Giao an lop 3 chuan KTKN tich hop KNS moi 2016

Bài giảng Dao duc lop 3 (Chuan KTKN, tich hop KNS)

Bài giảng Dao duc lop 3 (Chuan KTKN, tich hop KNS)
... yếu: 1.Ổn đònh 2.KTBC: -Y/c HS tự đặt câu hỏi trả lời lẫn thân -Nhận xét, bổ sung 3 .Bài mới: a.Giới thiệu bài: -GV nêu nội dung yêu cầu học -Ghi tên lên bảng: Thân cây(tt) b.Phát triển hoạt ... người 3. Thái độ : II Chuẩn bò : Các hình trang 84, 85 SGK III Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Ổn đònh : Bài cũ : Rễ Gọi HS nêu đặc điểm rễ cọc, rễ chùm, rễ phụ, rễ củ Nhận xét, đánh giá Bài ... Các hoạt động dạy – học chủ yếu: Ổn đònh lớp :Hát Bài cũ : Khả kì diệu -3 HS nêu, lớp nhận xét – GV nêu yêu cầu: Hãy kể ích lợi ? – GV nhận xét Bài : a) Giới thiệu : -HS lắng nghe -GV nêu nội...
 • 85
 • 800
 • 6

GIAO AN LOP 3 CHUAN KTKN TUAN 32, 33

GIAO AN LOP 3 CHUAN KTKN TUAN 32, 33
... 230 m vải, ngày thứ hai bán đợc 34 0 21628 638 74 A 35 phút 30 phút - 8 537 1 9046 7 532 5 15250 02 30 25 25 B 14 giờ 25 phút 19 30 phút Bài giải: Hai ngày đầu cửa hàng bán đợc số m vải là: 230 + 34 0 ... 80000 (20000 + 30 000) = 30 000 30 00 x : = 2000 4800 : x = 2400 - em nêu yêu cầu tập Bài 2: Đặt tính tính - Làm bảng - Nêu yêu cầu làm 40 83 + 236 9 87 63 2469 36 08 x 40 83 87 63 3608 + 236 9 - 2469 x ... cầu tập dãy số, khoanh vào chữ đặt trớc câu trả lời - em lên bảng chữa - Nhận xét A.2 935 ; 39 14 ; 2945 C.87 63 ; 88 43 ; 88 53 B.6840 , 8640 ; 4860 D .36 89 ; 36 99 ; 36 90 - Khoanh vào ý C 4.Củng cố...
 • 24
 • 232
 • 0

giao an lop 3 chuan KTKN

giao an lop 3 chuan KTKN
... - HS ®äc tõ øng dơng 2 13 So¹n gi¶ng Tn 23 GV: Bïi ThÞ Lý Hoµ Huệ (17 53 –1792) người anh hùng dân tộc có - HS l¾ng nghe công lớn đại phá quân Thanh - HS viết bảng từ: Quang Trung -GV viết mẫu ... dẫn thực phép chia 936 5: =? - Yªu cÇu HS quan s¸t vµ nhËn xÐt vÝ dơ trªn -GV ghi: 936 5 3 3121 06 05 Hoạt động học sinh - HS lên làm - Líp theo dâi nhËn xÐt - HS nhắc lại -HS quan sát VD nhận xét ... -Thực từ trái sang phải Lấy chia 3, 214 So¹n gi¶ng Tn 23 GV: Bïi ThÞ Lý Hoµ PhÐp chia nµy cã sè d lµ bao nhiªu? Trong phÐp chia cã d sè d nh thÕ nµo so víi sè chia? VËy: 936 5 :3 =31 21(dư 2) * Hướng...
 • 30
 • 107
 • 0

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 4

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 4
... khúc (trong phạm vi số học) II Chuẩn bị: Đề kiểm tra, đáp án, bảng điểm III Các hoạt động dạy – học: Đề bài: Đặt tính tính: 32 7 + 41 6 ; 516 – 244 ; 46 2 + 35 4 ; 728 – 45 4 Khoanh vào số hoa **** **** ... buổi sáng bán - Hs đọc đề làm bài, hs lên bảng làm 525kg gạo, buổi chiều bán buổi Bài giải sáng 135 kg Hỏi buổi chiều cửa hàng bán Buổi chiều cửa hàng bán số kg gạo là: kg gạo? 525 – 135 = 39 0 (kg) ... đồ vòng tuần hoàn máu + Có 02 vòng tuần hoàn cho biết có vòng tuần hoàn? + Hãy hình nói đường - Tiếp nối trình bày ý kiến 19 máu vòng tuần hoàn lớn 4. Củng cố :4 5.Dặn dò:1’ trước lớp - Lớp nhận...
 • 23
 • 97
 • 2

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 3

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 3
... : Lớp giải vào giấy nháp Giải : Số hai đội trồng là: 230 + 90 = 32 0 (cây) Bài : Giáo viên cho học sinh tương tự Đáp số : 32 0 Giáo viên hướng dẫn sơ đồ đoạn Học sinh đọc yêu cầu toán Buổi sáng ... làm tập Bài Giáo viên đọc yêu cầu -Giáo viên học sinh lớp nhận xét Lớp làm vào VBT, 3 học sinh lên bảng thi làm ngắc ngứ; ngoắc tay nhau; dấu ngoặc đơn … Lớp chữa vào tập Trang 33 Nguyễn Văn ... chữ BT3 II/ Chuẩn bò : Bảng phụ có kẻ bảng chữ tên chữ BT3 VBT III/ Lên lớp : Hoạt động giáo viên 1/ Ổn đònh : 2/ KTBC : -Giáo viên đọc học sinh viết từ khó: xào rau; sà xuống; xinh xẻo -Giáo...
 • 36
 • 158
 • 0

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 5

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 5
... nhiêu? 198 + 1 65 = 36 3 (bạn) ( tiến hành tương tự 2) b, Số bạn nam nhiều số bạn nữ là: 198 - 1 65 = 33 (bạn) Củng cố, dặn dò - Nhận xét tiết học - Dặn dò hs Đáp số: a, 36 3 (bạn); b ,33 (bạn) - Hs ... So sánh kém(BT1) -Nêu từ so sánhtrong khổ thơ BT2 -Biết thêm từ so sánh vào câu chưa có từ so sánh (BT3,BT4) II Chuẩn bị - Bảng phụ viết nội dung BT1- BT3 III.Các hoạt động dạy học Hoạt động giáo ... so sánh -3 em lên bảng làm -Chốt lời giải -Nhận xét -HD phân biệt hai loại so sánh: +So sánh ngang + So sánh -Mẫu: a.Cháu khỏe ông nhiều -Nêu kiểu so sánh hơn: so sánh kiểu b)(hơn) : so sánh...
 • 17
 • 82
 • 0

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 6

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 6
... : Tỡm 1 /3 ca: 69 kg, 36 m; 93l - Lp lm v, HS lm bng b) Tỡm ẵ ca: 24 gi; 48 phỳt; 44 ngy - Nhn xột H: Mun tỡm phn my ca s ta lm th no? - Yờu cu lm bi - c yờu cu - Chm, cha bi Bi 3: Cú: 36 qu cam ... : 96 : = ? - 96 l s cú my ch s? l s cú my ch s? - Gii thiu phộp chia - Hng dn cỏch t tớnh 96 - Va hi va vit cỏc bc chia - Yờu nhc li cỏc bc v kt qu Hot ng 2:Thc hnh Bi 1: Tớnh : 48 84 66 36 HHS ... Yờu cu ghi TT v lm bi Võn lm : 30 bụng , tng bn 1 /6 bụng ? tng bụng - Chm, cha bi Bi3*: Gi HS c - Yờu cu HS nm t lm bi TT: Cú 28 HS bi, 1/4 HS lp 3A ? HS lp 3A bi - Nhn xột bi lm Bi 4:Gi HS...
 • 22
 • 175
 • 0

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 8

Giáo án lớp 3 Chuẩn KTKN tuần 8
... Nhn xột, dn dũ - C lp t lm bi - em nờu ming kt qu, c lp b sung 35 : = 7; 28 : = ; 24 : = 35 : = 5; 28 : = 7; 24 : = - HS lm bng - 3HS lờn bng cha bi, c lp nhn xột b sung - Tng cp trao i ri lm ... ụ vuụng + Ly chia cho c 6:2 =3 + l s b chia ; l s chia v l thng - Phộp chia : = (nhúm) - l s chia - l s b chia cũn l thng - x l s chia phộp chia 30 : x = 30 : x = x = 30 : x=6 Trong phộp chia ht, ... - Vy s nhúm = : - Hóy nhc li: + l gỡ phộp chia : = 3? + v l gỡ phộp chia : = 3? - Vy s chia phộp chia bng s b chia chia cho thng - Vit bng 30 : x = v hi: x l gỡ phộp chia trờn? - Hng dn trỡnh...
 • 22
 • 77
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 5 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 5 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... vào cột “Cuộc khởi nghóa” cho phù hợp với thời gian diễn khởi nghóa Thời gian Cuộc khởi nghóa Năm 40 Năm 248 Năm 54 2 – 602 Năm 722 Năm 766 – 779 Năm 9 05 Năm 9 05 Năm 938 - Bảng thống kê Các mặt ... phải so sánh thời gian chạy Nam Bình - HS làm sửa Ai chạy thời gian chạy nhanh Ta phải đổi giây Bài 5: Củng cố xem đồng hồ, củng cố đo khối lượng - HS làm sửa Củng cố số ngày tháng ngày tuần lễ ... dơ hộ dưa người Hán sang lẫn với nhân dân ta, bắt nhân dân ta phải học chữ Hán, theo phong tục người Hán II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC - SGK - Phiếu học tập Họ tên: ……………………………………………… Lớp: Bốn Môn: Lòch...
 • 33
 • 137
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 6 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 6 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... mét bán ngày biết chưa ? Ta tìm số mét bán ngày nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - HS làm chữa - HS làm - HS chữa - Lấy tổng số mét bán ba ngày chia cho - Chưa - Số mét bán ngày thứ cộng số mét bán ... Truyện cổ tích, ngụ ngôn, truyện danh nhân, truyện cười, truyện thiếu nhi, sách Truyện đọc lớp (nếu có) - Bảng lớp viết Đề Giấy khổ to (hoặc bảng phụ) viết gợi ý SGK (dàn ý KC), tiêu chuẩn đánh giá ... ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Giới thiệu: Luyện tập: Bài 1: HS làm bảng câu a b Làm miệng câu c Bài 2: Viết số thích hợp vào ô trống Yêu cầu HS phân tích cách làm Bài 3: HS quan sát trả lời miệng Bài 4: HS...
 • 32
 • 129
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 7 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 7 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... Bài 4: Lưu ý HS cách trình bày Ta có 3 143 > 242 8 Vậy : Núi Phan – - HS sửa xi – păng cao núi Tây Côn Lónh Núi Núi Phan – xi – păng cao núi Tây Côn Lónh là: 3 143 - 242 8 = 71 5 (m) Đáp số : 71 5 ... Bạch Đằng: Kiều Cơng Tiễn giết Dương Đình Nghệ cầu cứu nhà Nam Hán Ngơ Quyền bắt giết Kiều Cơng Tiễnvà chuẩn bị đón đánh qn Nam Hán + Những nét diễn biến trận Bạch Đằng: Ngơ Quyền huy qn ta lợi ... đánh diễn nào? + Kết trận đánh sao? - GV yêu cầu HS dựa vào kết làm việc để thuật lại diễn biến trận đánh - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - HS trả lời - HS thuật lại diễn biến trận đánh...
 • 32
 • 325
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 15 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 15 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... này, HS có khả năng: -Biết cơng lao thầy giáo, giáo -Nêu việc cần làm thể biết ơn thầy giáo, giáo -Lễ phép, lời thầy giáo, giáo II CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Kĩ lắng nghe lời dạy ... HS đọc đề toán chọn lời giải phép tính thích -HS làm sửa hợp Củng cố - dặn dò -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò mới: Chia cho số có hai chữ số (tt) KHOA HỌC TIẾT KIỆM NƯỚC (TÍCH HỢP BVMT, KNS) I MỤC ... chia số cho tích Hoạt động 2: Giới thiệu trường hợp số bò chia số chia có chữ số tận -GV ghi bảng: 320 : 40 -Yêu cầu HS tiến hành theo quy tắc số chia -HS tính tích 320: 40 = 320 : (10 x 4) = 320...
 • 29
 • 104
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 16 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 16 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò mới: Thương có chữ số ĐẠO ĐỨC YÊU LAO ĐỘNG (TÍCH HỢP KNS) I MỤC TIÊU -Nêu dược lợi ích lao động -Tích cực tham gia hoạt động trường lớp, nhà phù hợp với khả thân -Khơng ... Khởi động KTBC: Biết ơn thầy giáo, giáo -Vì cần kính trọng biết ơn thầy giáo, giáo? -Cần thể lòng kính trọng , biết ơn thầy giáo, giáo nào? Dạy HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Giới ... yêu cầu HS thực lại phép chia vào bảng Phép chia 244 8 : 24 = ? (trường hợp thương có chữ số hàng chục) -GV viết lên bảng phép chia 244 8 : 24 yêu cầu HS đặt tính thực tính -Yêu cầu HS lên bảng...
 • 32
 • 185
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 17 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN

GIÁO ÁN LỚP 4 TUẦN 17 TÍCH HỢP KNS BVMT CHUẨN
... biết điều ? -Đọc biểu đồ nêu số sách bán tuần -Số sách bán tuần -HS nêu: Tuần 1: 45 00 Tuần 2: 6250 Tuần 3: 5750 10 Tuần 4: 5500 -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm -Yêu cầu HS đọc câu hỏi SGK vào ... -Nhận xét tiết học -Chuẩn bò mới: Luyện tập chung ĐẠO ĐỨC YÊU LAO ĐỘNG (T2) (TÍCH HỢP KNS) I MỤC TIÊU -Nêu dược lợi ích lao động -Tích cực tham gia hoạt động trường lớp, nhà phù hợp với khả thân ... dặn dò -Nhận xét tiết học -Chuẩn bị mới: “Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn (T3)” Thứ ba ngày tháng 12 năm 2010 CHÍNH TA Û(Nghe viết) MÙA ĐÔNG TRÊN RẺO CAO (TÍCH HỢP BVMT) I MỤC TIÊU -Nghe – viết...
 • 30
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 chuẩn ktkngiáo án lớp 4 chuẩn ktkngiáo án lớp 2 chuẩn ktkngiáo án lớp 5 chuẩn ktkngiáo án lớp 11 chuẩn ktkngiáo án lớp 12 chuẩn ktkngiao an lop 1 chuan ktkn tuan 618bài giảng giáo án lớp 2 tuần 23 tích hợp đầy đủgiao an lop 3 tuan 1 chuan ktkngiao an lop 3 tuan 17 chuan ktkngiao an the duc lop 3 chuan ktkngiao an lop 3 tuan 19 chuan ktkngiao an lop 3 theo chuan ktkngiao an lop 3 tuan 18 chuan ktkngiao an am nhac lop 3 chuan ktknNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh do giun đũa Toxocara canis gây ra ở chó tại ba huyện của tỉnh Phú Thọ và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Skkn giáo dục nghĩa vụ công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua tác phẩm truyện an dương vương và mị châu – trọng thủyatlas kiến trúc – cấu tạo đá biến chất Việt NamĐánh giá công tác chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội giai đoạn 2010 2014 (LV thạc sĩ)Skkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, nhân viên xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trong trường mầm non a vạn phúcSkkn một số biện pháp chỉ đạo giáo viên, tích hợp nội dung giáo dục tài nguyên và môi trường biển, hải đảo cho trẻ 5 tuổi trong trường mầm nonThực trạng thị trường xe máy việt namVấn đề nhận đường trong truyện ngắn đôi mắt của nam caonhững tìm tòi đổi mới trong văn học của nhà văn nguyễn minh châu sau năm 1975yếu tố kì ảo trong văn xuôi nghệ thuật viết về chiến tranh sau 1975Tình yêu đất nước qua 3 bài thơ bên kia sông đuống và 2 bài đất nướcNhận diện và miêu tả “cái tôi” trữ tình trong thơ tố hữu qua năm tập thơ từ ấy, việt bắc, gió lộng, ra trận, máu và hoađánh giá sự hài lòng của khách hàng với chất lượng dịch vụ cho vay trả góp mua xe máy tại chi nhánh công ty tài chính tnhh hd saison hà nộiVận dụng phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực của học sinh trong bài dạy đây thôn vĩ dạPhân tích thông minh tín hiệu video hỗ trợ cho hệ thống giám sát chăm sóc sức khỏeThực trạng bệnh tai mũi họng ở người mông và hiệu quả giải pháp can thiệp cộng đồng tại huyện mèo vạc tỉnh hà giangNghiên cứu tác động của xâm nhập mặn và khả năng thích ứng trong nuôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông cửu longChất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế cấp thành phố ở hà nộiĐảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây Nguyên từ năm 2001 đến năm 2010 (tt)Sáng kiến kinh nghiệm lồng ghép nội dung giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo trong các hoạt động cho trẻ 5 – 6 tuổi ở trường mầm non vĩnh quỳnh
Đăng ký
Đăng nhập