tuan 29 32 so hoc 6

Đề KT Số học 6 (Tuần 32 - Có ma trận)

Đề KT Số học 6 (Tuần 32 - Có ma trận)
... 0,5 II 12 30 - Tìm BCNN(12,30): 12 =22.3 30 = 2.3.5 BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60 -Tìm thừa số phụ: 60 : 12 = 60 : 30 = - Nhân tử mẫu phân số với thừa số phụ tương ứng: 5.5 25 = = 12 12.5 60 7.2 14 ... 3 Phân số sau nhỏ ? A B −2 −3 C − 4 .Số sau số đối phân số A B 5 .Số nghịch đảo phân số A B −3 ? −3 D −7 −3 C D C 11 10 D − 11 10 D −11 ? 10 10 −11 viết dạng hỗn số : 1 A −2 B 3 Phân số C II Điền ... phân số (đến tối giản) là: 72 −1 − 36 −4 A B C 6 24 A 12 A B −2 −3 C − 4 .Số sau số đối phân số A B 5 .Số nghịch đảo phân số A B −3 ? −3 D 12 D −2 12 D B Phân số sau nhỏ ? Điểm −7 −3 C D C 11 10...
 • 4
 • 237
 • 3

Kiem tra so hoc 6 tuan 32

Kiem tra so hoc 6 tuan 32
... nghiệm: Câu 1: a Câu 2: b Câu 3: b Câu 4: c Câu 5: d Câu 6: d II Tự luận: Câu 1: Thực tính hợp li: 6 13 −3 + + + + 11 22 17 −11 22  6 −5   13  −3 =  + ÷+  + ÷+ (0,5d )  11 11   22 22 ... −3 = ( −1) + + = 9(0,5d ) 17 17 a) b 28   1ñ   17 -  + 20  29  29  32 7  17  =  28 − 20 ÷− = 29 29 32 15 32 1ñ Câu 2: Tìm x: a)  −9  x = − + ÷ 7  − x= 7 2 x= 2 x= : 9 x= = 7...
 • 2
 • 151
 • 0

Số học 6- Tuân 29

Số học 6- Tuân 29
... - Ôn lại lý thuyết học phép nhân; tính chất phép nhân phân số - Làm tập lại SGK Nghe ghi tập nhà - Ôn lại phép chia phân số học Tiểu học 75 Nguyễn Thành Đạt THCS THỤY AN SỐ HỌC Soạn ngày 12 tháng ... chia phân số phép nhân phân số không? Bài học hôm trả lời câu hỏi Hoạt động2: Tìm hiểu số nghịch đảo (7’) GV: Ta có: (-8) Số nghịch đảo =1 −8 số nghịch đảo -8; ngược lại, - Làm ?1 −8 1 -8 số nghịch ... phân số chia cho - Nếu phân số chia nhỏ thương lớn số bị chia - Nếu phân số chia lớn thương tìm bé số bị chia Hướng dẫn nhà: + Nắm vững định nghĩa số nghịch đảo + Qui tắc chia hai phân số + Làm...
 • 11
 • 41
 • 0

Số học 6- Tuân 32

Số học 6- Tuân 32
... phân s, phép tính phân số, hỗn số, số thập phân, phần trăm , phộp tớnh cng , tr, nhõn, chia cỏc phân s, qui tc b du ngoc, qui tc chuyn v, tớnh cht ca phộp nhõn, phộp cng phân số - Rốn luyn cho HS ... gin - Tỡm cỏch tớnh nhanh 5682,3 : (3,1.47) = Bi 114/50 (Sgk) Tớnh: ( 3,2) 15 + 0,8 64 = 32 15 34 11 + : 10 64 10 15 3 34 11 = + : 15 = 22 11 + : 15 = 34 11 + : 15 =...
 • 8
 • 135
 • 0

de so hoc 6 tuan 6 tiet 18 rat hay ne 2008-2009

de so hoc 6 tuan 6 tiet 18 rat hay ne 2008-2009
... chiều dài chiều rộng m Diện tích mảnh đất A 50 B 48 C 63 0 D 62 4 Câu Kết dãy phép tính : + :2 A 13 B 31 C 29 D Câu Kết phép tính 4 A 169 B C 49 D 418 Câu Cho tập hợp A = { 7;8;15} Cách viết sau sai? ... chiều rộng m Diện tích mảnh đất A 50 B 48 C 63 0 D 62 4 Câu Cho số tự nhiên nhỏ có ba chữ số, chữ số đôi khác A 102 B 123 C 100 D 120 PHẦN II TỰ LUẬN (6 ĐIỂM) Câu (2,0 điểm) Cho tập hợp sau: A = ... lựa chọn A, B, C, D khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu Kết phép tính 43. 46 A 418 B C 169 D 49 Câu Kết dãy phép tính 35 : 32 + 23:2 A B 29 C 13 D 31 Câu Tập hợp sau phần tử nào?...
 • 5
 • 160
 • 0

Giáo án Số học 6 (tuần 33)

Giáo án Số học 6 (tuần 33)
... :? Tính tỉ số phần trăm số HS TB HS so với lớp? 20000 = ,0 767 5 ( m ) = ,67 5 ( cm ) Làm : Số HSG : 18,75.48 = 9(HS) Số HSTB : 9.300%= 27(HS) Số HS : 48- 27 = 12(HS) 12.100 % = 25% Số HS so với ... em, số HS đạt HK 7/12 số HS đạt Số HS đạt HK : HK tốt , lại HS đạt HK trung bình.Tính số 480 = 280(em) HS đạt HK , TB tỉ số % loại HS 12 với lớp ? Số HS đạt HK TB : 800-(480+280) = 40(em) Tỉ số ... 10000 56, 408: = 56, 408.125 = 7051(cm)=70,51(m) 25 Bài 147(sgk) Chiều dài cầu Mĩ Thuận vẽ : Chiều dài cầu Mĩ thuận vẽ bao nhiêu? 1535 Bài 147(sbt) Lớp 6C có 48HS Số HSG: 18,75% Số HSTB: 300%HSG Số...
 • 6
 • 291
 • 0

GIAO ÁN SỐ HỌC 6 TUAN 1-13

GIAO ÁN SỐ HỌC 6 TUAN 1-13
... dụng: tính 425 – 257; 91 – 56 652 – 46 46 46 Hoạt động trò Ghi bảng HS: phát biểu SGK (21) p dụng: 425 – 257 = 168 91 – 56 = 35 65 2 – 46 46 46= 6 06 46- 46 = 56046 = 514 HS2: có phải thực ... : = 103 Số bò chia=thương x số chia +số Số bò trừ=hiệu +số trừ Số bò trừ> =số trừ Có số tự nhiên q cho a=b.q a,b số tự nhiên, b≠0 Số bò chia =số chia x thương +số Số chia ≠ Số dư < số chia Bài ... GV hỏi: bốn số: số bò chia, số chia, Số bò chia = số chia x thương + thương, số dư có quan hệ gì? Số dư - Số chia cần có điều kiện gì? Số chia ≠ - Số dư cần có điều kiện gì? Số dư < số chia Trường...
 • 94
 • 280
 • 0

Số học 6 (32-39), 2 cột

Số học 6 (32-39), 2 cột
... a) 20 4 - 84: 12 c) 56 : 53 + 23 22 = 20 4 - = 53 + 25 = 197 = 125 + 32 = 157 b) 15 .23 + 4. 32 - 5 .6 = 15 + - = 120 + 36 - 35 = 121 d) 164 .53 + 47. 164 = 164 (53 + 47) = 164 100 = 164 00 Bài 161 : ... 42 = 48 = 24 ƯCLN(54, 42, 48) = 2. 3 = ƯC(54, 42, 48) = {1; 2; 3; 6} 20 là: 24 , 48 BT: Trò chơi thi làm toán nhanh Tìm ƯCLN tìm ƯC của: a 54, 42 48 b 24 , 36, 72 24 = 23 .3 36 = 22 .33 72 = 22 . 32 ... câu Bài 164 : (SGK) Thực phép tính phân tích kết a) (1000+1) : 11=1001 : 11= 91 = 7.13 TSNT b) 1 42+ 52+ 22 = 22 5 = 32 52 c) 29 31 + 144 : 122 =900 = 22 32 52 d) 333: + 22 5 : 1 52 = 1 12 = 24 IV...
 • 16
 • 163
 • 0

Số học 6 tuần 1-> 8

Số học 6 tuần 1-> 8
... : a, - = 25 - a, Nh đề A = 100 - 24 = 76 b, 28 76 + 13 28 + 28 b, 18 76 + 13 18 + 18 = 28 ( 76 + 13 + 9) = 18 ( 76 + 13 + 9) = 28 98 = 2744 = 18 98 = 1 764 5 c, 1024 : (17 + 15 ) = 1024 : [2 ... chất phân phối phép cộng cộng phép nhân ? phép nhân Vận dụng tính nhanh : 87 36 + 87 64 Tính : 87 36 + 87 64 = 87 ( 36 + 64 ) Hoạt động : Củng cố luyện tập - Phép cộng phép tính nhân có tính chất ... thực đợc - Số bị trừ số trừ phép trừ số tự nhiên, tìm số bị chia - Số bị chia = Thơng x Số chia + số d - Gọi HS nêu điều kiện để a chia hết cho b, điều kiện số chia, số d phép chia số - Nêu ý...
 • 37
 • 153
 • 0

gaio an so học 6 tuan 1-5

gaio an so học 6 tuan 1-5
... a - b = x áp dụng: Tính áp dụng: 425 - 257 ; 91- 56 425 - 257 = 168 62 5- 46 - 46 - 46 91- 56 = 35 62 5 - 46 - 46 - 46 = 60 6 - 46 - 46 = 560 - 46 = 514 + HS2: Có phải thực đợc HS : Phép trừ thực ... thừa x5 x4 ;a4.a HS1: x5 x4 = x5+4 = x9 HS2: a4.a = a4+1 = a5 Bài 56 (b,d) GV gọi HS lên bảng HS 1 :6. 6 .6. 3.2= 6. 6 .6. 6 = 64 b, 6. 6 .6. 3.2 HS2: d, 100.10.10.10 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 Hoạt ... cộng lần lợt HS đứng chỗ trả lời kết 425 - 257 = 168 91 - 56 = 35 82 - 56 = 26 73 - 56 = 17 65 2 - 46 - 46 - 46 = 514 Hoạt động nhóm: Bài 51 trang 25(SGK) GV hớng dẫn nhóm làm tập 51 HS: Tổng số...
 • 40
 • 150
 • 0

giáo án số học 6 tuần 6,7

giáo án số học 6 tuần 6,7
... làm ?1 HS 1: 18 M6 ;24 M6 Tổng 18 + 24 = 42 M6 Gọi HS lấy ví dụ câu a HS 2: M6 T Tổng + 36 = 42 M6 36 M6 HS 3: 30 M6 Tổng 30 + 24 = 54 M6 24 M6 HS 21 M7 35 M7 Tổng 21 + 35 = 56 Gọi hai HS lấy ... SGK Số d chia 813; 264 ; 7 36; 65 47 cho lần lợt 1; 0; 01 Số d chia số cho lần lợt 3; 4; 1; (Tìm số d cần chia chữ số tận cho 2; cho Kết số d tìm đợc số d phải tìm ) HS chữa BT 95 SGK a) 0; 2; 4; 6; ... hạng có hai số hạng không chia hết cho số số lại chia hết cho số tổng có chia hết cho số không? Vì sao? Em lấy ví dụ: HS: Nếu tổng có nhiều số hạng có số hạng không chia hết cho số đó, số hạng lại...
 • 17
 • 214
 • 0

Số học 6 - Tuần 1

Số học 6 - Tuần 1
... án Số học Nội dung 1- Số chữ số HS đọc vài số tự nhiên GV: giới thiệu 10 chữ số dùng để ghi số - Để ghi số tự nhiên ta dùng 10 chữ số tự nhiên - Một số tự nhiên gồm 1; 2; 3; chữ số VD : số có ... chữ số; 312 số có chữ số GV: giới thiệu cách chi số tự nhiên có - Chú ý: Khi viết số> chữ số ta tách thành nhóm chữ số nhiếu chữ số VD: 15 712 314 - Phân biệt số với chữ số; số chục với số hàng ... A số tự nhiên nhỏ 14 , lớn A = { 9, 10 , 11 , 12 , 13 } A= { x N/ 8< x ...
 • 6
 • 166
 • 2

Số học 6 - Tuần 5

Số học 6 - Tuần 5
... phép b, (5. 42 - 18) tính = 2 (5 16 - 18) = (80 - 18) = 2 .62 = 124 ? Tìm x biết: a, (6x - 39) : = 201 6x 39 = 201 6x 39 = 60 3 6x = 64 2 x = 107 b, 23+3x = 56 : 53 23+3x = 53 = 1 25 3x = 1 25 23 3x ... tự 100:{2 [5 2-( 35 - 8)]}= = 100: {2. (5 2- 27)} = 100: {(2. 25) } = 100 :50 = 2 Bài tập ?1 Tính a, 62 :4.3 + 2 .52 = 36 : 4.3 + 2. 25 Tơng tự nh bt phần a Hs lên bảng làm BT = 9.3 + 50 = 27 + 50 = 77 GV ... phép + ,- , x , : nâng lên luỹ Giáo viên : Trần Quốc Hng Trờng THCS Gia Phơng Giáo án Số học thừa - Hs đọc phần có dấu ngoặc 4.3 2 -5 .6 = 4. 9 -5 .6 - GV: Cho nhóm thảo luận làm ?1 = 3 6- 30 = Gọi Học sinh...
 • 7
 • 139
 • 0

GA số học 6 tuần 1 đến 3

GA số học 6 tuần 1 đến 3
... 47 .10 0 + 47 .1 = 4700 + 47 = 4747 Bài 37 SGK + 16 . 19 = 16 . (20 -1) = 16 . 20 – 16 . 1 = 32 0 – 16 = 30 4 + 46. 99 = 46. (10 0 -1) = 46. 10 0 – 46. 1 = 460 0 – 46 = 4554 + 35 .98 = 35 . (10 0-2) = 35 00 – 70 = 34 30 ... 56 (a):SBT /10 a 2. 31 . 12 + 4 .6. 42 + 8.27 .3 = 24. 31 + 24.42 + 24 .17 = 3. ( 31 + 42+27) 24 10 0 = 2400 * Hoạt động 3: Hướng dẫn học nhà: - Về nhà học - Xem lại tập đă chữa - Làm 56b, 57, 58, 59, 60 , 61 : ... xảy số dư lớn số chia - HS lên bảng trình bày Nội dung Bài tập 44 (a,d): SGK/24 a) x: 13 = 41 x = 41. 13 x = 533 d) 7x – = 7 13 7x = 7 13 + 7x = 7 21 x = 7 21: x = 10 3 * Hoạt động 3: Hướng dẫn học...
 • 18
 • 157
 • 0

SỐ HỌC 6 TUẦN 6;7

SỐ HỌC 6 TUẦN 6;7
... hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 15 A = { 5 ;6; 7;8;9;10;11;12;13;14;15} Viết tập hợp B số tự nhiên chẵn nhỏ 10 B = { 0; 2; 4 ;6; 8} Viết tập hợp C tập tập hợp A tập hợp B C = { 6; 8} , { 6} , { 8} Tìm số tự ... ?3 • Cho đội thi đấu xếp số thoả mãn ĐK: Cho số sau54, 36, 15;20;75; 16; 28 a) xếp thành tổng hai số chia hết cho b) xếp thành hiệu hai số chia hết cho c) xếp thành tổng ba số chia hết cho • Nếu thời ... Giáo án Toán Năm học : 2019 - 2011 Kiến thức: Học sinh nắm tính chất chia hết tổng, hiệu Kỹ : Học sinh biết nhận tổng hai hay nhiều số, hiệu hai số có hay không chia hết cho số mà không cần tính...
 • 12
 • 175
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tìm Hiểu Công Tác Phát Triển Nguồn Tin Tại Trung Tâm Thông Tin,Thư Viện Học Viện Ngân HàngKế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)Khoa học kì lạ thú (Sinh hoc 7)Tài Liệu Tham Khảo Thẩm Định Dự Án Đầu TưPHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P2)Đề thi và đáp án vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 05Đề thi vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 06TÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHquy trình công nghệ gia công chi tiết đầu PHÂN độ cơ KHÍ nằm NGANGChế tạo bộ điều khiển cân đóng baoDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)Mô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200NGÂN HÀNG câu hỏi THI tự LUẬN tên học phần cơ sở đo lường điện tửThiết kế mô hình thang máy 4 tầng sử dụng PLCThiết kế một hệ thống nhúng sử dụng vi xử lý FPGA picoblaze để đo nhiệt độ và đưa ra tín hiệu điều khiển môtơ PWMTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH seltaMột số khái niệm cơ bản về viễn thámBàn về công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH tại cơ quan BHXH việt nam