THIET KE CO SO -DATN-THIET-KE-DUONG

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI TOÁN
... PHẦN II: PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Lập ma trận phân tích Danh từ Phiếu đăng ký Tác nhân hồ sơ liệu Hồ sơ liệu Giấy báo dự thi Hồ sơ liệu Danh mục tỉnh-thành phố Hồ sơ liệu Danh mục dân tộc Hồ sơ liệu Danh ... vào: Hồ sơ thí sinh mà người sử dụng lưu sở liệu -Đầu ra: Chức đưa thống kể tỷ lệ học sinh Nguyễn Văn Tài 38 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ PHẦN III PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Sơ đồ luồng liệu mức Sơ đồ luồng liệu ... Nguyễn Văn Tài 42 Lớp 507104 ĐỒ ÁN KỲ Xây dựng mô hình khái niệm liệu Bước 1: Chính xác hóa liệu Dữ liệu gốc GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Dữ liệu xác hóa GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ THI Số phiếu Số phiếu Tên trường...
 • 67
 • 1,260
 • 19

bao cao thiet ke co so du lieu.doc

bao cao thiet ke co so du lieu.doc
... MASACH NGAYTRA Bảng THAMSONGUYEN : Thuộc tính MATHAMSO TENTHAMSO GIATRI Nội dung bảng THAMSONGUYEN chuyển giao cho phần mềm : MATHAMSO TS01 TS02 TS03 TS04 TS05 TS06 TENTHAMSO TUOITOITHIEU TUOITOIDA ... TACGIA, NHAXUATBAN, NAMXUATBAN, NGAYNHAN, SOLUONG) THELOAI(MATHELOAI, TENTHELOAI) MUONSACH(MADOCGIA, MASACH, NGAYTRA) THAMSONGUYEN(MATHAMSO, TENTHAMSO, GIATRI) Chi tiết bảng Bảng DOCGIA : Thuộc ... TUOITOITHIEU TUOITOIDA THOIHANTHE THOIHANXUATBAN SOSACHMUONTOIDA THOIGIANMUONTOIDA GIATRI 18 55 4 Biểu đồ sở liệu thiết kế theo phần mềm Microsoft Access ...
 • 5
 • 795
 • 4

THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ
... tỏch cỏc lc Mc dự l nhng tớnh cht quan trng ca phộp tỏch lc quan h nhng mt phộp tỏch cú th tho tớnh cht ny nhng li khụng tho tớnh cht Chng hn, phộp tỏch lc quan h ABCD, {AB, CD} thnh hai lc ... phi ri H Cm H- HSP HN Phộp tỏch cỏc lc quan h Khi ú, vic thay th lc R = U, F bng cỏc lc R1 = U1, F1, R2 = U2, F2,, Rk = Uk, Fk c gi l mt phộp tỏch lc quan h ó cho U, F ký hiu l = (R1, R2,, ... Phộp tỏch cỏc lc quan h Ta s dng mt s ký hiu sau: Du hoa th (*) ký hiu phộp kt ni t nhiờn trờn giao ca hai thuc tớnh = (R1, R2,, Rk) hay = (U1, U2,, Uk) l phộp tỏch lc quan h trờn U thnh...
 • 34
 • 1,311
 • 11

Slide thiết kế sở dữ liệu

Slide thiết kế cơ sở dữ liệu
... cách dùng thiết kế CSDL  Khái niệm toàn vẹn liệu thao tác với toàn vẹn liệu  Tìm hiểu từ điển liệu, thiết kế bảo mật, thiết kế vật lý quan hệ với thiết kế CSDL Database Design and Implementation ... khác thiết kế CSDL  Từ điển liệu    Các kiểu liệu Thực thi toàn vẹn liệu   Các định nghĩa thành tố liệu độc lập với định nghĩa bảng hay phần định nghĩa bảng Là độ tin cậy xác liệu Thiết kế ... / Session / of 23 Thiết kế CSDL  Bất kể độ lớn tính phức tạp CSDL, việc thiết kế CSDL theo bước sau:      Thu thập thông tin Xác định đối tượng liệu Thiết kế mô hình liệu Xác định loại...
 • 23
 • 700
 • 8

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.doc (2).DOC
... tổng kết quý In thông tin thiết bị cần đơc sử chữa: Cho phép ngời quản lý In thông tin thiết bị dang hỏng, In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết ... In thông tin tìm kiếm : Chức giúp ngời quản lý in thông tin tìm kiếm cần in II ) Thiết kế sở liệu ) Thiết kế Bảng ( Table ) :Để lu gi thông tin chơng trình a) Bảng QL máy tính dùng để lu tr thông ... theo thiết bị cần thiết (bao gm tên thiêt bị mã may tính,ngày mua ,đơn giá) 14 c) In theo Bảng ngời sử dụng (bao gm h tờn , lp, tờn mỏy tớnh, ) 15 d) In theo tên máy tính : 16 17 Phần Kết luận...
 • 18
 • 531
 • 11

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ SỞ DỮ LIỆU.doc.DOC

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU.doc.DOC
... Phần Phân tích thiết kế sở liệu I ) Chức chơng trình ) Hệ thống quản lý đờng bao gồm chức sau : Chơng trình ... thu ngày : Đây chức in thông tin tổng thu, dự toán, thuế, lãi xe ngày hoạt động II ) Thiết kế sở liệu ) Thiết kế Bảng ( Table ) Bảng Bang du lieu chinh lu trữ thông tin mã thông tin bến xe TT ... đầy đủ Các toán tìm kiếm khác thực tơng tự Thí dụ sở liệu (gốc): Dữ liệu từ bảng chính: 18 Ta liệu vao bảng liệu để bổ sung vào thông tin cần thiết bến để quản lý VD : Nhìn bảng ta cần nhập thứ...
 • 36
 • 471
 • 4

Thiết kế sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC

Thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống chương trình, các giao diện, modul chính của chương trình.doc.DOC
... dòng liệu, mô hình quan hệ thực thể, qui trình hệ thống, khái quát nội dung chức chơng trình, xây dựng chơng trình quản lý sách th viện Chơng : Xây dựng chơng trình: Thiết kế sở liệu, thiết kế hệ ... quan mật thiết, chặt chẽ với mặt chức xử lý liệu dùng chung Rõ ràng hệ thống thống mà kết khâu tác động tính thống khâu qua hệ thống máy tính Tính thống cao hiệu hoạt động khâu nh hệ thống tốt ... đặt mối quan hệ toàn hệ thống lớn sở lý thuyết Trong phân tích thiết kế hệ thống, công việc quan trọng đặt phải xác định đợc chức nghiệp vụ hệ thống Chức nghiệp vụ hệ thống khái niệm lôgic,...
 • 23
 • 460
 • 2

Thiết kế sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu
... phải có thiết kế logic tốt Điều bao gồm việc thiết kế bảng định nghĩa quan hệ chúng Thiết kế CSDL hiệu bắt đầu việc thiết kế CSDL chuẩn hóa Một CSDL logic thiết kế tốt tảng để thiết kế CSDL ứng ... với CSDL SQL Server Bước thiết kế CSDL lập kế hoạch cho CSDL, kế hoạch đóng vai trò hướng dẫn thực thiết kế đồng thời làm tài liệu kỹ thuật cho CSDL hoàn thành thiết kế Chi tiết độ phức tạp CSDL ... tìm hiểu chi tiết cách thiết kế CSDL logic Thiết kế CSDL vật lý liên quan đến cách lưu trữ, truyu xuất ràng buộc liệu để đảm bảo tốc độ phù hợp 1.2 Thiết kế CSDL logic Thiết kế CSDL logic bao gồm...
 • 20
 • 418
 • 0

Vì sao cần thiết kế sở dữ liệu

Vì sao cần thiết kế cơ sở dữ liệu
... nghiệp vụ 18 Tạo biểu nhập liệu, báo cáo truy vấn cuối Phát triển ứng dụng Sửa lại thiết kế thấy cần thiết 19 Yêu cầu người dùng chạy thử hệ thống Cập nhật thiết kế cần thiết 20 Cuối hệ thống sẵn ... giúp tạo sơ đồ quan hệ) Nhập liệu mẫu vào bảng 15 Tạo truy vấn, biểu nhập liệu báo cáo mẫu Khi tạo đối tượng này, thiếu xót thiết kế xuất Sửa chữa, cập nhật thiết kế cần thiết 16 Tham khảo ý kiến ... giá biểu nhập liệu báo cáo Chúng có đáp ứng yêu cầu người sử dụng không? Nếu không ta cần phải sữa lại Chú ý chuẩn hóa lại liệu cần thiết (các bước 8-12) 17 Đến ta trở lại hình thiết kế bảng để...
 • 12
 • 2,559
 • 4

Thiết kế sở dữ liệu

Thiết kế Cơ sở dữ liệu
... hình liệu quan hệ trang bị tảng toán học vững nên nên vấn đề thiết kế liệu quan hệ thu nhiều kết cho phép tự động hoá trình thiết kế CSDL quan hệ Cách tiếp cận việc thiết kế CSDL quan hệ thiết kế ... điểm, công cụ quan trọng, gắn chặt với lý thuyết thiết kế sở liệu Phụ thuộc hàm ứng dụng việc giải toán tìm khóa, tìm phủ tối thiểu chuẩn hóa sở liệu CH số 11 - B1 - ĐH KTQD Chuyên Photocopy - ... hàm,phụ thuộc đa trị có thêm kiến thức bổ sung cho trình tìm hiểu A sở lí luận I Khái quát CSDL: Khái niệm CSDL: sở liệu lĩnh vực tin học nghiên cứu chế ,nguyên lí , phương pháp tổ chức...
 • 26
 • 253
 • 0

Phân tích & thiết kế sở dữ liệu bằng Microsoft Access trong việc quản lý thu chi tài chính

Phân tích & thiết kế cơ sở dữ liệu bằng Microsoft Access trong việc quản lý thu chi tài chính
... TRÌNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU Tạo bảng Có thể nói thiết kế bảng việc đàu tiên cho việc thiết kế sở liệu Đây nơi lưu dữ liệu sở liệu Các bảng phải chứa đầy đủ thông tin sở liệu Công việc quản thu ... menu_phiếu thu 4.8 menu_phiếu chi: 4.9 menu_khách hàng: 46 Phần III : Tổng Kết Trên toàn trình phân tích thiêt kế sở liệu Microsoft Access việc quản thu chi tài với chức chủ yếu chương trình nhập liệu ... đối kế toán: 38 dạng thiết kế: 3.5 số dư: 39 Dạng thiêt kế: 3.6 s ố dư theo tháng: dạng thiết kế : 40 3.7 phiếu chi: dạng thiết kế: dạng phiếu chi: 41 3.8 Phiếu thu: dạng thiết kế: Dạng phiếu thu...
 • 47
 • 987
 • 2

Phân tích thiết kế sở dữ liệu cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn

Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu cho Công ty Xi măng Bỉm Sơn
... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời cảm ơn Với đề tài phân tích thiết kế sở liệu cho Công ty xi măng Bỉm Sơn chúng em gặp nhiều khó khăn trình hoàn thiện tập Nhng dới hớng dẫn ... xi măng đợc yêu cầu lần, với hoá đơn bán hàng kê khai đầy đủ số xi măng bán, với loại xi măng đợc lu lại hoá đơn nh sau: Số hiêu xi măng, công ty sản xuất, giá, ngày sản xuất, năm.v.v Công ty ... tích yêu cầu Ngơi đại diện cho Công ty xi măng Bỉm Sơn suy nghĩ vấn đề trình bày tơng đối rõ ràng nh sau: Công ty muôn mở rộng phạm vi kinh doanh đa sản phẩm công ty tới khách hàng, giới thiệu...
 • 19
 • 309
 • 2

Thiết kế sở tuyến đường E-F

Thiết kế cơ sở tuyến đường E-F
... chơng thiết kế bình đồ, trắc dọc, tính toán kết cấu mặt đờng v công trình đờng 3.1 Nguyên tắc v yêu cầu thiết kế tuyến bình đồ Sau xác định đợc tiêu kỹ thuật tuyến đờng ta tiến hành thiết kế tuyến ... môi trờng Việc thiết kế tuyến đợc thực bình đồ khu vực tỷ lệ 1:10.000, việc xây dựng đờng dẫn hớng tuyến chung cho toàn tuyến cho đoạn tuyến cụ thể 3.1.1 Yêu cầu thiết kế Khi thiết kế bình đồ cần ... tốc từ 20 24 km/h không đạt đợc vận tốc thiết kế nh vận tốc lớn khả xe thiết kế tuyến nh thiết kế đờng đỏ trắc dọc ta phải cân nhắc kỹ lỡng độ dốc dọc Trên tuyến nên cố gắng tránh đồi dốc, đèo cao...
 • 135
 • 282
 • 1

Thiết kế sở dữ liệu Quản lý giảng đường

Thiết kế cơ sở dữ liệu Quản lý giảng đường
... đường  Xử cho nhập vào thi tượng chồng lịch tượng lớp lúc học phòng khác  Tim phòng trống giảng đường Dựa yêu cầu ta phân tích thiết kế toán sau: PHẦN PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU A ... dự liệu không trùng  Khi biết dự liệu liên quan đến dự liệu khác toán phải tự lọc để tiện cho người dùng  Khi nhập trùng dự liệu không chấp nhận  Tìm kiếm thông tin cần thiết quản giảng đường ... 8.Danh sách sử dụng phòng 1) Cập trạng giảng đường : Cho phép người sử dụng nhập thêm ,sửa , xoá thông tin bảng liệu quản giảng đường, xem trạng có số liệu chưa,và đầy đủ chưa 2) Nhập khoa viện...
 • 34
 • 1,229
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế cơ sởthiết kế cơ sở dữ liệu quan hệthẩm định thiết kế cơ sởtờ trình thẩm định thiết kế cơ sở mỏ khoáng sản rắnmẫu tờ trình xin chấp thuận thiết kế cơ sởthủ tục xin chấp thuận thiết kế cơ sởluậnchương 2 thiết kế cơ sở dữ liệu 21 sơ đồ logic 1 docgiamadocgiathủ tục thẩm định thiết kế cơ sở dự ánthiết kế cơ sở dự ánthẩm định kết quả thiết kế cơ sở các công trìnhcác bước thiết kế cơ sở dữ liệumục tiêu thiết kế cơ sở dữ liệulý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệcông cụ thiết kế cơ sở dữ liệuphân tích thiết kế cơ sở dữ liệuBước đầu nghiên cứu khả năng sinh trưởng và phát triển của giống đu đủ VNĐĐ9 trồng tại xã bắc phú, huyện sóc sơn, thành phố hà nộiĐa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở á đai 1600 2600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiTHUYET TRINH THOI HIEUKẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV NHỰA BAO BÌ VIỆT PHÁTĐánh giá thực trạng môi trường và đề xuất giải pháp thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Xây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm của công ty cổ phần tập đoàn thiên long đến năm 2020Tổng hợp từ chương 1 đến 7 môn QLNNNghiên cứu bệnh sán lá ruột ở gà tại một số địa phương tỉnh Thanh Hóa và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ))The most common chinese characters in order of frequencySKKN một số BIỆN PHÁP dạy kỹ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 6 TUỔIskkn một số biện pháp giúp trẻ ăn ngon miệngskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi làm quen với văn họcskkn một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn tại trường mầm nonSKKN hoạt động âm nhạc cho trẻ 5 6 tuổiẢnh hưởng của sự hài lòng đến nỗ lực và lòng trung thành của nhân viên trong ngành dịch vụ viễn thông tại việt namLý luận, thực tién và các chính sách xây dựng nông thôn mới Trung QuốcCác Chiến Lược Và Chính Sách Của Trung Quốc Nhằm Thúc Đẩy Đổi Mới Giáo Dục Đại Học Và Đào Tạo Nhân Công Tay Nghề CaoSKKN Một số kinh nghiệm trong việc rèn đọc cho học sinh lớp 2.doc“ kế toán thuế GTGT tại công ty xuất nhập khẩu và công nghệ xây dựng đại việt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập