Luận văn Thạc sĩ Văn học: Thơ Thiền thời Trần trong dòng chảy văn hóa Việt Nam

Thơ thiền thời Trần trong dòng chảy văn hóa Việt Nam

Thơ thiền thời Trần trong dòng chảy văn hóa Việt Nam
... đề: Thơ Thiền thời Trần dòng chảy văn hóa Việt Nam 3/ Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Như tên gọi - Thơ Thiền thời Trần dòng chảy văn hóa Việt Nam – đề tài nhằm thực hai nhiệm vụ: Một khái quát thơ ... hiểu thơ Thiền thời Trần Đó Thơ Thiền thời Trần dòng chảy văn hóa Việt Nam Với công trình muốn khẳng định giá trị văn học thời Trần, đặc biệt văn học Thiền tông mối quan hệ với văn hóa dân tộc ... quát văn hóa Việt Nam Chương 2: Thiền tông Việt Nam thơ Thiền thời Trần Chương 3: Mối tương giao thơ Thiền thời Trần tiến trình văn hóa Việt Nam Kết luận Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁI QUÁT VỀ VĂN...
 • 84
 • 585
 • 1

tóm tắt luận văn thạc Giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)

tóm tắt luận văn thạc sĩ Giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt nam sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)
... Tế Quốc Dân Tiểu luận môn Phương pháp nghiên cứu khoa học CHƯƠNG II TÌNH HÌNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM SAU KHI GIA NHẬP TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI (WTO) I Thực trạng sách thương ... chấp quốc tế Vì vậy, với đề tài: Giải pháp hoàn thiện sách thương mại quốc tế Việt nam sau gia nhập tổ chức thương mại giới (WTO) đưa hướng đi, giải pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn sách thương ... Thực trạng sách thương mại quốc tế Việt nam thể cụ thể sau: Về sách thuế: Kể từ làm đơn gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Chính phủ Việt Nam chuyển đổi sách thuế quan thương mại hàng...
 • 26
 • 197
 • 0

Luận văn Thạc Luật học Quyết định hình phạt trong đồng phạm

Luận văn Thạc sĩ Luật học Quyết định hình phạt trong đồng phạm
... đặc thù định hình phạt đồng phạm, Khi định hình phạt người phạm tội vụ án đồng phạm, việc tuân theo nguyên tắc định hình phạt đồng phạm, tòa án phải dựa vào định hình phạt quy định Bộ luật hình ... lý luận thực tiễn định 3.3 Phạm vi nghiên cứu hình phạt vụ án hình đồng phạm Trong luận văn này, tác giả Luận văn nghiên cứu định hình phạt đồng phạm góc giải mặt lý luận vấn đề sau: độ luật ... Miên, Luận án Tiến Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2003 - Quyết định hình phạt trường hợp đồng phạm (Mục VI, Chương XIII "Quyết định hình phạt" , sách: "Bình luận khoa học Bộ luật hình...
 • 53
 • 425
 • 0

Tiểu luận văn hóa việt nam - tây nguyên ppt

Tiểu luận văn hóa việt nam - tây nguyên ppt
... nhà dân tộc Tây Nguyên (*).Bản sắc văn hóa Tây Nguyên – Nguồn: http://taynguyennews.net/TabID/87/EntryID/118/Ban-sac-van-hoa-Tay-Nguyentrong-qua-trinh-hoi-nhap-.aspx 11 Văn Hóa Tây Nguyên Nguyễn ... thật ấm áp 34 Văn Hóa Tây Nguyên Nguyễn Đình Hiếu – 10LC651004 Các đặc sản Tây Nguyên –Nguồn: http://www.dacsandatphanrang.com/dacsan-3-mien/dac-san-tay-nguyen-mon-an-dac-san-tay-nguyen.html Những ... Văn Hóa Tây Nguyên Nguyễn Đình Hiếu – 10LC651004 Văn Hóa Tây Nguyên Nguyễn Đình Hiếu – 10LC651004 Mục Lục Văn Hóa Tây Nguyên Nguyễn Đình Hiếu – 10LC651004 I Tây Nguyên( *) Theo...
 • 82
 • 1,397
 • 3

bài thảo luận văn hóa việt nam đại cương - Văn hoá Việt Nam đại cương

bài thảo luận văn hóa việt nam đại cương - Văn hoá Việt Nam đại cương
... niệm văn hoá xã hội Xã hội học phân loại khái niệm văn hoá 2.1 Tiểu văn hoá 2.2 Phản văn hoá 2.2.1 Tiêu cực 2.2.2 Tích cực Khái niệm văn hoá xã hội Cho đến theo thống kê có hàng trăm định nghĩa văn ... rau, củ, Đề cập đến văn hoá tinh thần Nhả nhạc Cung Đình Huế, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, ca Trù, hát quan họ… Là nến văn hoá đặc sắc đậm chất tinh thần người Việt Nam ... mặt văn hoá tinh thần văn hoávật chất thể qua mô típ hoa văn khắc mặt trống, bên hông trống cho ta hiểu rỏ cảnh sinh họat người cư dân xưa Ví dụ 2: Nhắc đến trang phục truyển thống người Việt Nam...
 • 8
 • 2,411
 • 5

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập pptx

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập pptx
... hoạn , nghệ thuật , văn thơ b> Nền văn hoá Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Tính chất tiên tiến văn hoá Việt Nam không tách rời sắc dân tộc.Nói đến văn hoá nói đến dân tộc Văn hoá bắt rễ sâu đời ... phát huy sắc văn hoá dân tộc Đó không ý thức trách nhiệm , mà niềm tự hào , tự tôn dân tộc , “ Nước Đại Việt ta từ trước , Vốn xưng văn hiến lâu” Những đặc trưng bật văn hóa Việt Nam chủ nghĩa ... hướng phục cổ xảy gần nhiều nơI ma chay , cưới xin , lễ hội Trong bàI nói Hội nghị cán văn hóa ngày 30-10-1958 , Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ : “ Nói khôi phục vốn cũ , nên khôi phục tốt , không tôt...
 • 6
 • 254
 • 1

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 6 doc

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 6 doc
... triển văn hoá , đổi phương thức lãnh đạo Đảng lĩnh vực văn hoá , nghệ thuật II / Biện pháp khắc phục mặt tiêu cực đời sống văn hoá xã hội đất nước Những mặt tiêu cực đời sống văn hoá xã hội : ... đạt mục tiêu “ Dân giàu , nước mạnh , xã hội công văn minh” Mục tiêu kết hợp nhân tố kinh tế , xã hội văn hoá trình phát triển Tương lai văn hoá Việt Nam , phải đặt trình , mà xem xét Đường ... với giới Riêng với văn hoá , tiến khoa học công nghệ thông tin lại đặt việc phát triển văn hoá tách rời với văn hoá giới Hằng số văn hoá Việt Nam mở cửa đón nhận truyền thống văn hoá bốn phương...
 • 5
 • 279
 • 3

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 5 pptx

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 5 pptx
... truyền thống văn hóa dân tộc nhằm khẳng định sắc lĩnh văn hoá Truyền thống văn hoá giá trị văn hoá lịch sử để lại hệ sau làm sống lại thời đại họ Trong truyền thống văn hóa Việt Nam có hai dòng ... sắc văn hóa vừa bao hàm lĩnh văn hóa dân tộc Đây tảng chủ yếu để xây dựng “ văn hoá tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc” , “ lọc” giá trị văn hóa ngoại nhập , chống lại tác động phi văn hoá , phản văn ... cản xâm tràn trào lưu văn hóa xa lạ Xu toàn cầu hoá , khu vực hóa vừa mang lại thời lớn , đồng thời vừa thách thưc lớn văn hoá khác , đặc biệt quốc gia phát triển Thứ ba : Mối quan hệ dân tộc...
 • 6
 • 195
 • 0

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 4 ppsx

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 4 ppsx
... di nhập thứ văn hoá phẩm phản động kích động bạo lực , tình dục , hạ thấp giá trị đạo đức , nhân văn , trái với truyền thống đạo đức , văn hóa tốt đẹp dân tộc ta Trong trình giao lưu văn hóa ... đời khác Chính cội nguồn sâu lắng người Việt Nam dù đến lúc có dư thừa tiện nghi vật chất, ước mong nghe đIệu dân ca , tắm hồn văn hoá dân tộc Trong văn hóa có chiều sâu tầm cao , vào kinh tế ... dạn hội nhập , tiép thụ , không đánh , không “ hoà tan” sắc Trái lại , có trách nhiệm bổ sung , đóng góp cho nhân loại đặc sắc tiếp nhận , bổ sung tinh hoa nhân loại để sắc văn hoá Việt Nam...
 • 6
 • 200
 • 0

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 3 pdf

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 3 pdf
... hoạn , nghệ thuật , văn thơ b> Nền văn hoá Việt Nam đậm đà sắc dân tộc Tính chất tiên tiến văn hoá Việt Nam không tách rời sắc dân tộc.Nói đến văn hoá nói đến dân tộc Văn hoá bắt rễ sâu đời ... phát huy sắc văn hoá dân tộc Đó không ý thức trách nhiệm , mà niềm tự hào , tự tôn dân tộc , “ Nước Đại Việt ta từ trước , Vốn xưng văn hiến lâu” Những đặc trưng bật văn hóa Việt Nam chủ nghĩa ... hướng phục cổ xảy gần nhiều nơI ma chay , cưới xin , lễ hội Trong bàI nói Hội nghị cán văn hóa ngày 30 -10-1958 , Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ : “ Nói khôi phục vốn cũ , nên khôi phục tốt , không tôt...
 • 6
 • 239
 • 0

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 2 pdf

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 2 pdf
... phát triển văn hóa Việt Nam vừa tiên tiến vừa đậm đà sắc văn hoá dân tộc đắn sáng suốt Nghị Hội Nghị Trung ương rõ : “ phương hướng chung , đồng thời nhiệm vụ bao quát nghiệp văn hóa nước ta ... cáI lạc hậu , lỗi thời khứ , không thích hợp xã hội Chương II: Tại phải đưa vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Tính tất yếu việc xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến , đậm ... xã hội ta đường phấn đấu dân giàu nước mạnh , xã hội công , văn minh , tiến bước vững lên chủ nghĩa xã hội Quan điểm sắc văn hoá dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc có biến động , bổ sung qua thời...
 • 6
 • 248
 • 0

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 1 pdf

Tiểu luận : Văn hóa Việt Nam thời kì hội nhập 1 pdf
... gìn , phát huy truyền thống văn hoá tinh thần tốt đẹp dân tộc , văn hóa Việt Nam cần bước mở rộng giao lưu quốc tế , tiếp thụ tinh hoa văn hoá giới thời đại Nền văn đa dạng , phong phú , tiên ... lối sống Bản sắc văn hoá dân tộc đậm đà hình thức biểu mang tính dân tộc độc đáo Vị trí sắc văn hóa dân tộc : Bản sắc văn hoá dân tộc giữ vị trí quan trọng : a/ Chính sắc văn hoá dân tộc đảm ... Chương I Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? Khái niệm : Bản sắc dân tộc bao gồm giá trị bền vững , tinh hoa cộng đồng dân tộc Việt Nam vun đắp nên qua...
 • 6
 • 273
 • 2

Thảo luận văn hoá viêt nam

Thảo luận văn hoá viêt nam
... mạng cần kế thừa phát huy giá trị văn hố gì, đồng thời cần loại bỏ yếu tố văn hố gì? Phạm vi thảo luận “Những giá trị văn hố cần kết thừa phát huy; vai trò văn hố phát triển kinh tế - xã hội ... nghiên cứu thảo luận: Giáo trình Cơ sở văn hố Việt Nam TCCT, Nxb QĐND 2003 NỘI DUNG I NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HỐ TRUYỀN THỐNG CẦN KẾ THỪA VÀ PHÁT HUY - Truyền thống u nước Đối với dân tộc Việt Nam u nước ... nghiệp cách mạng dân tộc ta - Truyền thống nhân văn Truyền thống nhân văn (tư tưởng nhân văn) giá trị văn hố độc đáo dân tộc ta Tư tưởng nhân văn Việt Nam trở thành truyền thống gắn với u nước, kết...
 • 9
 • 46
 • 0

Tóm tắt Luận án Tiến Luât: Quyền của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Luât: Quyền của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam
... quan THTT gây 11 11 2.2 Lý luận chung quyền người bị hại tố tụng hình 2.2.1 Khái niệm quyền người bị hại tố tụng hình Quyền NBH TTHS quyền người dành cho người bị thiệt hại tội phạm gây họ tham ... (30/6/2009) 2.4 Các quyền người bị hại phân loại quyền người bị hại tố tụng hình Việt Nam 2.4.1 Tiếp cận theo trình tự tham gia tố tụng Tiếp cận theo trình tự tham gia tố tụng (chủ yếu theo qui ... HIỆN QUYỀN CỦA NGƯỜI BỊ HẠI TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VN 3.1 Quyền công nhận người bị hại 3.1.1 Thực trạng pháp luật - PLTTHSVN chưa ghi nhận quyền công nhận NBH, chưa qui định cụ thể thẩm quyền, ...
 • 25
 • 679
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận văn hóa việt nam tây nguyên pptkết luận văn hóa việt nam từ truyền thống đến hiện đluận văn thạc sĩ về định hướng chiến lược kinh doanh của công ty sony việt nam đến năm 2015luận văn thạc sĩ rào cản thương mại của mỹ đối với hàng dệt may việt nam thực trạng và giải phápluận văn thạc sĩ về giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng công nghiệp việt nam trong quá trình hội nhập quốc tế nghiên cứu điển hình ngành dệt mayluận án thạc sĩ sinh họcluận án thạc sĩ luật họcluận avwn thạc sĩ khoa họcluận văn cơ sở văn hóa việt namvăn hóa việt nam lý luận văn hóaluận văn văn hóa việt namluận văncơ sở văn hóa việt namtiểu luận cơ sở văn hóa việt namtài liệu học môn đại cương văn hóa việt namtài liệu học môn cơ sở văn hóa việt namGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng công nghệ cao của Việt Nam (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp xác suất vào giải một số đề thi học sinh giỏi (LV thạc sĩ)Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh tỉnh kon tum (tt)Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính nhằm lựa chọn các giải pháp hoàn thiện cơ cấu tài trợ của các công ty cổ phần niêm yết tại cơ sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí mChiến lược phát triển thương hiệu TANDA của công ty cơ khí ô tô và thiết bị điện đà nẵng (tt)WORLD HAPPINESS REPORT 2017Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring toolsC0 Controls and Basic LatinWriting R ExtensionsPCI DSS Quick Reference Guide Understanding the Payment Card Industry Data Security Standard version 2.0Quan điểm toàn diện và sự vận dụng của đảng ta trong nghị quyết TW 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo khóa luận tốt nghiệpSự biến đổi của quan hệ sản xuất trong điều kiện kinh tế thị trường ở hương thủy (thừa thiên huế)” khóa luận tốt nghiệpĐiều lệ công ty cổ phần bóng đèn Điện Quangpháp luật về thương mại hàng hóa và dịch vụ, bình luận bản ánKiến trúc hiện đại mớiKinh tế tri thức và sự phát triển của nó ở việt nam hiện nay khóa luận tốt nghiệpluận văn thạc sĩ triết học mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong công tác đoàn hiện naySử dụng Maple giải bài tập vật lýHướng dẫn thiết lập thư viện trường học thân thiệnBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TẬP VẬT LÍ 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập