SỬ DỤNG CHIẾN LƯỢC “GIẢI BÀI TOÁN TƯƠNG TỰ ĐƠN GIẢN HƠN” ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

SKKN sử DỤNG dạy học GIẢI QUYẾT vấn đề để TÍCH hợp GDDS SKSS vị THÀNH NIÊN vào nội DUNG bài 46 và 47 SGK SINH học 11 BAN cơ bản

SKKN sử DỤNG dạy học GIẢI QUYẾT vấn đề để TÍCH hợp GDDS SKSS vị THÀNH NIÊN vào nội DUNG bài 46 và 47  SGK SINH học 11 BAN cơ bản
... cho hc sinh tip cn vi v gii tớnh, sc kho sinh sn, tỡnh dc (vn rt khú núi ) mt cỏch t nhiờn, khụng ngi ngựng v ch ng hn.Vận dụng dạy học giải vấn đề góp phần đổi nội dung phơng pháp dạy học nhằm ... kin kinh nghim vi ti: S DNG DY HC GII QUYT VN TCH HP GDDS & SKSS V THNH NIấN VO NI DUNG BI 46 V 47 - SGK SINH HC 11 BAN C BN PHN II NI DUNG C s lý lun ca nghiờn cu 1.1 Mt s khỏi nim c bn 1.1.1 ... tăng tính tích cực học tập học sinh góp phần thực nhiệm vụ cải cách giáo dục: Cải tiến phơng pháp theo hớng Phát huy trí lực học sinh trình học tập phù hợp với xu phát triển lí luận dạy học đại...
 • 18
 • 418
 • 0

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí thuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề để quản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí thuệ ở khối lớp 5 Trường Tiểu học Hải Vân, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
... t hi n dư i ki u hành vi sau: Hành vi hư ng ngo i hành vi hư ng n i * Hành vi hư ng n i c a tr CPTTT Hành vi hư ng n i hành vi ñư c th hi n theo xu hư ng vào bên Nh ng hành vi h u không gây phi ... [ 5] * DSM-IV s d ng ch s trí tu làm tiêu chí ñ phân lo i m c ñ CPTTT Có m c ñ CPTTT là: + Nh : Ch s trí tu t 50 -55 t i x p x 70 + Trung bình : Ch s trí tu t 35- 40 t i 50 -55 + N ng : Ch s trí ... hành vi b t thư ng c a tr ch m phát tri n trí thu kh i l p Trư ng Ti u h c H i Vân, qu n Liên Chi u, Thành ph Đà N ng” Th c hi n ñ tài mong mu n góp m t ph n nh bé vào vi c h tr cho giáo vi n...
 • 82
 • 274
 • 0

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản lý hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề quản lý hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối 5, trường tiểu học Hải Vân
... thuy t - Phương pháp nghiên c u th c ti n + Phương pháp quan sát + Phương pháp ñi u tra b ng ankét + Phương pháp ph ng v n, trò chuy n + Phương pháp th ng kê toán h c + Phương pháp l y ý ki ... c H i Vân 4.2 Ph m vi nghiên c u S d ng phương pháp gi i quy t v n ñ ñ qu n lí HVBT c a tr CPTTT kh i l p - Trư ng Ti u h c H i Vân M Đ U Phương pháp nghiên c u - Phương pháp nghiên c u thuy ... TR NG GIÁO VI N S D NG PHƯƠNG PHÁP GI I QUY T V N Đ TRONG VI C QU N LÍ HVBT C A TR CPTTT KH I L P TRƯ NG TI U H C H I VÂN 2.3 Th c tr ng giáo vi n s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ vi c qu n...
 • 29
 • 392
 • 1

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề ñểquản lí hành vi bất thường của trẻ chậm phát triển trí tuệ ở khối lớp 5, Trường Tiểu học Hải Vân, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
... ki u hành vi sau: Hành vi hư ng ngo i hành vi hư ng n i - Ki u hành vi phàn nàn v s c kho : - Ki u hành vi v n ñ xã h i: * Hành vi hư ng ngo i c a tr CPTTT - Ki u hành vi v ý nghĩ: * Hành vi hư ... hành vi b t thư ng ñư c bi u hi n m c ñ khác Tuỳ vào m c ñ tính ch t c a hành vi ñ ñưa phương pháp qu n phù h p Có th nh n th y Bình ki u hành vi sau: + Ki u hành vi sai trái + Ki u hành vi ... chưa n m ñư c phương pháp ñ qu n HVBT c a tr nói chung phương pháp gi i quy t v n ñ nói riêng nên giáo vi n chưa s d ng phương pháp gi i quy t v n ñ chưa có phương pháp ñ qu n HVBT c a tr...
 • 19
 • 371
 • 0

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở bậc tiểu học

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở bậc tiểu học
... tiểu học khái niệm phơng pháp dạy học giải vấn đề + Đánh giá phơng pháp dạy học giải vấn đề giáo viên dạy học môn Khoa học tiểu học + Mức độ sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề giáo viên dạy ... học tiểu học cần thiết 2.1.2.3 Các mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học giáo viên tiểu học Bảng 3: Mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học giáo viên tiểu ... Phơng pháp dạy học môn Khoa học bậc tiểu học 4.2 Đối tợng nghiên cứu: Việc sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học bậc tiểu học 4.3 Phạm vi nghiên cứu: Chơng trình khoa học 4: Chủ đề...
 • 67
 • 1,116
 • 5

Quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở tiểu học

Quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn khoa học ở tiểu học
... cứu Quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học Cấp Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học Khoa học Cấp Tiểu học ... lợng trình dạy học Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn việc sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học Khoa học 5.2 Đề xuất quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề ... pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học tiểu học việc làm cần thiết có ý nghĩa Chính lẽ đó, trăn trở chọn đề tài: Xây dựng quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học môn Khoa học tiểu học Mục...
 • 71
 • 730
 • 4

Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn lao động kỹ thuật ở tiểu học

Xây dựng quy trình sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn lao động  kỹ thuật ở tiểu học
... Chơng Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề môn kỹ thuật Tiểu học 2. 1Xây dựng quy trình: 2.1.1 Các nguyên tắc xây dựng quy trình 2.1.2 Quy trình sử dụng phơng pháp giải vấn đề môn kỷ ... trò giải vấn đề hiệu dạy học môn kỹ thuật tiểu học + Mức độ sử dụng phơng pháp giải vấn đề giáo viên trình dạy học môn Kỹ thuật + Cách sử dụng phơng pháp giải vấn đề giáo viên trình dạy học môn ... Quá trình dạy học môn Kỹ thuật Tiểu học 3.2 Đối tợng nghiên cứu Quy trình sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học môn Kỹ thuật Tiểu học Giả thuyết khoa học Nếu xây dựng đợc quy trình sử...
 • 70
 • 478
 • 3

Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của men den pot

Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của men den pot
... < Các thí nghiệm Men Đen (quy luật di truyền) chơngtrình sinh học lớp THCS > cho phép áp dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề để phát huy tính tích cực học tập học sinh Sử dụng dạy học giải vấn ... việc giải vấn đề đợc vận dụng để giải vấn đề có liên quan Các cấp độ dạy học giải vấn đề: - Dạy học giải vấn đề thực ba mức độ cao thấp khác nhau, tuỳ theo trình độ tham gia học sinh vào việc giải ... định luật di truyền Men Đen theo phơng pháp dạy học giải vấn đề IV Phạm vi nghiên cứu: Các quy luật di truyền Men Đen chơng trình SGK sinh học lớp Phần II Nội dung A.Cơ sở lí luận dạy học giải vấn...
 • 11
 • 388
 • 0

skkn sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy tại trường thpt quảng xương 4

skkn sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy tại trường thpt quảng xương 4
... 2009 2 010 22 4, 3 2011 2012 68 15 2012 2013 98 24 Nm hc Xp loi hc lc Khỏ Tb TS % TS % 67 13 397 76,7 109 24 263 57,5 16 41 ,5 136 34 Yu TS % Tng s 31 517 Hc sinh 16 3,5 45 6 0,5 40 4 16 Trong cht ... qu cao, hoc cng cú th k nng v thao tỏc cũn hn ch, s dng cụng ngh thụng tin cha thnh tho Thụng qua ti ny, tụi mun khng nh rng, vic s dng phơng pháp nêu giải vấn đề l hon ton mang tớnh kh thi cao ... mụn GDCD núi riờng, mc dự c trng ca mụn hc cho thy rt cn i mi phng phỏp nõng cao hiu qu giỏo dc nhng vic ỏp dng i mi phng phỏp, s dng nhng k thut mi dy hc c bit l phơng pháp nêu giải vấn đề cũn...
 • 21
 • 584
 • 1

SKKN Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen

SKKN Sử dụng dạy học giải quyết vấn đề để dạy các quy luật di truyền của Men Đen
... thuyết khác giải cách khác Khi vấn đề kết luận, tri thức mà học sinh lĩnh hội từ việc giải vấn đề vận dụng để giải vấn đề có liên quan Các cấp độ dạy học giải vấn đề: - Dạy học giải vấn đề thực ba ... Các thí nghiệm Men Đen (quy luật di truyền) chươngtrình sinh học lớp THCS > cho phép áp dụng phương pháp dạy học giải vấn đề để phát huy tính tích cực học tập học sinh Sử dụng dạy học giải vấn ... luật di truyền Men Đen theo phương pháp dạy học giải vấn đề IV Phạm vi nghiên cứu: Các quy luật di truyền Men Đen chương trình SGK sinh học lớp Phần II Nội dung A.Cơ sở lí luận dạy học giải vấn...
 • 16
 • 389
 • 4

SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ DẠY CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN

SỬ DỤNG DẠY HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ ĐỂ DẠY CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CỦA MENĐEN
... khác giải cách khác - Khi vấn đề đợc kết luận, tri thức mà học sinh lĩnh hội đợc từ việc giải vấn đề đợc vận dụng để giải vấn đề có liên quan Các cấp độ dạy học giải vấn đề: - Dạy học giải vấn đề ... kiến thức hứng thú học môn Sinh học + Sử dụng dạy học giải vấn đề giảng dạy quy luật di truyền giúp học sinh hiểu sâu kiến thức vận dụng tốt kiến thức Vận dụng dạy học giải vấn đề góp phần đổi nội ... thực toàn quy trình phơng pháp dạy học giải vấn đề Đó đàm thoại Ơrixtic + Mức độ thứ ba đòi hỏi để học sinh tự lực thực toàn quy trình dạy học giải vấn đề Đó phơng pháp nghiên cứu vấn đề hay nghiên...
 • 8
 • 247
 • 3

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn đạo đức ở lớp 4 5 bậc tiểu học

Sử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong dạy học môn đạo đức ở lớp 4  5 bậc tiểu học
... thời đại Bởi vậy,chúng lựa chọn vấn đề sử dụng phơng pháp giải vấn đề dạy học đạo đức lớp 4, 5 bậc Tiểu học làm đề tài nghiên cứu 2- Lịch sử vấn đề nghiên cứu Trong dạy học giải vấn đề mà trớc ... học 4. 2- Đối tợng nghiên cứu Việc sử dụng phơng pháp dạy học giải vấn đề dạy học môn Đạo đức lớp 4, bậc tiểu học 5- Giả thuyết khoa học Có thể nâng cao đợc chất lợng dạy học môn Đạo đức lớp 4, ... A2- Tiểu học Chơng II Thiết kế Đạo đức lớp 4- theo phơng pháp giải vấn đề I- Cơ sở để thiết kế đạo đức theo phơng pháp giải vấn đề Đặc điểm môn Đạo đức tiểu học Môn đạo đức tiểu học môn học...
 • 60
 • 110
 • 0

SKKN Phương pháp sử dụng chiến lược để giải bài tập vật lý ở THCS

SKKN Phương pháp sử dụng chiến lược để giải bài tập vật lý ở THCS
... cho có đờng để giải toán; thay đổi cho toán để làm cho trở thành đơn giản Việc giúp cho học sinh định hớng giải đợc toán vật lí cách lôgíc xác trách nhiệm giáo viên môn vật Để hởng ứng phong ... tính tơng đối môn vật lí Sở dĩ chọn đề tài sau áp dụng vào trình giảng dạy thấy qua việc tiếp cận với phơng pháp giải tập này, học sinh chủ động hơn, tự tin vầ hớng giải tập vật lí Từ tạo cho ... y = ax - b cách biểu diễn đồ thị ta sử dụng chiến lợc vẽ đồ thị để khảo sát toán chuyển động cách có hiệu 3/ Chiến lợc giải tập thực lớp 8A lớp 8A8, giải tập chuyển động Qua thực tế giảng dạy...
 • 13
 • 100
 • 0

Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi tại thị trường Tp. HCM

Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi tại thị trường Tp. HCM
... 26 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CHI N LƯC CHI U THỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM RAU AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI TẠI THỊ TRƯỜNG TP HCM ... THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM RAU AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RAU AN TOÀN 2.1.1 Khái niệm rau an toàn Theo điều quy đònh tạm thời sản xuất ... HIỆU SẢN PHẨM RAU AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI TẠI THỊ TRƯỜNG TP HCM 3.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU AN TOÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...
 • 68
 • 649
 • 9

443 Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi tại thị trường TP.HCM

443 Sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ chức sản xuất rau an toàn xã Tân Phú Trung huyện Củ Chi tại thị trường TP.HCM
... 26 CHƯƠNG 3: SỬ DỤNG CHI N LƯC CHI U THỊ TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM RAU AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI TẠI THỊ TRƯỜNG TP HCM ... THƯƠNG HIỆU CHO SẢN PHẨM RAU AN TOÀN CỦA LIÊN TỔ SẢN XUẤT RAU AN TOÀN XÃ TÂN PHÚ TRUNG HUYỆN CỦ CHI 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RAU AN TOÀN 2.1.1 Khái niệm rau an toàn Theo điều quy đònh tạm thời sản xuất ... hộ sản xuất rau huấn luyện sản xuất RAT 2.3.2 Quá trình hình thành phát triển liên tổ sản xuất rau an toàn Tân Phú Trung huyện Củ Chi: 2.3.2.1 Quá trình hình thành liên tổ sản xuất rau an toàn...
 • 68
 • 303
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thuan lơi và khó khăn ki sử dụng dạy hoc giải quyêt van de môn khoa họcsử dụng phương pháp giải quyết vấn đề trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy tại trường thpt quảng xương 4sử dụng chiến lược chiêu thị trong hoạt động xây dựng thương hiệu sản phẩm rau an toàn của liên tổ sản xuất rau an toàn xã tân phú trung huyện củ chi tại thị trường tp hcmkhả năng sử dụng chiến lượccác công ty sử dụng chiến lược quốc tếcông ty sử dụng chiến lược quốc tếđiều kiện sử dụng chiến lược hội nhập ngangcác công ty sử dụng chiến lược chi phí thấpcông ty sử dụng chiến lược chi phí thấpan toàn khi sử dụng điện thư viện bài giảng điện tửxay dung chien luoc marketing online toan tap nguyen trong thonâng cao chất lượng cho các thiết bị định vị dẫn đường sử dụng gps phục vụ bài toán giám sát quản lý phương tiện giao thông đường bộtăng cường nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược thị trường toàn diệntăng cường công tác nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường toàn diệntăng cường nghiên cứu và xây dựng chiến lược thị trường toàn diện mở rộng cách thức thâm nhập và phát triển thị trườngBÁO cáo môn hình thái và phân loại côn trùngKiểm tra toán đại số chương 1 lớp 10 trắc nghiệmGiải pháp phát triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)BÁO cáo môn côn TRÙNG học lâm NGHIỆPĐỀ CƯƠNG TRIẾT HỌC CỦA LỚP CAO HỌC VIỆN SINH THÁI SINH HỌC k17BÀI TIỂU LUẬN môn THỦY SINH họctai lieu quan tri HAYhHoàng phi câu đối hán nômNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W.C Cheng L.K.Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Phương pháp lượng giác trong ước lượng đa thức và dãy số (LV thạc sĩ)Nghiên cứu cơ sở khoa học phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn trên đất sau canh tác nương rẫy thuộc lưu vực sông Cầu, tỉnh Bắc Kạn (LA tiến sĩ)BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔI TRƯỜNG TẠI Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà NộiNghiên cứu sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại Hạ Long, Quảng NinhGIÁO ÁN: MÔN HÀN MIGMAG CƠ BẢNGIÁO ÁN Mudull 08: Môn vẽ kỹ thuậtHệ thống Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty Cổ phần Thiết bị ViệtNghiên cứu cấu trúc và xây dựng mô hình tăng trưởng đường kính rừng tự nhiên lá rộng thường xanh một số khu rừng đặc dụng miền Bắc Việt Nam (LA tiến sĩ)Packet analyser such as wire sharkNghiên cứu áp dụng giải pháp can thiệp giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới sức khỏe người dân khu vực khai thác kim loại màu Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Nghiên cứu tính đa dạng thực vật trong các hệ sinh thái rừng ở Vườn Quốc gia Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ làm cơ sở cho công tác quy hoạch và bảo tồn (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập