Các Thuật Toán Và Phương Thức Định Tuyến Trong Mạng

Tiểu Luận: Các Thuật Toán Phương Thức Định Tuyến Trong Mạng docx

Tiểu Luận: Các Thuật Toán Và Phương Thức Định Tuyến Trong Mạng docx
... internet, tập lớn chúng em đưa vấn đề: - Định tuyến - Phương pháp định tuyến (các loại định tuyến) - Thuật toán định tuyến ví dụ - Giao thức định tuyến ứng dụng thuật toán Bài tập lớn chúng em nhiều thiếu ... đổi Loại định tuyến dùng thông dụng với thuật toán dùng: dijkstra, bellman ford Các thuật toán dùng để định tuyến: 4.1 Thuật toán Prim: Thuật toán có ưu điểm riêng biệt mạng dày đặc ,trong việc ... Việc định tuyến sử dụng cho nhiều loại mạng: mạng viễn thông, liên mạng, internet, mạng giao thông Hình 1: Tìm đường Định tuyến chia làm phương pháp định tuyến: định tuyến tĩnh, định tuyến ngẫu...
 • 28
 • 500
 • 6

Tìm hiểu các phương thức định tuyến trong mạng IP dựa trên phần mềm mô phỏng Packet Tracker

Tìm hiểu các phương thức định tuyến trong mạng IP dựa trên phần mềm mô phỏng Packet Tracker
... mềm Packet Tracker + Các phương thức định tuyến mạng IP • Sản phẩm : + Một topo mạng IP thiết kế phần mềm Packet Tracer + Cấu hình phương thức định tuyến cho topo mạng Sinh viên: Hoàng Đình ... gói tin truyền qua mạng từ nguồn đến đích Ví dụ giao thức thông tin định tuyến RIP, OSPF  1.3.3 Các giao thức định tuyến mạng IP Ngày nay, liên mạng lớn đến mức giao thức định tuyến xử lý công ... time: 240 giây Hình 1.5 Giao thức định tuyến Rip RIP có phiên là: + RIP v1( RIP version 1) + RIP v2( RIP version 2) RIP v1 RIPv1 giao thức định tuyến theo véctơ khoảng cách nên quảng bá (theo địa...
 • 36
 • 331
 • 1

Mạng VANET các giao thức định tuyến trong mạng VANET

Mạng VANET và các giao thức định tuyến trong mạng VANET
... 509102004 19 Mạng VANET giao thức định tuyến mạng VANET Giao thức định tuyến mạng di động Adhoc chia thành loại sau: • Định tuyến dựa topo mạng (topology – based): Các gói liệu định tuyến cách sử ... dịch vụ định vị (location service) SVTH: Nguyễn Mạnh Bằng - 509102004 20 Mạng VANET giao thức định tuyến mạng VANET Giao thức định tuyến Proactive: Giao thức định tuyến Proactive giao thức hoạt ... cập CHƯƠNG III Giao thức định tuyến mạng VANET 3.1 Yêu cầu giao thức định tuyến mạng VANET Trong mạng VANET, nút mạng có khả di chuyển nên nút mạng cố định để điều khiển chức mạng trung tâm Do...
 • 36
 • 2,261
 • 5

Đề tài “Mạng VANET các giao thức định tuyến trong mạng VANET” pot

Đề tài “Mạng VANET và các giao thức định tuyến trong mạng VANET” pot
... 3.8 So sánh giao thức định tuyến 3.8.1 So sánh giao thức định tuyến theo bảng SVTH: Nguyễn Mạnh Bằng - 509102004 33 Mạng VANET giao thức định tuyến mạng VANET Các giao thức định tuyến WRP, DSDV ... loại giao thức định tuyến mạng Adhoc SVTH: Nguyễn Mạnh Bằng - 509102004 20 Mạng VANET giao thức định tuyến mạng VANET Giao thức định tuyến mạng di động Adhoc chia thành loại sau: • Định tuyến ... III Giao thức định tuyến mạng VANET 3.1 Yêu cầu giao thức định tuyến mạng VANET Trong mạng VANET, nút mạng có khả di chuyển nên nút mạng cố định để điều khiển chức mạng trung tâm Do đó, vấn đề...
 • 37
 • 1,255
 • 10

NGHIÊN CỨU SO SÁNH CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC

NGHIÊN CỨU VÀ SO SÁNH CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG AD HOC
... lượng sử dụng để so sánh giao thức định tuyến ad hoc Bảng minh họa so sánh giao thức định tuyến OLSR, AODV TORA Xem xét độ đo sau để đánh giá hiệu suất giao thức định tuyến mạng ad hoc 1) End-to-end ... overhead cho giao thức khó để tách từ lớp thấp Trang 12 TIỂU LUẬN MÔN: ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG MẠNG III NGHIÊN CỨU & SO SÁNH GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN AD HOC Manet có độ đo định tính định lượng sử dụng để so ... Dr.B.Kalaavathi Dựa vào báo thân em chọn đề tài Nghiên cứu so sánh giao thức định tuyến mạng Ad Hoc Bằng kiểm chứng thông qua mô phỏng, tiểu luận đưa nhận xét, đánh giá hiệu suất mạng giao thức định tuyến...
 • 15
 • 534
 • 0

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc
... phương thức này, giao thức định tuyến cho mạnh Ad hoc phân chia bảng 2.2 Vũ Huy Cường- ĐT3- K49 23 Đánh giá thông lượng giao thức định tuyến mạng Ad hoc Hình 2.2 Phân loại giao thức định tuyến mạng ... thực Theo đó, giao thức định tuyến bất đồng mạng Ad hoc Vũ Huy Cường- ĐT3- K49 25 Đánh giá thông lượng giao thức định tuyến mạng Ad hoc chia thành định tuyến phân cấp theo vùng, định tuyến phân ... mạng Ad hoc Trong mạng Ad hoc, topo mạng thường xuyên thay đổi Do vậy, giao thức định tuyến mạng Ad hoc cần giải di chuyển nút, ràng buộc lượng, băng thông Vũ Huy Cường- ĐT3- K49 17 Đánh giá thông...
 • 79
 • 969
 • 15

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc

Đánh giá thông lượng của các giao thức định tuyến trong mạng Ad hoc
... (DREAM) giao thức định tuyến theo vị trí cho mạng Ad hoc Sau số giao thức định tuyến đề xuất cho mạng Ad hoc Vũ Huy Cường- ĐT3- K49 28 Đánh giá thông lượng giao thức định tuyến mạng Ad hoc 2.3 ... thách thức đói với giao thức mạng Ad Hoc Vũ Huy Cường- ĐT3- K49 22 Đánh giá thông lượng giao thức định tuyến mạng Ad hoc Hình 2.1 Hệ tọa độ mô tả môi trường mạng Ad Hoc Yêu cầu giao thức định tuyến ... K49 20 Đánh giá thông lượng giao thức định tuyến mạng Ad hoc thông, lượng CPU Bởi hai loại giao thức định tuyến trì định tuyến đến tất nút mạng, không quan tâm nút mạng có tham giao truyền thông...
 • 80
 • 716
 • 10

Nghiên cứu các giao thức định tuyến trong mạng truyền thông

Nghiên cứu các giao thức định tuyến trong mạng truyền thông
... Chƣơng 2: Các giao thức định tuyến mạng cố định Giới thiệu giao thức định tuyến hệ thống mạng cố định đƣợc sử dụng rộng rãi 13 - Nghiên cứu định tuyến theo vector khoảng cách giao thức định tuyến ... tuyến theo hƣớng - Nghiên cứu định tuyến theo trạng thái liên kết giao thức định tuyến theo hƣớng - Nghiên cứu giao thức định tuyến BGP, giao thức cải tiến định tuyến vector khoảng cách Qua đó, giới ... chế định tuyến động hƣớng tuyến hỗ trợ giao thức định tuyến RIP Hình 6.1 minh hoạ giao thức định tuyến routing hoạt động dựa lớp giao thức đƣợc định tuyến routed Sở dĩ nói nhƣ giao thức định tuyến...
 • 135
 • 356
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá mô phỏng một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu, đánh giá và mô phỏng một số giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây
... - LƯU HOÀNG VŨ NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ VÀ MÔ PHỎNG MỘT SỐ GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Ngành: Kỹ thuật điện tử - viễn thông Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 60 52 70 LUẬN ... nghiên cứu tập trung vào việc cải thiện khả sử dụng hiệu lượng toàn mạng Xuất phát từ phát từ yêu cầu thực tế đó, đề tài Nghiên cứu, đánh giá số giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây ... quan mạng cảm biến không dây (WSN): đưa định nghĩa, cấu trúc mạng WSN, yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc mạng WSN, thách thức mạng WSN phải đối mặt Chƣơng 2: Định tuyến mạng cảm biến không dây: ...
 • 90
 • 624
 • 3

tổng quan về các giao thức định tuyến trong mạng không day wsn

tổng quan về các giao thức định tuyến trong mạng không day wsn
... dõi, quan sát, phản ứng với kiện hay tượng môi trường đặc biệt họ dùng mạng WSNs D11VT6 20 Các giao thức định tuyến WSNs Chương Các giao thức định tuyến WSNs Chương CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG ... D11VT6 21 Các giao thức định tuyến WSNs Chương Các giao thức định tuyến WSNs 3.2 Các thách thức thiết kế kỹ thuật định tuyến cho WSNs: Mạng WSNs có nhiều điểm chung với mạng có dây mạng Ad-hoc ... TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY Chương ỨNG DỤNG CỦA MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 14 Chương CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN CHO MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY .21 D11VT6 Các giao thức định tuyến WSNs...
 • 43
 • 228
 • 0

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động giao thức định tuyến trong mannet.PDF

Nghiên cứu sự ảnh hưởng của chuyển động và giao thức định tuyến trong mannet.PDF
... nhien Thu vin giao dien nguai ding cung cap giao dien cho Chuang trinh m8 phong OmNet++ yen cac phien ban gat) day sir dung hai kieu giao dien lit giao dien dung lenh cmd (command) va giao dien de ... the Nhu vety, giao thus khang an khai tao lai tha tic tim dtrong Trion Van Tudn-A14325 16 DINH TUYEN TRONG MANG MANET • HO trq QoS: Co nhiEu loci QoS can duqc str h6 trq cua cac giao thirc djnh ... DINH TUYEN TRONG MANG MANET • Cac giao thirc djnh tuyin lai (hybrid) duqc de xuit de ktt hqp uu diem cim logi giao thirc tren va khic phgc cac nhtrqc diem Gila chimg Thong thuimg, cac giao thirc...
 • 58
 • 463
 • 0

Nghiên cứu các giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu các giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây
... Không Không Không Không Có Tốt Không Không Không Không Không Không Thấp Thấp Không Không Không Không Không Không Thấp Tốt Không Không Không Không Không Không Thấp Hạn chế Không Không Không Có Có Không ... Tốt Không Không Không Thấp Tốt Không Không Không Có Không Thấp Không Không Không Không Có Không Thấp Không Không Không Thấp Không Không Có Có Tốt Không Không Không Có Có Tốt Không ... kiến trúc mạng Trong khuôn khổ đề tài, tập trung nghiên cứu giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây ; bao gồm trình bày phân loại giao thức định tuyến, mô đánh giá hiệu số giao thức LEACH,...
 • 86
 • 292
 • 1

Phân tích đánh giá hoạt động của một số giao thức định tuyến trong mạng MANET

Phân tích và đánh giá hoạt động của một số giao thức định tuyến trong mạng MANET
... đánh giá hoạt động số giao thức mạng MANET Với mục tiêu nghiên cứu số giao thức mạng MANET xây dựng mô đánh giá hoạt động giao thức định tuyến Nội dung đồ án gồm có chương Chương I : Tổng quan mạng ... trưng hai số ID: node ID Zone ID 1.5 Phân loại giao thức định tuyến mạng MANET Ta phân loại giao thức định tuyến sau: Giao thức định tuyến Multihop ad-hoc Dựa topo mạng Các giao thức định tuyến reactive ... Các giao thức định tuyến proactive Các giao thức định tuyến hybrid ZRP, H ARP, OLSR, DSDV, OSPFMANET, WRP Hình 7: Phân loại giao thức địnhFSR tuyến 1.5.1 Định tuyến dựa vào topo mạng Trong mạng...
 • 49
 • 228
 • 0

TÌM HIỂU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

TÌM HIỂU CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY
... định tuyến mạng cảm biến không dây thực việc giới thiệu cách tổng quan mạng cảm biến không dây, giao thức mạng cảm biến không dây mô phỏng, đánh giá giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây, ... Các giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây Có nhiều cách để phân loại giao thức định tuyến mạng cảm biến không dây chủ yếu phâ loại theo : Giao thức trung tâm liệu, giao thức phân cấp giao ... dèn nhà cảm nhận điều khiển không dây CHƯƠNG2: ĐỊNH TUYẾN TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Những thách thức định tuyến mạng cảm biến không dây Với đặc điểm riêng biệt mạng cảm biến không dây mà...
 • 77
 • 263
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các giao thức định tuyến trong mạng ipcác giao thức định tuyến trong mạng manetcác giao thức định tuyến trong mạng adhocthức định tuyến trong mạng manetcác thuật toán định tuyến trong mạng manetcác phương thức định tuyếncac phuong phap va cong cu ky thuat ho tro cac tinh toan va phan tich can co trong qhmt vungvùng thích nghi và sự hình thành loài trong các bài toán đa phương thứcphương thức định tuyếncác giao thức định tuyến trên mạngcác dạng toán và phương pháp giải hóa học 11các dạng toán về phương trình tiếp tuyếncác dạng toán và phương pháp giải hóa học 12các dạng toán và phương pháp giải hóa vô cơcác giao thức định tuyến trong ipv6TOP 10 CÂU HỎI PHỎNG VẤN XIN VIỆC BẰNG TIẾNG ANH VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤTCÁCH VƯỢT QUA BÀI TEST TIẾNG ANH PHỎNG VẤN4 CÂU HỎI PHỎNG VẤN TIẾNG ANH “HÓC BÚA” VÀ CÁCH TRẢ LỜI MẪUTỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾTỰ HỌC TIẾNG ANH VĂN PHÒNG VÀ GIAO TIẾP KINH TẾTỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ P1Trọn bộ File Autocad Hồ sơ thiết kế nhà 9x16,6mhành vi sức khỏe dưới góc nhìn xã hộinguyên lý chuẩn đoán di truyềnLời bài hát Trái đất này là của chúng mìnhLời bài hát Vui bước trên đường xaThiết kế vi mạch cmos vlsi tập 3 tin học và đời sống tống văn on (chủ biên)Lời bài hát Nụ cười Phạm TuyênAmin aminoaxit peptit trong các đề thi tuyển sinh đại học từ năm 2007 2016Lời bài hát Tay thơm tay ngoanđiều trị viên gan mãn tính và xơ ganLời bài hát Cháu vẽ ông mặt trờigiáo án tiếng anh lớp 10 sách thi điểm (năm học 2017 2018)Lời bài hát Trường chúng cháu đây là trường Mầm nonLời bài hát Vườn trường mùa thu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập