Xác định tổ hợp lai giữa đực Landrace, Yorkshire, Pietrain với nái móng cái, tuổi cai sữa và khẩu phần ăn thích hợp để sản xuất lợn sữa trong nông hộ tại Thái bình

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosoma evansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc
... tiêu sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng nước tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít ... biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evanci ứng dụng để sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít chẩn ... nguyên tái tổ hợp RoTAT1.2 40 - Nghiên cứu ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT 1.2 để thiết lập phản ứng ELISA chẩn đoán bệnh tiên mao trùng - Bước đầu đánh giá hiệu chẩn đoán bệnh tiên mao...
 • 81
 • 535
 • 0

Tìm hiểu quy trình sử dụng công nghệ ADN tái tổ hợp để sản xuất insulin

Tìm hiểu quy trình sử dụng công nghệ ADN tái tổ hợp để sản xuất insulin
... tụy để sản xuất insulin) -Không thể sản xuất lượng lớn quy mô lớn -Giá thành cao 2.2 Quy trình sử dụng công nghệ AND tái tổ hợp để sản xuất Insulin: 2.2.1 Khái quát công nghệ AND tái tổ hợp: ... lượng sản phẩm bảo đảm, nhờ ý nghĩa sản xuất sinh khối cao tế bào nhân tham gia quy trình nghệ ADN tái tổ hợp 2.2.3 Quy trình sản xuất Insulin công nghệ AND tái tổ hợp: Tổng hợp Insulin người trình ... insulin: Sản xuất Insulin công nghệ tái tổ hợp bước nhảy vọt việc chữa trị bệnh tiểu đường Ngoài ý nghĩa quan sử dụng công nghệ để sản xuất Insulin, hiệu kinh tế, sử dụng công nghệ này, giá thành sản...
 • 23
 • 777
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosomaevansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc

Nghiên cứu biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên bề mặt của trypanosomaevansi và ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng ở gia súc
... sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng nước, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít ... biểu gen hóa kháng nguyên bề mặt Trypanosoma evansi ứng dụng để sản xuất Kít chẩn đoán bệnh tiên mao trùng 3 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Đề tài chế tạo kháng nguyên tái tổ hợp để sản xuất Kít chẩn ... xuất kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT1.2 - Nghiên cứu ứng dụng kháng nguyên tái tổ hợp RoTAT 1.2 để thiết lập phản ứng ELISA chẩn đoán bệnh tiên mao trùng - Bước đầu đánh giá hiệu chẩn đoán bệnh tiên...
 • 79
 • 78
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine)lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức (methionine + cystine)lysine trong khẩu phần ăn đến khả năng sản xuất thịt của gà lai (ri x lương phượng) nuôi vụ thu – đông tại thái nguyên
... (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên Mục tiêu đề tài - Đánh giá ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả ... pháp nghiên cứu 2.3.1 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên 1.3.2 ... thích hợp phần Đó lý mà chọn nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mức (methionine + cystine)/lysine phần ăn đến khả sản xuất thịt lai (Ri x Lương Phượng) nuôi vụ Thu Đông Thái Nguyên Mục...
 • 86
 • 154
 • 0

Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen

Nghiên cứu xác định tổ hợp lai có hiệu quả kinh tế giữa gà H’Mông và gà Ai Cập để sản xuất gà xương, da, thịt đen
... [102] c vào m c ñích c a lai t o, ngư i ta thư ng áp d ng nh ng phương pháp lai khác lai kinh t , lai luân chuy n, lai c i ti n (pha máu), lai c i t o, lai ph i h p (lai t o thành), lai kinh t ... phương pháp lai, s ñ t ñư c hi u qu ưu th lai th h sau S d ng phương pháp lai kinh t chăn nuôi gia c m th lai ñơn ho c lai kép - Lai ñơn: phương pháp lai kinh t ñ s d ng ưu th lai, lai ñơn thư ... n hai ñ i tư ng H’mông Ai C p làm nguyên li u lai, t o s n ph m m i su t, ch t lư ng cao ð tài Nghiên c u xác ñ nh t h p lai hi u qu kinh t gi a H’mông Ai C p ñ s n xu t xương,...
 • 161
 • 232
 • 0

Đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa đực landrace yorkshirre với nái f1(landrace x móng cái) nuôi tại trại lợn giống dân quyền, tỉnh thanh hoá

Đánh giá sức sản xuất của các tổ hợp lai giữa đực landrace và yorkshirre với nái f1(landrace x móng cái) nuôi tại trại lợn giống dân quyền, tỉnh thanh hoá
... I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 3.1 ð i tư ng nghiên c u L n nái F1 (Landrace x Móng Cái), ký hi u F1(L x MC) Các lai ñư c t o t t h p lai: Landrace x ♀F1(L x MC) ♂Yorkshire x ♀F1(L x MC) 3.2 ... c a t h p lai DxF1(L x Y) LxF1(L x Y) nuôi t i B c Giang cho bi t: L n nái F1(L x Y) ph i v i ñ c Duroc, Landrace ñ u cho su t sinh s n t t t h p lai DxF1(LxY) t t t h p lai LxF1(Lx Y) Kh tăng ... l n nái lai F1(YxMC) ph i v i ñ c gi ng D, L (PxD) cho k t qu s ñ ra/ cao nh t công th c lai Lx(YxMC) 12,80 con, ti p ñ n công th c lai Dx(YxMC): 12,35 con, th p nh t công th c lai (PxD )x( YxMC):...
 • 97
 • 113
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương và xác định tổ hợp phân bón phù hợp cho giống có triển vọng tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... thứ giới sau Thái Lan Vì sản xuất nông nghiệp điều kiện phát triển trồng giá trị kinh tế cao đậu t-ơng mũi nhọn chiến l-ợc phát triển kinh tế thực phẩm vừa dễ trồng lại vừa hiệu kinh ... Trong sinh hc hin i thỡ sinh trng v phỏt trin l mt ca quỏ trỡnh khụng th tỏch ri Khi phỏt trin thỡ sinh trng cng th hin v sinh trng thỡ phỏt trin cng th hin cho nờn phõn lm giai on chớnh l sinh ... lại vừa hiệu kinh tế cao Sản phẩm đậu t-ơng đ-ợc sử dụng đa dạng: làm thực phẩm cho ng-ời, thức ăn gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp để tăng nguồn xuất nông sản, vị thuốc để chữa bệnh góp...
 • 82
 • 132
 • 0

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, năm 2013

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới, năm 2013
... nghiên cứu phân tích yếu tố ảnh hưởng đến LKSX nông nghiệp Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre thời kỳ xây dựng nông thôn mới, năm 2013 giúp thấy mặt tích cực hạn chế hoạt động THT SX CAT có ... dựng nông thôn mà chưa xuất phát từ nhu cầu tự nguyện người tham gia Vì lý trên, đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tổ hợp tác sản xuất CAT Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ... 1: Phân tích thực trạng hoạt động THT SX CAT bối cảnh xây dựng nông thôn Mục tiêu 2: Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến kết hoạt động THT SX CAT Mục tiêu 3: Đề xuất giải pháp phát triển tăng hiệu hoạt...
 • 23
 • 362
 • 0

xác định mối liên quan giữa bất thường đông máu với một số tai biến sản khoa

xác định mối liên quan giữa bất thường đông máu với một số tai biến sản khoa
... mỏu ca ph n mang thai n khỏm ti Bnh vin Ph sn H Ni Xỏc nh mi liờn quan gia bt thng ụng mỏu vi mt s tai bin sn khoa 6 CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Sinh lý ụng cm mỏu ụng cm mỏu l quỏ trỡnh sinh lý ... th xy nhng tai bin ú cú tai bin chy mỏu [3] Tuy nhiờn cho n cha cú cỏc nghiờn cu nhng thay i ụng cm mỏu ph n mang thai Vit Nam Bờnh viờn Phu san Ha Nụi la bờnh viờn tuyn cui vờ san khoa cua thu ... cu thai k ch yu l gim tiu cu mc nh chim 97,7% 3.3 Mt s liờn quan gia bt thng xột nghim ụng mỏu vi bin chng sn khoa 3.3.1 Liờn quan gia bt thng xột nghim ụng mỏu vũng u vi bin chng chy mỏu trc...
 • 129
 • 199
 • 0

Xác định giống, thời vụ loại phân bón thích hợp cho sản xuất ớt ngọt trong nhà mái che vụ thu đông 2013 tại gia lộc hải dương

Xác định giống, thời vụ và loại phân bón thích hợp cho sản xuất ớt ngọt trong nhà mái che vụ thu đông 2013 tại gia lộc  hải dương
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ PHƯƠNG XÁC ĐỊNH GIỐNG, THỜI VỤ VÀ LOẠI PHÂN BÓN THÍCH HỢP CHO SẢN XUẤT ỚT NGỌT TRONG NHÀ MÁI CHE VỤ THU ĐÔNG 2013 TẠI ... cứu sản xuất ớt nhà mái che Để khai thác hết tiềm sản xuất ớt nhà mái che, nghiên cứu giống biện pháp kỹ thu t thích hợp điều kiện đó, lựa chọn nghiên cứu đề tài: Xác định giống, thời vụ loại phân ... 1.2.1 Mục đích - Xác định giống ớt có khả sinh trưởng phát triển tốt, suất cao, chất lượng tốt, thích hợp với điều kiện sản xuất nhà mái che - Xác định thời vụ loại phân bón thích hợp giúp nâng...
 • 93
 • 152
 • 2

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường doc

Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam đang sử dụng đất tại phường doc
... Giấy chứng nhận; c) Trao Giấy chứng nhận cho người cấp giấy Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; Một loại giấy ... nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận đất tranh chấp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất - Hộ gia đình, nhân sử dụng đất theo án định Toà án nhân dân, định thi hành ... hữu rừng theo quy định sau: a) Giấy tờ giao rừng sản xuất rừng trồng; b) Hợp đồng văn việc mua bán tặng cho thừa kế rừng sản xuất rừng trồng chứng nhận công chứng chứng thực Ủy ban nhân dân phường, ...
 • 7
 • 243
 • 0

Phân lập xác định tính chất các chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột gà để sản xuất Probiotic tăng trọng cho gà siêu thịt

Phân lập và xác định tính chất các chủng vi khuẩn Bacillus từ ruột gà để sản xuất Probiotic tăng trọng cho gà siêu thịt
... xỏc nh tớnh cht cỏc chng vi khun Bacillus t rut g sn xut probiotic tng trng cho g siờu tht nhm sng lc cỏc chng vi khunBacillus cú hot tớnh probiotic u vit v thõn thin vi h tiờu húa ca g, nh ú ... bng ti u ca h vi khun ng rut Tng cng nhu ng lũng ng tiờu húa Cú tớnh i khỏng cao i vi vi sinh vt gõy bnh 1.2.3 Cỏc chng vi khun Bacillus s dng lm probiotic cho gia cm Probiotic cho gia cm cú ... 1.1.3 Cỏc vi khun Bacillus phõn lp t rut g 1.2 Probiotic 1.2.1 Khỏi nim chung v probiotic 1.2.2 Probiotic s dng cho gia cm 21 1.2.3 Cỏc chng vi khun Bacillus...
 • 80
 • 325
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổ hợp tác sản xuất rau an toàntổ hợp tác sản xuất lúa giốngtổ hợp tác sản xuấtxác định một số đặc điểm sinh học và các bệnh thường gặp của nhím bờm nuôi nhốt trong nông hộ tại tỉnh bắc kạnluận văn nghiên cứu hành vi ứng xử trong sản xuất kinh doanh của nông hộ trong điều kiện phát triển công nghiệp và đô thị ở vùng giữa thường tín hà nộimối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ với nâng cao khả năng cạnh tranh và thị phần của doanh nghiệp dịch vụ thương mạiđiểm của bản thân về việc có nên sử dụng phụ gia một cách rộng rãi để sản xuất thực phẩm trong tương laimột số biện pháp chống thối mầm xuyên khung trong bảo quản và thời vụ trồng thích hợp để sản xuất dược liệu ở tam đảoliên hợp còn có các cụm phân xưởng hóa dầu để sản xuất ra các sản phẩm hydrocarbon thơm benzene paraxylene và polypropyleneđánh giá khả năng sinh sản của lợn bản thuần và tổ hợp lai giữa đực móng cái với lợn nái bản tại xã độc lập huyện kỳ sơn tỉnh hoà bìnhnhà nước thường không điều chuyển vốn nhà nước và tài sản của công ty mẹ nhà nước theo phương thức không thanh toán trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công ty mẹnhững yếu tố mới kết hợp xác định trường hợp laocác nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định giá hợp lý thực hiện giao dịch m amp ađối tượng tập hợp phương pháp xác định và nội dung kế toán chi phí sản xuất tại công ty ô tô toyota việt namphương pháp xác định li hợpPhát triển đội ngũ giảng viên lý luận chính trị từ thực tiễn tỉnh lào cai (tt)Thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra các vụ án xâm phạm sở hữu từ thực tiễn huyện lộc ninh, tỉnh bình phước (tt)Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nội (tt)Chuẩn bị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn quận 12, thành phố hồ chí minh (tt)Di tích đồi a1 trong phát triển du lịch thành phố điện biên phủ, tỉnh điện biên (tt)Định tội danh tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tại quận thủ đức, thành phố hồ chí minh (tt)QUAN HỆ ẤN ĐỘ - MỸ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NĂM 2010QUAN HỆ ẤN ĐỘ - VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH QUAN HỆ ẤN ĐỘ - ASEAN GIAI ĐOẠN 1975 - 1991CHÍNH SÁCH CỦA CÁC NƯỚC ĐỒNG MINH HOA KỲ VÀ ANH ĐỐI VỚI ĐÔNG DƯƠNG GIAI ĐOẠN 1941 – 1946 (QUA TRƯỜNG HỢP VIỆT NAM)HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ BIÊN GIỚI, BIỂN ĐẢO VIỆT NAM THỜI VƯƠNG TRIỀU NGUYỄN (1802 – 1883)LDS_Đinh Hồng Quân_Hợp đồng mua bán nhà thuộc sở hữu tư nhânLDS_Hoàng Thị Huyền Trang_Đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004Hóa đơn thuế theo pháp luật việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhPhát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH vận chuyển và giao nhận toàn cầu việtQuản lý nhà nước về luật sư từ thực tiễn tỉnh tiền giangTop tips for editing your videoCác tội xâm phạm tình dục trẻ em theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hồ chí minhThi hành án treo từ thực tiễn tỉnh hưng yênGiao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh kiên giangĐịnh tội danh trong trường hợp phạm nhiều tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập