BT kiem toan tai chinh

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.DOC

Quy trình kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính tại Công ty dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.DOC
... ro gây thất thoát Công tác kiểm toán kho n mục tiềm ẩn rủi ro chọn mẫu kiểm toán Do em chọn đề tài: Quy trình kiểm toán hàng tồn kho kiểm toán tài Công ty dịch vụ kiểm toán vấn UHY” nhằm có ... nhận nhầm hàng tồn kho đơn vị khác… Thực tiễn thực kiểm toán chu trình hàng tồn kho kiểm toán báo cáo tài Công ty UHY Kiểm toán hàng tồn kho Công ty UHY kiểm toán tuân theo quy trình bao gồm bước: ... kiểm toán Công ty bao gồm: Kiểm toán báo cáo tài chính, Kiểm toán hoạt động, Kiểm toán tuân thủ, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán báo cáo tài mục đích thuế, dịch vụ toán thuế, Kiểm toán báo cáo toán...
 • 92
 • 610
 • 8

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC
... LUẬN CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Uỷ ban ... VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội ... pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán tài Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán tài Kết hợp sử dụng tường thuật với bảng hệ thống...
 • 46
 • 1,498
 • 18

Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN

Kiểm toán thuế trong kiểm toán tài chính tại cty Kiểm toán và định giá VN
... Phần II Kiểm toán thuế kiểm toán báo cáo tài Công ty Kiểm toán định giá Việt Nam 2.1 Khái quát Công ty Kiểm toán định giá Việt Nam 2.1.1.Lịch sử hình thành phát triển công ty kiểm toán định giá Việt ... bao gồm phần chính: Phần1: Những vấn đề lý luận chung kiểm toán thuế kiểm toán báo cáo tài doanh nghiệp Phần 2: Thực trạng kiểm toán thuế kiểm toán báo cáo tài công ty kiểm toán định giá Việt Nam ... 1.2 Kiểm toán thuế kiểm toán báo cáo tài 1.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán Lập kế hoạch kiểm toán khâu quan trọng kiểm toán sở để kiểm toán diễn cách có hiệu Vì vậy, yêu cầu bắt buộc tất kiểm toán...
 • 80
 • 280
 • 0

Kiểm toán tài chính

Kiểm toán tài chính
... vụ t vấn tài - kế toán kiểm toán cung cấp cho khách hàng loại dịch vụ: - Kiểm toán báo cáo tài - Giám định tài liệu tài kế toán - T vấn quản lý tài kế toán thuế - Cổ phần hoá - Định giá tài sản ... tế, tài chính, kế toán ,kiểm toán Việt Nam Đợc chấp nhận làm việc tổ chức kiểm toán thành lập Việt Nam Đã đợc ký danh sách Kiểm toán viên Bộ Tài 4.2 Trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ kiểm toán ... 5.3 Các dịch vụ kiểm toán Khác với loại hình kiểm toán Nhà nớc, kiểm toán độc lập loại hình kiểm toán sinh lời, hoạt động kinh doanh Các tổ chức kiểm toán độc lập đơn vị hạch toán độc lập, đợc...
 • 17
 • 565
 • 4

Khái quát chung về nguồn vốn chủ sở hữu và kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính..DOC

Khái quát chung về nguồn vốn chủ sở hữu và kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu trong kiểm toán tài chính..DOC
... I Khái quát chung nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán tài Khái quát chung nguồn vốn chủ sở hữu 1.1 Khái niệm: Nguồn vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu) số vốn chủ sở hữu, ... kiểm toán Mục lục Lời Mở Đầu1 I Khái quát chung nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán tài Khái quát chung nguồn vốn chủ sở hữu 31 Khái quát quy trình kiểm toán tài Khái quát ... quát kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán tài chính9 II QUY trình kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu kiểm toán tài 15 Đặc điểm khoản mục 15 Mục tiêu kiểm toán. 15 Hớng kiểm tra. 16 Quy trình kiểm...
 • 32
 • 3,883
 • 18

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính.DOC

Trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên trong kiểm toán tài chính.DOC
... hành kiểm toán tài kiểm toán viên Nhà nớc, kiểm toán viên nội kiểm toán viên độc lập Tuy nhiên phần lớn hoạt động kiểm toán tài đợc tiến hành kiểm toán viên độc lập viết chủ yếu nói đến kiểm toán ... báo cáo kiểm toán báo cáo tài đế từ thấy đợc trách nhiệm kiểm toán viên vá vấn đề xoay quanh trách nhiệm cúa kiểm toán viên công ty kiểm toán báo cáo kiểm toán đợc phát hành Báo cáo kiểm toán báo ... họ kiểm toán viên tiền nhiệm phải thông báo việc không cho phép cho kiểm toán viên kế nhiệm Nh vậy, kiểm toán viên trình thực kiểm toán lần lợt trải qua vai trò kiểm toán viên kế nhiệm đến kiểm...
 • 23
 • 1,715
 • 4

Bài giảng môn kiểm toán tài chính

Bài giảng môn kiểm toán tài chính
... ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN CHỨC NĂNG CỦA KIỂM TOÁN CHỦ THỂ, KHÁCH THỂ CỦA KIỂM TOÁN 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Thế kiểm toán tài chính? Kiểm toán tài hoạt động kiểm toán viên độc ... phí kiểm toán thấp 1.4 TRÌNH TỰ KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Bước 3: Kết thúc kiểm toán Kiểm toán viên lập Báo cáo kiểm toán soạn Thư quản lý - CHƯƠNG KIỂM TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Tiền gì? + Tiền loại tài ... hành kiểm toán bao gồm: 1.1 ĐỐI TƯỢNG CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH - Kiểm toán tiền mặt - Kiểm toán chu trình bán hàng thu tiền (tiêu thụ) - Kiểm toán chu trình mua hàng trả tiền (bán hàng toán) - Kiểm...
 • 154
 • 14,710
 • 140

Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kiểm toán tài chính
... nào? Kiểm toán viên phải thực thủ tục kiểm toán cần thiết để phát sai phạm kể trên? Đưa ý kiến nhận xét công tác kế toán tài đơn vị? Bài tập 5: Bài tập nghiệp vụ Trong trình kiểm toán báo cáo tài ... báo cáo tài kiểm toán công ty kiểm toán độc lập Nam Hải có kiến thức kinh nghiệm kế toán nên tự lập báo cáo tài công ty anh chưa hiểu báo cáo tài lại cần phải kiểm toán công ty kiểm toán độc ... việc kiểm toán kết thúc kiểm toán đưa ý kiến Biết Công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ? 28 Chương XI: Kiểm toán chu trình tiền lương nhân viên Bài tập 1: Bài tập thảo luận: Bạn kiểm toán...
 • 67
 • 12,358
 • 153

Các bài tổng hợp kiểm toán tài chính

Các bài tổng hợp kiểm toán tài chính
... tính toán nghiệp vụ bản, sổ chi tiết, tổng hợp tài toán việc kiểm soát nội số liệu tổng quát cộng dồn trình khoản hàng mua vào - Kiểm tra vi phạm tài khoản phải trả bày cách - Có dấu hiệu kiểm ... thích hợp Các khoản phải thu tính Các nghiệp vụ ghi vào sổ tổng toán hợp, chi tiết thích hợp khớp số cộng Các nghiệp vụ phải ghi sổ Các khoản bán hàng ghi kỳ sổ thời gian Thủ tục kiểm toán nội ... cáo tài Bảng1-4: Tổng hợp hoạt động kiểm soát nghiệp vụ lưu kho thử nghiệm kiểm soát phổ biến thường thực Cơ sở dẫn Hoạt động kiểm soát Ý nghĩa hoạt chủ yếu động kiểm soát liệu Các thử nghiệm kiểm...
 • 16
 • 2,750
 • 65

bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.Doc

bằng chứng kiểm toán và các phương pháp kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán trong kiểm toán tài chính.Doc
... kim toỏn thu c t k thut phõn tớch c gi l kiu mu phõn tớch PHN II THU THP BNG CHNG KIM TON TRONG QUI TRèNH KIM TON BO CO TI CHNH Nguyễn Thị Hơng Thảo 27 Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học I THU THP ... Lớp Kiểm toán 43A Đề án môn học Bng chng kim toỏn v cỏc phng phỏp k thut thu thp bng chng kim toỏn kim toỏn ti chớnh (50 trang) BNG CHNG KIM TON V CC PHNG PHP K THUT THU THP BNG CHNG KIM TON TRONG ... ca n v K thut ny rt hu ớch nhiu phn hnh ca cuc kim toỏn; bng chng thu c ỏng tin cy Tuy nhiờn bn thõn bng chng thu c t k thut quan sỏt cha th hin tớnh y nờn cn i kốm vi k thut khỏc K thut ny ch...
 • 50
 • 341
 • 2

Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở việt nam.doc

Kiểm toán tài chính vai trò và vị trí trong sự phát triển của hoạt động kiểm toán ở việt nam.doc
... cáo lập kiểm toán nghiệp vụ sử dụng nội doanh nghiệp nên thường không tiêu chuẩn hóa III VAI TRÒ VÀ VỊ TRÍ CỦA KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TRONG SỰ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KIỂM TOÁN VIỆT NAM Vai trò Chuyển ... thể - Kiểm toán báo cáo tài - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ b Phân loại kiểm toán theo chủ thể kiểm toán - Kiểm toán Nhà nước - Kiểm toán độc lập - Kiểm toán nội II KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH ... kế toán hành Vị trí: Kiểm toán tài vị trí quan trọng hệ thống kiểm toán Việt Nam - Đối với kiểm toán Nhà nước: Kiểm toán tài chính, nội dung cốt lõi Kiểm toán Nhà nước: Quy trình kiểm toán...
 • 10
 • 392
 • 2

kiểm toán tài chính.doc

kiểm toán tài chính.doc
... dng cỏc mu giy lm vic theo quy nh Nguyễn Thị Phơng Giang Kiểm toán 46 A Chuyên đề thực tập chuyên ngành Nguyễn Thị Phơng Giang 17 Kiểm toán 46 A S 2: Quy trỡnh cụng vic kim toỏn v ỏp dng cỏc ... C KT LUN 98 D TI LIU THAM KHO 99 DANH MC T VIT TT Nguyễn Thị Phơng Giang Kiểm toán 46 A Chuyên đề thực tập chuyên ngành AASC : Cụng ty TNHH Dch v T Ti chớnh K toỏn v Kim toỏn ... viờn TNHH : Trỏch nhim hu hn UBND : U ban nhõn dõn XDCB : Xõy dng c bn Nguyễn Thị Phơng Giang Kiểm toán 46 A Chuyên đề thực tập chuyên ngành DANH MC S , BNG BIU Bng Bng 1: Kt qu hot ng kinh doanh...
 • 118
 • 171
 • 0

Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.DOC

Kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán tài chính năm đầu tiên tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.DOC
... tục kiểm toán kiểm toán viên dùng để thu thập chứng kiểm toán kiểm toán tài năm báo cáo tài Công ty A mà năm trước chưa kiểm toán Kỹ thu t kiểm toán viên sử dụng để thu thập chứng kiểm toán kiểm ... quan trọng việc thu thập chứng kiểm toán, trình thực tập Công ty THHH Ernst & Young Việt Nam, em lựa chọn đề tài Kỹ thu t thu thập chứng kiểm toán tài năm Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam” Do ... quan Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Phần 2: Thực tiễn thu thập chứng kiểm toán kiểm toán tài năm đầu Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Phần 3: Nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện kỹ thu t thu...
 • 104
 • 355
 • 4

Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội.doc

Quy trình kiểm toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn - Chi nhánh Hà Nội.doc
... quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương kiểm toán tài Công ty TNHH Kiểm toán vấn - Chi nhánh Nội Phần Một số ý kiến hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo ... VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN (A&C) CHI NHÁNH HÀ NỘI Quá trình hình thành phát triển Công ty Chi nhánh Công ty 1.1 Giới thiệu Công ty TNHH Kiểm toán vấn Công ty TNHH Kiểm toán vấn ... QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG DO CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN - CHI NHÁNH HÀ NỘI THỰC HIỆN Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 1.1 Chuẩn bị cho lập kế hoạch kiểm toán...
 • 64
 • 1,193
 • 9

ứng dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính.DOC

ứng dụng thủ tục phân tích trong kiểm toán tài chính.DOC
... thể báo tài chính, thủ tục phân tích thực giai đoạn khác Nh thực thủ tục ứng dụng thủ tục phân tích KTTC Lê Ngọc Hiền kiểm toán 40A phân tích kiểm toán yêu cầu bắt buộc tất công ty kiểm toán Mục ... ứng dụng thủ tục phân tích KTTC Lê Ngọc Hiền kiểm toán 40A I ví trí vai trò thủ tục phân tích kiểm toán Khái niệm thủ tục phân tích Theo định nghĩa văn thờng dẫn chuẩn mực kiểm toán quốc ... Độ tin cậy hiệu thủ tục phân tích Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam Thủ tục phân tích, độ tin cậy thủ tục phân tích phụ thuộc vào đánh giá kiểm toán viên rủi ro mà thủ tục phân tích không phát...
 • 25
 • 419
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: kiểm toán tài chính doanh nghiệpgiáo trình kiểm toán tài chínhtài liệu kiểm toán tài chínhphương pháp kiểm toán tài chínhkinh nghiệm kiểm toán tài chínhlý thuyết kiểm toán tài chínhphương thức kiểm toán tài chínhluận văn kiểm toán tài chínhtiến trình kiểm toán tài chínhqui trình kiểm toán tài chínhsổ sách kiểm toán tài chínhchứng từ kiểm toán tài chínhbáo cáo kiểm toán tài chínhbài giảng kiểm toán tài chínhđồ án kiểm toán tài chínhĐO LƯỜNG và điều KHIỂNÁp dụng pháp luật trong giải quyết các vụ án về Hôn nhân và gia đình trên địa bàn Hà NộiÁp dụng pháp luật trong xét sử sơ thẩm người chưa thành niên phạm tội - Qua thực tiễn tỉnh Thanh HoáBÀNG GIẢNG CƠ HỌC THỦY KHÍBẢO TỒN, PHÁT HUY GIÁ TRỊ KHU DI TÍCH TRUNG TÂM HOÀNG THÀNH THĂNG LONG - HÀ NỘICâu hỏi cầu khiến trong tiếng Hán hiện đạiGIÁO TRÌNH VỀ VẼ TÀUCaves in Basalts in Krông Nô Area, Đắk Nông Province, VietnamCharacteristic of urban wastewaterin Hanoi City – nutritive value and potential risk in using for agricultureCHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÙNGĐa dạng sinh học của vi khuẩn kỵ khí ôxy hóa Fe(II), khử nitrate trong một số môi trường sinh thái và khả năng ứng dụng của chúngĐánh giá văn hóa doanh nghiệp trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt NamĐể hiểu đúng và đủ về quy chế và nội suy hai khái niệm trong dụng họcDetermination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh CityDetermination of Operation Factors in Treating Piggery Wastewater by Membrane BioreactorDi dân ngoại tỉnh vào thành phố Hà Nội Vấn đề đặt ra và giải phápDịch văn bản luật pháp tiếng Việt sang tiếng Anh từ góc độ ngữ dụng họcĐổi mới chính sách đãi ngộ nhân sự của các doanh nghiệp thời kỳ hậu gia nhập WTOĐổi mới kiểm tra đánh giá Từ thực tế của các lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên tiểu họcBÀI GIẢNG cấu tạo Ô TÔ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập