DE KIEM TRA HOC KY 1 LY 6

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9

De kiem tra hoc ky 1 ly thuyet tin 9
... ĐỀ KIỂM THỰC HÀNH Môn: Tin học Thời gian: 45 phút Câu hỏi: Sử dụng phần mềm Kompozer soạn thảo trang web cá nhân có mội dung sau: TRANG WEB CỦA EM (Cỡ chữ 20, màu đỏ, kiểu ... kết bạn bè (Cỡ chữ 16 , màu xanh da trời, kiểu chữ đậm, chữ thường, gạch chân) Hình ảnh đại diện: (Tuỳ chọn ổ đĩa, kích thước: 700x100) Nội dung hát, thơ em yêu thích: cỡ chữ 14 , Font tuỳ ý, màu ... kiểu chữ tuỳ ý) Tạo trang liên kết với: Tiểu sử thân, Sở thích, Hình ảnh cá nhân, Liên kết bạn bè Dòng cuối cùng: Bản quyền trang web thuộc về….(họ tên đầy đủ, lớp) (Cỡ chữ 10 , chữ thường, màu...
 • 2
 • 204
 • 0

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8

de kiem tra hoc ky 1 mon vat ly 8
... Nếu bỏ qua ma sát trọng lợng dòng dọc công tối thiểu để đa 20 bao xi măng lên ? Biết tầng ba cao 10 m ...
 • 2
 • 529
 • 5

để kiểm tra học kỳ 1 môn vật 12 NC

để kiểm tra học kỳ 1 môn vật lý 12 NC
... H 10 π 10 π 10 10 π Câu 13 : Một vật dao động điều hòa với tần số Hz biên độ dao động 4cm Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1 = -2cm đến vị trí có li độ x2 = +2cm : A 1/ 30 s B 1/ 20 s C 1/ 60 ... s), sau 12 0 A 15 cm B 14 cm C cm D cm Câu 11 : Âm thoa diện gồm hai nhánh dao động với tần số 10 0Hz, chạm vào mặt nước hai điểm S 1, S2 Khoảng cách S1S2=9,6cm Vận tốc truyền sóng nước 1, 2m/s Có ... khoảng S1 S2? A 17 gợn sóng B gợn sóng C 14 gợn sóng D 15 gợn sóng Câu 12 : Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 30 Ω dòng điện qua π π mạch có biểu thức i = 6cos (10 0 π t...
 • 4
 • 207
 • 3

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 LỚP 10CB MÔN VẬT LÝ
... 11 [ 1] b 12 [ 1] d 13 [ 1] b 14 [ 1] b 15 [ 1] c 19 [ 1] a 20[ 1] c 8[ 1] b 16 [ 1] c 3[ 1] a 11 [ 1] c 19 [ 1] a 5[ 1] a 13 [ 1] a 4[ 1] a 5[ 1] a 12 [ 1] d 13 [ 1] a 20[ 1] d ¤ Đáp án đề thi 04: 1[ 1] d ... án đề thi 03: 1[ 1] a 2[ 1] b 9[ 1] d 10 [ 1] c 17 [ 1] d 18 [ 1] a 7[ 1] b 15 [ 1] c 8[ 1] a 16 [ 1] c 6[ 1] b 7[ 1] c 14 [ 1] d 15 [ 1] a 8[ 1] a 16 [ 1] d 3[ 1] c 4[ 1] b 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] b 11 [ ... Đáp án đề thi 01: 1[ 1] a 2[ 1] d 3[ 1] a 4[ 1] a 9[ 1] d 10 [ 1] a 11 [ 1] d 12 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] b 19 [ 1] a 20[ 1] c ¤ Đáp án đề thi 02: 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] a 17 [ 1] b 18 [ 1] d ¤...
 • 13
 • 793
 • 8

Đề kiểm tra học kỳ 1-Vât 8

Đề kiểm tra học kỳ 1-Vât lý 8
... ‹ưAg‚’Ơ óéNmâTûßÍå *As ᾺžxBà¢v’#‰Z¿ 8/ +›¦çÉÁsm:Ĩ.Ịïỉ¦ỵưV`‡²³ û-Âc°–]³ž:jªRFlỈèõư²¬Ï¿¿)Ưç$ỵ"Êy8ư -ÌðÝSõ!©l¤YB6 ÂÏ ?†qo‹];-¤ÿYIkâ¤àÞ{ä@ỉ\ˆÄ~øW‚Hüþ«À3 ¿CZ|9 8 º©õ«G?ÌЯ|ÿỴÀù9ëÁøóßd›ÿŠmg9Ù·3¥bÈÂScåNBZÝ­Z]‘VWh< ... ỵïÁ¹Đỉ0=â¯XKWE›qƒÙ{è\²˜ßߣ…J´÷% Page Sheet1 ÁR 8 ƒ©¨"ºIè%)=^ˆ‚·Ÿc7Èç¬ò_è ^8= »S)å©ÈìËÐF)’N€¨Ýå½ÕÄ.ú‰Ÿđðàåư¾4[eIp*Ù*ßÙÍYFúùÞe¾*%ã¹)ûï%l ™±xỴþŽÙšj 6ï Page Sheet1 â-ÞøZ$‹ášD#ÏdE4Ý÷¹묟û8Qž·¨1ºi¨ûýđ§ỉÐã~ ÇÇ|ä¤tЧ ... ¹ỵûËxÝỊŸÄí»!×?bëèÅr5d$ƠNtšJw­}RʦlỴïȳIߟÿvÿí){1¬A‰L»2Dp&­0¶|×&$IÐ b õ2e„ئẳã›:”9¦ù¶¿+ç[¥2ë[ࣄ@ơâsGüK*DE„[þž€ ú|´ỉÉ+ỈéKýÿè‘gŽgŸð‡Á²z‰…ʸ´˜xl-đØ……ä—µë÷`¥V×ỵ½•¢§¬hÀU—kêJ×}ך0¹f«Ÿ¯¼€Ë{Mb•#VçH¬r¢Sý*÷ì­Ỵ4w/\~...
 • 35
 • 218
 • 0

đề kiem tra học ky 1 môn vật ly

đề kiem tra học ky 1 môn vật ly
... 0 ,1 s A 11 B 11 ,5 C .10 D Bi 20 : Trong mt thớ nghim v giao thoa súng trờn mt nc, hai ngun kt hp A, B dao ng cựng pha cựng tn s Ti mt im M trờn mt nc cỏch cỏc ngun A, B nhng khong ln lt l d1 = 19 ... khỏc 15 Dũng in xoay chiu i = 2cos ( 10 0t ) ( A ) chy qua cun cm thun cú t cm L = 0, 318 H in ỏp gia hai u cun cm s l A u = 10 0 2cos 10 0t + ữ( V ) C u = 10 0 2cos 10 0t ữ( V ) B u = 10 0cos ... t in U C = 15 0 V , thỡ in ỏp hiu dng hai u C= on mch s l A 16 4 V B 17 0 V C 370 V 18 in ỏp gia hai u on mch xoay chiu cú dng u = 12 0cos 10 0t + biu thc i = cos 10 0t A 60 W D 13 0 V ữ( V...
 • 7
 • 162
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - VẬT 8 (2010-2011)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 - VẬT LÝ 8 (2010-2011)
... vật nên FA1 = P ; FA2 = P => FA1 = FA2 ( 1 ) b ) FA1 = d1V1 ; FA2 = d2V2 => d1V1 = d2V2 Mà V1 > V2 ( vật chìm sâu chất lỏng có trọng lượng riêng d1 ) Nên d1 < d2 (1 ) p=  - - ... sâu chất lỏng có trọng lượng riêng d2 Hãy so sánh d1 với d2 ? ĐÁP ÁN ĐỀ THI VẬT LÝ – HỌC KỲ I , NĂM HỌC 2007 – 20 08 I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : Bài 1: Khoanh tròn chữ trước câu trả lời câu 0,5 đ Câu ... h = 10 300 20 = 206000 (N/m2) Đổi 3dm2 = 0,03m2 ( 1, 5 đ ) Áp lực tác dụng lên cửa kính nhìn áo lặn : F => F = p.S = 206000 0,03 = 6 18 0 (N) ( 1, 5 đ ) S Bài 2: (2 đ) a ) Vì hai trường hợp vật...
 • 3
 • 156
 • 2

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... phút thứ đến phút thứ 15 băng phiến tồn thể gì? d) Từ phút thứ 15 đến phút thứ 20 nhiệt độ băng phiến nào? Nhiệt dộ (0C) 12 0 10 0 80 60 40 Hình 3 .1 10 15 20 Thời gian (phút) ĐỀ Câu : (2 điểm) Chọn ... ĐỀ A/ LÝ THUYẾT: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Thế nóng chảy ? Cho ví dụ? Câu 2: (3 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ? Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu kết ... với 0F? b) 2480F ứng 0C ? Câu 5: (1 iểm) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi, sau thời gian mặt gương sáng trở lại? Câu 6: ( điểm) Hình 3 .1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt...
 • 3
 • 258
 • 1

Bài giảng Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Bài giảng Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... (1 ) Câu 5) Đổi từ độ C sang độ F nhiệt độ sau : (1 ) 15 0C ; 76 0C Câu 6) Theo dõi thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất rắn q trình nóng chảy người ta lập bảng sau đây: Thời gian (phút) 10 ... thứ chất thể ? (1 ) ĐỀ I LÝ THUYẾT : (5điểm) Sự bay gì? Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố ? Nhiệt kế hoạt động dựa tượng vật nào? Hãy kể tên nêu cơng dụng nhiệt kế mà em học Nước đá, ... thứ 10 đến phút thứ 25 ? c) Qúa trình nóng chảy sơi diễn khoảng thời gian ? d) Thời gian trung bình để nước thể rắn thể lỏng tăng lên độ ? 30 ( phút) Nhiệt độ ( C) D 10 0 -10 A B C 10 E 25 ĐỀ Câu...
 • 5
 • 509
 • 0

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Tài liệu Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... thứ 14 ? c Chất tồn thể lỏng bao lâu? Câu Vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt độ theo thời gian chất ( đ) Thời gian (phút) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Nhiệt độ (oC) -4 -3 -2 -1 0 0 0 10 11 13 15 ... t(oC) E 90 80 C 70 D F G 14 10 12 16 18 20 22 24 t(phút) 60 50 40 30 20 10 B A ĐỀ 18 Nhiệt kế hoạt động dựa tượng gì? Hãy kể tên nêu cơng dụng ba loại nhiệt kế mà em học (2 đ) Thế nóng chảy, đơng ... chảy ? Cho biết trạng thái chất thể rắn, lỏng hay khí phút thứ 5, thứ 8, thứ 11 thứ 13 ĐỀ 16 A LÝ THUYẾT: ( điểm) Câu 1: ( điểm) Nhiệt kế dụng cụ dùng để làm gì? Nhiệt kế thường dùng hoạt động...
 • 5
 • 238
 • 0

Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật 6

Gián án Đề kiểm tra học kỳ 1 Vật lý 6
... phút thứ đến phút thứ 15 băng phiến tồn thể gì? d) Từ phút thứ 15 đến phút thứ 20 nhiệt độ băng phiến nào? Nhiệt dộ (0C) 12 0 10 0 80 60 40 Hình 3 .1 10 15 20 Thời gian (phút) ĐỀ Câu : (2 điểm) Chọn ... ĐỀ A/ LÝ THUYẾT: (5 điểm) Câu 1: (1 điểm) Thế nóng chảy ? Cho ví dụ? Câu 2: (3 điểm) Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào? Cho ví dụ? Câu 3: (1 điểm) Hãy nêu kết ... với 0F? b) 2480F ứng 0C ? Câu 5: (1 iểm) Tại vào mùa lạnh, hà vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi, sau thời gian mặt gương sáng trở lại? Câu 6: ( điểm) Hình 3 .1 vẽ đường biểu diễn thay đổi nhiệt...
 • 3
 • 205
 • 0

Tài liệu Đề toán kiểm tra học kỳ 1 10 các trường ở TPHCM P1 pptx

Tài liệu Đề toán kiểm tra học kỳ 1 lý 10 các trường ở TPHCM P1 pptx
... C KI M TRA 45' MƠN TỐN L P 10 PH N 1: Tr c nghi m khách quan Câu 1: (0,5) T p xác nh c a hàm s y = − x + a) D = ( -1; 1) c) D = (-∞; 1] \ { -1} là: x +1 b) D = ( -1; 1] d) D = (-∞; -1](1; +∞ ) ... Bài 1: (1 i m) Tìm mi n xác nh c a hàm s sau: 1 x x2 y= b) y = a) x( x + 1) 1 x Bài 2: ( i m) Gi i h phương trình sau: 17 3  4 x + y = 2x + y = a)  b)  − x + ( − 1) y =   x − y = 11 2 ... a, b, c bi t (P) qua i m A( -1; 0), B( 0; 1) , C (1; 0) a) a = 1; b = 2; c = b) a = 1; b = -2; c = c) a = -1; b = 0; c = d) a = 1; b = 0; c= -1 Câu 3: (0,5) Cho hàm s S (1; 2) a) m = 2; n = c) m =...
 • 10
 • 285
 • 0

Xem thêm