Dịch tễ học bệnh đái tháo đ ờng ở việt nam, các ph ơng pháp điều trị và biện pháp dự phòng

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường tuýp 2 và hiệu quả của biện pháp can thiệp cộng đồng tại Nam Định, Thái Bình (2002-2004)
... on can thip i chng Thi gian Can thip p X SD (phỳt) n X SD (phỳt) n M0 410 23 ,38 12, 97 566 23 ,33 12, 87 > 0,05 M6 4 02 27 ,22 13,01 541 33,13 16,96 < 0,05 M 12 385 25 ,21 12, 91 527 42, 06 12, 68 ... 7/417 1,67 12/ 419 2, 87 22 /490 4,49 24 /373 6,43 28 /345 8, 12 100 /26 22 3,81 Thỏi Bỡnh QTNC n % n % 1/541 6/877 0,19 0,68 5/450 7/6 92 1,11 1,01 13/706 1,84 20 /1 123 1,78 14/639 2, 19 26 /1058 2, 46 39/756 ... 8,96 26 ,80 14,03 35,86 17,78 3,36 16,17 29 ,21 25 ,71 61,86 32, 22 2,83 3,73 17,38 5,45 35 ,29 6,70 2, 65 3,48 5,73 6,75 18 ,22 7,47 53,71 45,90 63,67 38 ,28 28 , 52 12 T l i tng hiu bit ỳng mt s yu t nguy...
 • 27
 • 769
 • 1

một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường của cư dân thành phố buôn ma thuột đắclắk

một số đặc điểm dịch tễ học bệnh đái tháo đường của cư dân ở thành phố buôn ma thuột đắclắk
... H HẢ Vă Bì (2004), Phòng quản lý bệnh đái tháo đường Việt Nam, Nxb ọ p ầ II 19 Vă Bì ( 006 ự r g b đá áo đườ g yếu ố guy p ố lớ ủ V N , Công trình khoa học số 3, B v Nộ ế ru g ươ g, Hà ộ 20 ... Ế Q Ả NGH ÊN Ứ ro g ă 008 đế 009 qu đ ều r b Đá áo đườ g rê ổ g số 1100 dâ 16 uổ rở lê b o gồ dâ ộ đê K , kế s u 3.1 Đặc điểm dịch t Đ Đ Bả g 3.1 ỷ l ắ b Đ Đ B n % Đ Đ 65 5,9 K ô gĐ Đ 1035 94,1 ... 626 Nhậ xé đặ đ ểm dịch tễ b Đ Đ N ậ xé ộ số yếu ố guy ủ Đ Đ .Đ ƯỢNG V HƯƠNG H NGH ÊN Ứ 2.1 Đối tượng nghiên cứu Đố ượ g gườ lớ rê 16 uổ đ g s số g p ườ g xã ro g p Buô uộ í lo...
 • 6
 • 34
 • 0

Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại thành phố hồ chí minh một số yếu tố liên quan

Dịch tễ học bệnh đái tháo đường tại thành phố hồ chí minh và một số yếu tố liên quan
... thêm yếu tố nguy mắc bệnh đái tháo đường đặc hiệu cho người dân nước ta ví dụ chế độ ăn, lượng tinh bột chế độ ăn, số đường huyết thực phẩm, sức tải đường huyết bữa ăn yếu tố gien bệnh đái tháo đường ... đái tháo đường người dân sống ngoại thành thấp người dân sống nội thành cách có ý nghĩa thống kê (tỉ lệ đái tháo đường người dân nội thành ngoại thành 7,5% 3,8%) Xét độ tuổi, tỉ lệ đái tháo đường ... thành thành phố Hồ chí Minh (TPHCM) 2.5% (3) Năm 2001, điều tra thành phố lớn Hà nội, Hải phòng, Đà Nẵng, TP.HCM tỷ lệ mắc 4.9% Như sau 10 năm tỷ lệ mắc bệnh gia tăng 300% (4) Tại thành phố Hồ Chí...
 • 14
 • 100
 • 0

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người tại việt nam 2001-2010

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người tại việt nam 2001-2010
... chương trình phòng chống bệnh dại, tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại tỉnh phía Bắc Việt Nam năm 2000-2009” nhằm mục tiêu sau: Mô tả số đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân điều trị dự ... gian ủ bệnh bệnh nhân 45 3.2.12 Kiến thức bệnh nhân bệnh dại 46 Chương IV: BÀN LUẬN 47 4.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân phơi nhiễm với vi rút dại 48 4.3.1 Số lượng người tiêm ... với vi rút dại tỉnh miền Bắc từ 2000-2009 Mô tả số đặc điểm lâm sàng dịch tễ học người bị tử vong bệnh dại tỉnh miền Bắc từ 2000-2009 Từ đề xuất số kiến nghị nhằm khống chế bệnh dại người 3 Chương...
 • 72
 • 258
 • 0

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người miền bắc, việt nam giai đoạn 2008-2012

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người ở miền bắc, việt nam giai đoạn 2008-2012
... Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC BệNH DạI TRÊN NGƯờI MIềN BắC VIệT NAM, 2008 - 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG H NI - 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN NH THI MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH ... 2013 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN NH THI MộT Số ĐặC ĐIểM DịCH Tễ HọC BệNH DạI TRÊN NGƯờI MIềN BắC VIệT NAM, 2008 - 2012 KHểA LUN TT NGHIP C NHN Y T CễNG CNG NGI HNG DN KHOA HC: PGS ... ngi Bc, Vit Nam giai on 2008-2012 vi cỏc mc tiờu sau: Xỏc nh t l v chiu hng t vong bnh di trờn ngi Bc Vit Nam, 2008-2012 Mụ t mt s c im dch t hc t vong bnh di trờn ngi Bc Vit Nam, 2008-2012 T...
 • 65
 • 387
 • 3

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người một số yếu tố khí hậu liên quan tại hà nội, 2003-2013

đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người và một số yếu tố khí hậu liên quan tại hà nội, 2003-2013
... quan tình hình bệnh dại, tình hình khí hậu Thế giới Việt Nam thực tế Nội Chúng tiến hành nghiên cứu: Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người số yếu tố khí hậu liên quan Nội, 2003-2013 ... Trong xu BĐKH có liên quan tới tình hình bệnh dại Nội? Để trả lời cho câu hỏi tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người số yếu tố khí hậu liên quan Nội, 2003-2013 nhằm mục ... 3. 1Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người Nội giai đoạn 20032007 41 3.1. 1Đặc điểm dịch tễ học trường hợp tử vong dại 41 3.1. 2Đặc điểm dịch tễ học người điều trị dự phòng sau phơi nhiễm bệnh dại...
 • 67
 • 188
 • 2

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người tại tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010

Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại trên người tại tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010
... GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG TH HNG Một số đặc điểm dịch tễ học bệnh dại ng-ời tỉnh Tuyên Quang 2001 - 2010 LUN VN THC S Y HC H NI - 2011 LI CM N Trc ht, em xin trõn trng cm n Ban ... tnh Tuyờn Quang nm 2010 80 4.2 MT S C IM DCH T V LM SNG BNH NHN T VONG DO BNH DI TI TNH TUYấN QUANG 2001 2010 82 2.40 2.1 Phõn b bnh nhõn t vong bnh di 200 1- 2010 ... tiờm vc xin phũng di v huyt khỏng di ti tnh Tuyờn Quang 2001 - 2010 Mụ t mt s c im dch t v lõm sng bnh nhõn t vong bnh di ti tnh Tuyờn Quang 2001 - 2010 15 Mụ t kin thc, thỏi v thc hnh ca ngi dõn...
 • 118
 • 264
 • 0

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH DẠI NGƯỜI TẠI VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC BỆNH DẠI Ở NGƯỜI TẠI VIỆT NAM
... đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân tử vong dại Việt Nam, 2001 – 2010 Mô tả đặc điểm dịch tễ học người tiêm VX phòng bệnh dại Việt Nam năm 2010 Mô tả thực trạng số khía cạnh hệ thống giám sát bệnh dại ... bệnh dại Việt Nam yêu cầu cấp thiết để đánh giá thực trạng tiêm phòng, tử vong Việt Nam, tiến hành nghiên cứu Đặc điểm dịch tễ học bệnh dại người Việt Nam 2001-2010” nhằm mục tiêu sau: Mô tả đặc ... vong bệnh dại có 523 BN điều tra đầy đủ có báo cáo chi tiết Phân bố BN có đặc điểm sau: 3.1 Đặc điểm dịch tễ học bệnh nhân tử vong bệnh dại Việt Nam 2001-2010 3.1.1 Phân bố tỷ lệ tử vong bệnh dại...
 • 72
 • 42
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG BỆNH ĐÁI THÁO ĐƢỜNG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC KẠN
... sóc điều trị bệnh đái tháo đường Bắc Kạn gặp nhiều khó khăn Góp phần tìm hiểu vấn đề này, tiến hành đề tài Nghiên cứu thực trạng bệnh đái tháo đường điều trị Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn ... xét bệnh đái tháo đường đường týp điều trị khoa nội tiết Bệnh viện đa khoa trung ương điều trị khoa Nội Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn" , Kỷ yếu đề tài Thái Nguyên, Khoá luận tốt nghiệp Bác sỹ đa khoa, ... kết nghiên cứu tương đương Địa điểm nghiên cứu Bế Thu Hà Bệnh viện Đa khoa Trung ương 48,9 51,1 Thái Nguyên 2009 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn 49,7 50,3 Như vậy, kết nghiên cứu số bệnh viện...
 • 40
 • 109
 • 0

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng lợn tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (geographic information system  GIS) trong phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở lợn tại tỉnh hà nam
... NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N NG C TÚ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ (GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM- GIS) TRONG PHÂN TÍCH D CH T H C B NH L M M LONG MÓNG L N T I T NH HÀ NAM CHUYÊN ... 2008 - 2012, ti n hành th c hi n ñ tài ngiên c u “ ng d ng h th ng thông tin ñ a (Geographic Information System- GIS) phân tích d ch t h c b nh l m m long móng l n t i t nh Nam 1.2 M c tiêu ... Khái quát v h th ng thông tin ñ a (GIS) 2.8.1 L ch s hình thành c a GIS 29 29 2.8.2 H th ng thông tin ñ a t i Vi t Nam 30 2.8.3 Các thành ph n c a h th ng thông tin ñ a lý: 31 PH N III N...
 • 81
 • 83
 • 0

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam

Ứng dụng hệ thống thônh tin địa lý geographic information system (GIS) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh cúm gia cầm tại tỉnh hà nam
... có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2011 50 Hình 4.12 Phân b xã có d ch cúm gia c m theo không gian t i Nam năm 2012 51 Hình 4.13 Phân b s h có d ch cúm gia c m t i Nam năm ... nuôi gia c m t i Nam t năm 2003 - 201137 4.2 ð c ñi m d ch t b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.1 Tình hình b nh cúm gia c m t i Nam 39 4.2.2 Phân b d ch cúm gia c m theo th i gian ... H C NÔNG NGHI P HÀ N I - ð - M NH HÀ NG D NG H TH NG THÔNG TIN ð A LÝ GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS) TRONG VI C PHÂN TÍCH D CH T H C B NH CÚM GIA C M T I T NH HÀ NAM LU N VĂN TH...
 • 93
 • 107
 • 0

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic information system (gis) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng gia súc tại lào cai

ứng dụng hệ thống thông tin địa lý geographic information system (gis) trong việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long móng ở gia súc tại lào cai
... rõ dịch tễ bệnh LMLM tỉnh giai đoạn 2007 - 2014 tiến hành thực đề tài nghiên cứu Ứng dụng hệ thống thông tin địa Geographic Information System (GIS) việc phân tích dịch tễ học bệnh lở mồm long ... công tác giám sát dịch bệnh, phân tích dịch tễ cảnh báo dịch bệnh (đặc biệt số bệnh nguy hiểm Lở mồm long móng gia súc, cúm gia cầm bệnh tai xanh lợn ) Bệnh Lở mồm long móng (LMLM) bệnh truyền nhiễm ... chống bệnh Hệ thống thông tin địa (Geographic Information System - gọi tắt GIS) hệ thống thiết kế dùng để thu thập, lưu trữ, xử lý, phân tích, quản hiển thị tất liệu có liên quan đến địa lý...
 • 93
 • 59
 • 0

Nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) biện pháp phòng, trị

Nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (Cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị
... nghiệp; Mọi nghiên cứu dù thành công hay ch- a thành công không nhắc đến kinh phí, nghiên cứu nỗ lực từ gia đình Nghiên cứu sinh nhận đ- ợc giúp đỡ kinh phí từ Dự án Ký sinh trùng truyền lây FIBOZOPA ... FIBOZOPA (Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 1), Trung tâm Phát triển liên ngành Việt-Bỉ (Tr- ờng ĐHNN Hà Nội) Nhân NCS xin gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ; Trong trình thực Luận án Nghiên cứu sinh ... thực Dự án FIBOZOPA nh- Trung tâm Quan trắc, cảnh báo Môi tr- ờng Dịch bệnh (Viện NCNTTTS1), Bộ môn Ký sinh trùng (Viện Thú Y-Quốc gia), Bộ môn KST (Viện KST, sốt rét TW), Bộ môn KST (Viện Sinh...
 • 137
 • 169
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) biện pháp phòng, trị

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu dịch tễ học một số loài ấu trùng sán lá truyền lây qua cá chép (cyprinus carpio) và biện pháp phòng, trị
... đư thực đề tài: Nghiên c u d ch t học số loài u trùng sán truyền lây qua chép (Cyprinus carpio) bi n pháp phòng, tr ” Mục tiêu nghiên c u Tìm phân bố lo i ATSL truyền lây chép hệ thống nuôi, ... i sán truyền lơy qua Sán truyền lây qua bao gồm sán ruột nhỏ: Haplorchis pumilo, H taichui, C formosanus sán gan nhỏ: C sinensis O viverrini 1.6 D ch t học loƠi u trùng sán truyền lơy qua ... truyền lơy qua 1.6.1 Vòng đời sán truyền lây qua Vòng đ i sán truyền lây qua đ ợc tóm tắt, mô l i hình 1.2 Nguồn: Dự án FIBOZOPA Hình 1.2 Vòng đ i c a sán truyền lơy qua 1.6.2 Đặc điểm...
 • 27
 • 225
 • 0

MỘT số đặc điểm DỊCH tễ học tử VONG DO lũ QUÉT tại VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn 1989 2008

MỘT số đặc điểm DỊCH tễ học tử VONG DO lũ QUÉT tại VIỆT NAM TRONG GIAI đoạn 1989 2008
... quét xảy nhiều cac stỉnh miền núi phía Bắc, niềm Trung số tỉnh Tây Nguyên Tử vong chấn thương quét Bảng Phân bố số lượng người tử vong chấn thương quét theo năm Số Số tử vong trung Số ... chấn thương quét từ 1989- 2008 Biểu đồ cho thấy chưa rõ khuynh hướng số lượng gười tử vong chấn thương quét thời gian từ 1989- 2008 Bảng 10 trận quét số lượng người tử vong từ 21 trở ... một số đặc điểm dịch tễ học tử vong quét xảy Việt Nam 20 năm (1989- 2008) ĐốI TƯợNG Và PHƯƠNG PHáP NGHIÊN CứU Nghiên cứu phân tích...
 • 3
 • 37
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dịch tễ học bệnh đái tháo đườngtình hình bệnh đái tháo đƣờng trên thế giới và việt namdịch tế học bệnh dại ở việt namđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở ngƣời tại việt nam 20012010chẩn đoán và phân loại bệnh đái tháo đƣờngbiến chứng bệnh đái tháo đƣờngmột số yếu tố liên quan đến bệnh đái tháo đƣờngđặc điểm dịch tễ học bệnh dạiđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở người trên thế giới và việt namdịch tễ học bệnh dại trên thế giớiđặc điểm dịch tễ học bệnh dại ở việt namrối loạn chuyển hóa lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đƣờngdịch tễ học bệnh không lâydịch tế học bệnh tăng huyết ápdịch tễ học bệnh ung thưChơi Chữ (NXB Nam Chi Tùng Thư 1970) - Lãng Nhân_ 316 TrangBản vẽ Autocad thiết kế nhà máy xi măng Cao Bằng năng suất 1000 tấn clinker.ngàySáng Kiến Kinh Nghiệm Phương Pháp Dạy Các Bài Thực Hành Trong Chương Trình Địa Lí Lớp 10 ChuẩnKế Hoạch Giảng Dạy Đại Số 8 Học Kỳ IGiáo Án Lý Thuyết Tin Học Lớp 8 Cả NămGiáo Án Môn Lịch Sử Lớp 6 Cả NămGiáo Án Giải Tích 12 Học Kỳ 2Sáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Biện Pháp Trình Bày Bảng Lớp Của Giáo ViênBirds(Usborne nature cards)(các loài chim)Mixtures and compounds (smith a)(hỗn hợp và hợp chất) (thế giới khoa học)Đề án bảo vệ môi trường cơ sở may macMẫu Qui chế lương 2010Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án xây dựng trường mầm nonBài giảng Chu kỳ tế bàoWorld of plants(howell l)(thế giới thực vật)(thư viện khoa học)Tảo Spirulina, nuôi trồng và ứng dụngNguyên tắc thiết kế mồi (primer) trong phản ứng PCRXA HOI XA HOI CHU NGHIAXÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨAbài tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên quản lý nhà nước
Đăng ký
Đăng nhập