Tạo thể lai mang gen kháng bệnh mốc sương bằng dung hợp tế bào trần giữa khoai tây dại và khoai tây trồng

Ứng dụng chỉ thị phân tử để xác định cá thể mang gen kháng bệnh mốc sương trong quần thể chọn tạo giống khoai tây

Ứng dụng chỉ thị phân tử để xác định cá thể mang gen kháng bệnh mốc sương trong quần thể chọn tạo giống khoai tây
... xác định thể mang gen kháng bệnh mốc sương quần th chọn tạo giống khoai tây MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 2.1 - Mục đích Xác định dòng /giống khoai tây mang gen kháng bệnh ... NGHIỆP Đề tài: Ứng dụng thị phân tử để xác định thể mang gen kháng bệnh mốc sương quần thể chọn tạo giống khoai tây Giáo viên hướng dẫn : TS Lê Hùng Lĩnh Sinh viên thực : Nguyễn Thị Duyên Lớp ... sương sử dụng công nghệ đánh dấu phân tử (Molecula maker), đồ Gen để định vị gen kháng bệnh mốc sương hệ gen khoai tây Gen kháng chuyển cho giống khoai tây mà có khả kháng bệnh mốc sương Từ kết...
 • 63
 • 93
 • 0

Sử dụng chỉ thị phân tử trong việc xác định giống mang gen kháng bệnh mốc sương phục vụ cho công tác chọn tạo giống khoai tây

Sử dụng chỉ thị phân tử trong việc xác định giống mang gen kháng bệnh mốc sương phục vụ cho công tác chọn tạo giống khoai tây
... sử dụng thị phân tử vào việc xác định liên kết gen kháng bệnh mốc sương số giống Trong thời gian tới tiến hành thí nghiệm thêm nhiều thị phân tử để phục vụ cho công tác chọn tạo giống khoai tây ... tài xác định chỉ thị phân tử LP2 liên kết gen R1 kháng bệnh mốc sương xác định giống Giống 11-106, Giống 11-115, Giống 11-116, Giống 11-129, Giống 11-140 giống mang gen R1 kháng bệnh mốc sương ... dung: Đánh giá vật liệu bố mẹ sử dụng thị phân tử việc xác định giống mang gen kháng bệnh mốc sương phục vụ cho công tác chọn tạo giống khoai tây Chương 1: Tổng quan khoai Tên khoa học Solanum...
 • 29
 • 359
 • 1

Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus bằng dung hợp tế bào trần - Chuyên đề

Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus bằng dung hợp tế bào trần - Chuyên đề
... - - - 68,7 45,5 46,6 50,1 NY115 - - 58,3 46,6 41,0 - Dakota Diamond - - 55,5 43,2 - 41,0 - Lachipper - - - - - - 50,9 - - 49,0 48,3 50,0 Megachip - - - - - - 50,6 - - - - - Beacon Chippper - - ... - 0.331 - 0.479 - A16 0.619 - 0.312 - 0.503 - B186 0.640 - 0.37 - 0.432 - H1929/34 0.623 - 0.365 - 0.490 - A56 0.628 - 0.285 - 0.503 - A41 0.628 - 0.299 - 0.521 - B208 0.649 - 0.422 - 0.423 - ... CỨU CHUYÊN ĐỀ “Nghiên cứu làm virus vật liệu khởi đầu mang đặc tính mong muốn phục vụ chương trình tạo giống khoai tây Thuộc đề tài TẠO GỐNG KHOAI TÂY KHÁNG BỆNH VIRUS BẰNG DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN...
 • 197
 • 138
 • 0

Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus bằng dung hợp tế bào trần

Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus bằng dung hợp tế bào trần
... hành đề tài: Tạo giống khoai tây kháng bệnh virus dung hợp tế bào trần Mục tiêu đề tài: Tạo dòng khoai tây kháng bệnh virus hại khoai tây Ít tạo dòng khoai tây kháng virus X (PVX) virus Y (PVY) ... chủng virus Trong dòng lai BC2, kiểu gen kháng nhạy cảm chọn lọc 1.4 .Tạo giống khoai tây kháng virus dung hợp tế bào trần Đối với hướng tạo giống khoai tây kháng virus dung hợp tế bào trần hai ... công nghệ tạo giống khoai tây kháng bệnh virus thông qua kỹ thuật dung hợp tế bào trần (protoplast): Quy trình tách, dung hợp, nuôi cấy, chọn lọc tái sinh tế bào trần chọn tạo giống khoai tây Ý nghĩa...
 • 136
 • 822
 • 0

bước đầu nghiên cứu kỹ thuật tách, nuôi cấy protoplast khoai tây diploid phục vụ chương trình tạo giống khoai tây bằng dung hợp tế bào trần

bước đầu nghiên cứu kỹ thuật tách, nuôi cấy protoplast khoai tây diploid phục vụ chương trình tạo giống khoai tây bằng dung hợp tế bào trần
... nghip 15 2.5 Giới thiệu chung protoplast 2.5.1Khái niệm tế bào trần (protoplast ): Tế bào trần (protoplast) bào vi khuẩn tế bào thực vật bị tách bỏ thành tế bào nhờ phơng pháp vật lý enzym, ... lại tế bào trần môi trờng nuôi cấy nguyên vẹn trình tổng hợp phát sinh trở lại vách tế bào (Pojinar, 1967) Tế bào trần phân lập từ mô cà chua đợc khảo sát chi tiết trình cung cấp enzym để phục ... phóng thích tế bào trần đầu rễ lông hút ủ môi trờng có enzym khoảng phút có khoảng 10% tế bào trần phân chia để tạo tập đoàn tế bào mà sau tạo đợc chồi non Cây tái tạo có kiểu hình tế bào bình thờng,...
 • 84
 • 214
 • 0

KHảO SáT NGUồN GEN TRÊN CÂY LúA MANG GEN KHáNG BệNH BạC Lá BằNG CHỉ THị PHÂN Tử DNA

KHảO SáT NGUồN GEN TRÊN CÂY LúA MANG GEN KHáNG BệNH BạC Lá BằNG CHỉ THị PHÂN Tử DNA
... không mang gen kháng, bị nhiễm nặng chủng vi khuẩn; dòng IRBB4 mang gen kháng Xa4 bị nhiễm chủng v kháng đợc chủng l chủng 2B; dòng IRBB5 mang gen xa5 kháng đợc chủng; dòng IRBB7 mang gen Xa7 kháng ... xác định gen 11 Kho sỏt ngun gen trờn cõy lỳa mang gen khỏng bnh bc lỏ bng ch th phõn t DNA kháng PCR l xác v từ khẳng định chắn khả mang gen kháng mẫu giống kể - Đối với mẫu có chứa gen kháng: ... mẫu mang gen xa5, 17 mẫu mang gen Xa7 v 55 mẫu mang gen Xa4 Đặc biệt mẫu giống 10136 v 10706 chứa gen xa5 v Xa7, mẫu giống 10707, 10709 chứa gen Xa4 v Xa7 Không có mẫu giống no chứa gen kháng...
 • 8
 • 600
 • 13

chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá bằng kết hợp phương pháp công nghệ sinh học (công nghệ đơn bội, chỉ thị phân tử...) với phương pháp truyền thống

chọn tạo giống lúa lai hai dòng kháng bệnh bạc lá bằng kết hợp phương pháp công nghệ sinh học (công nghệ đơn bội, chỉ thị phân tử...) với phương pháp truyền thống
... nghim nhiu t hp lỳa lai hai dũng Vit Nam v ang cú kt qu tt.[13] khc phc nhng khú khn ca lỳa lai h ba dũng, cỏc nh khoa hc ó tỡm hng lỳa lai h hai dũng v lỳa lai dũng Tuy vy lỳa lai h dũng ang cũn ... 2.3.4 Phng phỏp lai v ỏnh giỏ u th lai S dng cỏc phộp lai n, lai kộp, lai quy t theo phng phỏp thụng thng ỏnh giỏ u th lai theo phng phỏp ca Trung tõm nghiờn cu v Phỏt trin Lỳa lai H Nam, Trung ... pTA248 cú th s dng tt chn to lỳa lai hai dũng khỏng bnh bc lỏ 46 3.2 Chn to dũng b, m (TGMS) lỳa lai hai dũng mang gen khỏng bnh bc lỏ v gen tng hp rng 3.2.1 Lai to lai quy t c gen bt dc c v gen...
 • 113
 • 381
 • 0

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần

đánh giá khả năng kháng bệnh mốc sương và các đặc tính nông sinh học của các con lai soma khoai tây sau dung hợp tế bào trần
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI PHẠM THỊ HỒNG THÁI ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ðẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC CỦA CÁC CON LAI SOMA KHOAI TÂY ... giống khoai tây kháng bệnh mốc sương mang ñặc tính nông sinh học (năng suất, phẩm chất) mong muốn với lý ñã ñược giao thực ñề tài:“ðánh giá khả kháng bệnh mốc sương ñặc tính nông sinh học lai soma ... việc lai tạo hữu tính nhằm chuyển ñặc tính kháng bệnh mốc sương từ khoai tây dại sang khoai tây trồng bất khả thi Trong bối cảnh việc lựa chọn kỹ thuật dung hợp tế bào trần khoai tây dại khoai tây...
 • 94
 • 113
 • 0

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC KHẢ NĂNG KHÁNG VIRUS CỦA CON LAI SOMA KHOAI TÂY (DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG SINH HỌC VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG VIRUS CỦA CON LAI SOMA KHOAI TÂY (DUNG HỢP TẾ BÀO TRẦN
... sinh học tính kháng virus lai soma dòng bố mẹ điều kiện in vivo Vì vậy, thực đề tài: Nghiên cứu đánh giá đặc tính nông sinh học khả kháng virus lai soma khoai tây (dung hợp tế bào trần) ” II Mục ... sinh hoàn chỉnh từ dung hợp tế bào trần Để hoàn thiện trình nghiên cứu tạo lai soma, tạo giống khoai tây kháng bệnh virus kỹ thuật ta cần nghiên cứu đánh giá, so sánh đặc tính nông sinh học tính ... gây hại Đó là: Virus Y khoai tây (PVY) Virus X khoai tây (PVX) VirusA khoai tây (PVA) Virus S khoai tây (PVS) Virus M khoai tây (PVM) Virus khoai tây (PLRV) Virus khảm Aucuba khoai tây (PAMV) Năm...
 • 47
 • 492
 • 3

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN DUNG HợP Tế BàO TRầN

XÂY DựNG Hệ THốNG TáI SINH IN - VITRO CÂY KHOAI TÂY PHụC Vụ CHọN TạO GIốNG MớI BằNG Kỹ THUậT CHUYểN GEN Và DUNG HợP Tế BàO TRầN
... Mục đích nghiên cứu ny nhằm tiến hnh xây dựng hệ thống tái sinh cho số dòng khoai tây nhập nội, tạo sở cho kỹ thuật chuyển gen v dung hợp tế bo trần tạo giống khoai với suất chất lợng cao VậT LIệU ... cho thấy: - Có khác sinh trởng hệ tái sinh khác Cây hệ sinh trởng chậm v có tợng phân nhánh (số nhánh đạt 1,3, 0,9 v 0,2 /cây) Nhìn chung, tái sinh từ hệ thứ trở có tiêu sinh trởng v khả tạo củ l ... (CT 1-4 ) v 3,8% (CT 1-5 ) Còn dòng A15 mô cha tái sinh tạo chồi (Bảng 9) Hệ thống tái sinh cho khoai tây đợc James v cs (2002) nghiên cứu Kết cho thấy, tái sinh tạo chồi đợc hình thnh đoạn thân 12 giống...
 • 10
 • 454
 • 14

Cải tạo giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy dung hợp tế bào trần

Cải tạo giống cây trồng bằng phương pháp nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
... tính phản ứng tế bào kích thích Tác dụng khả thực bào tế bào thực bào ổ bụng chuột nhắt chuột trạng thái bị kích thích, tức khả đề kháng thể yếu, Cam thảo có tác dụng làm tăng khả thực bào; Còn chuột ... thổ, saccharose tạo nên saccharat Trong saccharat, hydro nhóm hydroxyl thay kim loại Có thể kết tủa saccharat khỏi dung dịch rượu Phản ứng tạo thành saccharat phụ thuộc vào nồng độ dung dịch, lượng ... Sản phẩm Sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn hóa lý, hóa sinh vi sinh CHƯƠNG II PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Phương tiện thí nghiệm 2.1.1 Địa điểm thời gian thí nghiệm Đề tài thực phòng...
 • 46
 • 983
 • 3

Nghiên cứu khảo sát đặc tính nông sinh học đặc tính kháng bệnh mốc sương, bệnh virus (PVX, PVY) của một số dòng khoai tây nhị bội phục vụ cho công tác tạo giống

Nghiên cứu khảo sát đặc tính nông sinh học và đặc tính kháng bệnh mốc sương, bệnh virus (PVX, PVY) của một số dòng khoai tây nhị bội phục vụ cho công tác tạo giống
... thăm dò v tính kháng virus tác nhân gây b nh khác k c sâu h i ðây ngu n gen kháng quan tr ng cho nh ng nhà ch n t o gi ng khoai tây kháng virus, nh m t p h p nhi u gen kháng vào loài khoai tây tr ... Hình 2.1: Cây khoai tây Hình 2.2: Qu khoai tây Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ nông nghi p * C khoai tây C khoai tây b ph n th c ph m cho ngư i C khoai tây có tên g i ... l n Virus M khoai tây (Potato virus M – PVM) Carlavirus ph bi n kh p th gi i B nh qu t ng n khoai tây (Ptato moptop virus – PMTV) Pomovirus có ðài Loan, Trung Qu c Virus S khoai tây (Poato virus...
 • 103
 • 405
 • 4

báo cáo khoa học đề tài KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LAI LẠI GIỮA CON LAI SOMA KHOAI TÂY TRỒNG

báo cáo khoa học đề tài KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH MỐC SƯƠNG VÀ CÁC ĐẶC TÍNH NÔNG HỌC CỦA CÁC DÒNG LAI LẠI GIỮA CON LAI SOMA VÀ KHOAI TÂY TRỒNG
... chú: 1-Cây khoai tây dòng 13.1310; 2- Cây khoai tây dòng 13.1314; 3- Cây khoai tây dòng 13.1320 1305 Khả kháng bệnh mốc sương đ tính nông học dòng lai lại lai soma khoai tây tr c đặc a trồng Số ... khoai tây trồng nhằm tổ hợp đặc tính kháng bệnh mốc sương lai soma Tuy nhiên, lai soma mang nhiều đặc tính khoai tây dại cần cải tạo Các vật liệu lai soma mang STT Nguồn gốc tính kháng bệnh mốc ... 1303 Khả kháng bệnh mốc sương đặc tính nông học dòng lai lại lai soma khoai tây trồng 2.2 Phương pháp (1) Phân lập nấm gây bệnh tạo dịch lây nhiễm nhân tạo bệnh mốc sương: Thu thập mô bị nhiễm bệnh...
 • 12
 • 201
 • 0

đánh giá một số đặc tính nông sinh học, khả năng kháng bệnh mốc sương của các dòng lai bc1 giữa khoai tây lai soma khoai tây trồng

đánh giá một số đặc tính nông sinh học, khả năng kháng bệnh mốc sương của các dòng lai bc1 giữa khoai tây lai soma và khoai tây trồng
... : Đánh giá số đặc tính nông sinh học, khả kháng bệnh mốc sương dòng lai BC1 khoai tây lai soma khoai tây trồng ” Mục đích yêu cầu nghiên cứu đề tài 2.1.Mục đích Chọn lọc dòng lai hệ BC1 khả ... kháng bệnh mốc sương mang tính trạng nông sinh học tốt 2.2 Yêu cầu - Đánh giá tính kháng bệnh mốc sương lai BC1 giai đoạn (seedling) - Đánh giá các lai BC1 đặc tính nông sinh học (hình thái ,sinh ... minh tính trạng kháng mốc sương chuyển từ khoai tây dại sang khoai tây trồng qua lai soma Tuy nhiên lai soma mang nhiều đặc tính khoai tây dại cần cải tạo Các vật liệu lai soma mang tính kháng bệnh...
 • 96
 • 117
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bệnh hodgkin typ 3 hỗn hợp tế bàokhông có sự khác biệt về tỷ lệ mắc bệnh utbm tế bào vảy giữa nhóm bn nam và bn nữ với p gt 0 05nghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dòngtỷ lệ nhiễm và mang gen kháng cephalosporin thế hệ 3 và quinolon của các chủng klebsiella gây nhiễm khuẩn hô hấp phân lập tại bệnh viện nhi trung ương 2009 2010nghiên cứu tối ưu hóa quy trình tách và dung hợp protoplast giữa các dòng khoai tây dại với giống khoai tây trồng atlantic phục vụ chương trình chọn tạo giống khoai tây kháng bệnh virus và bệnh mốc sươngtài liệu tạo cây chuyển gen kháng bệnh virus bằng rnai pptxgen kháng bệnh bạc lágen kháng bệnh bạc lá lúachọn tạo giống lúa thuần kháng bệnh bạc lá bằng công nghệ chỉ thị phân tửcác giống đậu tương có gen kháng bệnhcây trồng chuyển gen kháng bệnh virusxác định chỉ thị phân tử liên kết gen kháng bệnh xanh lùn ở cây bông cỏphép lai ab ab x ab ab tần số hvg là 30 các cơ thể lai mang 2 tính trạng lặn có tỉ lệbệnh mốc sương cà chuabệnh mốc sương hại cà chuaXây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đông á chi nhánh nha trang (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cho vay tiêu dùng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh liên chiểu (tt)Quản lý hoạt động của Đội TNTP Hồ Chí Minh ở các trường THCS thành phố Thái NguyênGiải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện ngọc hồi tỉnh kon tum (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ của ngân hàng TMCP ngoại thương việt nam – chi nhánh dung quất (tt)Bài 20 mạch dao độngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại bệnh viện đa khoa huyện đại từ, tỉnh thái nguyênBài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnTăng cường kiểm soát nội bộ đối với doanh thu và tiền thu bán hàng tại trung tâm dịch vụ và thương mại hàng không đà nẵng (tt)Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí và doanh thu tại công ty TNHH MTV cấp thoát nước phú yên (tt)Tìm hiểu thân phận người phụ nữ thông qua kiến trúc nhà truyền thống của Hàn QuốcQuản lý vốn cho vay hộ nghèo của ngân hàng chính sách xã hội việt nam chi nhánh tỉnh thái nguyênNghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016Phân tích chi tiết tác phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ)câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập