Giải pháp quản lý tổng hợp lũ trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm giải thiểu thiệt hại trên lưu vực sông hương

nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng tổng hợp và hiệu quả nguồn nước lưu vực sông hương trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng tổng hợp và hiệu quả nguồn nước lưu vực sông hương trong điều kiện biến đổi khí hậu
... NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC 51 SÔNG HƯƠNG 51 4.1 Hiện trạng sử dụng nước lưu vực sông Hương 51 4.1.1 Hiện trạng sử dụng ... xuất giải pháp sử dụng tổng hợp hiệu nguồn nước lưu vực sông Hương điều kiện biến đổi khí hậu vấn đề thiết thực, có ý nghĩa khoa học thực tiễn to lớn Mục tiêu đề tài Đề xuất số giải pháp nhằm sử ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUYỄN VĂN MUÔN “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG TỔNG HỢP VÀ HIỆU QUẢ NGUỒN NƯỚC LƯU VỰC SÔNG HƯƠNG TRONG ĐIỀU...
 • 101
 • 366
 • 2

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SÁNG KIẾN KĨ THUẬT CANH TÁC LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬUGIẢI PHÁP NHÂN RỘNG

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP CỦA SÁNG KIẾN KĨ THUẬT CANH TÁC LÚA TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢI PHÁP NHÂN RỘNG
... trợ hoạt ñộng sản xuất lúa, (3) phù hợp sáng kiến kỹ thuật canh tác lúa thích ứng với ñiều kiện biến ñổi khí hậu, (4) ðề xuất giải pháp nhân rộng sáng kiến kỹ thuật phù hợp cho tỉnh thuộc chương ... V Giải pháp nhân rộng sáng kiến kỹ thuật phù hợp cho tỉnh thuộc chương trình CCCEP 29 V.1 Điều kiện cần để nhân rộng thành công đổi kỹ thuật 29 V.2 Đề xuất giải pháp nhân rộng đổi kỹ thuật ... liên kết hợp tác tỉnh chương trình CCCEP Sơ ñồ Giải pháp nhân rộng ñổi kỹ thuật canh tác lúa ñiều kiện biến ñổi khí hậu tỉnh CCCEP Giải pháp 1: Xây dựng tài liệu/hướng dẫn kỹ thuật canh tác lúa thích...
 • 47
 • 111
 • 0

Phát triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó.DOC

Phát triển sản xuất nông nghiệp ĐB Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó.DOC
... tình trạng thiếu nớc mùa khô nớc mùa ma Điều kiện khí hậu thuỷ văn thuận lợi cho việc thâm canh tăng vụ sản xuất nông nghiệp Thời tiết mùa khô phù hợp với số trồng a lạnh Hầu hết tỉnh Đồng Sông Hồng ... Trong nội cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng có chuyển dịch ngày tích cực theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá.tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôndẫ tăng từ ... chế Mức bình quân lơng thực theo đầu ngời Đồng Sông Hồng thấp mức bình quân nớc (460 kg/ngời so với 490 kg/ngời năm 2006) Đồng Sông Hồng, việc sản xuất thực phẩm cha tơng xứng với tiêm có Rau gieo...
 • 44
 • 765
 • 8

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó

Phát triển sản xuất nông nghiệp Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện biến đổi khí hậu. Thực trạng và một số giải pháp ứng phó
... biến v.v) bị hạn chế Mức bình quân lơng thực theo đầu ngời Đồng Sông Hồng thấp mức bình quân nớc (460 kg/ngời so với 490 kg/ngời năm 2006) Đồng Sông Hồng, việc sản xuất thực phẩm cha tơng xứng ... phỏp ng phú Trong nội cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn vùng đồng sông Hồng có chuyển dịch ngày tích cực theo hớng công nghiệp hoá, đại hoá.tỷ trọng giá trị sản xuất công nghiệp khu vực nông thôndẫ ... khớ hu Thc trng v mt s gii phỏp ng phú vụ sản xuất nông nghiệp Thời tiết mùa khô phù hợp với số trồng a lạnh Hầu hết tỉnh Đồng Sông Hồng phát triển số a lạnh đem lại hiệu kinh tế lớn nh ngô đông,...
 • 42
 • 1,551
 • 19

nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước trên dòng chính sông bưởi trong mùa kiệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu

nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước trên dòng chính sông bưởi trong mùa kiệt, trong điều kiện biến đổi khí hậu
... sông Bưởi Tả sông Bưởi Hữu sông Bưởi Tả sông Bưởi Hữu sông Bưởi Tả sông Bưởi Lộng Khê Khu Hoạt1 Khu Hoạt2 Sông Đạt Sông Đằng Sông Âm R Thuộc sông Sông Mã Sông Sông Sông Bưởi Sông Bưởi Sông ... án nghiên cứu từ trước đến tài liệu hữu ích việc thực đề tài: Nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước dòng sông Bưởi mùa kiệt, điều kiện biến đổi khí hậu 24 1.3 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ TỒN TẠI TRONG ... tài Luận văn Nghiên cứu giải pháp điều tiết nguồn nước dòng sông Bưởi mùa kiệt, điều kiện biến đổi khí hậu Tác giả xin cam đoan đề tài Luận văn làm dựa số liệu, tư liệu thu thập từ nguồn thực...
 • 93
 • 481
 • 4

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường

Nghiên cứu giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước tỉnh Hà Tĩnh trong điều kiện biến đổi khí hậu, áp dụng cụ thể cho hồ Nhà Đường
... cân lượng nước đến yêu cầu dùng nước, gây khó khăn cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa - Đề xuất giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước địa bàn tỉnh Tĩnh điều kiện biến đổi khí hậu - ... trình công trình cho hồ chứa nước Nhà Đường: - Tính toán cân nước, lựa chọn dung tích hồ chứa Nhà Đường theo yêu cầu phục vụ đa mục tiêu điều kiện biến đổi khí hậu; - Lựa chọn giải pháp công trình ... hồ chứa giải pháp nâng cấp công trình hồ chứa nước khu vực Tĩnh, nâng cao hiệu khai thác, giảm thiểu thiệt hại thiên tai (lũ, hạn) đảm bảo an toàn hồ chứa Đề xuất lựa chọn giải pháp công trình...
 • 120
 • 960
 • 5

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦNG CỐ BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở CÁC CẤP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ CỦNG CỐ BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở CÁC CẤP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
... tương lai 13 CHƯƠNG CỦNG CỐ BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÀI NƯỚC 1.3 HIỆN TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH3 Nước thành phần ... nói riêng, chuyên đề Củng cố máy quản lý, khai thác sử dụng tài nguyên tài nguyên nước cấp điều kiện biến đổi khí hậu cho ta thấy máy quản tài nguyên nước trung ương địa phương từ đề xuất phương ... .10 CHƯƠNG CỦNG CỐ BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN TÀI NƯỚC 14 1.3.HIỆN TRẠNG BỘ MÁY QUẢN LÝ, KHAI THÁC SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC TÀI NGUYÊN NƯỚC TỈNH HÀ TĨNH3...
 • 26
 • 163
 • 0

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG

KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG
... doanh nghiệp CHƢƠNG II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU Phƣơng pháp khảo sát 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát Cơ sở lý thuyết biến đổi ... toàn cầu 32 CHƢƠNG II: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 35 Phƣơng pháp khảo sát 35 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát ... nghiệp Việt Nam điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu khả tác động BĐKHTC tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, ...
 • 171
 • 87
 • 0

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
... doanh nghiệp CHƢƠNG II KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU Phƣơng pháp khảo sát 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát Cơ sở lý thuyết biến đổi ... toàn cầu 32 CHƢƠNG II: KHẢO SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 35 Phƣơng pháp khảo sát 35 1.1 Thiết kế quy trình khảo sát ... nghiệp Việt Nam điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu giải pháp thích ứng Đối tượng nghiên cứu: Đề tài sâu nghiên cứu khả tác động BĐKHTC tới hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam, ...
 • 171
 • 180
 • 0

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng

khảo sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở việt nam trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu và giải pháp thích ứng
... 74 3.4 75 80 T - C k Ý , xây kinh doanh : ta n là: - , - * - - Nghiên * * thày cô * sau: -C - - C I CÁC 1.1 1.1.1 1- 2- 10 - - t 1.1.2 11 Nhi oC trung bình hàng ... 1.2 N không khí ngày (hình 1.4): - 14 - - Hình 1.4OECD) 1.3 15 Hình 1.5WMO) t 16 s 2.1 ng k 17 2.2 - - - - 2.3 2.3.1 - Lênin 18 tiêu dùng , , , máy móc , kho, sân bay , lý 19 Kinh hàng hóa ... 3.2.1 ngày cà 32 3.2.2 B ngày 33 34 chúng Chính lâ t v bi i khí h doanh 35 Mô hình nghiên c u Hình 2.1- 1.2 1.2.1 1.2.2 36 surveymonkey.com sát chuyên 1.2.2.1 công ngh 1.2.2.2 àn 37 nhà resort, giao...
 • 171
 • 73
 • 0

BÁO CÁO THỰC TẬP-QUY HOẠCH TỔNG THỂ THUỶ LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-NƯỚC BIỂN DÂNG

BÁO CÁO THỰC TẬP-QUY HOẠCH TỔNG THỂ THUỶ LỢI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU-NƯỚC BIỂN DÂNG
... - Cơng trình thuỷ lợi phục vụ ni trồng thuỷ sản Hình 05: Quy hoạch tổng thể thuỷ lợi ĐBSCL điều kiện BĐKH-NBD Phương án chọn VIII QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THỦY LỢI TRONG ĐIỀU KIỆN BĐKH-NBD ... nước biển dâng phát triển nước thượng lưu, có phát triển thuỷ điện, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn giao Viện Quy hoạch Thuỷ lợi miền Nam thực Dự án “Quy hoạch thuỷ lợi tổng hợp Đồng sơng Cửu ... với tổng diện tích tự nhiên khoảng 3,96 triệu ha, dân số khoảng 18 triệu người II QUAN ĐIỂM - Xuất phát từ thực tế Đồng sơng Cửu Long điều kiện biến đổi ngày bất lợi thời tiết, khí hậu, thuỷ...
 • 27
 • 170
 • 0

dự báo mưa ven biển khu vực nam trung bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng

dự báo mưa lũ ven biển khu vực nam trung bộ trong điều kiện biến đổi khí hậu và nước biển dâng
... CHỐNG DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG, CÁC GIẢI PHAP PHÒNG CHỐNG Dự báo ngập lụt sông Lại Giang DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG, ... quy mô xuất chúng DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG, CÁC GIẢI PHAP PHÒNG CHỐNG Như vậy, để dự báo mưa điều kiện biến đổi khí hậu nước biển dâng cần phải tăng ... CHỐNG Dự báo ngập lụt sông La Tinh DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG, CÁC GIẢI PHAP PHÒNG CHỐNG Dự báo ngập lụt sông Kôn – Hà Thanh DỰ BÁO MƯA LŨ TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN...
 • 30
 • 126
 • 0

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh tiền giang trong điều kiện biến đổi khí hậu

Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai một số nhóm cây trồng ở tỉnh tiền giang trong điều kiện biến đổi khí hậu
... ỨNG DỤNG GIS ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI MỘT SỐ NHÓM CÂY TRỒNG TỈNH TIỀN GIANG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Sinh viên thực hiện: LÊ THANH NGUYỆT Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu ... phân vùng thích nghi cho tương lai Xuất phát từ lý trên, đề tài Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai số nhóm trồng tỉnh Tiền Giang điều kiện biến đổi khí hậu thực 1.2 Mục tiêu nghi n cứu ... Tài nguyên GIS Khoa Môi trường Tài nguyên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM ii TÓM TẮT Đề tài Ứng dụng GIS đánh giá thích nghi đất đai số nhóm trồng tỉnh Tiền Giang điều kiện biến đổi khí hậu tiến hành...
 • 90
 • 471
 • 2

đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu

đầu tư phát triển nông nghiệp đồng bằng sông cửu long trong điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu
... sát nhu cầu đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu Chương 4: Giải pháp đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu CHƯƠNG ... sở lý luận đầu phát triển nông nghiệp điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 2: Thực trạng đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu Chương 3: ... NÔNG NGHIỆP ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG ĐIỀU KIỆN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 66 2.3.1 Những thành tựu đạt đầu phát triển nông nghiệp đồng sông Cửu Long điều kiện biến đổi khí hậu toàn cầu...
 • 195
 • 222
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sâu xanh da láng spodoptera exigua hubner hại hành hoa và biện pháp quản lý tổng hợp chúng trong vụ hè thu 2010 ở ngoại thành hà nộicac giai phap quan ly thich hop va cac dieu kien can co de thuc hienbiện pháp quản lý tổng hợp trong phòng chống bệnh hxvk hại cây trồngphương pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nướcquản lý tổng hợp và bền vững tài nguyên nước lưu vực sông hồngthái bình trong bối cảnh biến đổi khí hậu potxnghiên cứu các biện pháp quản lý tổng hợp bệnh phytophthora cây sầu riêng ở việt nam5 một số biện pháp quản lý tổng hợp lưu vực sông nile thuộc quốc gia sudanđề xuất các biện pháp quản lý tổng hợpvai trò của việc xây dựng và quản lý quỹ tiền lương trong điều kiện hiện nayquản lý ngoại hối hối trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tếgiải pháp canh tác cho cà phê thích ứng với biến đổi khí hậuứng dụng gis trong nghiên cứu biến đổi khí hậumối liên quan giữa bảo tồn đa dạng sinh học biến đổi khí hậu xoá đói giảm nghèohệ giữa đbsh và mnpb trong bối cảnh biến đổi khí hậuthực thi pháp luật quốc tế về chống biến đổi khí hậu tại một số quốc gia trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt namChap 1 electric charge and fieldSSÁCH SCAN 101 thuật toán và chương trình bằng ngôn ngữ C (Lê Văn Doanh )NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của đội NGŨ báo cáo VIÊN TRONG TUYÊN TRUYỀN xây DỰNG đời SỐNG văn hóa tại QUẬN tây hồ TP hà nội HIỆN NAY tiểu luận cao họcNÂNG CAO HIỆU QUẢ TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH bắc GIANG tiểu luận cao họcTiểu luận môn PR quản trị khủng hoảng nêu khái niệm các giai đoạn và các biện pháp trong quản trị khủng hoảng lấy ví dụ cụ thể minh họa( khủng hoảng trong hoạt động của cơ quan báo chí truyền thông)tieu luân phong cách tác nghiệp của nhà báo phát thanh hiện đại tiểu luận cao họcChuyển hóa xenobioticTieu luan lich su ly luan bao chi các vấn đề KINH tế báo CHÍ TRUYỀN THÔNGGIỚI THIỆU tập đoàn AJINOMOTOHƯỚNG DẪN PHẦN MỀM HCSN AANA7.0 NETTieu luan bao chi hoc tìm HIỂU THÔNG điệp QUỐC GIA của các lãnh đạo qua các trang báoVai trò của SXVC và quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSXĐề Tài : Thiết kế máy cán uốn 4 trục ( có bản vẽ)Giáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10Giáo án điện tử Làm quen chữ cái B D Đ cho trẻ 5 tuổiKế hoạch chủ đề Bé và gia đình thân yêu của bé nhà trẻ 18 đến 24 thángKế hoạch giảng dạy chủ đề gia đình thân yêuKế hoạch thực hiện chủ đề Một số hiện tượng tự nhiên trường Mẫu giáoPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoSOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập