BỘ câu hỏi ôn THI CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THI VIẾT

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... định chức năng, nhiệm 14 vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn có tổ chức nghiệp? Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức Thông ... trình xây Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ Các xã địa lưới chợ nông 27 dựng nông thôn tiêu chí quốc gia nông thôn quy định tiêu chí chợ đạt bàn nông thôn thôn UBND địa chuẩn áp ... 5 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp...
 • 54
 • 1,245
 • 14

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2014 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐÁP ÁN NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2014 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... phương án quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn đồ quy hoạch III Thực xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển ... phát triển ngành nghề nông thôn gửi Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Chính phủ II Nội dung chủ yếu quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Phân tích, đánh giá trạng phát ... tác xã Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn Câu 51 Căn Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, ...
 • 47
 • 376
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức lĩnh vực chuyên ngành phát triển nông thôn 2013
... nông thôn Câu 31: Anh (chị) trình bày xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; nội dung chủ yếu quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; việc thực xây dựng quy hoạch phát triển ngành ... tác xã Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn Câu 51 Căn Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, ... Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn Câu 29: Anh (chị) cho biết sách khuyến khích phát triển ngành...
 • 7
 • 188
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... tác xã Phát triển nông thôn thành Chi cục Phát triển nông thôn Câu 51 Căn Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNTBTN&MT ngày 28/10/2011 Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, ... hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Câu 49: Anh (chị) trình bày nhiệm vụ quản lý nhà nước nông nghiệp phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quy định Thông tư ... nghề nông thôn Câu 31: Anh (chị) trình bày xây dựng quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; nội dung chủ yếu quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn; việc thực xây dựng quy hoạch phát triển...
 • 7
 • 13
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn thực trạng bình đẳng giới của cộng đồng dân tộc khmer tại huyện gò quao, tỉnh kiên giang

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn thực trạng bình đẳng giới của cộng đồng dân tộc khmer tại huyện gò quao, tỉnh kiên giang
... CỦA HỘI ĐỒNG Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đại học thông qua đề tài: Thực trạng bình đẳng giới cộng đồng dân tộc Khmer huyện Quao, tỉnh Kiên Giang sinh viên Thị Bích Nghĩa lớp Phát triển ... tài: Thực trạng bình đẳng giới cộng đồng dân tộc Khmer huyện Quao, tỉnh Kiên Giang sinh viên Thị Bích nghĩa lớp Phát triển nông thôn A1 khóa 36 – Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL – Trường Đại ... vùng dân tộc thiểu số nhận thức trình độ họ giới bình đẳng giới hạn chế, thêm vào bất đồng ngôn ngữ Xuất phát từ vấn đề này, nghiên cứu Thực trạng bình đẳng giới cộng đồng dân tộc Khmer huyện Gò...
 • 91
 • 579
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá tính ổn định năng suất của 9 giống lúa cho vùng phù sa ven sông tỉnh an giang

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá tính ổn định năng suất của 9 giống lúa cho vùng phù sa ven sông tỉnh an giang
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG …o0o… LÊ THANH TÂM ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHO VÙNG PHÙ SA VEN SÔNG TỈNH AN GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHO VÙNG PHÙ SA VEN SÔNG CỦA TỈNH AN GIANG sinh viên Lê Thanh Tâm – lớp Phát triển nông thôn khóa 36 – Viện Nghiên cứu Phát triển đồng sông Cửu Long, trường Đại học ... CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN …o0o… Xác nhận cán phản biện đề tài luận văn: ĐÁNH GIÁ TÍNH ỔN ĐỊNH NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG LÚA CHO VÙNG PHÙ SA VEN SÔNG CỦA TỈNH AN GIANG sinh viên Lê Thanh Tâm – lớp Phát triển...
 • 75
 • 228
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát các đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất của 14 giống lúa thơm tại xuân hiệp - trà ôn – vĩnh long vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát các đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất của 14 giống lúa thơm tại xuân hiệp - trà ôn – vĩnh long vụ đông xuân 2012 - 2013
... “KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 14 GIỐNG LÚA THƠM TẠI XUÂN HIỆP-TRÀ ÔN- VĨNH LONG VỤ ĐÔNG XUÂN 201 2-2 013” thực nhằm chọn giống lúa suất cao, phẩm chất gạo ngon thích ... ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -  - LÝ TRƯỜNG XUÂN KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 14 GIỐNG LÚA THƠM TẠI XUÂN HIỆP - TRÀ ÔN ... XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN -  Xác nhận cán hƣớng dẫn KS Nguyễn Hoàng Khải đề tài tốt nghiệp: Khảo sát đặc tính nông học, suất phẩm chất 14 giống lúa thơm Xuân Hiệp, Trà Ôn, Vĩnh Long vụ Đông Xuân...
 • 72
 • 128
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn chọn giống lúa có năng suất cao phẩm chất tốt tại xã xuân hiệp huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vụ hè thu 2012

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn chọn giống lúa có năng suất cao phẩm chất tốt tại xã xuân hiệp huyện trà ôn tỉnh vĩnh long vụ hè thu 2012
... Chọn giống lúa suất cao phẩm chất tốt Xuân Hiệp - huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long sinh viên Huỳnh Hiệp Lợi lớp Phát triển Nông thôn A1 khóa 35 – Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng Sông Cửu Long ... cao phẩm chất tốt Xuân Hiệp - huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long sinh viên Huỳnh Hiệp Lợi lớp Phát triển Nông thôn A1 khóa 35 – Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng Sông Cửu Long – Trƣờng Đại học Cần ... bà nông dân tăng thu nhập, bớt rủi ro giảm chi phí sản xuất Đề tài: Chọn giống lúa suất cao phẩm chất tốt Xuân Hiệp- huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long 2012 đƣợc thực Mục tiêu đề tài chọn giống...
 • 63
 • 79
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn – khóa 36 đánh giá hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nếp tại long an vụ hè thu 2012

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn – khóa 36 đánh giá hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nếp tại long an vụ hè thu 2012
... tài Đánh giá hiệu kỹ thu t yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nếp Long An vụ Thu 2012 thực nhằm tìm hiểu thực trạng, hiệu yếu tố kỹ thu t ảnh hưởng đến mô hình chuyên canh nếp Long An từ đề xuất ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG KIM THÀNH ĐÔ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KỸ THU T VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SẢN XUẤT NẾP TẠI LONG AN VỤ HÈ THU 2012 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ... Đánh giá hiệu kỹ thu t yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất nếp Long An vụ Thu 2012 thực cần thiết nhằm đánh giá thực trạng hiệu kỹ thu t sản xuất nếp hai huyện Châu Thành Thủ Thừa tỉnh Long An...
 • 92
 • 236
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 – 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất 16 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 – 2013
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐẶNG VĂN BÂN ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 16 DÒNG/GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG XUÂN 2012 2013 ... hướng dẫn đề tài Đánh giá suất phẩm chất 16 dòng/giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân 2012 - 2013 sinh viên Đặng Văn Bân lớp Phát triển nông thôn A1 khóa 36 thực ... thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả luận văn Đặng Văn Bân Đặng Văn Bân, 2013 Đề tài Đánh giá suất phẩm chất 16 dòng/giống lúa triển vọng cao sản ngắn ngày chịu phèn Hòa An vụ Đông Xuân...
 • 103
 • 262
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn đánh giá năng suất và phẩm chất của 17 dònggiống lúa cao sản ngắn ngày chịu phèn tại hòa an vụ đông xuân 2012 - 2013
... L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-9 -2 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-2 - 4-1 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 1-2 - 4-7 -2 L455 1-9 - 1-4 - 3-1 1-2 - 4-8 -1 L45 4-1 - 9-4 - 2-3 - 9-1 - 3-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-2 L45 5-1 - 9-1 - 4-3 -1 0-2 - 4-1 2-3 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-8 - 1-2 - 1-2 ... L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-1 1-4 - 1-2 10 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 4-5 - 1-6 - 1-1 11 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-6 - 4-2 12 L45 4-1 - 9-2 - 2-3 -1 2-7 - 1-2 13 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-2 - 1-4 -2 14 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-8 - 3-5 15 L48 5-3 -1 1-4 - 1-2 - 3-9 -1 1-2 ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG -  - NGUYỄN VĂN ĐÂY ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT CỦA 17 DÒNG/GIỐNG LÚA CAO SẢN NGẮN NGÀY CHỊU PHÈN TẠI HÒA AN VỤ ĐÔNG...
 • 95
 • 134
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát đặc điểm nông học, năng suất, phẩm chất của 10 giống lúa do nông dân chọn lọc vụ đông xuân năm 2011 - 2012

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát đặc điểm nông học, năng suất, phẩm chất của 10 giống lúa do nông dân chọn lọc vụ đông xuân năm 2011 - 2012
... ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL -  - NGUYỄN THỊ THANH THUỲ KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA DO NÔNG DÂN CHỌN LỌC VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 - 2012 ... Nghiên cứu phát triển Đồng Sông Cửu Long, trường Đại Học Cần Thơ đề tài: “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA DO NÔNG DÂN CHỌN LỌC TẠI VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2011 - 2012 , ... năm 2012 HUỲNH QUANG TÍN iii XÁC NHẬN VÀ NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG  Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp đại học thông qua đề tài: “KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC, NĂNG SUẤT, PHẨM CHẤT CỦA 10 GIỐNG LÚA...
 • 74
 • 158
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát năng suất và phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện lấp vò – đồng tháp vụ đông xuân 2012 - 2013

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn khảo sát năng suất và phẩm chất 12 giống lúa thơm tại huyện lấp vò – đồng tháp vụ đông xuân 2012 - 2013
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐBSCL - - LÊ VĂN BỀN KHẢO SÁT NĂNG SUẤT VÀ PHẨM CHẤT 12 GIỐNG LÚA THƠM TẠI HUYỆN LẤP VÒ ĐỒNG THÁP VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2 01 2- 2013 Chuyên ... phần suất suất thực tế 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 .33 Bảng 4.3: Tỷ lệ gạo lức, tỷ lệ gạo trắng tỷ lệ gạo nguyên 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 ... phân loại độ trở hồ mùi thơm 12 giống lúa thơm tai Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 40 xii Bảng 4.7: Hàm lượng amylose 12 giống lúa thơm Lấp vụ Đông Xuân năm 2 01 2- 2013 ...
 • 82
 • 164
 • 0

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn phục tráng giống lúa đặc sản huyết rồng vĩnh hưng tỉnh long an

luận văn tốt nghiệp đại học chuyên ngành phát triển nông thôn phục tráng giống lúa đặc sản huyết rồng vĩnh hưng tỉnh long an
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤC TRÁNG GIỐNG LÚA ĐẶC SẢN HUYẾT RỒNG VĨNH HƯNG TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Phát triển Nông thôn Mã ... Nguyễn Duy Phương Phục tráng giống lúa đặc sản Huyết Rồng Vĩnh Hưng tỉnh Long An NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG - Đề tài : Phục Tráng Giống Lúa Đặc Sản Huyết Rồng Vĩnh Hưng Tỉnh Long An sinh viên Nguyễn ... Nguyễn Duy Phương, 2013 Phục Tráng Giống Lúa Đặc Sản Huyết Rồng Tỉnh Vĩnh Hưng, Long An Luận văn tốt nghiệp Đại học Viện Nghiên cứu phát triển Đồng sông Cửu Long Trường Đại học Cần Thơ Cán hướng...
 • 81
 • 185
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chuyên ngành phát triển nông thônbộ câu hỏi ôn thi công chức thuế 2012bộ câu hỏi ôn thi công chức và đáp án môn quản lý nhà nướcbộ cau hoi on thi cong chuc hanh chinh nam 2015bo cau hoi on thi luat cong phap quoc te 2bộ câu hỏi ôn thi tư tưởng hồ chí minhbộ câu hỏi ôn thi rung chuông vàngbộ câu hỏi ôn thi triết họcbộ câu hỏi ôn thibộ câu hỏi ôn thi ai là triệu phúbộ câu hỏi on thi cao học môn nguyên lý kế toánbộ câu hỏi ôn thi trắc nghiệm quản trị học có đáp ánbộ câu hỏi ôn thi phần sinh học di truyềnbộ câu hỏi ôn thi istqbcâu hỏi ôn tập môn môi trường và phát triểnBài 4 phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa mácBài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu áBài 4 thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu á1cây trồng biến đổi genBài 6 đơn chất và hợp chất phân tửBài 7 áp suấtHướng dẫn chi tiết giải bài tập động học chất điểmBài 8 sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnBài 1 chuyển động cơ họcThực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước Hai Bà Trưng Hà NộiHoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư của Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc ÁLuận văn phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần VTNN thừa thiên huếLuận văn Thực trạng kinh doanh xuất khẩu chè của công ty xuất nhập khẩu Thái NguyênHoàn thiện và phát triển dịch vụ chăm sóc khách hàng trong hoạt động marketing của công ty máy tính và phần mềm Vĩnh Trinh 94 trần Quốc Toản – Hà NộiBáo cáo nhu cầu sử dụng dịch vụ Công viên Hoà BìnhTự nhiên và xã hội 3 bài 46 khả năng kì diệu của lá câyBài giảng: Cảm ứng điện từKế hoạch bài dạy nha học đường lớp 4 (3)SILDE TRẢ CÔNG LAO ĐỘNG : THỰC TRẠNG TIỀN THƯỞNG TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNGTổng kết vẽ kỹ thuật vinh công nghệ 8