206 bài thuốc nhật bản nhiều tác giả

206 bài thuốc nhật bản nhiều tác giả

206 bài thuốc nhật bản  nhiều tác giả
... Nguồn truyện: vnthuquan.net nhiều tác giả 206 thuốc Nhật Bản Bài 81: SàI PHáC THANG (SAI BOKU TO) Bài 82: SàI LINH THANG (SAI REI TO) Bài 83: Tả ĐộT CAO (SHA TOTSU KO) Bài 84: TAM HOàNG Tả TÂM THANG ... nhiều tác giả 206 thuốc Nhật Bản Bài 17: HóA THựC DƯỡNG Tì THANG (KA SHOKU YO HI TO) Bài 18: HOắC HƯƠNG CHíNH KHí TáN (KAK KO SHO KI SAN) Bài 19: CáT CǍN HOàNG LIÊN ... truyện: vnthuquan.net nhiều tác giả 206 thuốc Nhật Bản Bài 113: TIểU BáN Hạ GIA PHụC LINH THANG (SHO HAN GE KA BUKU RYO TO) Bài 114: THǍNG MA CáT CǍN THANG (SHO MA KAK KON TO) Bài 115: TIÊU MAI THANG...
 • 8
 • 158
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản

206 Bài thuốc Nhật Bản
... bị tiếng Nên ngậm thuốc miệng nuốt Bài thuốc có Đại hoàng, bỏ Đại hoàng làm thành thuốc viên cho bệnh nhân sử dụng Bài thuốc dùng cho người bị cảm, họng cảm thấy khó chịu tốt Bài 37: KHUNG QUY ... THANG (vị tràng hư nhược) Bài 168: BàI NùNG TáN (mụn nhọt có mủ kèm theo đau đớn) Bài 169: BàI NùNG THANG (dạng nhẹ bệnh da có mủ.) Bài 170: MạCH MÔN ĐÔNG THANG (ho khó đờm) Bài 171: BáT Vị ĐịA HOàNG ... Giải thích: Bài thuốc có tên Khung hoàng tán, dùng kết hợp với thuốc khác cho chứng bệnh vùng mặt vùng đầu Theo Chẩn liệu y điển, tất bệnh mắt người ta thường dùng kết hợp thuốc Bài thuốc cần thiết...
 • 210
 • 298
 • 0

206 bài thuốc Nhật Bản pot

206 bài thuốc Nhật Bản pot
... JUTSU TO) T Bài 164: NHị N THANG (NI CHIN TO) TRầ Bài 165: NữTHầ THANG (NYO SHIN TO) N Bài 166: NHÂN SÂM DƯỡ NG VINH THANG (NIN JIN YO EI TO) Bài 167: NHÂN SÂM THANG (NIN JIN TO) Bài 168: BàI NùNG ... SAN) Bài 169: BàI NùNG THANG (HAI NO TO) Bài 170: Mạ MÔN Đ CH ÔNG THANG (BAKU MON DO TO) Bài 171: BáT Vị ị HOàNG HOàN (HACHI MI JI O GAN) ĐA Bài 172: BáT Vị TIÊU DAO TáN (HACHI MI SHO YO SAN) Bài ... (KAN ZO TO) O Bài 32: CAM Mạ Đ I TáO THANG (KAM BAKU TAI SO TO) CH Bài 33: CáT CáNH THANG (KI KYO TO) Bài 34: QUI KỳKIế TRUNG THANG (KI GI KEN CHU TO) N Bài 35: QUY TỳTHANG (KI HI TO) Bài 36: HƯƠNG...
 • 247
 • 317
 • 1

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 1) pdf

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 1) pdf
... JUTSU TO) T Bài 164: NHị N THANG (NI CHIN TO) TRầ Bài 165: NữTHầ THANG (NYO SHIN TO) N Bài 166: NHÂN SÂM DƯỡ NG VINH THANG (NIN JIN YO EI TO) Bài 167: NHÂN SÂM THANG (NIN JIN TO) Bài 168: BàI NùNG ... SAN) Bài 169: BàI NùNG THANG (HAI NO TO) Bài 170: Mạ MÔN Đ CH ÔNG THANG (BAKU MON DO TO) Bài 171: BáT Vị ị HOàNG HOàN (HACHI MI JI O GAN) ĐA Bài 172: BáT Vị TIÊU DAO TáN (HACHI MI SHO YO SAN) Bài ... (KAN ZO TO) O Bài 32: CAM Mạ Đ I TáO THANG (KAM BAKU TAI SO TO) CH Bài 33: CáT CáNH THANG (KI KYO TO) Bài 34: QUI KỳKIế TRUNG THANG (KI GI KEN CHU TO) N Bài 35: QUY TỳTHANG (KI HI TO) Bài 36: HƯƠNG...
 • 20
 • 204
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 2) pot

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 2) pot
... mỏ t i Bài dùng trị ng giãn dạdày ởnhữ ngư i có triệ toàn thân bị ng u ng suy c, thiế máu, da mỏ nhũ chân tay dễ lạ mạ yế vùng dư i tim đ y ợ u ng n, bị nh, ch u, ầ tứ không muố ǎ c, n n Bài 18: ... nh, c ị i, ị t v.v Bài thuố cũ có thểtrị ng mày đ mạ tính ởnhữ phụnữbị c ng ay n ng suy c, chân vùng thắ lư lạ tùy bệ có thểthêm Đa hoàng, Xuyên ợ t ng nh, ng nh ị khung Bài 28: GIA Vị BìNH ... ng i t ng cũ không đ lắ Bài thuố dùng đ củ Bán hạtảtâm thang: ng au m c ểtrị ng a bụ sôi, ǎ không tiêu, ỉ lỏ hoặ không ỉ lỏ ngư i bồ chồ không yên ng n a ng c a ng ng n n Bài đ ợ dùng trị bệ viêm...
 • 20
 • 171
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 3) docx

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 3) docx
... dầ Bài thuố có cảĐ i hoàng, m c ng i t n n c ng có thểbỏĐ i hoàng vẫ làm thành thuố viên cho bệ nhân sửdụ Bài thuố n c nh ng c dùng cho nhữ ngư i bị m, họ thấ khó chị cũ tố ng ng m y u ng t Bài ... hưởlý, chuyể vào ngự sinh n: u n c hen nhẹthì dùng thuố Bài thuố có tác dụ chủyế làm tiêu tán biể tà, c c ng u u giảuấ trệ i t ngự trị nhẹ c hen Bài 48: QUếCHI GIA THƯ C DƯ C SINH KHƯƠNG NHÂN SÂM ... Theo Thự tế liệ Dùng cho nhữ ngư i hưchứ thể c cũ nhưkhí lự đ u c trị u: ng ng, lự ng c ề suy c ợ Bài 36: HƯƠNG THANH PHá ĐCH HOàN (KYO SEI HA TEKI GAN) ị Thành phầ phân lư ng: Liên kiề 2,5g, Cát...
 • 20
 • 143
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 4) doc

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 4) doc
... au a u Mẫ lệ tố Bài thuố đ ợ ứ dụ trị dạdày, loét hành tá u t c c ng ng loét tràng, v.v Bài thuố đ ợ coi dùng đ "trị hưlao nộ thư ng, hàn nhiệ nôn c ưc ể ng i t, mử thổhuyế Bài thuố chủyế đ ... khư ng Cam thả Nguyên nam dư ng g bài thuố thuố chữ o i c c a tràng ung (viêm ruộ thừ Bài thuố cũ dùng chữ thấ khớ đ thầ kinh t a) c ng a p p au n ứmáu gây Bài 62: HƯƠNG SA BìNH Vị TáN (KO SHA ... tán, c ch t hai đ u thuố kích thích tiêu hóa, cảthiệ toàn thân ề c i n Bài thuố có thểsắ hoặ dùng hoàn cũ đ ợ Cũ giố nh bài Tứquân tử c c c ng c ng ng thang số thuố hậ thếvà Nhân sâm thang sốcác...
 • 20
 • 145
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 5) docx

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 5) docx
... ng a chi au ầ t, ổmồ hôi, lạ n nh, v.v ) Bài thuố không kế hợ nguyên phân lư ng củ bài, mà kế hợ 1/2 c t p ợ a hai t p phân lư ng củ vị ợ a chung củ hai bài, tứ thêm vào Tiể sài hồ a c u thang ... thuố đ a i u n , ó ộ a t, c ể giảđ c, tiêu nhữ du đ c đ Bài thuố đ ợ dùng làm thuố giảđ c cho bệ i ộ ng ộ ó c ưc c i ộ nh giang mai bẩ sinh m Bài 73: NGũLÂM TáN (GO RIN SAN) Thành phầ phân lư ng: ... sinh nhiệ củ hai loạbệ thái m t t c ng nh t a i nh dư ng thiế dư ng giao gây Bài thuố dùng đ u c ểgiả loạ nhiệ đ i i t ó Bài 79: SàI HồTHANH CAN THANG (SAI KO SEI KAN TO) Thành phầ phân lư ng: Sài...
 • 20
 • 169
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 6) pot

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 6) pot
... g bài thuố Thậ vị ã ng c i c p bạđ c thang i ộ Bài thuố có tác dụ làm vư ng nǎ củ cơquan giả đ c loạtrừcác c ng ợ c ng a i ộ i đc tố Thông thư ng, ngư i ta thêm Liên kiề vào đ ộ ờ u ểdùng Bài ... ng giố nh bài cổ an ng ng nh c iề cũ ng phư ng Mạ môn đ ch ông thang, ngư i ta thêm vào thuố đ vị c ó bổhuyế t thuố nhằ vào nhữ ngư i da khô, ngǎ đ ngư i hay bí đ i tiệ c m ng m en, n Bài thuố ... giao, Ngảdiệ Cam thả thuố Bài thuố ợ a ổ A i p o c c đ ợ coi thánh dư c củ phụ , có tác dụ làm thông đ dẫ huyế ưc ợ a nữ ng ng n t, phầ nhiề ngư i ta sửdụ dư i dụ gia giả Bài kế hợ giữ Tứ ng n u...
 • 20
 • 186
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 7) pot

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 7) pot
... thuố thiệ thểchấ đ ợ ứ dụ rộ Bài thuố có tên Tam cấ c i n t c ng ng ng c m thang xuấ phát từ"bệ trạ phảcấ thứ hãn, thổ hạ t nh ng i m : , " Sách Phư ng hàm loạtụghi: "bài thuố nhằ vào nhữ ngư i ... ng c a au xuố i n hạbộ Bài thuố cũ có thểdùng không nhấ thiế có số rét nôn mử c ng t t t a, cũ có thểdùng đ y tứ ởvùng mạ sư n không thểhiệ rõ rệ lắ ng ng ầ c ng n t m Bài 108: TIể SàI HồTHANG ... ng y ộ thuố chủ c Bài thuố dùng đ c lự c ểtrị ng ho kèm theo nhữ tiế hò khè ng ng thông thư ng không thểlà ho khan đ ợ mà có đ m loãng nhưnư c rãi có chiề ưc u hư ng rấ nhiề Bài thuố không dùng...
 • 20
 • 175
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 8) docx

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 8) docx
... bên phổ n ho ng, ngồ m c, i có tiế cò cử khó thở Bài thuố đ ợ vậ dụ đ cảthiệ thể t củ nhữ ng , " c c n ng ể i n chấ a ng ngư i bị nhấ ởtrẻem hen t Bài 123: SÂM LINH Bạ TRUậ TáN (JIN REI BYAKU JUTSU ... u: đ ầ au n n sọsốV) Bài 133: THIÊN KIM KÊ MINH TáN (SEN KIN KEI MEI SAN) Thành phầ phân lư ng: Đ i hoàng 2g, Đ nhân 5g, Đ quy 5g n ợ ng Cách dùng lư ng dùng: Thang ợ Bài thuố có tên Kê minh ... Theo Chẩ liệ y đ n: Bài Kê minh tán (Thiên kim phư ng) dùng rấ hiệ nghiệ n u iể t u m cho nhữ ngư i sau bị vế thư ng sư tấ lên đ Nên dùng ng thư ng, t ng y au sau bị thư ng Bài 134: TIề THị CH...
 • 20
 • 153
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 9) ppsx

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 9) ppsx
... có thểchấ hưnhư c ng t ợ Giả thích: i Theo Thọthế o nguyên: bả (1) Bài thuố đ ợ dùng cho nhữ ngư i hưnhư c có thểchấ yế hơ bài Thị c ưc ng ợ t u n đ ếthang (2) Trị t hơ liên tụ ởnhữ ngư i thông ... ợ n i c a Cũ giố nh bài Đ u vị a khí thang, thuố thuố loạ trừhuyế ứdùng ng ng iề thừ c c i t cho nhữ ngư i bị ng huyế Bệ nhân củ thuố có triệ cấ t ng nh a c u ng p bách hơ bài thuố trừhuyế ứQuếchi ... trư ng bụ trên, nôn mử giai đ n đ u củ bệ ỉ chả cũ đ i tư ng củ ng a oạ ầ a nh a y ng ố ợ a thuố Bài thuố thêm Nhân trầ dùng đ hoàng đ m bụ c c n ểtrị ng ả ng đ y tứ ầ c" Theo tài liệ tham khả...
 • 20
 • 144
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 10) ppsx

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 10) ppsx
... Giả thích: i Theo Kim quỹ u lư c, Thự tế liệ Bài thuố đ ợ dùng trư c dùng Bài yế ợ c trị u: c ưc nùng tán Đ i tư ng củ Bài nùng tán mụ đ chồ lên đ Bài ố ợ a n ã i ng, ó nùng thang dùng giai đ ... 1-2 lầ ng, y ề i ng i un i ng n Đ ểphân biệ nư c sắ củ Bài nùng tán vớ thành phầ củ Bài nùng thang, t c a i n a nên nư c thuố đ ợ gọlà Bài nùng tán liệ c ưc i u Giả thích: i Theo Kim quỹ u lư ... vô mỏmệ Bài thuố dùng trị Rụ tóc, ng ch t, i t c ng: ng da mặ xỉ chóng quên, ng chứkhông ǎ tim đ p mạ mấ ngủ toàn thân t n, uố n, ậ nh, t , m thấ khô, móng chân móng tay khô, cơbắ y p ng Bài thuố...
 • 20
 • 158
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 11) pdf

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 11) pdf
... ngư i có nǎ thậ bị c c ng c ng n suy ợ Bài thuố dùng cho thiế niên, mà thuố củ bệ ngư i già, cho c u c a nh nên đ ợ dùng cho nhữ ngư i từtrung niên trởra Bài phầ nhiề kiêng đ i vớ ưc ng n u ố ... Theo Hòa tễcụ phư ng: Bài thuố có tên gọkhác Tiêu dao tán i c c i Đ thuố chủyế dùng cho phụnữ nhữ ngư i ởdạ thểchấ hưnhư c, có ây c u , ng ng t ợ lạ dễmệ mỏ bị bệ thầ kinh Bài thuố nế thêm Mẫ ng ... lư i, họ phầ nhiề thự nhiệ trư ng hợ hư n ng, ỡ ng n u c t, p Bài thuố thích hợ vớ nhữ ngư i có mụ mồ lư i hư ng c p i ng n m ỡ nhiệ Bài thuố chắ chắ có hiệ nghiệ vớ đ u lư i hoặ lư i mọ t c c...
 • 20
 • 155
 • 0

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 12) pps

206 Bài thuốc Nhật Bản (Phần 12) pps
... ng, u n ng kêu óc ách Bài thuố nòng cố củ thuố Gia vị c t a c bình vị Hư ng sa bình vị Bấ tán, tán, t hoán kim khí tán, Hoắ hư ng khí tán, Phân tiêu thang Ngũtích tán c Bài Vị thang thuố kế hợ ... hàm khẩ quyế viế "Bài thuố dùng chủyế cho t u t t: c u ng phù nư c dư i da, tư ng tựnhưtrong Phòng kỷ ớ hoàng kỳ thang Như ng, bỏTruậ lạthêm Quếchi Phụ linh, có tác dụ vớ bệ da Bài t i c ng i nh ... thích: i (1) Bài thuố có tên gọkhác Y chủthang bở công hiệ đ ng đ u c i i u ứ ầ thuố bổ c cúa (2) Xuấ xứcủ thuố phầ Nộthư ng Biệ hoặ luậ (củ Lý Đ t a c n i n c n a ông Viên) (3) Bài thuố có tên...
 • 27
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 206 bài thuốc nhật bản part 10 pptbài thuốc nhật bản226 bài thuốc nhật bản200 bài thuốc nhật bảnbài 1 nhật bản lịch sử 11 bài giảng điện tửgiáo án lịch sử 12 bài 8 nhật bảngiáo án lịch sử 9 bài 9 nhật bảngiáo án lịch sử 11 bài 1 nhật bảngiao an dia ly 11 bai 9 nhat ban tiet 3giao an dia ly 11 bai 9 nhat bangiao an dia 11 bai 9 nhat bangiai bai tap bai 9 nhat bangiáo án bài 9 nhật bản tiết 2giáo án lịch sử lớp 11 bài 1 nhật bảnvới 17 nguyên tố quý giá quặng đất hiếm có vai trò ngày càng lớn đối với các ngành công nghiệp và tương lai của thế giới gt việt nam và nhật bản hợp tác khai thác đất hiếmDÃY SỐ TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở PHỔ THÔNGĐỊNH HƯỚNG GIÁ TRỊ TRONG TÌNH YÊU CỦA SINH VIÊN MỘT SỐ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHĐo lường và phân tích mức độ tổn thương của hộ gia đình và doanh nghiệp khi xuất hiện các cú sốc bất lợiNghiên cứu biến đổi lâm sàng, điện thần kinhcơ ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ (LA tiến sĩ)MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỦ ATS DÙNG PLC LOGOThực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và hiệu quả một số biện pháp can thiệp (20122013) (LA tiến sĩ)Sách về các bệnh liên quan đến phổiNghiên cứu lâm sàng và hình ảnh siêu âm Doppler động mạch cảnh ngoài sọ ở bệnh nhân nhồi máu não trên lều giai đoạn cấp có đái tháo đường (LA tiến sĩ)Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ của nhà thuốc GPP với sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh (LA tiến sĩ)Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số kinh nghiệm từ quá trình đổi mới toàn diện của đảng cộng sản cuba trong tình hình hiện nayTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới “đảng cầm quyền diễn đàn dân sự (civic platform) cộng hòa ba lan cơ cấu tổ chức và tư tưởng chính trịTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đảng cộng sản cu ba, cơ cấu, phương thức hoạt động và các chính sách cơ bảnTiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới đường lối cải cách của đảng cộng sản trung quốc cầm quyền qua đại hội XV (1997)”Tiểu luận môn các đảng chính trị trên thế giới một số vấn đề về quá trình hình thành, quan điểm và cương lĩnh lãnh đạo của đảng cầm quyền xã hội dân chủ thụy điển (SDP)Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học tật khúc xạ và đánh giá hiệu quả một số biện pháp can thiệp ở học sinh 6 15 tuổi tại thành phố Hà Nội (2007 2009) (LA tiến sĩ)Làm thế nào để chống lại ung thư ?Lấy gốc siêu tốc môn hóa học lê đăng khươngPhân tích khí máu | Doctorphuong.comNHẬN THỨC VÀ THÁI ĐỘ TUÂN THỦ RỬA TAY CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ1479 qđ UIBND tinh Quang Ngai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập