Nghiên cứu xác định thời gian xây dựng tối ưu công trình ký túc xá sinh viên trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật vĩnh phúc

Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc dự án thủy điện đakmi 4

Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc  dự án thủy điện đakmi 4
... cho (4. 1) b ng 4. 1 sau ñây: SEEP/W ñã xây d ng m t thư vi n hàm th m mô t 24 lo i ñ t B ng 4. 1 Mô t cách gán ñi u ki n biên cho toán th m khác nhau, m i lo i ñ t có m t h s th m K nh t ñ nh T 4. 1.3 ... gi b ng th t c Tools/SOLVE 19 4. 3 TÍNH TOÁN 20 N Đ NH B NG SLOPE/W B ng 4. 2 K t qu phương pháp phân tích theo mô t t ñ nh Tính n ñ nh theo mô hình t t ñ nh 4. 3.1 4. 3.1.1 Các trư ng h p tính toán ... k thu t c a công trình ñư ng dây 220kV ñ u n i NMTĐ Đak Mi 4A- TBA 500/220kV Th nh M - D án th y ñi n Đak Mi Phương pháp nghiên c u: Nghiên c u s lý thuy t phương pháp tính th m tính n ñ nh môi...
 • 13
 • 275
 • 0

Luận văn:Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - dự án thủy điện ĐakMi 4 pot

Luận văn:Nghiên cứu ổn định trượt móng trụ điện trên sườn dốc - dự án thủy điện ĐakMi 4 pot
... pháp Janbu’s Simplified 3.1 .4 Phương pháp Morgenstern - Price (M-P): 11 12 • L a ch n m t thu t gi i t t ñ nh, ch ng h n phương pháp - Xem xét c l c ti p n pháp n n i l c - Th a mãn c cân b ng l ... cho (4. 1) b ng 4. 1 sau ñây: SEEP/W ñã xây d ng m t thư vi n hàm th m mô t 24 lo i ñ t B ng 4. 1 Mô t cách gán ñi u ki n biên cho toán th m khác nhau, m i lo i ñ t có m t h s th m K nh t ñ nh T 4. 1.3 ... m GEOSTUDIO 20 04 V6.02 c a nhi u tác gi nư c Thu th p h sơ thi t k k thu t, báo cáo kh o sát k thu t c a công trình ñư ng dây 220kV ñ u n i NMTĐ Đak Mi 4A- TBA 500/220kV Th nh M - D án th y ñi...
 • 13
 • 295
 • 0

Nghiên cứu ổn định vật liệu địa phương trong đầu mối thủy điện tích năng

Nghiên cứu ổn định vật liệu địa phương trong đầu mối thủy điện tích năng
... i m nỳt Trong ú: x = .{X} (2.17) y = .{Y} (2.18) - hm d ng c a ph n t {X}, {Y} - t a c a cỏc i m nỳt ph n t C tn c th m h t i m i i m ph n t c xỏc nh nh sau: h = .{H} Trong ú: ... c thoỏt c t b ph n phớa trờn c a mỏi th ny, t p v n ng l u p khụng theo k p Trong i u ki n tr ng thỏi bóo hũa Trong ú ỏp l c th y t nh phớa th ng l u khụng cũn n a, dũng th m hỡnh thnh t khu ... v i ỏp c l r ng quỏ trỡnh rỳt nu c Trong th c t , sau m t th i gian di lm vi c p ó c k t n tr ng thỏi n nh, ú cú th xem p khụng b ộp co m cn c thay i Trong cỏc tớnh toỏn tr c õy th ng x...
 • 115
 • 42
 • 0

Nghiên cứu xác định giá thể giữ cây trồng thủy canh thích thợp đối với rau ăn lá

Nghiên cứu xác định giá thể giữ cây trồng thủy canh thích thợp đối với rau ăn lá
... xơ dừa [1], [4] * Cây trồng: Thí nghiệm tiến hành nghiên cứu với loại rau ăn sau: xà lách, cải xanh cần tây * Hệ thống thủy canh dung dịch dinh dưỡng: Nghiên cứu sử dụng thủy canh tuần hoàn Hệ ... việc nghiên cứu hạ giá thành giá thể giữ Xuất phát từ mục tiêu đó, tiến hành nghiên cứu xác định giá thể giữ trồng thích hợp rau ăn VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1.Vật liệu nghiên ... đối tượng nghiên cứu) 2.3 Địa điểm thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành nhà lưới Viện Nghiên cứu Rau Quả (Hà Nội); khoảng thời gian từ tháng đến tháng năm 2009 2.4 Phương pháp nghiên cứu...
 • 10
 • 914
 • 1

Nghiên cứu Mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động Mobifone tại Cần Thơ

Nghiên cứu Mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động Mobifone tại Cần Thơ
... Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ 4.2 Mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone ... Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone Q.Ninh Kiều TP Cần Thơ CHƯƠNG 4: MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI MẠNG DI ĐỘNG MOBIFONE TẠI ... 4: Mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động Mobifone Cần Thơ Thông qua chương này, thông tin mẫu, mức độ trung thành của khách hàng đối với mạng di động MobiFone...
 • 44
 • 221
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang công sở khu vực đà nẵng

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng quần áo thời trang công sở khu vực đà nẵng
... s ñó tác gi ch n ñ tài: “ Nghiên c u y u t nh hư ng ñ n hành vi ngư i tiêu dùng qu n áo th i trang công s - khu v c Đà N ng ” ñ th c hi n lu n văn t t nghi p M C TIÊU NGHIÊN C U Đo lư ng s nh ... HÌNH NGHIÊN C U LÝ THUY T V HÀNH VI NGƯ I TIÊU DÙNG Hành vi ngư i tiêu dùng khái ni m ña d ng, ph thu c vào quan ñi m c a t ng nhà nghiên c u Theo tác gi Churchill Peter C U TRÚC Đ TÀI NGHIÊN ... Chương : T ng quan v hành vi ngư i tiêu dùng 1.1.1.2 Mô hình hành vi mua c a ngư i tiêu dùng Chương : Thi t k nghiên c u mô hình nghiên c u Chương : Phân tích k t qu nghiên c u Chương : K t lu...
 • 13
 • 785
 • 1

Nghiên cứu xác định mật độ và liều lượng phân bón thích hợp cho cây bông tại huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk

Nghiên cứu xác định mật độ và liều lượng phân bón thích hợp cho cây bông tại huyện buôn đôn, tỉnh đăk lăk
... ng ñ nghiên c u v li u lư ng phân bón cho gi ng L18, VN20 VN15 t i nhi u vùng sinh thái khác Sơn La, ð ng Nai, Ninh Thu n ðăk Lăk (cũ) Qua k t qu nghiên c u cho th y, li u lư ng phân bón cho có ... 1983) [36] T nghiên c u c a Shanmugam ctv (1972) [98] cho th y, bón phân Urea cho b ng cách phun qua ñã làm tăng su t h t t 17-21% so v i bón phân qua ñ t Bón phân ñ m qua làm tăng s qu cây, tăng ... (1996) [91] B ng 2.2: Di n tích su t t i huy n Buôn ðôn t nh ðăk Lăk Năm Di n tích (ha) Năng su t (t /ha) Buôn ðôn (*) ðăk Lăk (**) Buôn ðôn (*) ðăk Lăk (**) 2001 1.615 14.646 11,19 14,68 2002 1.869...
 • 116
 • 248
 • 0

Nghiên cứu xác định đặc điểm di truyền một số tính trạng cơ bản về sinh sản của hai nhóm lợn móng cái m 3000 và MC 15

Nghiên cứu xác định đặc điểm di truyền một số tính trạng cơ bản về sinh sản của hai nhóm lợn móng cái m 3000 và MC 15
... nng sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC 3000 v MC1 5 t la n la c trỡnh by bng 4.3 v trờn th 4.1 Bng 4.3 S s sinh sng/ ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 qua cỏc la La Nh m MC3 000 n Nh m MC1 5 ... sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 Cỏc tớnh trng v kh nng sinh sn ca nh m ln MC 3000 hu ht tt hn nh m ln MC1 5 c bit vi tớnh trng s s sinh sng/ (nh m MC3 000 t 12,39 con/) Vi mc ý ... (60%) 4.2 Nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC3 000 v MC1 5 Nghiờn cu nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi MC 3000 v MC1 5 hai c bn ú l nng sut sinh sn ca hai nh m ln M ng Cỏi tt c cỏc...
 • 55
 • 450
 • 0

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái

Nghiên cứu xác định giá trị giống để nâng cao tính trạng số con sơ sinh sốngổ đối với nhóm lợn móng cái
... (1995) (9,38 con) , cao hn 2,9 con; Trn Th Thụng v cng s (1995) (9 - 9,8 con) ; on Xuõn Trỳc v cng s (2000) (9,76 con) , cao hn 2,52 con; Phựng Th Võn v cng s (2001) (10,04 con) , cao hn 2,24 con; T Th ... cng s (2001) (8,11 - 9,2 con) , T Th Bớch Duyờn (2003) (8,32 - 9,07 con) Khi lng s sinh /con Khi lng s sinh /con ca nhúm MC TH nghiờn cu ny t c l 0,52 kg /con Kt qu ny tng i cao so vi mt s kt qu nghiờn ... bn v sinh sn ca ln Múng Cỏi tng hp Cỏc tớnh trng sinh sn: + Tui phi ging ln u (ngy) + Tui la u (ngy) + Khong cỏch gia la (ngy) + S s sinh sng/ (con) + S cai sa/ (con) + Khi lng s sinh /con (kg)...
 • 36
 • 223
 • 0

Nghiên cứu xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp để trồng thủy canh một số loại rau ăn lá

Nghiên cứu xác định loại dung dịch dinh dưỡng thích hợp để trồng thủy canh một số loại rau ăn lá
... dụng dung dịch dinh dưỡng nhập từ AVRDC [4]… Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu tổng thể dung dịch dinh dưỡng cho loại rau ăn Do đó, nghiên cứu xác định dung dịch dinh dưỡng thích hợp cho chủng loại rau ... trồng Nguyễn Thị Dần (1998), khảo nghiệm dung dịch dinh dưỡng Thăng Long cho thấy, dung dịch dinh dưỡng không thua so với dung dịch dinh dưỡng Đài Loan rau ăn lá, hoa suất, chất lượng [3] Nguyễn ... sinh trưởng phát triển 2.2 Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành với loại dung dịch dinh dưỡng loại rau (xà lách, cải xanh, cần tây rau muống) Mỗi loại dung dịch dinh dưỡng công thức thí nghiệm...
 • 10
 • 1,689
 • 3

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CÁC ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP ĐỂ CỐ ĐỊNH NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE TRONG GEL ALGINATE VÀ TRÊN CELLULOSE VI KHUẨN NHẰM ỨNG DỤNG LÊN MEN RƯỢU VANG NHO

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU XÁC LẬP CÁC ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP ĐỂ CỐ ĐỊNH NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE TRONG GEL ALGINATE VÀ TRÊN CELLULOSE VI KHUẨN NHẰM ỨNG DỤNG LÊN MEN RƯỢU VANG NHO
... S cerevisiea S cerevisiea+L oenos S bayanus+L oenos S cerevisiea S cerevisiae S cerevisiae S cerevisiae S cerevisiae S cerevisiae Cht mang DEAE -cellulose Khoỏng kissiris Ca -alginate Ca -alginate ... inh nõm men Saccharomyces cerevisiae gel alginate va trờn cellulose vi khuõn nhm ng dung lờn men ru vang nho Chỳng tụi se tin hnh nghiờn cu mt cỏch h thng vờ kh nng s dung nm men nht gel alginate ... quỏ trỡnh lờn men chớnh sn xut ru vang nho vi nm men c inh trờn cellulose vi khuõn, nm men c inh hat gel alginate v nm men t Kt qu nghiờn cu ó khng inh u th ca nm men c inh so vi nm men t v s nụi...
 • 126
 • 360
 • 0

nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện kinh môn, tỉnh hải dương

nghiên cứu thực trạng và định hướng phát triển hệ thống điểm dân cư huyện kinh môn, tỉnh hải dương
... Phân lo i ñi m dân c n c vào nh ng ñ c ñi m b n sau: ði u ki n s ng lao ñ ng c a dân cư; Ch c c a ñi m dân cư; Quy mô dân s , quy mô ñ t ñai ñi m dân cư; V trí ñi m dân c u dân; Cơ c u ... cách b trí dân xã Các ñ c ñi m phân b dân c a xã có th xét theo khía c nh sau tính liên k t c a b ph n dân cư, m i quan h dân - ru ng ñ t, m i quan h dân - giao thông ñi m dân l n ... c p - ði m dân theo n: Ti n thân nh ng ñi m dân nh bám d c theo bên ñư ng ho c bên sông sau ñó trình phát tri n c a dân cư, ñi m dân l n d n n i ti p thành n dài - ði m dân d ng phân...
 • 124
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các kỹ thuật nghiệp vụ cơ bản của kế toán quản trịkỹ thuật nuôi lươn ếch ba ba cá lóckỹ thuật vi bao dầu cánhững kiến thức chung về kỹ thuật kiểm tra chẩn đoántình hình nghiên cứu và kỹ thuật bón phân cho mía ở việt namđề thi môn kỹ thuật vi điều khiểnsự bổ sung lẫn nhay giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bảnkỹ thuật nuôi tôm he chân trắngkỹ thuật lập lịchkỹ thuật lập lịch trong ltetổng quan về đặc điểm kinh tế kĩ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn tnhh thanh bình hưng yêndưỡng khoáng và kỹ thuật bón phân choa míatổng cty kinh tế kĩ thuậtbối cảnh kinh tế thế giới và vị thế mới của việt namphân loại chi phí theo công dụng kinh tế khoản mụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học phổ thông Mỹ Văn-huyện Tam Nông-tỉnh Phú Thọ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý phát triển chương trình giáo dục trung học phổ thông theo định hướng năng lựcHiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh Quảng BìnhHoàn thiện quản lý tài chính tại trường Đại học Thương mạiDạy học tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường thông qua phần hóa học hữu cơ lớp 9 ở trường Trung học cơ sởNâng cao chất lượng việc làm trong các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội (tt)để thi thử vào lop 10 trọn toán văn anhThực trạng và một số yếu tố liên quan đến hành vi bạo lực học đường ở học sinh một trường trung học cơ sở tại huyện thủy nguyên, thành phố hải phòng năm học 2016 – 2017600 câu lý THUYẾT vật lí kèm đáp án fb thích học chuiTác động của chính sách tài khóa đến tăng trưởng kinh tế, lạm phát và thất nghiệp ở việt nam, lê quang tường, thanh tra viên cao cấp, thanh tra chính phủCV cua nguoi moi tot nghiepLuận văn tốt nghiệp khoa Vật lý .Bài thuyết trình môn cây lương thựcGDP Việt nam nam 2015cập nhật định nghĩa và xử trí nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩnĐọc điện tâm đồ dễ hơnBai 2 bai tap PP giai bai tap este n2 v1CẬP NHẬT ĐIỀU TRỊ VIÊM GAN VIRUS CTiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính quyền địa phương ở nước ta hiện nayQuy họach Quản lý tổng hợp tài nguyên nước các lưu vực sông – TP Cần Thơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập