhà tiếp nối nhà Lê : - Nhà Lê suy tàn - Năm 1009, nhà tiếp nối nhà Lê 2) Nhà dời đô Đại La, đặt tên kinh thành Thăng Long : -Mùa thu năm 1010, Thái ... sử Nhà dời đô Thăng Long 1) Nhà tiếp nối nhà Lê : - Nhà Lê suy tàn - Năm 1009, nhà tiếp nối nhà Lê 2) Nhà dời đô Đại La, đặt tên kinh thành Thăng Long : - Mùa thu năm 1010, Thái...
 • 17
 • 215
 • 0

Tài liệu LỊCH SỬ - NHÀ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 ) pdf

Tài liệu LỊCH SỬ - NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG (TRANG 30, 31 ) pdf
... bày, bổ - GV: Thái Tổ suy nghĩ mà định rời đô từ Hoa Lư Đại La ? Giáo viên kết luận: Mùa thu năm 1010, Thái Tổ định rời đô từ Hoa Lư Đại sung La đổi tên thành Thăng Long Sau đó, Thái ... Mẫu so sánh: - HS lên Vùng đất, trình bày Đại La Hoa Lư ND - HS đọc SSánh to, lớp đọc thầm - Vị trí - Không phải trung tâm - Địa - Trung tâm đất nước - Rừng núi hiểm - Đất rộng, - Đại diện trở, ... Hành mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi, tính tình bạo ngược Công Uẩn ngườicó tài, có đức Khi Lê Long Uẩn mất, Công Uẩn tôn lên làm vua Nhà - HS lắng * Hoạt động 2: Làm việc cá nhân - GV treo đồ...
 • 5
 • 420
 • 2

nhà rời đo ra Thăng Long

nhà Lý rời đo ra Thăng Long
... Lý: Nhà Lê suy tàn ,Lý Công Uẩn lên vua , lập nên nhà năm 1009 Nhà dời đô Đại La : Năm 1010 Thái Tổ dời đô ại La đổi tên Thăng Long Kinh Thành Thăng Long dới thời : Nhân dân tụ họp ... dng t thi Thánh Tông nm 1070 Nhà dời đô Thăng Long c tụn lờn lm vua , Cụng Un ( Thỏi T ) di kinh ụ i La v i tờn l Thng long Sau ú Thỏnh Tụng i tờn nc l i Vit Thng Long cú nhiu ... v Thng Long ngy mt ụng Nhng hot ng cho mng L k nim 1000 nm Thng Long- H Ni L hi mỳa rng L rc kiu Thỏi T L rc kiu Thỏi T ng h m ngc Lch s Nh di ụ Thng Long Sự đời nhà Lý: Nhà Lê suy...
 • 31
 • 258
 • 0

Đề tài nhà rời đô ra Thăng Long

Đề tài nhà Lý rời đô ra Thăng Long
... thủ đô Hà Nội: Văn minh, lịch (Hoàng Thị Phương) 18 SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: NHÀ LÝ RỜI ĐÔ RA THĂNG LONG PHẦN GHI BẢNG LỊCH SỬ : Nhà dời đô Thăng Long (Ghi nhớ -31) 1/ Sự đời nhà - Lê Long ... thể câu hỏi này, dạy "Nhà dời đô Thăng Long" các em tìm tên khác Thăng long là: Đại La, Thăng Long, Đông Đô, Đông Quan, Đông Kinh, Hà Nội Khi học sinh tìm số tên khác Thăng Long, giới thiệu cách ... nhà + Nhà dời đô Đại La - đặt tên kinh thành Thăng Long + Kinh thành Thăng Long thời Mục đích chia rõ làm ý để giúp học sinh nắm được: Nhà đời nào? Vì Công Uẩn lại chọn Thăng Long...
 • 24
 • 770
 • 2

Nhà Rời Đô Ra Thăng Long

Nhà lý Rời Đô Ra Thăng Long
... A Thần Tông B Hiển Tông C Thánh Tông Đáp án : C Bàiư9:ư nhà dời đô ra thăng long Bàiư9:ư ? Nhà xây dựng kinh nhà dờiư đô ra thăng long thành Thăng Long nh nào? A Nhiều nhà ... nhà dời đô ra thăng long Đáp án : C ? Nhà vua đặt tên kinh đô Thăng Long? A Thái Tổ B Hiển Tông C Nhân Tông Đáp án : A Bàiư9:ư nhà dời đô ra thăng long ? Vị vua thời đổi tên nớc ... thời (Từ năm 1009 đến năm 1226) Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long 1, Nhà Lý- tiếp nối nhà Lê - Nhà Lê suy tàn Công Uẩn lên làm vua 2, Nhà dời đô Đại La - Năm 1010 Thái Tổ dời đô Đại...
 • 51
 • 163
 • 0

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nhàrời đô ra Thăng Long potx

Giáo án lớp 4 môn Lịch Sử: Tên bài dạy : Nhà Lí rời đô ra Thăng Long potx
... Thánh Tông đổi tên nước Đại Việt - Xây dựng nhiều lâu đài cung điện Hoạt động :Làm việc lớp đền chùa - Thành thăng Long thới xây dựng ? - Nhân dân tự hợp làm ăn ngày - Về sau thành Thăng Long ... nhà Nhà Lý tồn từ năm 1009 nđến năm 1226 Nhi65m vụ hôm tìm hiể xen nhà Lý đời hoàn cảnh ? Việc dời đô từ Hoa Lư Đại La , sau đổi thành Thăng Long diễn ? Vài nét kinh thành Thăng Long thời ... Kiểm tra : - Vì quân Tống xâm lược nước ta? - 2-3 HS trả lời câu hỏi - Ý nghĩa việc chiến thắng quân Tống? - GV nhận xét II Bài / Giới thiệu : Hoạt động 1: - HS nhắc lại - Tiếp theo nhà Lê nhà...
 • 4
 • 536
 • 1

Gián án Bài 9: Nhà dời đô ra Thăng Long

Gián án Bài 9: Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
... Bi 9: NH Lí DI ễ RA THNG LONG 1- Hoàn cảnh đời nhà - Nhà rời đô Đai La - Kinh thành Thăng Long thời Th nm ngy 02 thỏng 12 nm 2010 Bi 9: Nhà dời đô Thăng Long I Hon cnh i ca nh ... 02 thỏng 12 nm 2010 Bi 9: NH Lí DI ễ RA THNG LONG I Hon cnh i ca nh - Nm 005 Lờ i Hnh mt Lờ Long nh lờn lm vua - Long nh: tớnh tỡnh rt bo ngc lũng dõn oỏn gin - Cụng Un: vừ u ti, c ... 02 thỏng 12 nm 2010 Bi 9: NH Lí DI ễ RA THNG LONG I Hon cnh i ca nh - Nm 005 Lờ i Hnh mt Lờ Long nh lờn lm vua - Long nh: tớnh tỡnh rt bo ngc lũng dõn oỏn gin - Cụng Un: vừ u ti, c ...
 • 37
 • 284
 • 0

LS4 :Nhà dời đô ra Thăng Long

LS4 :Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
... Nhà dời đô Thăng Long Nhà đời: Nhà dời đô: Kinh thành Thăng Long thời Lý: ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Dấu tích Hoàng Thành Thăng Long xưa ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Một số vật kinh đô ... (vua Thái Tổ) ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Tượng vua Thái Tổ (Hà Nội) ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Lịch sử Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long Nhà đời: Nhà ... KIỂM TRA BÀI CŨ ThiÕt kÕ bëi: Chu Thanh Th¶o Thứ ba ngày 11 tháng 11 năm 2008 Lịch sử NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (Từ năm 1009 đến năm 1226) Bài 9: Nhà dời đô Thăng Long Nhà đời:  Sau...
 • 19
 • 838
 • 2

Lich su ( 9 ) Nha Ly doi do ra Thang Long

Lich su ( 9 ) Nha Ly doi do ra Thang Long
... Quân Tống sang xâm lược nước ta vào năm ? SAI RỒI Năm 97 9 SAI RỒI Năm 98 0 Năm 98 1 ĐÚNG RỒI Sau lên , Lê Hoàn đổi tên ? SAI RỒI Lê Thánh Tông Lê Uy Mục Lê Đại Hành ... núi hiểm trở , chật hẹp Đồng rộng lớn , màu mỡ ) Vua Lý Thái Tổ dời kinh đô từ Hoa Lư Đại La vào năm nào? Năm 1010 Năm 10 09 Năm 1011 ) Vua Lý Thái Tổ suy nghĩ định dời kinh đô từ Hoa Lư Đại La ? ... HỒ THÁP RÙA Lịch sử (tiết 1 1) Nhà Lý đời hoàn cảnh ? Triều đình nhà Lê mục nát , lòng dân oán hận Các quan triều họp bàn đưa Lý Công Uẩn lên làm vua  lập nên nhà Lý năm 10 09 ĐẠI LA HOA LƯ Hãy...
 • 21
 • 497
 • 0

NHÀ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG

NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG
... sử Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG I Hoàn cảnh đời nhà Đọc nội dung: “ Năm 1005 …… nhà đây” ( SGK/ 30 ) Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG I Hoàn ... sá, nhà cao tầng thành phố Hà Nội Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG I Nhà – Sự tiếp nối nhà Lê - Năm 005 Lê Đại Hành Lê Long Đĩnh lên làm vua - Long ... đô bậc đế vương muôn đời ( Bản dịch Nhà xuất Khoa học xã hội ) Chiếu dời đô ( trưng bày Đền Đô ) Thứ sáu ngày 22 tháng 10 năm 2010 Lịch sử Bài 9: NHÀ LÝ DỜI ĐÔ RA THĂNG LONG I Hoàn cảnh đời nhà...
 • 41
 • 485
 • 3

Bài 11 Nhà dời đô ra Thăng Long

Bài 11 Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
... năm 1009 Nguyên nhân vua Thái Tổ dời đô: Thái Tổ suy nghĩ Kinhthế mà đô thời nhà Đinh,định dời đô từ nhà Tiền Lê Hoa Lư Ninh đâu? đóng đô Bình Đại La? Thảo luận Đóng đô nhóm Hoa Lư Ninh Bình ... Thăng Long Đông trấn hổ Bắc trấn Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử Tên gọi thành Thăng Long qua thời kì  Năm 1010 : Thái Tổ dời đô Đại La - Thăng Long  Năm 1397 : Hồ Quí Ly đổi tên thành Đông Đô ... đời nhà Lý: Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận  Các quan triều tôn Công Uẩn lên làm vua ( vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009 Nguyên nhân vua Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô: ...
 • 20
 • 1,066
 • 3

Nhà dời đô ra Thăng Long

Nhà lý dời đô ra Thăng Long
... Lịch sử Nhà dời đô Thăng Long I; Hoàn cảnh đời nhà Lý: - Năm 1009, nhà Lê suy tàn, nhà nối tiếp nhà Lê xây dựng đất nước ta II; Nhà dời đô: - Mùa xuân năm 1010, Công Uẩn dời đô Đại ... Lịch sử Nhà dời đô Thăng Long I; Hoàn cảnh đời nhà Lý: Thăng La Đại long Hoa Lư - Năm 1009, nhà Lê suy tàn, nhà nối tiếp nhà Lê xây dựng đất nước ta (Ninh Bình) II; Nhà dời đô: - Mùa ... Lịch sử Nhà dời đô Thăng Long I; Hoàn cảnh đời nhà Lý: Thăng La Đại long Hoa Lư - Năm 1009, nhà Lê suy tàn, nhà nối tiếp nhà Lê xây dựng đất nước ta (Ninh Bình) II; Nhà dời đô: - Mùa...
 • 14
 • 272
 • 1

BÀI Giảng Nhà dời đo ra thăng long

BÀI Giảng Nhà Lý dời đo ra thăng long
... đời nhà Lý: Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận  Các quan triều tôn Công Uẩn lên làm vua ( vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009 Nguyên nhân vua Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời ... Ông vị vua nhà Thứ ngày tháng năm 2010 Lịch sử: Sự đời nhà Lý: Triều đình nhà Lê mục nát, lòng dân oán hận  Các quan triều tôn Công Uẩn lên làm vua vua Thái Tổ)  lập nên nhà năm 1009 ... chữKinh5vuathời 5nước cái: nhà đổi tên chữ gồmchữchữcái:910Đinh, Ô chữ gồmnhà8 ta Lê Đếnđô, Thái Tổ chữrằng cháu đời đời đô tin cái: Ô chữ gồm Khi dời Thăng Long ” có tổ chứcThăng Long? Đến danh tên...
 • 20
 • 620
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 4 lịch sửnhà lý rời đô ra thăng long potnhà lý dời đô ra thăng longbài giảng nhà lý dời đo ra thăng longtài liệu nhà lý dời đô về thăng longgiao an nha tre 24 den 36 thang chu de phuong tien giao thonggiáo án nhà trẻ 24 đến 36 thángcâu 10 lý thái tổ dời đô ra thăng long vào năm nàogiao an vat ly su roi tu dođược sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn đưa ra 3 phương án về kích thước bề rộng cửa tràn để thiết kế chọn phương án hợp lý nhất đó là bt 14m bt 21m bt 28mgiáo án vật lý 7 bài cường độ dòng điệngiao an dia ly lop 6 bai 5 ki hieu ban dogiao an hoat dong voi do vat 2436 thanggiáo án hoạt động với đồ vật cho trẻ 24 36 thánggiao an hoat dong voi do vat voi tre 24 36 thangtiet giao an hoat dong voi do vat voi tre 24 36 thangTHỜI KHÓA BIỂU lớp 1a năm học 2017Luyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016CHÌNH SÁCH của NHÀ nước đối với PHẬT GIÁO NAM TÔNG và đạo TIN LÀNH của ĐỒNG bào dân tộc TIỂU sốTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnĐiều khiển dựa trên đại số gia tử với phép ngữ nghĩa hóa và giải nghĩa mở rộngẢnh hưởng của nguồn điện phân tán tới các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của lưới điện trung ápĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)các lệnh g lập trình theo din 66025 và các lệnh khácCHƯƠNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN HAY20 BÀI TESTS bài tập đọc hiểu TIẾNG ANH LỚP 10 ,có đáp ánQuy đổi đơn vị gray, rem, msvChẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoRenewables information2017 overviewTài liệu ôn tập THI tốt NGHIỆP hóa dược PHẠM THỊ THÙY LINHBản đồ địa chất thành phố hà nộiKỸ NĂNG làm bài TRẮC NGHIỆM môn TOÁN đoàn CÔNG CHUNGTUYEN TAP BO DE CHINH THUC 2017 THEO CHUYEN DEđồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập