Luật dân sự 1 Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2005 về thừa kế theo di chúc

Hãy chỉ ra những bất cập định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự

Hãy chỉ ra những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định trong Bộ luật dân sự 2005 về giao kết hợp đồng dân sự
... việc trao đổi tài sản đối tượng với Kế thừa quy định hợp đồng dân giao kết hợp đồng dân Bộ luật dân 1995, Bộ luật dân 2005 đời hoàn thiện khiếm khuyết quy định vấn đề Bộ luật dân 1995 để phù hợp ... 771) + Về việc xác định thời điểm giao kết HĐDS, Điều 404 Bộ luật Dân 2005 quy định: “1 Hợp đồng dân giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận trả lời chấp nhận giao kết Hợp đồng dân xem giao kết ... trình giao kết hợp đồng: + Về hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng: Theo em, BLDS quy định hình thức đề nghị giao kết hợp đồng chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng...
 • 17
 • 79
 • 0

Báo cáo những bất cập phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999

Báo cáo  những bất cập và phương hướng hoàn thiện quy định về một số tội xâm phạm nhân phẩm của con người trong bộ luật hình sự việt nam năm 1999
... rng ngi n gii khụng th thc hin hnh vi phm ti quy nh lut nh kin cho rng: Trong hnh vi giao cu gia nam v n, vai trũ ch ng v chi phi thuc v nam gii v ch nam gii vi cu to sinh hc riờng mi cú th thc ... th on khỏc giao cu tạp chí luật học số 1/2010 nghiên cứu - trao đổi trỏi vi ý mun ca ngi nam gii hoc dựng mi th on khng ch t tng ngi nam gii l thuc mỡnh hoc ngi nam gii ang tỡnh trng qun bỏch ... (cng dõm tr em) lut phi quy nh rừ Ngi nam gii no Quy nh ca iu 112 BLHS ti hip dõm tr em Nghiờn cu quy nh v ti ny chỳng tụi thy mt s bt hp lớ sau: - Khon iu 112 BLHS quy nh: Mi trng hp giao cu...
 • 7
 • 119
 • 0

Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý nhân sự nhà nước ở Việt nam trong điều kiện hiện nay

Những bất cập và giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý nhân sự nhà nước ở Việt nam trong điều kiện hiện nay
... tiếp tục hoàn chỉnh luật NSNN nói chung chế độ phân cấp quản nhân sách nói riêng, tác giả chọn đề tài: Những bất cập giải pháp hoàn thiện chế độ phân cấp quản NSNN Việt nam điều kiện Từ ... quản NSNN Khái niệm nguyên tắc phân cấp quản NSNN Phân cấp quản NSNN việc giải mối quan hệ cấp quyền Nhà nớc vấn đề liên quan đến việc quản điều hành NSNN Để chế độ phân cấp quản ... với phân cấp quản kinh tế, xã hội đất nớc Phân cấp quản kinh tế, xã hội tiền đề, điều kiện để thực phân cấp quản NSNN Quán triệt nguyên tắc tạo sở cho việc giải mối quan hệ vật chất cấp...
 • 51
 • 406
 • 0

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự nêu hướng hoàn thiện các quy định trên

Nhận xét, đánh giá những quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về biện pháp tạm giữ, tạm giam trong tố tụng hình sự và nêu hướng hoàn thiện các quy định trên
... làm việc II Nhận xét, đánh giá quy định Bộ luật Tố tụng hình biện pháp tạm giữ, tạm giam tố tụng hình hướng hoàn thiện quy định nêu Biện pháp tạm giữ a Đối tượng, áp dụng biện pháp tạm giữ Khoản ... Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam Thẩm quy n áp dụng biện pháp tạm giam quy định khoản Điều 88 BLTTHS 2003: “… Những người có thẩm quy n lệnh bắt quy định Điều 80 Bộ luật quy n lệnh tạm giam ... độ tạm giữ, tạm giam Chế độ tạm giữ, tạm giam không quy định riêng biệt mà quy định chung Điều 89 BLTTHS 2003: “Chế độ tạm giữ, tạm giam khác với chế độ người chấp hành hình phạt tù Nơi tạm giữ,...
 • 9
 • 1,144
 • 14

Báo cáo " Quy định về thế chấp quyền sử dụng đất - những bất cập đề xuất hoàn thiện" docx

Báo cáo
... thừa kế quy n sử dụng đất v chấp, góp vốn liên doanh giá trị quy n sử dụng đất) chấp quy n sử dụng đất sau đ l m thủ tục để đợc cấp giấy chứng nhận quy n sử dụng đất Tức l , ngời sử dụng đất phải ... quy n sử dụng đất nói chung nh chấp quy n sử dụng đất nói riêng, bên chấp phải "có giấy chứng nhận quy n sử dụng đất quan nh nớc có thẩm quy n cấp theo 68 quy định pháp luật đất đai" Nếu ngời sử dụng ... áp dụng trờng hợp có tranh chấp xảy Điều b n l xác định giá thời điểm chuyển quy n sử dụng đất Về quy định phải chấp quy n sử dụng đất gắn liền với t i sản Bên chấp chấp phần to n quy n sử dụng...
 • 5
 • 379
 • 0

Một số bất cập trong các quy định của bộ luật dặn về thừa kế theo di chúc

Một số bất cập trong các quy định của bộ luật dặn về thừa kế theo di chúc
... đề thừa kế theo di chúc quy định cụ thể từ Điều 646 đến Điều 673 BLDS- 2005 Những bất cập quy định BLDS thừa kế theo di chúc 2.1 Về cấu trúc quy định BLDS thừa kế theo di chúc Đọc qua điều luật ... thống quy phạm pháp luật thừa kế khác nhau.Pháp luật thừa kế thể rõ chất giai cấp Quy n thừa kế với tư cách chế định pháp luật, gắn liền với nhà nước định 1.1.2 Quy định chung thừa kế Các quy định ... người lập di chúc quy n sửa đổi, bổ sung hay hủy bỏ di chúc Vì vậy, để di chúc phát sinh hiệu lực pháp luật đòi hỏi người lập di chúc chết 1.3 Thừa kế theo di chúc Thừa kế theo di chúc việc...
 • 26
 • 208
 • 1

luận văn thạc sĩ Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm

luận văn thạc sĩ Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm
... hành phơng hớng hoàn thiện quy định phiên tòa thẩm dân 32 Chơng quy định Phiên tòa thẩm Bộ luật tố tụng dân 2.1 Quy định chung phiên tòa thẩm 2.1.1 Yêu cầu phiên tòa thẩm Bên cạnh ... phiên tòa thẩm Bộ luật tố tụng dân Chơng 3: Phơng hớng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân phiên tòa thẩm 7 Chơng Một số vấn đề lý luận phiên tòa thẩm vụ án dân 1.1 Khái niệm phiên ... chữa, bổ sung biên phiên tòa 48 Chơng 3: phơng hớng hoàn thiện quy định 49 pháp luật tố tụng dân phiên tòa thẩm 3.1 Thực trạng quy định Bộ luật tố tụng dân phiên tòa thẩm 49 3.2 Thực tiễn...
 • 78
 • 461
 • 1

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc

LUẬN VĂN: Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng dân sự về phiên tòa sơ thẩm doc
... phiên tòa thẩm Bộ luật tố tụng dân Chương 3: Phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân phiên tòa thẩm Chương Một số vấn đề lý luận phiên tòa thẩm vụ án dân 1.1 Khái niệm phiên ... triển quy định pháp luật TTDS phiên tòa thẩm Từ làm sở cho việc trình bày, phân tích chất pháp quy định pháp luật hành phương hướng hoàn thiện quy định phiên tòa thẩm dân Chương quy định ... ứng nhu cầu thực tiễn Chương Phương hướng hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng dân phiên tòa thẩm 3.1 Thực trạng quy định Bộ luật tố tụng dân phiên tòa thẩm Có thể nói đời BLTTDS 2004...
 • 73
 • 294
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp thực trạng giải pháp hoàn thiện các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai trong luật đất đai 2003

Khóa luận tốt nghiệp thực trạng và giải pháp hoàn thiện các quy định về giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai trong luật đất đai 2003
... Luật tố tụng hành 2010 Theo quy định thẩm quy n giải Khiếu nại đất đai tuân theo quy định Luật Khiếu nại tố cáo Luật sửa đổi bổ sung số điều luật Khiếu nại - tố cáo 2005 quy định thẩm quy n giải ... trình tự thủ tục giải tố cáo đất đai: Khoản Điều 139 Luật đất đai 2003 quy định: “việc giải tố cáo vi phạm pháp luật quản lý sử dụng đất đai thực theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo Như vậy, ... Chương III Giải pháp hoàn thiện quy định giải KN – TC đất đai Khóa luận tốt nghiệp Đinh Quý Đôn - KT33A CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ KHIẾU NẠI TỐ CÁO VÀ GIẢI QUY T KHIẾU NẠI TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI 1.1 Một...
 • 64
 • 1,178
 • 3

Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005

Xác định di sản thừa kế theo di chúc theo quy định trong Bộ luật dân sự năm 2005
... khoa học di sản thừa kế, di sản thừa kế theo di chúc; xác định mối liên hệ di sản với di sản thừa kế di sản thừa kế theo di chúc - Phân tích đặc điểm di sản thừa kế di sản thừa kế theo di chúc - ... Xây dựng xác định di sản thừa kế theo di chúc - Xác định phạm vi di sản thừa kế theo di chúc - Xác định di sản thừa kế theo di chúc mối liên hệ với di sản thừa kế theo pháp luật, phần di sản dành ... hiểu: Di sản thừa kế theo di chúc phần toàn di sản thừa kế người lập di chúc định đoạt di chúc hợp pháp cho người hưởng thừa kế 1.2.2 Đặc điểm di sản thừa kế theo di chúc Di sản thừa kế theo di chúc...
 • 146
 • 1,450
 • 1

Thừa kế theo di chúc trong Bộ luật dân sự nước CHDCND Lào

Thừa kế theo di chúc trong Bộ luật dân sự nước CHDCND Lào
... pháp luật thừa kế theo di chúc Lào kiến nghị Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỪA KẾ THEO DI CHÚC TRONG PHÁP LUẬT DÂN SỰ LÀO 1.1 Khái niệm, vai trò pháp luật thừa kế theo di chúc 1.1.1 Khái niệm di ... hưởng di sản thừa kế theo di chúc rộng nhiều so với người hưởng di sản theo pháp luật Theo quy định Điều 24 Luật thừa kế năm 2008 người thừa kế theo di chúc cá nhân tổ chức Người thừa kế theo di chúc ... sản Theo Bộ luật dân năm 1990 nói chung Luật thừa kế 2008 Lào nói riêng, quy định thừa kế theo di chúc: “Là thừa kế tài sản theo di chúc người chết” Như vậy, người chết để lại di sản di chúc...
 • 85
 • 803
 • 3

Thừa kế theo di chúc theo bộ luật dân sự việt nam năm 2005

Thừa kế theo di chúc theo bộ luật dân sự việt nam năm 2005
... ht di sn v di chỳc cú ch nh ngi tha k theo di chỳc thc hin ngha v, thỡ ngi tha k theo di chỳc phi thc hin ỳng di chỳc phm vi di sn m ngi tha k theo di chỳc c hng; sau thc hin ngha v theo di chỳc, ... ch nh hng di sn sau ngi li di sn theo di chỳc cht Tha k theo di chỳc l tha k theo ý nguyn ca ngi lp di chỳc, mang nng yu t ch quan vy nhng ngi c ch nh tha k theo di chỳc c hng phn di sn cú th ... nht gia ngi lp di chỳc v ngi c tha k theo di chỳc Phn ln ngi c hng tha k theo di chỳc khụng th bit mỡnh cú quyn c hng di sn theo di chỳc vỡ di chỳc cha c cụng b v c ct gi mt + Di chỳc th hin...
 • 91
 • 123
 • 0

Những bất cập định hướng hoàn thiện các quy định về trách nhiệm dân sự trong Bộ luật Dân sự 2005

Những bất cập và định hướng hoàn thiện các quy định về trách nhiệm dân sự trong Bộ luật Dân sự 2005
... loại trừ trách nhiệm kiện bất khả kháng lỗi bên bị vi phạm (còn lại trường hợp miễn trách nhiệm bên thỏa thuận hợp đồng) Luật Thương mại 2005 lại quy định bốn trường hợp loại trách nhiệm hành ... người gây trách nhiệm bồi thường trường hợp tài sản gây thiệt hại để tạo nên thống quy định thực tiễn áp dụng pháp luật Hai là: cần có quy định nguyên tắc chung để làm phát sinh trách nhiệm bồi ... thiện các quy định về trách nhiệm dân sự Bộ luật Dân sự năm 2005 Những bất cập và hướng hoàn thiện các quy định về trách nhiệm dân sự hợp đồng Bộ luật Dân sự năm 2005 Thứ...
 • 15
 • 223
 • 0

THỪA kế THEO DI CHÚC THEO bộ LUẬT dân sự VIỆT NAM năm 2005

THỪA kế THEO DI CHÚC THEO bộ LUẬT dân sự VIỆT NAM năm 2005
... luật thừa kế theo di chúc Bộ luật Dân năm 2005, phân tích quy định thừa kế theo di chúc theo quy định Bộ luật Dân năm 2005, qua có kiến nghị khoa học nhằm hoàn thiện quy định pháp luật thừa kế ... thống quy định pháp luật thừa kế theo di chúc Qua nghiên cứu, luận văn quy định phù hợp với quan hệ thừa kế theo di chúc điểm bất cập thừa kế theo di chúc Bộ luật Dân năm 2005 - Kết nghiên cứu đề ... quy định pháp luật thừa kế theo di chúc Việt Nam theo quy định pháp luật hành, sở để nghiên cứu toàn di n hệ thống quy định pháp luật thừa kế theo di chúc quy định Bộ luật Dân năm 2005 + Luận văn...
 • 13
 • 380
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề lý luận về thừa kế theo di chúc trong pháp luật dân sự làogiải quyết tranh chấp của tòa án nhân dân về thừa kế theo di chúcđánh giá thực tiễn áp dụng và phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạmbài báo cáo mong muốn chỉ ra những bất cập trong khái niệm sở hữu toàn dân qua đó tạo tiền đề cho sự pháp triển hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai tại việt namcâu 27 anh chị hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa nhà nước pháp quyền xhcn mà chúng ta đang xây dựng với nhà nước pháp quyền tư sản2 đánh giá các quy định về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự theo pháp luật hiện hành nêu những ưu điểm hạn chế và định hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật;những tồn tại và phương hướng hoàn thiện trong công tác quản lý và hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sông đà 1nội dung các quy định của bộ luật tố tụng năm 2004 về quyền tự định đoạt của đương sự trong tố tụng dân sựluật tố tụng hình sự các quy định của pháp luật tths này về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và đề xuất hoàn thiện các quy định này bài 8 điểmgiải quyết tranh chấp thừa kế theo di chúc tại tòa án nhân dân thành phố vinh thực trạng và giải pháp luận văn tốt nghiệp đại họctình hình áp dụng và hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về xác định thiệt hại và mức bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự việt namphương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật về xác định thiệt hại và mức bồi thường cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sự việt namsự hình thành và phát triển pháp luật thừa kế theo di chúc ở làophương hướng hoàn thiện các quy định pháp luật hình sự về dấu hiệu định tội thuộc mặt chủ quan của tội phạmphương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật hình sự về dấu hiệu lỗiHoàn thiện công tác quản lý tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương chi nhánh thanh hóaHoàn thiện nghiệp vụ bảo đảm tiền vay tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh thanh hóaQuản lý vốn đầu tư các công trình giao thông trên địa bàn thị xã hương trà, tỉnh thừa thiên huếNghiên cứu chuỗi giá trị lợn thịt ở huyện lệ thủy, tỉnh quảng bìnhBài 40. Thực vậtHoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh tại chi cục hải quan cửa khẩu lao bảoMột số giải pháp nhằm phát triển nuôi trồng thủy sản nước lợ tại huyện quảng xương, tỉnh thanh hóaNâng cao chất lượng dịch vụ giá trị gia tăng tại mobifone tỉnh quảng trịoperational radiation safety trainingNCRP report no 135 liver cancer risk from internally deposited radionuclidesinformation needed to make radiation protection recommendations for space missions beyond low earth o~1NCRP report no 143 management techniques for laboratories and other small institutional generators to minimize off site ~1Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)NCRP report no 146 approaches to risk management in remediation of radioactively contaminated sitesNCRP report no 147 structural shielding design for medical x ray imaging facilitiesNCRP report no 150 extrapolation of radiation induced cancer risks from nonhuman experimental systems to humansBài 37. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)Bài 38. Vệ sinh môi trường (tiếp theo)NCRP report no 108 conceptual basis for calculations of absorbed dose distributions
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập