Báo cáo đề tài vi điều khiển AVR

báo cáo giữa kì vi điều khiển đề tài bốn led ma trận

báo cáo giữa kì vi điều khiển đề tài bốn led ma trận
... Modul điều khiển sử dụng vi điều khiển AT89s52 + Sử dụng Vi điều khiển AT89S52 + Thạch anh dao động 12MHz + Sử dụng port0 vi điều khiển để đưa mã chữ vào hàng + Port P2.0 đưa liệu cho màu đỏ led ... ULN2803 để đệm dòng cho led ♦ Tám hàng led điều khiển transitor PNP A1015, transitor kích dẫn Vi điều khiển thông qua IC đệm đảo ULN2803 3 Sơ Đồ Nguyên Lý: • Led Ma Trận: U1 C1 C2 C3 C4 G1 G2 ... NGAN III ĐIỀU KHIỂN QUÉT LED DÙNG MODUL Vi ĐIỀU KHIỂN ATMEGA32: Lưu đồ giải thuật: Chương trình vi t CodeVision, Gồm: + Chương trình chính: Để gọi hai chương trình for(j=0;j...
 • 23
 • 154
 • 0

Đề tài BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN

Đề tài BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN
... End============================================ 3.3 Sơ đồ mạch in hệ thống : Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN NHẬN XÉT (Của quan thực tập) ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ... dùng làm thiết bị ngoại vi cho Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau đƣợc nghiên cứu phát triển thêm từ hình thành nên dòng vi điều khiển PIC ngày 1.2.2 KIẾN ... bớt lệnh chƣơng trình Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN Sơ đồ cụ thể nhớ liệu PIC16F877A nhƣ sau: Hình 2.5 Sơ đồ nhớ liệu PIC16F877A Đề tài: BÁO CÁO THỰC TẬP VI ĐIỀU KHIỂN THANH GHI CHỨC...
 • 39
 • 127
 • 0

đề tài VI ĐIỀU KHIỂN VỚI QUANG BÁO

đề tài VI ĐIỀU KHIỂN VỚI QUANG BÁO
... thức ứng dụng cho hơ vi điều khiển mang tính truyền thống: họ vi điều khiển 8051 - Số lượng người sử dụng họ vi điều khiển PIC: Vi t Nam giới, họ vi điều khiển sử dụng rộng rãi Điều tạo thuận lợi ... HỌC VI N HÀNG KHÔNG VI T NAM ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG I GIỚI THIỆU CÁC LINH KIỆN DÙNG TRONG ĐỀ TÀI I Khối xử lý trung tâm - vi điều khiển I.1 Khái niệm vi điều khiển Để hiểu khái niệm vi điều khiển, ... Intrument đặt tên cho vi điều khiển họ: PIC1650 thiết kế để dùng làm thiết bị ngoại vi cho vi điều khiển CP1600 Vi điều khiển sau nghiêm cứu phát triển I.2.2 Tại PIC mà không họ vi điều khiển khác ??...
 • 56
 • 171
 • 0

Báo cáo Đề tài Vi cân tinh thể Thạch anh QCM

Báo cáo Đề tài Vi cân tinh thể Thạch anh QCM
... quan QCM Mô tính chất QCM Thiết kế chế tạo QCM 5,5 MHz Kết Kết luận Tổng quan QCM 1.1 QCM đặc tính nhạy 1.2 QCM ứng dụng QCM đặc tính nhạy  QCM - Quartz Crystal Microbalance : Vi cân tinh thể thạch ... dạng trượt tạo sóng âm TSM (Thickness Shear Mode) theo bề dày tinh thể QCM đặc tính nhạy  Dao động tinh thể cộng hưởng bề dày tinh thể bội số lẻ lần nửa bước sóng âm vq λ 2d Vq d =N ⇒λ= fN = ... Bộ gá / giữ QCM - Vật liệu: Teflon - Giữ QCM ổn định - Kết nối với hệ đo QCM 200 để đo đạc khảo sát Hình: Hệ đo QCM 200 gá QCM Kết  Kết đo QCM chế tạo không khí  Tần số hoạt động QCM 6000000...
 • 40
 • 637
 • 7

Báo cáo thực tập: "vi điều khiển PIC"

Báo cáo thực tập:
... Icprog BÁO CÁO TT VI XỬ LÝ trang Chương Khảo sát vi điều khiển Pic16f877A I CẤU TRÚC VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F877A Sơ đồ chân vi điều khiển Pic16f877A BÁO CÁO TT VI XỬ LÝ trang Hình 2.1 Vi điều khiển PIC16F877A/PIC16F874A ... chân BÁO CÁO TT VI XỬ LÝ trang 10 sơ đồ khối vi điều khiển Pic 16f877A Hình 2.2 Sơ đồ khối vi điều khiển PIC16F877A BÁO CÁO TT VI XỬ LÝ trang 11 Một vài thông tin PIC16f877A Đây vi điều khiển ... vi điều khiển PIC phù hợp: Trước hết cần ý đến số chân vi điều khiển cần thiết cho ứng dụng Có nhiều vi điều khiển PIC với số lượng chân khác nhau, chí có vi điều khiển có chân,ngoài có vi điều...
 • 222
 • 426
 • 3

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN

BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN
... MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 24 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 25 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 26 SV: ... LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 10 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 11 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 12 SV: Trần ... MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN 15 SV: Trần phi Long MSSV: LT11100051 BÁO CÁO THỰC HÀNH VI ĐIỀU KHIỂN BÀI : GIẢI MÃ MỀM Ý tưởng : em dùng phương án giải mã mềm, thực không dùng...
 • 30
 • 554
 • 1

báo cáo tốt nghiệp vi điều khiển

báo cáo tốt nghiệp vi điều khiển
... thông báo nhận đầu vào qua vi c truyền đầu vào ngắt báo cáo nhận qua vi c truyền điều khiển Nhận báo cáo đưa đến cách điều khiển truyền thông (Set_ReportRequest) gửi lại báo cáo đến host thông báo ... nhờ truyền điều khiển (Get_ReportRequest) Ứng dụng điều khiển đệm để phân biệt báo cáo nhận qua vi c ngắt truyền thông báo cáo ngắt nhận qua điều khiển truyền thông Ứng dụng điều khiển đệm để ... Chương VI: Đồng Hồ Báo Thức Khoa Điện Tử Vi n Thông Nguyễn Thế Anh Mục lục CHƯƠNG I: SƠ LƯỢC VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 1.1 Sơ Lược Về Cấu Trúc Của Vi Điều Khiển 1.2 Một Vài Họ Vi Điều Khiển...
 • 77
 • 267
 • 0

báo cáo thực hành vi điều khiển

báo cáo thực hành vi điều khiển
... semicndictior a )Vi điều khiển Atmel Atmel Atmel hãng cung cấp vi điều khiển lớn, sản phẩm vi điều khiển gồm: - Dòng vi điều khiển dựa kiến trúc 8051 Intel 83xx, 87xx, 89xx - Dòng vi điều khiển AT91CAP ... CHUNG 1.1 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ VI ĐIỀU KHIỂN 1.1.1 Các dòng vi điều khiển Vi điều khiển, thực chất, hệ thống bao gồm vi xử lý có hiệu suất đủ dùng giá thành thấp (khác với vi xử lý đa dùng máy tính) ... DS5250, DS2250,DS2252 ) 1.2 Họ vi điều khiển 8051 1.2.1 Họ vi điều khiển 8051 Có hai vi điều khiển thành vi n khác họ 8051 lầ 8052 8031 Bảng: So sánh đặc tính thành vi n họ 8051 Đặc tính ROM chip...
 • 86
 • 165
 • 0

Báo cáo đề tài Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống nhà thông minh thông qua điện thoại

Báo cáo đề tài Xây dựng chương trình điều khiển hệ thống nhà thông minh thông qua điện thoại
... văn minh đại Một ứng dụng quan trọng cơng nghệ điện tử kỹ thuật báo động điện tử Các thiết bị báo động điện tử như: hệ thống báo cháy, hệ thống báo nước đầy, hệ thống báo q tải thang máy, hệ thống ... Đòi hỏi người thực đề tài phải nỗ lực vấn đề hệ thống hố lại tồn kiến thức liên quan ứng dụng cách hiệu thực đề tài Đề tài Điều khiển giám sát ngơi nhà thơng minh qua mạng điện thoại hồn thành ... lý thơng tin điện thoại: Thơng tin điện thoại q trình truyền đưa tiếng nói từ nơi đến nơi khác, dòng điện qua máy điện thoại Máy điện thoại thiết bị đầu cuối mạng thơng tin điện thoại Khi ta...
 • 97
 • 446
 • 1

Báo cáo đề tài : Xây dựng chương trình điều khiển thiết bị điện thông qua máy tính

Báo cáo đề tài : Xây dựng chương trình điều khiển thiết bị điện thông qua máy tính
... “Hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua mạng điện thoại” cho luận văn tốt nghiệp Mạch điều khiển thiết bị điện từ xa thông qua mạng điện thoại, giúp ta điều khiển thiết bị điện gia ... TRUNG HIẾU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG PHẦN NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI SVTH: TÔN THẤT BÌNH & TRẦN TRUNG HIẾU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHƯƠNG DẪN NHẬP SVTH: TÔN THẤT ... câu thông báo không chuẩn SVTH: TÔN THẤT BÌNH & TRẦN TRUNG HIẾU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG CHƯƠNG MẠNG DI ĐỘNG SVTH: TÔN THẤT BÌNH & TRẦN TRUNG HIẾU ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ QUA ĐIỆN...
 • 117
 • 455
 • 5

Báo cáo đề tài: Thiết kế mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông dùng IC AT89C51

Báo cáo đề tài: Thiết kế mạch điều khiển đèn tín hiệu giao thông dùng IC AT89C51
... tay điều chỉnh thời gian cho đèn 1.2 Các thành phần hệ thống đèn giao thông dùng vi điều khiển AT89C51 Hệ thống đèn giao thông gồm phần chủ yếu sau: − Mạch điều khiển trung tâm dùng vi điều khiển ... giao thông công cụ điều khiển giao thông công cộng thực tế hiệu có vai trò lớn việc đảm bảo an toàn giảm thiểu tai nạn giao thông Từ thực tế nhóm chúng em thực đề tài Thiết kế mạch đèn giao thông ... xung mức cao mức thấp để điều khiển BJT từ điều khiển đèn hiển thị Khi AT89C51 nhận tín hiệu điều khiển từ phím nhấn, quét tìm chương trình mã hóa phù hợp với tín hiệu điều khiển để hoạt động 1.4...
 • 46
 • 1,641
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: bao cao vi dieu khien avrtài liệu hướng dẫn sử dụng vi điều khiển avrtài liệu vi điều khiển avrmach quang bao dung vi dieu khien avr don giantài liệu về vi điều khiển avrbáo cáo đề tài đanh gía cong tác xử lý vị phạm trong linh vuc dat daiđề cương vi điều khiểnbáo cáo đề tàivi điều khiển avrbáo cáo đề tàivi điều khiển avrthực hành vi điều khiển avrđề án vi điều khiểncân vật mẫu báo cáo đề tàinghiên cứu vi điều khiển avrĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2011 2015 (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà F1(Đông Tảo x Lương Phượng) nuôi tại Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa Hà Quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện Hà Quảng tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Ảnh hưởng của việc áp dụng một số biện pháp vệ sinh thú y theo hướng an toàn sinh học đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (♂Ri x ♀Lương Phượng) nuôi tại huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Chính sách tín dụng cho các doanh nghiệp XNK tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)complete ielts speaking part 2Tìm hiểu về phần mềm mô phỏng mạng GNS3 và thực hiện mô phỏng định tuyến tĩnh sử dụng GNS3 (LV tốt nghiệp)7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúcKĩ thuật đặt tiêu đề sách đỉnh caoBi mat clickbank Bi mat clickbankQUY TRÌNH KIẾM TIỀN từ CLIKCBANKCHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂNĐỀ CƯƠNG ôn tập cơ sở lý THUYẾT các PHƯƠNG PHÁP PHỔhe thong dieu khien kich tu may phat nha may dienThiết bị turbine trong nhà máy điện 1Thiết bị turbine trong nhà máy điện 2quan điểm tư tưởng HCMPhát triển kĩ năng thực hành tin học cho học sinh lớp 11 trường THPT (LV tốt nghiệp)Tài liệu Di truyền học quần thể̃ (Tiếng Anh)BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN NGHỀ LUẬT SƯ DÂN SỰ 01 HS 13
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập