Phương pháp chuẩn độ kết tủa

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA docx

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA docx
... PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA Nguyên tắc chuẩn độ kết tủa: Phản ứng chuẩn độ: mXaq Ví dụ: + nRaq XmRn¯ Cl- + Ag+ AgCl ¯ Dạng kết tủa phải: tan, xuất Mong muốn kết tủa dạng vô định ... hai pha rắn lỏng Slide PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA Yêu cầu phản ứng chuẩn độ kết tủa: Trong pp chuẩn độ kết tủa thuốc thử R : ược phép cho vừa đủ ể phản ứng với X tạo kết tủa XmRn Không phép cho ... Chất thị phân loại: Phương pháp bạc: Raq = Ag+ (từ AgNO3) Slide PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ KẾT TỦA Phương pháp Mohr: Xaq =Cl-, BrPhương pháp Fajans: Xaq =Cl-, Br-, I-, SCNPhương pháp sulfocyanua: Raq...
 • 8
 • 5,164
 • 57

bài tường trình phân tích định lượng phương pháp chuẩn độ kết tủa

bài tường trình phân tích định lượng phương pháp chuẩn độ kết tủa
... đến kết chuẩn độ: (NH2)2CO + 3H2O  CO2 + 2NH4+ +2OH Trong thí nghiệm ta dùng phương pháp kết tủa đồng thể, phương pháp khác so với phương pháp kết tủa chỗ kết tủa tách riêng để tiến hành chuẩn ... phương pháp Volhard thấp phương pháp Kết luận chung ba phương pháp xác định Cl- dung dịch:  Phương pháp Mohr  Ưu điểm: Dùng để chuẩn độ Cl- Br- với nguyên tắc chuẩn độ đơn giản, điều kiện chuẩn ... nồng độ KMnO4 : Xác định ion Ca2+ phương pháp “khối lượng a Nguyên tắc: - Kết tủa Ca2+ C2O4- sau hòa tan kết tủa dung dịch H2SO4 chuẩn độ H2C2O4 sinh KMnO4 - Quy trình gồm giai đoạn sau: Kết tủa...
 • 13
 • 13,175
 • 23

Phương pháp chuẩn độ kết tủa docx

Phương pháp chuẩn độ kết tủa docx
... Phương pháp xác định điểm dừng chuẩn độ đo bạc  Nguyên tắc: Chuẩn độ kết tủa phương pháp thể tíchdựa sở phản ứng tạo chất kết tủa tan Phương pháp xác định điểm dừng chuẩn độ đo bạc ... giác sạch, cân kĩ thuật… Sơ đồ chuẩn độ: Chất chuẩn, nồng độ V(ml) dung dịch chất định phân Chỉ thị ( m àu a  m àu b ) Phương pháp Mohr tiến hành Phương pháp Mohr c, kết quả: CX- = (CAg+ VAg+) ... ứng chuẩn độ: + Phản ứng xảy phương trình, phản ứng phụ + Phản ứng xảy nhanh, nhạy, chọn lọc + Tạo kết tủa không tan + Chọn thị thích hợp Phương pháp Mohr  Mục đích : - Xác định điểm dừng chuẩn...
 • 18
 • 904
 • 8

Các phương pháp chuẩn độ kết tủa. Ưu và nhược điểm của từng phương pháp

Các phương pháp chuẩn độ kết tủa. Ưu và nhược điểm của từng phương pháp
... Các PP chuẩn độ khác 2.1 Các PP chuẩn độ PP bạc Các PP chuẩn độ PP bạc Là PP phân tích chuẩn độ dựa việc dùng dd chuẩn Bạc nitrat Phương pháp Gay_Lussac Phương pháp Mohr Phương pháp Volhard Phương ... Tại điểm cuối chuẩn độ có xuất màu đỏ ion phức FeSCN2+ Phương pháp dùng để chuẩn độ trực tiếp Thioxianat AgNO3 chuẩn độ Halogenua cách cho dư AgNO3 chuẩn độ Ag+ Thioxianat Nhược điểm Ưu điểm ... phân tích chuẩn độ Định nghĩa PP chuẩn độ kết tủa Phương pháp chuẩn độ kết tủa dựa việc sử dụng phản ứng kết tủa đặc trưng lý hóa để làm nguyên tắc chung cho trình chuẩn độ kết tủa Kết tủa tạo...
 • 21
 • 1,049
 • 8

Bài giảng hóa phân tích chương 5 phương pháp chuẩn độ kết tủa

Bài giảng hóa phân tích  chương 5 phương pháp chuẩn độ kết tủa
... pp chuẩn độ kết tủa thuốc thử R phép cho vừa đủ để phản ứng với X tạo kết tủa XmRn Không phép cho thiếu cho dư R Để đảm bảo độ độ xác phản ứng chuẩn độ Slide 11 Các yêu cầu phản ứng chuẩn độ kết ... chuẩn độ kết tủa: Kết tủa phải chất tan (Ksp nhỏ) • Phản ứng kết tủa phải xảy theo tỉ lệ hợp thức (không quan tâm đến độ tinh khiết kết tủa) Kết tủa phải tạo thành tồn trạng thái phân tán để ... loại: Phương pháp bạc: Raq = Ag+ (từ AgNO3) Phương pháp Mohr: Xaq =Cl-, BrPhương pháp Fajans: Xaq =Cl-, Br-, I-, SCNPhương pháp sulfocyanua: Raq = SCN- (từ NH4SCN, KSCN) Slide Phương pháp Volhard:...
 • 15
 • 135
 • 0

Phương pháp chuẩn độ kết tủa

Phương pháp chuẩn độ kết tủa
... m Hiện tượng hình thành kết tủa dd cho tác nhân gây kết tủa vào gọi kết tủa phân đoạn Nguyên nhân: kết tủa hình thành có S khác nhiều Độ tan kết tủa tăng lên ion kết tủa có tham gia pứ phụ với ... Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan tủa 28 Sự làm bẩn kết tủa cộng kết 27  Cộng kết tượng tạp chất kết tủa đồng thời với kết tủa Gọi [I-] =[Br-] = a (M) Để chuẩn bị tạo kết tủa AgI thì: KAgI < [Ag+][I-] ... hai cân tạo tủa thì: AgCl Ag2CrO4 Để chuẩn bị tạo kết tủa AgCl thì: KAgCl < [Ag+][Cl-] Khi Ag2CrO4 bắt đầu kết tủa [CrO42-] = 0,01M [Cl-] lại là:  Như CrO42- kết tủa Để chuẩn bị kết tủa Ag2CrO4...
 • 9
 • 40
 • 0

Bài 7 phương pháp chuẩn độ tạo tủa

Bài 7  phương pháp chuẩn độ tạo tủa
... hòa tan hay tạo tủa TAB = [A+][B−] Muốn dùng [A+] tạo tủa với [B−], điều kiện để có tủa AB [A+][B−] ≥ TAB hay [A+] ≥ TAB/ [B−] II PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ TẠO TỦA Nguyên tắc Cấu tử X chuẩn độ thuốc ... 3.3 Chỉ thò tạo phức Có khả tạo phức tan có màu, tạo đổi màu điểm tương đương III ỨNG DỤNG Phương pháp Mohr 1.1 Nguyên tắc Phương pháp Mohr phương pháp chuẩn độ trực tiếp với thò tạo tủa K2CrO4: ... Vtđ VAg+ Chuẩn độ với pX tăng dần (Ag+ chứa buret ) 56 Chất thò Trong phép chuẩn độ halogen Ag+, ta dùng thò tạo tủa, thò tạo phức thò hấp phụ 3.1 Chỉ thò tạo tủa Chỉ thò Ind có khả tạo tủa với...
 • 5
 • 766
 • 13

Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L–Methionin và axetyl axeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L–Methionin và axetyl axeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
... quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan,… Trong đề tài sử dụng ph ơng ph p chuẩn độ đo pH để nghiên cứu tạo ph c Giả thiết M ion tạo ph c, ... có thể động vật người nghiên cứu Với nhận định luận văn thực đề tài: Nghiên cứu tạo ph c đơn, đa ph i tử số nguyên tố đất nặng với L–Methionin axetyl axeton ph ơng ph p chuẩn độ đo pH Số hóa ... bền ph c chất có tỉ lệ mol 1: 2: Ph c đa ph i tử bền ph c đơn ph i tử Các ion đất điện tích lớn nên chúng có khả tạo thành ph c chất đa ph i tử với ph i tử có dung lượng ph i trí thấp mà ph i tử...
 • 68
 • 609
 • 5

Nghiên cứ sự tạo phức đơn đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Nghiên cứ sự tạo phức đơn đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
... quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan,… Trong đề tài sử dụng ph ơng ph p chuẩn độ đo pH để nghiên cứu tạo ph c Giả thiết M ion tạo ph c, ... bền ph c chất có tỉ lệ mol 1: 2: Ph c đa ph i tử bền ph c đơn ph i tử Các ion đất điện tích lớn nên chúng có khả tạo thành ph c chất đa ph i tử với ph i tử có dung lượng ph i trí thấp mà ph i tử ... 1.3.3.2 Một số kết nghiên cứu ph i trí ph c chất NTĐH với amino axit 13 1.4 Cơ sở ph ơng ph p chuẩn độ đo pH 18 1.4.1 Ph ơng ph p xác định số bền ph c đơn ph i tử 19 1.4.2 Ph ơng...
 • 68
 • 357
 • 0

Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của các nguyên tố đất hiếm (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L–methionin và axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của các nguyên tố đất hiếm (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L–methionin và axetyl axeton trong dung dịch bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
... nhiên ph c chất NTĐH với L–methionin nghiên cứu, thực đề tài: ― Nghiên cứu tạo ph c đơn, đa ph i tử nguyên tố đất (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L–methionin axetyl axeton dung dịch ph ơng ph p chuẩn ... pH Có nhiều ph ơng ph p khác để nghiên cứu tạo ph c dung dịch như: ph ơng ph p quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan … Trong đề tài ... ph , chẳng hạn ph c hyđroxo Trong luận văn nghiên cứu tạo ph c đơn ph i tử NTĐH (La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd) với L–methionin với axetyl axeton dung dịch ph ơng ph p chuẩn độ đo pH theo tỉ lệ mol:...
 • 62
 • 618
 • 1

NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYLAXETON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH .pdf

NGHIÊN CỨU SỰ TẠO PHỨC ĐƠN ĐA PHỐI TỬ CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM NẶNG VỚI L-METHIONIN VÀ AXETYLAXETON BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐO pH .pdf
... quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan,… Trong đề tài sử dụng ph ơng ph p chuẩn độ đo pH để nghiên cứu tạo ph c Giả thiết M ion tạo ph c, ... bền ph c chất có tỉ lệ mol 1: 2: Ph c đa ph i tử bền ph c đơn ph i tử Các ion đất điện tích lớn nên chúng có khả tạo thành ph c chất đa ph i tử với ph i tử có dung lượng ph i trí thấp mà ph i tử ... 1.3.3.2 Một số kết nghiên cứu ph i trí ph c chất NTĐH với amino axit 13 1.4 Cơ sở ph ơng ph p chuẩn độ đo pH 18 1.4.1 Ph ơng ph p xác định số bền ph c đơn ph i tử 19 1.4.2 Ph ơng...
 • 68
 • 270
 • 0

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-Methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH

Luận văn: Nghiên cứu sự tạo phức đơn, đa phối tử của một số nguyên tố đất hiếm nặng với L-Methionin và axetylaxeton bằng phương pháp chuẩn độ đo pH
... quang ph , ph ơng ph p trao đổi ion, ph ơng ph p điện thế, ph ơng ph p cực ph , ph ơng ph p đo độ tan,… Trong đề tài sử dụng ph ơng ph p chuẩn độ đo pH để nghiên cứu tạo ph c Giả thiết M ion tạo ph c, ... bền ph c chất có tỉ lệ mol 1: 2: Ph c đa ph i tử bền ph c đơn ph i tử Các ion đất điện tích lớn nên chúng có khả tạo thành ph c chất đa ph i tử với ph i tử có dung lượng ph i trí thấp mà ph i tử ... có thể động vật người nghiên cứu Với nhận định luận văn thực đề tài: Nghiên cứu tạo ph c đơn, đa ph i tử số nguyên tố đất nặng với L–Methionin axetyl axeton ph ơng ph p chuẩn độ đo pH Số hóa...
 • 68
 • 422
 • 1

ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN độ OXY hóa

ĐỊNH LƯỢNG ĐƯỜNG KHỬ, ĐƯỜNG TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN độ OXY hóa
... glucose chuẩn 0,5% chuẩn độ tương tự đònh lượng đường khử Hệ Đại Học http://www.ebook.edu.vn TH HÓA HỌC THỰC PHẨM 2006-2007 BÀI 2: ĐỊNH LƯNG NITƠ TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MICRO-KJELDAHL Phương pháp ... tới vạch Tiến hành chuẩn độ tương tự đònh lượng đường khử Hàm lượng đường tổng tính công thức: Xt = 0,5 × Vg × V × V ×100 100 × Vt × 50 × m Trong đó: Xt – hàm lượng đường tổng, % Vg – thể tích ... cho chuẩn độ, mL Hệ Đại Học http://www.ebook.edu.vn TH HÓA HỌC THỰC PHẨM 2006-2007 Vt – thể tích dung dòch đường tổng cho chuẩn độ, mL V1 – thể tích bình đònh mức dung dòch xác đònh đường khử,...
 • 23
 • 8,530
 • 22

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ

PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ AXIT – BAZƠ
... 8,0 9,8 Thymolphtalein Rượu 90% Không màu Xanh 9,4 10,6 III .Chuẩn độ axit bazơ Chuẩn độ đơn axit mạnh đơn bazơ mạnh ngược lại a Chuẩn độ đơn axit mạnh đơn bazơ mạnh Khảo sát chuẩn độ V0 ... pH với lượng dung dịch chuẩn cho vào gọi đường chuẩn độ axit bazơ - Để xác định điểm tương đương trình chuẩn độ, người ta dùng chất thị axit bazơ II Chất thị axit- bazơ (chất thị pH) - Là ... chuẩn độ axit kiềm pT = 9, ngược lại, kiềm axit pT = Nếu dùng metyldacam chuẩn độ axit kiềm pT =4,4, ngược lại, kiềm axit pT = Chuẩn độ đơn axit yếu đơn bazơ mạnh ngược lại a Chuẩn độ đơn axit yếu...
 • 22
 • 7,841
 • 214

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng toán 2 chương 5 bài 25bài giảng toán 2 chương 5 bài 24bài giảng toán 2 chương 5 bài 23bài giảng toán 2 chương 5 bài 21bài giảng toán 2 chương 5 bài 20bài giảng toán 2 chương 5 bài 19bài giảng toán 2 chương 5 bài 18bài giảng toán 2 chương 5 bài 17bài giảng toán 2 chương 5 bài 16bài giảng toán 2 chương 5 bài 15bài giảng toán 2 chương 5 bài 14bài giảng toán 2 chương 5 bài 11bài giảng toán 2 chương 5 bài 10bài giảng toán 2 chương 5 bài 9bài giảng toán 2 chương 5 bài 8Cac cong nghe di dong sau 3gBáo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm HỆ THỐNG TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM SỮA TƯƠI TIỆT TRÙNGBáo cáo truy xuất nguồn gốc thực phẩm TÔM SÚ ĐÔNG IQF CUNG CẤP CHO THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚCĐề tài côn trùng Nghiên cứu về phân bố, thành phần loài và mật độ muỗi Anopheles trước và sau trồng cây cao su 8 năm (20092016) tại 3 xã huyện Mường Chà, tỉnh Điện BiênĐề cương chi tiết môn học Mã hoá thông tin (Học viện kỹ thuật quân sự)Nâng Cao Kết Quả Học Tập Về Địa Lí Các Châu Lục Cho Học Sinh Khối Lớp 7 Thông Qua Việc Ứng Dụng Phần Mềm SeterraSáng Kiến Kinh Nghiệm Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Trong Dạy Học ToánCác Biểu Mẫu Đánh Giá Thực Tập Sư Phạm Mầm NonGiáo án tin học trình độ AHướng Dẫn Sử Dụng Khung Phân Phối Chương Trình THCSYiruma river flow in youBài Giảng Tin Học Lớp 8 Cả NămSáng Kiến Kinh Nghiệm Rèn Luyện Kỹ Năng Thực Hành Giải Phẫu, Phân Tích Mẫu Mổ Một Số Loài Động Vật Có Xương Sống Trong Sinh Học 7Kiểm Tra, Đánh Giá Trong Quá Trình Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh Trong Trường Trung Học Cơ SởTiêu Chuẩn Kỹ Năng Nghề Khoan Đào Đường HầmChế tạo bê tông siêu nặngMaterials(Smith a)(vật chất, vật liệu)(thế giới khoa học)NHÀ MÁY SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG SỬ DỤNG CHẤT KẾT DÍNH GEOPOLYER (Bản vẽ autocad)PHÂN XƯỞNG GIA CÔNG PHỐI LIỆU VÀ TẠO HÌNH GẠCH ỐP LÁT TRÁNG MEN (Bản vẽ Autocad)Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (8)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập