Giáo trình sinh học phân tử tế bào và ứng dụng. võ thị phương Lan

Định Danh hệ vi sinh vật trong hạt Kefir bằng phương pháp sinh học phân tử hiện đại ứng dụng

Định Danh hệ vi sinh vật trong hạt Kefir bằng phương pháp sinh học phân tử hiện đại và ứng dụng
... án Định danh hệ vi sinh vật hạt kefir phương pháp sinh học phân tử đại ứng dụng , gồm nội dung sau:  Định danh hệ vi khuẩn nấm men hạt kefir phương pháp sinh học phân tử đại  Kỹ thuật cố định ... nghệ sản xuất kefir 39 CHƯƠNG ĐỊNH DANH HỆ VI SINH VẬT TRONG HẠT KEFIR BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC PHÂN TỬ HIỆN ĐẠI 53 2.1 Nghiên cứu hệ vi khuẩn lactic hạt kefir phương pháp ... cố định hệ vi sinh vật hạt kefir ứng dụng Ứng dụng hệ vi sinh vật hạt kefir để lên men thức uống có cồn từ whey  Tìm hiểu số ứng dụng khác hạt kefir CHƯƠNG TỔNG QUAN KEFIR VÀ HẠT KEFIR CHƯƠNG...
 • 174
 • 440
 • 1

Giáo trình sinh học phân tử

Giáo trình sinh học phân tử
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh học phân tử ngày đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng Giáo trình sinh học phân tử cung cấp kiến ... lại trình tổng hợp DNA, RNA protein tìm hiểu cách thức điều hòa mối tương tác Hiện nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân...
 • 220
 • 903
 • 14

Gíao trình sinh học phân tử

Gíao trình sinh học phân tử
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... lại trình tổng hợp DNA, RNA protein tìm hiểu cách thức điều hòa mối tương tác Hiện nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân ... sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh học phân tử ngày đạt nhiều thành tựu ứng dụng quan trọng Giáo trình sinh học phân tử cung cấp kiến...
 • 230
 • 229
 • 0

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ - CHƯƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ ppt

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ - CHƯƠNG 2: SINH HỌC PHÂN TỬ ppt
... pyrimidine), phân tử đường nhóm phosphate nằm phía ngồi tạo nên trục đường-phosphate hình thành liên kết với phân tử nước, base quay vào phía hạn chế tiếp xúc chúng với phân tử nước giữ cho phân tử DNA ... Mục tiêu Trình bày được: - Cấu trúc chung phân tử RNA - Cấu trúc chức loại RNA Các RNA tổng hợp từ gene tương ứng DNA , đóng vai trò trung gian q trình sinh tổng hợp protein Các phân tử RNA có ... đa phân gồm có: A Hai loại phân tử desoxyribonucleic acid (DNA) ribonucleic acid (RNA) B Hai loại phân tử ribonucleic acid thơng tin (mRNA) ribonucleic acid vận chuyển (tRNA) C Hai loại phân tử...
 • 69
 • 303
 • 4

Giáo trình: Sinh học phân tử potx

Giáo trình: Sinh học phân tử potx
... đầu Sinh học phân tử khoa học nghiên cứu tượng sống mức độ phân tử Phạm vi nghiên cứu môn học có phần trùng lặp với số môn học khác sinh học đặc biệt di truyền học hóa sinh học Sinh học phân tử ... nay, sinh học phân tử sinh học tế bào xem tảng quan trọng công nghệ sinh học Nhờ phát triển công cụ sinh học phân tử enzyme cắt hạn chế, DNA ligase, vector tạo dòng, lai phân tử, kỹ thuật PCR sinh ... người để phát triển tiềm sinh học thân Trình tự genome sinh vật mô hình có ý nghĩa nghiên cứu chuyên ngành khoa học genome học (genomics) Dựa vào đây, nhà sinh học phân tử phân tích cấu trúc, hoạt...
 • 220
 • 242
 • 3

[Giáo trình Sinh học phân tử - Pgs.Ts.Nguyễn Hoàng Lộc

[Giáo trình Sinh học phân tử - Pgs.Ts.Nguyễn Hoàng Lộc
... chiều dài ngắn lại 50.000 lần : - 1 0-1 5% genome (hệ gen) Sinh học phân tử - ) - 5S RNA - ,đ Ribonucleic acid sau: - - ,s -protein Sinh học phân tử : (mRNA) 2- : DNA Phiên mã RNA Dịch mã ... bào Sinh học phân tử 20 ) Chẳng hạn: - Fibroin ( - : ( -glutamyl-cysteinyl)n-glycine đ Sinh học phân tử 21 109 nguyên Trong 0oC 2.8 Protein lạ/ngoại lai III Lipid Sinh học phân tử 22 ... protein L- - 20 L: Sinh học phân tử 13 - Amino acid t Bao threonine Bao - Bao (-S-S-) - Bao - Bao - Iminoacid Proline - Bao 2O sau (Hình 1.4): Sinh học phân tử 14 - L ) Lá phiến β (a)...
 • 266
 • 1,157
 • 41

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ

GIÁO TRÌNH SINH HỌC PHÂN TỬ
... pyrimidine), phân tử đường nhóm phosphate nằm phía ngồi tạo nên trục đường-phosphate hình thành liên kết với phân tử nước, base quay vào phía hạn chế tiếp xúc chúng với phân tử nước giữ cho phân tử DNA ... đa phân gồm có: A Hai loại phân tử desoxyribonucleic acid (DNA) ribonucleic acid (RNA) B Hai loại phân tử ribonucleic acid thơng tin (mRNA) ribonucleic acid vận chuyển (tRNA) C Hai loại phân tử ... Mục tiêu Trình bày được: - Cấu trúc chung phân tử RNA - Cấu trúc chức loại RNA Các RNA tổng hợp từ gene tương ứng DNA , đóng vai trò trung gian q trình sinh tổng hợp protein Các phân tử RNA có...
 • 69
 • 134
 • 0

giáo trình sinh học phân tử

giáo trình sinh học phân tử
... nói Sinh học phân tử kết phối hợp tư hóa học với phương tiện lý học hệ thống sinh học nhằm lặp lại trình sinh học tự nhiên để vận dụng sản xuất sản phẩm người mong muốn với hiệu suất cao hơn, phân ... luận trình vi mô không đường đa số người lựa chọn Nghiên cứu thực nghiệm đầy khó khăn trình sinh học vi mô trở thành cách thức chủ yếu để loài người nhận thức giới sinh học Sinh học phân tử phát ... tương gồm phân tử phenol với phân tử nước vây quanh Khi pha hỗn hợp vào dịch tế bào, phân tử phenol có tính kị thủy nên có khuynh hướng liên kết vào vùng kị thủy protein bên cấu trúc phân tử này,...
 • 170
 • 112
 • 0

SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO

SINH HỌC PHÂN TỬ TẾ BÀO
... giảm phân tế bào đơn bội hình thành từ tế bào sinh dục đực tiếp tục nguyên phân đợt tạo tế bào đơn bội hình thành hạt phấn chín Mỗi tế bào đơn bội tế bào sinh dục lại nguyên phân đợt tạo tế bào ... nội bào cung cấp nguyên kiệu để tạo 2184 nhiễm sắc thể đơn Xác định số tế bào sinh số đợt nguyên phân hợp tử Bài 9: Một tế bào sinh duc đực 2n tế bào sinh dục 2n nguyên phân số đợt (các tế bào sinh ... làm nhiệm vụ sinh sản, gọi tế bào sinh dục sơ khai Các tế bào trải qua giai đoạn: + Giai đoạn sinh sản: nguyên phân liên tiếp nhiều đợt tạo tế bào sinh dục + Giai đoạn sinh trưởng: tế bào tiếp nhận...
 • 132
 • 66
 • 1

giáo trình sinh học phân tử

giáo trình sinh học phân tử
... nhiều tài liệu cố gắng biên soạn giáo trình tinh thần Nội dung giáo trình gồm tám chương bao quát kiến thức Sinh học phân tử học viên sinh viên Trung tâm trường Đại học cần nắm vững để vận dụng ... để giáo trình hoàn chỉnh lần in sau Huế, ngày 20 tháng năm 2012 Tác giả HOÀNG TRỌNG PHÁN Chương CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA CÁC ĐẠI PHÂN TỬ SINH HỌC Đối với nghiên cứu sinh học sở, bốn đại phân tử ... (gene) khái niệm trung tâm di truyền học sinh học phân tử Nội hàm khía niệm gen không ngừng phát triển hoàn thiện với phát triển di truyền học sinh học phân tử đặc biệt nửa kỷ qua Tuy nhiên, vào...
 • 150
 • 189
 • 0

giáo trình Sinh Học Phân Tử

giáo trình Sinh Học Phân Tử
... pre-rARN 20S từ phân tử 32S Vùng 5.8S bắt cặp với vùng 28S trớc phân tử trởng thành đợc hình thành Các phân tử đợc cuộn lại methyl hoá diễn 100 vị trí Quá trình cắt thứ cấp giải phóng phân tử rARN hoàn ... III để giải phóng phân tử tiền thân rARN 5S, 16S 23S Sự cắt sau đầu phân tử tiền thân ARNse M5, M16 M23 giải phóng phân tử rARN hoàn chỉnh - Eukaryote, rARN đợc phát sinh từ phân tử tiền thân đơn, ... hình thành nên phân tử đơn, dài Các phân tử ban đầu đợc chế biến nhờ thay đổi đặc hiệu với bớc cắt Quá trình cha đợc hiểu rõ Phân tử rARN tiền thân có đặc điểm riêng kích thớc sinh vật, vào khoảng...
 • 143
 • 125
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình sinh học phân tửgiáo trình sinh học phân tử đại cươngsinh hoc phan tu te baogiao trinh sinh hoc phan tuứng dụng sinh học phân tử tế bàosách sinh học phân tử tế bàoso sánh giá trị nhân đạo trong vợ nhặt (Kim Lân) và vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)phan tich nha vat ba cu tu 0132Lập chiến lược cung ứng nhu cầu thịt heo trên địa bàn tp Cần ThơPhân tích tình hình chi phí sản xuất tại công ty TNHH Hưng LongẢnh hưởng của gia vị, chế độ sấy và hóa chất bảo quản đến chất lượng sản phẩm khô cá tra tẩm gia vị chế biến từ vụn cáDân ca của người Lô Lô và vận dụng vào công tác thông tin truyền thông hiện nay ở Đồng Văn tỉnh Hà GiangDesign Guide for Fabrication, assembly and erection of structuresMẪU HỒ SƠ MỜI THẤU GÓI KHẢO SÁT, LẬP THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÀ DƯ TOÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNGbài thơ Tìm ổ của Võ QuảngThực trạng bán hàng và marketting cho sản phẩm mới tại Công ty liên doanh TNHH Hải HàTenses review phần này phải dài hơn hai mươi ký tựGerund and infinitive presentationBiện pháp hoàn thiện công tác quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp vận tải hàng hóa bằng đường bộ vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố Hải PhòngVẾT NHẠN LƯNG TRỜIỨng dụng thương mại điện tử trong xuất khẩu hồ tiêu tại công tyKinh Nghiệm Thế Giới Về Xây Dựng Đường Sắt Cao Tốc Bài Học Chuyển Giao Công Nghệ, Đánh Giá Hiệu Quả Công Nghệ, Chi Phí, Tác Động Môi TrườngMaersk Logistics quốc tế và Việt NamHệ Thống Quản Lý Môi Trường Của Tập Đoàn Tân Hiệp PhátGian lận thuế GTGT trong các doanh nghiệp thương mại ở Việt Nam hiện nay và biện pháp phòng ngừaYLE flyers word list
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập