NGÂN HÀNG ĐỀ THI CÔNG CHỨC TIN HỌC 2016

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án) docx

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòng (có đáp án) docx
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot ... dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thi t bò ... A2 có sẵn liệu dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) nhận kết quả? a) TIN HOC VAN PHONG b) Tin hoc van phong c) tin hoc van phong d) Tin Hoc Van Phong 61) Trong...
 • 10
 • 19,074
 • 517

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học (có đáp án)

ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học (có đáp án)
... câu d) Cả câu sai ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC, Câu : 002 5, Câu : 003 Format – Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot ... dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thi t bị ... có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết : a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d ) 87) Khi kết nối thành mạng máy tính cục thi t bị, theo em thi t bị sau chia sẻ...
 • 8
 • 395
 • 7

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học

Ngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học
... d) Cả câu sai 12 ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM – TIN HỌC VĂN PHÒNG Câu : 001 Phím ESC Câu : 002 Câu : 003 Format - Column Câu : 004 Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record ... dãy kí tự "Tin hoc van phong" ; Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) nhận kết quả? a) Tin hoc van phong b) Tin hoc van phong c) TIN HOC VAN PHONG d) Tin Hoc Van Phong 74) Hãy chọn tên thi t bò ... có sẵn giá trò chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) nhận kết : a) #VALUE! b) Tinhoc c) TINHOC d) 87) Khi kết nối thành mạng máy tính cục thi t bò, theo em thi t bò sau chia sẻ...
 • 15
 • 107
 • 0

Đề thi và lời giải thi công chức tin học năm 2013

Đề thi và lời giải thi công chức tin học năm 2013
... chấm/ Nhấn Enter Ví dụ: Để tìm Đề thi tin học văn phòng có định dạng PDF ta nhấn chuột vào ô tìm kiếm google gõ Đề thi tin học văn phòng B:pdf ( gõ Đề thi tin học văn phòng B.pdf) Enter 5.Cỏch ... Style bng cỏch s dng ca s tỏc v Style and Formatting + Bớc 1: m ca s Style and Formating: Format Style and Formatting hoc nỳt Style and Formatting trờn cụng c nh dng (Ctrl +F1) +Bớc 2: To Style ... hoc chn danh sỏch ca s tỏc v Style and Formatting Phần II Thực hành: a Bớc 1: Kích đúp chuột vào biểu tợng tập tin: dulieuthuchanh.doc để mở tập tin s dng tớnh nng Track changes Word theo dừi...
 • 3
 • 638
 • 19

Ngân hàng đề thi môn thuế - Đại học công nghiệp

Ngân hàng đề thi môn thuế - Đại học công nghiệp
... báo danh: _ Ngày thi: Trang|2 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MÃ ĐỀ: 1302 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn thi: Thuế Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 60 phút I TRẢ ... báo danh: _ Ngày thi: Trang|6 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MÃ ĐỀ: 1304 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn thi: Thuế Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian thi: 60 phút I TRẢ ... coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: _Số báo danh: _ Ngày thi: Trang|4 BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MÃ ĐỀ: 1303 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Môn thi: Thuế...
 • 12
 • 259
 • 0

Giao an thi cong chuc TIN HOC 2006

Giao an thi cong chuc TIN HOC 2006
... Trực quan IV Tổng kết Nội dung - Bộ nhớ (Secondary Memory) Thời gian: 03 phút Phơng pháp Thời gian Hệ thống hoá - Thi t bị vào (Input device) - Thi t bị (Output device) v Câu hỏi, tập Thời gian: ... ban/ trởng môn Ngày 27 tháng 11 năm 2006 (Ký duyệt) Chữ ký giáo viên Thời gian thực hiện: 45 phút Lớp: Ôtô 1-K44B Giáo án số 05 Thực ngày tháng 12 năm 2006 (thực hành Tin) Bài 5: Định dạng trang ... Trởng ban/ trởng môn Ngày 27 tháng 11 năm 2006 (Ký duyệt) Chữ ký giáo viên Nguyn Cao Cờng Giáo án số 02 Thời gian thực hiện: 45 phút Lớp: Ô tô 2-K43B Thực ngày tháng 12 năm 2006 (lý thuyết Tin) ...
 • 10
 • 277
 • 4

Giao an thi cong chuc TIN HOC 2008

Giao an thi cong chuc TIN HOC 2008
... giải+Trực quan Tệp th mục Giảng giải+phân tích Cấu trúc th mục, đờng dẫn Giảng giải+phân tích IV Tổng kết Thời gian: 05 phút Nội dung Thời Phơng pháp - Khái niệm thông tin, tin học gian Hệ thống ... lý trung tâm (CPU) Trực quan+Phân tích+Giải thích Thi t bị vào (Input device) a Bàn phím (Keyboard) Giải thích + Trực quan b Con chuột (Mouse) Giải thích + Trực quan Thi t bị (Output device) a ... Bộ xử lý trung tâm - Thi t bị vào: Bàn phím, chuột, máy scaner - Thi t bị ra: Màn hình, máy in, máy chiếu - Bộ nhớ: RAM, ROM, HDD, FDD, USB Trang: v Câu hỏi, tập Thời gian: 02 phút Nội dung Thời...
 • 11
 • 243
 • 4

NGAN HANG DE THI TRAC NGHIEM TIN A

NGAN HANG DE THI TRAC NGHIEM TIN A
... là: a) 1Angiang6 b) 5Angiang6 c) 5Angiang2 d) 1Angiang2 64) Khi làm việc với PowerPoint, muốn x a bỏ Slide, ta thực hiện: a) File - Delete Slide b) Edit - Delete Slide c) Tools - Delete Slide ... trang), ta thực hiện: a) Insert - Header and Footer b) Tools - Header and Footer c) View - Header and Footer d) Format - Header and Footer 38) Trong Windows, muốn tìm kiếm tệp hay thư mục, ta ... với PowerPonit, muốn thay đổi thi t kế Slide, ta thực a) Format - Slide Design b) Tools - Slide Design c) Insert - Slide Design d) Slide Show - Slide Design 41) Câu sau sai? Khi nhập liệu vào...
 • 10
 • 518
 • 11

Tài liệu Ngân hàng đề thi - Xử lý tín hiệu số docx

Tài liệu Ngân hàng đề thi - Xử lý tín hiệu số docx
... Trãi, Hà Đông-Hà Tây Tel: (04).5541221; Fax: (04).5540587 Website: http://www.e-ptit.edu.vn; E-mail: dhtx@e-ptit.edu.vn NGÂN HÀNG ĐỀ THI Môn: XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ ĐTVT: tín chỉ; CNTT: tín SỬ DỤNG ... xạ số n cho số (l, m ) với: a l số hàng ≤ l ≤ L − m số cột ≤ m ≤ M − b l số hàng ≤ l ≤ L − m số cột ≤ m ≤ M c l số hàng ≤ l ≤ L m số cột ≤ m ≤ M − m số cột ≤ m ≤ M d l số hàng ≤ l ≤ L 20/ Nhờ tính ... phổ tín hiệu: xác định độ lớn pha tín hiệu: sin 3ω pha tín hiệu 2w a Độ lớn tin hiệu sin 3ω b Độ lớn tin hiệu pha tín hiệu j2w sin 3ω pha tín hiệu j2w c Độ lớn tin hiệu sin 3ω d Độ lớn tin hiệu...
 • 65
 • 1,166
 • 15

Ngân hàng đề thi tiếng Anh - cao học

Ngân hàng đề thi tiếng Anh - cao học
... eBook.here.vn - Onbai.org NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL - Môn thi: Anh Văn – Unit T ng s câu: 43 S câu ñúng: T i eBook, ð thi, Tài li u h c t p mi n phí TEST ENGLISH 10 - Th i gian thi: Th i gian ... Thay pogada this Sunday Teacher: Mai Qu c Ph c Page 38 - eBook.here.vn - Onbai.org NGY N ðÁNG HIGH SCHOOL - Môn thi: Anh Văn – Unit T ng s câu: 31 S câu ñúng: T i eBook, ð thi, Tài li ... on their farms and could make ends meet a hard - hardly b hard - hard c hardly - hardly d hardly - hard Môn thi: Anh Văn – Unit Th i gian thi: T ng s câu: 40 Th i gian b t ñ u: S câu ñúng:...
 • 94
 • 779
 • 3

ngân hàng đề thi tổ chức quản lý ngành điện

ngân hàng đề thi tổ chức quản lý ngành điện
... kế hoạch Lập kế hoạch vấn đề chức quản lý, gắn chặt chẽ với việc lựa chọn chơng trình hành động tơng lai Trong trình quản hệ thống, kế hoạch chức nhất, chức quản lại phải dựa kế hoạch, ... thụng tin n t mi ngun khỏc Khái niệm công tác quản doanh nghiệp Chứng tỏ nội dung trình quản doanh nghiệp vấn đề quản ngời? Sự cần thi t phải có chức danh th ký giám đốc hoạt động sản xuất ... chức đợc không?Nêu Trình bày khái niệm cấu tổ chức doanh nghiệp? Các chức quản doanh nghiệp ? 2.1.1 Kế hoạch hoá Vấn đề phải nói đến để quản đợc phải biết dự doán Nhận thức đợc hội nêu...
 • 25
 • 264
 • 0

Tài liệu Thi công chức tin học văn phòng ( có đáp án)

Tài liệu Thi công chức tin học văn phòng ( có đáp án)
... "Ha Thi Lan 25" Câu (4 0 điểm) Tạo tệp liệu để trộn văn tên DanhSach.doc, tệp chứa bảng nội dung hình thức trình bày sau: Dùng lệnh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge tạo tệp văn ... dự thi thí sinh - Nội dung thư ghi: họ tên thí sinh, số báo danh, ngày sinh, tên trường thí sinh học tập - Thư gửi kèm tệp văn soạn thảo Word (nội dung gồm câu thơ bất kỳ) ĐỀ MÔN TIN HỌC VĂN ... "Ha Thi Lan 25" Câu (4 0 điểm) Tạo tệp liệu để trộn văn tên DanhSach.doc, tệp chứa bảng nội dung hình thức trình bày sau: Dùng lệnh Tools / Letters and Mailings / Mail Merge tạo tệp văn có...
 • 23
 • 2,998
 • 13

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng đề thi công chức môn tin họcđề thi công chức tin học trình độ bngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học đại cươngngân hàng đề thi trắc nghiệm tin học văn phòngbo de thi cong chuc tin hocđáp án đề thi công chức tin hocde thi cong chuc tin hocngân hàng đề thi công chức thuếngân hàng đề thi công chức ngành thuếngân hàng đề thi công chức môn tiếng anhngan hang de thi trac nghiem tin hoc co dap anđề thi công chức tin học văn phòngde thi cong chuc tin hoc trac nghiemde thi cong chuc tin hoc van phongde thi cong chuc tin hoc 2013skkn tổ CHỨC dạy học dự án nếu KHÔNG có rượu CHO học SINH THPTskkn xây DỰNG bài tập THỰC NGHIỆM TRONG dạy học SINH học NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG lực THỰC NGHIỆM CHO học SINH PHỔ THÔNGskkn một số biện pháp rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh THPT thông qua dạy học môn lịch sửskkn một số ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT NGHIỆM của đa THỨC hệ số THỰCphương pháp cas bản dịchVật liệu composite bằng công nghệ SMCphụ gia tạo cấu trúc trong sản phẩm từ thịtHuong dan su dung Eviews 6.0Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Đi LàmĐỀ THI ĐIỀU DƯỠNG CƠ BẢN k25Tiếng Anh Giao Tiếp Khi Đi Du LịchBỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MIỄN DỊCH HỌC Phần 1đồ án môn học thiết kế cầu bê tông cốt thépBộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán 2017 có đáp ánnguyễn bá tuấnẢnh hưởng của phonon giam cầm lên hiệu ứng radio – điện trong hố lượng tử với cơ chế tán xạ điện tử phonon âmtổng quan các loại thịt trên thị trường việt nam hiện nayPhân tích các dạng thức và yêu cầu đối với dự án truyền thông thương hiệu. Hoạch định chiến lược truyền thông thương hiệụ dầu ăn NEPTUNE tết 2018ứng dụng ergonomics trong thiết kế nội thất lớp học tiểu họcDANH mục BẢNGHướng dẫn sử dụng phần mềm iBHXH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập