hop dong uy quyen a NHỮNG VƯỚNG MẮC XOAY QUANH VIỆC CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN:

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, liên quan đến bất động sản. pot

Chứng thực hợp đồng uỷ quyền, liên quan đến bất động sản. pot
... sơ, thực nghiệp vụ chứng thực sau: Trư¬ờng hợp không chứng thực ngày nhận hồ sơ cán tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch viết phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng ... cầu chứng thực Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn (Mẫu số 31/PYC) Hợp đồng uỷ quyền (mẫu số 56/HĐUQ) Bản Chứng minh nhân dân hộ chiếu Hộ thường trú (bên người uỷ quyền) ... mẫu tờ khai Văn qui định Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn Thông tư liên tịch (Mẫu số 31/PYC) 04/2006/TT Hợp đồng uỷ quyền (mẫu số 56/HĐUQ) Thông tư liên tịch Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn...
 • 4
 • 209
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện hành chính, giải đáp thắc mắc, bình luận, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành

Tổng hợp các câu hỏi liên quan đến thủ tục khởi kiện hành chính, giải đáp thắc mắc, bình luận, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành
... khởi kiện tài liệu kèm theo cho người khởi kiện Điều 109 Trả lại đơn khởi kiện Toà án trả lại đơn khởi kiện trường hợp sau đây: a) Người khởi kiện quy n khởi kiện; b) Người khởi kiện đủ lực hành ... quy n khiếu nại định hành chính, hành vi hành quan hành nhà nước, người có thẩm quy n quan hành nhà nước (1.5đ) có cho định, hành vi trái pháp luật, xâm phạm quy n, lợi ích hợp pháp (1đ) - Theo ... thuộc thẩm quy n giải Toà án (0.5đ); Người khởi kiện lựa chọn giải vụ việc theo thủ tục giải khiếu nại trường hợp quy định Điều 31 Luật Tố tụng hành (1đ); Đơn khởi kiện đủ nội dung quy định khoản...
 • 81
 • 519
 • 0

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp không liên quan đến bất động sản) ppt

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp không liên quan đến bất động sản) ppt
... định Chứng thực chữ 10.000đ /trường Quyết định số 18/2009/QĐ- ký hợp UBND Kết việc thực TTHC: Chứng thực chữ ký Các bước Tên bước Mô tả bước Người yêu cầu chứng thực di chúc (đối với trường hợp ... chúc (đối với trường hợp Bước 1: không liên quan đến bất động sản) đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để lấy mẫu Sau điền đầy đủ thông tin vào mẫu hợp đồng hoàn tất Bước 2: thủ tục ... chỉnh Bước 3: Đến hẹn trả kết quả; công dân đến phận tiếp nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND cấp xã để nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Di chúc (theo mẫu); Giấy khám sức khỏe người lập di chúc (nếu người...
 • 4
 • 117
 • 0

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp liên quan đến bất động sản) pot

Chứng thực di chúc (đối với các trường hợp liên quan đến bất động sản) pot
... Kết việc thực TTHC: Thực chứng thực hợp đồng Các bước Mô tả bước Tên bước Người yêu cầu chứng thực di chúc (đối với trường hợp liên Bước 1: quan đến bất động sản) đến phận tiếp nhận ... khỏe người lập di chúc (nếu người già yếu); CMND – hộ người yêu cầu chứng thực; Bản có công chứng giấy tờ chứng minh tài sản để lại; Số hồ sơ: 03 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Di chúc Văn qui định ... hướng dẫn để hoàn chỉnh Đến ngày trả kết theo biên nhận; công dân đến phận tiếp Bước 3: nhận hồ sơ trả kết thuộc UBND xã, thị trấn để nhận kết Hồ sơ Thành phần hồ sơ Di chúc (theo mẫu); Giấy khám...
 • 4
 • 120
 • 0

Tổng hợp các vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng

Tổng hợp các vấn đề liên quan đến hợp đồng xây dựng
... hợp đồng hoạt động xây dựng? Xu hớng Trả 100câuhỏiv hợp ồngtrongxâydựng Có năm loại hợp đồng chủ yếu hoạt động dựng: hợp đồng t hợp đồng cung ứng vật t, thiết bị xây dựng, hợp đồng thi công xây ... 47: Hợp đồng t vấn hoạt động xây dựng bao gồm hợp đồng nà Trả lời: Hợp đồng t vấn hoạt động xây dựng bao gồm hợp đồng lập quy hoạch xây dựng (bao gồm quy hoạch xây dựng đô thị quy hoạch xây dựng ... Hợp đồng xây dựng, chuyển giao, kinh doanh (B.T.O), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (B.T), Hợp đồng liên doanh nhà nớc t nhân (P.P.P) dung Câu hỏi 28: Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT hợp đồng...
 • 84
 • 138
 • 0

Chính sách cổ tức có liên quan đến bất cân xứng thông tin bằng chứng từ lợi ích về giao dịch của những người của nội bộ công ty

Chính sách cổ tức có liên quan đến bất cân xứng thông tin  bằng chứng từ lợi ích về giao dịch của những người của nội bộ công ty
... thuyết cổ tức yếu tố mang tính định cho lợi ích nội bất cân xứng thông tin công ty Trước tiên, thấy công ty sách trả cổ tức cao lợi ích nội thông tin bất cân xứng thấp so với công ty sách ... thấy khác biệt lợi ích nội liên Nhóm 10 – Lớp CH TCDN Đêm 18 Chính sách Cổ tức liên quan đến Bất cân xứng Thông tin không? Bằng chứng từ Lợi ích Giao dịch Những người nội công ty? Kenneth Khang ... đạt thông tin hữu ích những thông tin về lơ ̣i Nhóm 10 – Lớp CH TCDN Đêm 28 Chính sách Cổ tức liên quan đến Bất cân xứng Thông tin không? Bằng chứng từ Lợi ích Giao dịch Những người nội công...
 • 62
 • 188
 • 0

MẪU BIÊN BẢN Về việc tiếp nhận các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tại dự án ... potx

MẪU BIÊN BẢN Về việc tiếp nhận các giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất, nhà, công trình, vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng tại dự án ... potx
... ghi Biên đồng ý ký tên Biên lập thành 02 giá trị nhau: Chủ hộ giữ 01 bản, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án giữ 01 để làm sở pháp lý sau này./ Người lập Biên Đại diện chủ hộ Hội ... liên quan: ………………………………………………………………………… ………… ……….…………………………………………… …………………….…………….… ………………………………………… ……………………………………….………… ………………………………… ………………………………………… Biên kết thúc lúc …… … phút ngày, ... làm sở pháp lý sau này./ Người lập Biên Đại diện chủ hộ Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án ...
 • 2
 • 1,093
 • 4

quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam

quyền liên quan đến quyền tác giả theo quy định của pháp luật việt nam
... VỀ QUY N LIÊN QUAN ĐẾN QUY N TÁC GIẢ THEO QUY ĐỊNHCỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 1.1 Khái niệm quy n liên quan đến quy n tác giả 1.1.1.Khái niệm quy n liên quan đến quy n tác giả theo quy định pháp luật ... tượng quy định pháp luật quy n liên quan đến quy n tác giả bảo hộ” [26; 58] 1.6 Chủ thể quy n liên quan đến quy n tác giả Chủ thể quy n liên quan đến quy n tác giả hiểu cá nhân, tổ chức có quy n định ... Nội dung quy n liên quan đến quy n tác giả Nội dung quy n liên quan đến quy n tác giả tổng hợp quy n nhân thân quy n tài sản mà pháp luật xác định chủ thể quy n liên quan đến quy n tác giả hưởng...
 • 84
 • 232
 • 0

Chứng thực di chúc, liên quan đến bất động sản docx

Chứng thực di chúc, liên quan đến bất động sản docx
... cầu chứng thực Nếu hồ sơ không hợp lệ giải yêu cầu chứng thực mà phát ng¬ười có bất động sản không đủ điều kiện thực quyền ng¬ười có bất động sản theo quy định pháp luật cán tư pháp - hộ tịch ... vào thời hạn chứng thực Trư¬ờng hợp không chứng thực ngày nhận hồ sơ cán tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch viết phiếu hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực Nếu hồ ... cầu chứng thực Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn (Mẫu số 31/PYC) Di chúc (mẫu số 57/DC) Bản Chứng minh nhân dân hộ chiếu Bản giấy tờ quyền sở hữu tài sản; giấy chứng...
 • 5
 • 193
 • 0

Chứng thực Văn bản nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản. pps

Chứng thực Văn bản nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản. pps
... tịch Ủy dân nhân dân cấp xã thực chứng thực hợp đồng, văn bất động sản Trư¬ờng hợp không chứng thực ngày nhận hồ sơ cán tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch Mô ... lý văn cho người yêu cầu chứng thực Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn (Mẫu số 31/PYC) Văn nhận di sản (mẫu số 59/VBNT) Bản Chứng minh nhân dân hộ chiếu Các giấy tờ chứng ... hẹn trao cho người yêu cầu chứng thực Nếu hồ sơ không hợp lệ giải yêu cầu chứng thực mà phát ng¬ười có bất động sản không đủ điều kiện thực quyền người có bất động sản theo quy định pháp luật...
 • 5
 • 185
 • 0

Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản. pps

Chứng thực Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế, liên quan đến bất động sản. pps
... sơ thông báo rõ lý văn cho người yêu cầu chứng thực Hồ sơ Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn (Mẫu số 31/PYC) Văn từ chối nhận di sản (mẫu số 60/VBTC) Bản Chứng minh nhân dân ... tịch Ủy dân nhân dân cấp xã thực chứng thực hợp đồng, văn bất động sản Trư¬ờng hợp không chứng thực ngày nhận hồ sơ cán tư pháp - hộ tịch cấp xã ghi vào Sổ chứng thực hợp đồng, giao dịch viết ... Tên phí Lệ phí chứng thực văn từ chối nhận di sản: Mức phí 10.000đ/bộ Văn qui định Thông tư liên tịch số 93/2001 Kết việc thực TTHC :Văn xác nhận Các bước Mô tả bước Tên bước...
 • 5
 • 574
 • 0

Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 1) về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở pot

Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 1) về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở pot
... ngày, tháng, năm khiếu nại, tố cáo, tên, địa người khiếu nại; tên địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, khiếu nại, yêu cầu người khiếu nại đơn phải người khiếu nại ký tên theo ... việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại hồ sơ liên quan (nếu có) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết Sở Lao độngThương binh hội (số 615 Đại ... hướng giải khiếu nại Đến ngày hẹn phiếu, đương đến nơi nộp hồ sơ để nhận Bước 3: định giải đơn khiếu nại công dân kết giải gửi qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại (phải đầy...
 • 4
 • 171
 • 0

Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 2) về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở doc

Giải quyết đơn thư khiếu nại (lần 2) về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở doc
... ngày, tháng, năm khiếu nại, tố cáo, tên, địa người khiếu nại; tên địa quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, khiếu nại, yêu cầu người khiếu nại đơn phải người khiếu nại ký tên theo ... việc thực TTHC: Quyết định hành Các bước Mô tả bước Tên bước Người khiếu nại nộp đơn khiếu nại hồ sơ liên quan (nếu có) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết Sở Lao độngThương binh hội (số 615 Đại ... hướng giải khiếu nại Đến ngày hẹn phiếu, đương đến nơi nộp hồ sơ để nhận Bước 3: định giải đơn khiếu nại công dân kết giải gửi qua đường bưu điện Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn khiếu nại (phải đầy...
 • 4
 • 155
 • 0

Giải quyết đơn thư tố cáo về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở doc

Giải quyết đơn thư tố cáo về chính sách lao động, dạy nghề, người có công, chính sách xã hội có liên quan đến hoạt động quản lý của Sở doc
... năm , tố cáo, tên, địa người tố cáo; tên địa quan, tổ chức, cá nhân bị tố cáo; nội dung, tố cáo, yêu cầu người tố cáo đơn phải người tố cáo ký tên theo quy định) Các hồ sơ liên quan đến nội ... tố cáo Các bước Mô tả bước Tên bước Người tố cáo nộp đơn tố cáo hồ sơ liên quan (nếu có) Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ trả kết Sở Lao động -Thư ng binh hội (số 615 Đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp ... chuyển cho quan, tổ chức thẩm quyền giải (đối với trường hợp đương gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện) hướng dẫn đương đến quan thẩm quyền giải (đối với trường hợp trực tiếp tố cáo) Đến ngày...
 • 4
 • 116
 • 0

Giáo trình tổng hợp các vấn để liên quan đến miệng thổi áp suất phần 1 potx

Giáo trình tổng hợp các vấn để liên quan đến miệng thổi áp suất phần 1 potx
... : 0 ,1 - µm + Mën : - 10 µm + Thä : > 10 µm - Näưng âäü : + Näưng âäü bủi cho phẹp khäng khê thỉåìng cho theo nng âäü äxit silic Bng 9 -18 Näưng âäü cho phẹp Hm lỉåüng SO2, % Zb < mm/m3 Z > 10 2÷4 ... mm/m3 Z > 10 2÷4 ÷ 10 ...
 • 5
 • 84
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng hệ thống thông tin thị trường để cung cấp và cập nhật những thông tin mới nhất về các hoạt động kinh tế kỹ thuật có liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công tytăng cường kiểm sát việc áp dụng pháp luật hình sự liên quan đến những loại người đồng phạm của viện kiểm sát nhân dânhoàn thiện nhóm quyền liên quan đến hoạt động lập pháphoàn thiện nhóm quyền liên quan đến hoạt động giám sátquyền liên quan đến tác giảquyền liên quan đến quyền tác giảcác quyền liên quan đến quyền tác giảquyền liên quan đến quyền tác giả là gìkhái niệm quyền liên quan đến quyền tác giảhiệp định chung về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ của wtomột số loại phí có liên quan đến bất động sản ở thượng hảicác thông tin liên quan đến bất động sản cần định giánhững quyết định liên quan đến nhãn hiệu sản phẩmnhững thay đổi sinh thái học và một số bệnh phổ biến liên quan đến môi trườngnhững vi khuẩn sinh nha bào và không sinh nha bào có liên quan đến ngộ độc thực phẩmNghiên cứu tiềm năng và đề xuất sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên (LA tiến sĩ)Tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần thương mại Thái Hưng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật đối với một số dòng, giống mận tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (LA tiến sĩ)Giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay (LV thạc sĩ)Năng lực viên chức viện khoa học tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ (LV thạc sĩ)Văn hóa công sở tại các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức thuộc các bộ (LV thạc sĩ)Thực hiện văn hóa công sở tại bộ tài nguyên và môi trường, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (LV thạc sĩ)Bài tập lớn môn Hệ chuyên gia Xây dựng chương trình Dự báo thời tiết sử dụng Cây quyết định và thuật toán ID3DE CUONG QUAN LY HANH CHINH NHA NUOCHuy động cộng đồng dân cư trong giám sát, bảo vệ môi trường tại thành phố tuy hòa, tỉnh phú yênKhóa luận năm 2017VCU.EDU.VNCác nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sách của sinh viên TP hồ chí minhNgôn ngữ thơ nôm nguyễn khuyến từ góc nhìn văn hóaSKKN Phát huy vai trò Phụ trách Sao Nhi đồng thông qua hoạt động Câu lạc bộ “Phụ Trách Sao” trong liên đội Tiểu họcNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại tỉnh lạng sơn giai đoạn 2011 2014Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường quản lí vốn đầu tư từ ngân sách nhà nướcBài giảng công tác tư tưởngĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sởBTS3012 external alarms
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập