P2 BT vat ly 11 on MTCT 2016 DA

ĐỀ và đáp án HSG vật 11 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn

ĐỀ và đáp án HSG vật lý 11 năm 2015 2016, TRƯỜNG THPT NGUYỄN XUÂN ôn
... Câu HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG CẤP TRƯỜNG VẬT LÝ 11 NĂM HỌC 2015- 2016 Nội dung Điểm r r A a) Cường độ điện trường q1 gây B EB EB B có: q1 + điểm đặt, phương, chiều ... điện mắc theo sơ đồ hình vẽ: Đọc số vôn kế U1 U2, suy U1 R1 = U R2 E, r V1 V - mắc riêng vôn kế theo sơ đồ hình vẽ: (1) Vẽ hình cho 0,5 điểm E, r E, r V2 V1 Số vôn kế U1’ U2’ Áp dụng định luật ôm ... E − U 2' U 2' R1 U 2' U1 − U1'U * Phương án xác định điện trở Mắc mạch điện theo sơ đồ: " " Số vôn kế U1 U U1'' U 2'' U 2'' = + (4) R1 R0 R2 Thay (1) vào (4) suy R1 R2, kết hợp với phương trình...
 • 4
 • 1,944
 • 34

BT vật 11

BT vật lý 11
... gian đầu, giảm dần nửa thời gian sau, t dòng điện cảm ứng đổi chiều thời điểm D, Một kết khác Câu 11, Có nam châm giống đợc thả rơi thẳng đứng từ độ cao Thanh thứ rơi tự do, thứ hai rơi qua ống...
 • 4
 • 458
 • 4

BT Vật 11 - Văn Cương St

BT Vật lý 11 - Văn Cương St
... nghiệm Vật lớp 11 Chơng trình nâng cao Hớng dẫn: Theo định nghĩa: Vật dẫn điện vật có chứa nhiều điện tích tự Vật cách điện (điện môi) vật có chứa điện tích tự Nh phát biểu Vật dẫn điện vật ... sau đúng: - Cờng độ điện trờng vật dẫn không - Vectơ cờng độ điện trờng bề mặt vật dẫn vuông góc với bề mặt vật dẫn - Điện tích vật dẫn phân bố bề mặt vật dẫn Phát biểu: Điện tích vật dẫn phân ... Điện tích tụ điện là: A Q1 = 3.1 0-3 (C) Q2 = 3.1 0-3 (C) B Q1 = 1,2.1 0-3 (C) Q2 = 1,8.1 0-3 (C) C Q1 = 1,8.1 0-3 (C) Q2 = 1,2.1 0-3 (C) D Q1 = 7,2.1 0-4 (C) Q2 = 7,2.1 0-4 (C) 1.76 Bộ tụ điện gồm hai...
 • 121
 • 224
 • 1

vat ly 11 on thi (suu tam)

vat ly 11 on thi (suu tam)
... Trong khoảng không gian hai kim loại ghép song song rộng tồn điện trờng có E=5.106 v/m, khoảng cách 2cm Hiệu điện hai là: 600 vôn 5.10-7 vôn 105 vôn 2.106 vôn C Cho R1=400; R2=600 ghép song song ... phẳng đặt song song tích điện trái dấu, electron bay vào điện Câu 13 trờng hai kim loại nói trên, với vận tốc ban đầu v vuông góc với đờng sức điện Bỏ qua tác dụng trọng lực, quỹ đạo electron là: ... điện C Phát biểu sau Đúng ? Trong nguồn điện hoá học(pin, acquy) có chuyển hoá từ nội thành điện Trong nguồn điện hoá học(pin,acquy) có chuyển hoá từ thành điện Trong nguồn điện hoá học(pin,acquy)...
 • 7
 • 210
 • 1

BT vật 11 HK2 (giải chi tiết)

BT vật lý 11 HK2 (giải chi tiết)
... tính chất ảnh vật thật đúng? A Vật thật cho ảnh thật, chi u lớn vật B Vật thật cho ảnh thật, ngợc chi u nhỏ vật 38 TK.Câu hỏi trắc nghiệm lớp 11 C Vật thật cho ảnh ảo, chi u nhỏ vật D Vật thật cho ... thật ngợc chi u nhỏ vật D Vật thật qua thấu kính phân kỳ cho ảnh thật ngợc chi u lớn vật 7.13 ảnh vật qua thấu kính hội tụ A nhỏ vật B lớn vật C chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.14 ảnh vật thật qua ... phân kỳ A nhỏ vật B lớn vật C ngợc chi u với vật D lớn nhỏ vật 7.15 Nhận xét sau đúng? A Với thấu kính hội tụ, vật thật cho ảnh lớn vật B Với thấu kính phân kì, vật thật cho ảnh lớn vật C Với thấu...
 • 58
 • 1,238
 • 57

60 vat ly 11 On

60 vat ly 11 On
... dòng điện thẳng dài đờng thẳng song song với dòng điện B Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện tròn đờng tròn C Đờng sức từ từ trờng gây dòng điện tròn đờng thẳng song song cách D Đờng sức từ từ trờng ... độ lớn A v = 4,9.106 (m/s) f = 2,82 .110 -12 (N) B v = 9,8.106 (m/s) f = 5,64 .110 -12 (N) (m/s) f = 1.88 .110 -12 (N) C v = 4,9.10 D v = 9,8.106 (m/s) f = 2,82 .110 -12 (N) 4.52 Hai hạt bay vào từ trờng ... cm, cng dũng in qua MN bng 5A, lc t tỏc dng lờn on dõy l 0,075 N Gúc hp bi MN v vect cm ng t l: A = 00 B = 300 C a = 450 D = 600 4.39 Treo on dõy dn cú chiu di l = 5cm, lng m = 5g bng hai...
 • 6
 • 48
 • 0

Công thức - PP giải BTBT vật 11

Công thức - PP giải BT và BT vật lý 11
... trªn AB vµ cã gi¸ trÞ nh thÕ nµo? §S: a q2= -3 2.1 0-8 C; b q2= 18.1 0-8 C; c q3= -1 6,64.1 0-8 C C©u 8: Ba ®iƯn tÝch ®iĨm q1=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm A; q2=9.1 0-7 C n»m t¹i ®iĨm B vµ q3n»m t¹i C HƯ thèng ... q = 1 0-4 C tõ rÊt xa vµo ®iĨm M cđa ®iƯn trêng cÇn thùc hiƯn c«ng A’ = 5.1 0-5 J T×m ®iƯn thÕ ë M ( mèc ®iƯn thÕ ë ∞) Phương pháp giải tập Vật 11 Trang Bµi 5: Mét ®iƯn tÝch d¬ng q=6.1 0-3 C di ... cêng ®é ®iƯn trêng ph¶i b»ng bao niªu? Cho me =9.1.1 0-3 1kg, g=10m/s2 §S: a q =-5 .1 0-1 4C; b E=99V/m C©u 10: Cã hai ®iƯn tÝch q1=5.1 0-9 C, q2 = -5 .1 0-9 C ®Ỉt c¸ch 10cm ch©n kh«ng X¸c ®Þnh vÐct¬ cêng ®é...
 • 20
 • 256
 • 1

BT Vat ly 11

BT Vat ly 11
... mặt phẳng nằm ngang cách cm Tìm độ lớn q lực căng dây treo? g=10m/s2 ĐS: q2=0,058 µC ; T=0 ,115 N Bài 11: Hai điện tích điểm q1=-9.10-5C q2=4.10-5C nằm cố định hai điểm AB cách 20 cm chân không ... 5.10-7N Nối hai cầu dây dẫn, xong bỏ dây dẫn hai cầu đẩy với lực F2 = 4.10-7 N Tính q1, q2 Bài 11: Hai cầu nhỏ giống nhau, khối lượng m = 0,2kg, treo điểm hai sợi tơ mảnh dài l = 0,5m Khi cầu ... b 6.106 Bài 13: Electron quay quanh hạt nhân nguyên tử Hiđro theo quỹ đạo tròn bán kính R= 5.1011m a Tính độ lớn lực hướng tâm đặt lên electron b Tín vận tốc tần số chuyển động electron ĐS: a...
 • 13
 • 221
 • 0

BT vật 9 ôn thi HKII

BT vật lý 9 ôn thi HKII
... Một người cao 1,6m chụp ảnh đứng cách vật kính máy ảnh 3m Phim cách vật kính 6cm Hãy tính chiều cao ảnh người phim Bài Một vật sáng AB có dạng mũi tên đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ có ... vẽ ảnh vật AB theo tỉ lệ b) Nêu đặc điểm ảnh c) Tính chiều cao ảnh Cho AB = 3cm Bài Vật sáng AB cao 1cm đặt vuông góc với trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 10cm Điểm A nằm trục chính, vật AB ... Dựng ảnh A’B’ vật AB qua thấu kính hội tụ theo tỉ lệ b) Ảnh thu ảnh thật hay ảo? Có chiều độ lớn so với vật? c) Tính chiều cao ảnh A’B’ (Khi tập giải BT, cần kết hợp với bảng công thức). ...
 • 2
 • 352
 • 1

Giáo án dạy Vật 11 cực hay và đầy đủ

Giáo án dạy Vật Lý 11 cực hay và đầy đủ
... dàng bứt khỏi nguyên tử, di chuyển vật hay di chuyển từ vật sang vật khác làm cho vật bò nhiễm điện Vật nhiễm điện âm vật thiếu electron; Vật nhiễm điện dương vật thừa electron Nội dung III Đònh ... phân Giới thiệu tượng dương cực Ghi nhận khái niệm Hiện tượng dương cực tan xảy Trang 46  Giáo án Vật 11 GV: Bùi Minh Trí tan anion tới anôt kéo ion kim loại diện cực vào dung dòch Tiết Hoạt ... khái niệm Công suất toả nhiệt vật dẫn có vật dẫn dòng điện chạy qua xác đònh Yêu cầu học sinh thực C5 Thực C5 nhiệt lượng toả vật dẫn Trang 25  Giáo án Vật 11 GV: Bùi Minh Trí đơn vò thời...
 • 111
 • 283
 • 0

giáo án vật 11 - Dụng cụ bán dẫn docx

giáo án vật lý 11 - Dụng cụ bán dẫn docx
... liệu bán dẫn thích hợp để có dòng điện thuận chạy qua ⇒phát ánh sáng lớp tiếp xúc p – n ♦ Tính chất : Màu sắc ánh sáng phát phụ thuộc vào bán dẫn dùng làm điốt cách pha tạp chất vào bán dẫn ... tiếp xúc tăng lên ♦ Tác dụng : Làm cảm biến ánh sáng ( biến đổi tín hiệu ánh sáng thành tín hiệu điện Ứng dụng : Thông tin quang học, kó thuật tự động hóa GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 dòng điện ngược cành ... với D GV : ĐỖ HIẾU THẢO  VẬT LÝ PB 11: 4 5-5 /7 TRƯỜNG PTTH MẠC ĐĨNH CHI  GIÁO ÁN VẬT LÝ 11 ⇒ dòng điện IDS - Khi UGS cao ⇒ điện trường mạnh ⇒ ID lớn - Khi UGS biến thiên lượng ∆ UGS...
 • 7
 • 165
 • 0

Đề kiểm tra vật 11 cực hay có đáp án

Đề kiểm tra vật lý 11 cực hay có đáp án
... vật dẫn điện nối với tạo thành mạch điện kín B Chỉ cần trì hiệu điện đầu vật dẫn C.Chỉ cần hiệu điện D.Chỉ cần nguồn điện Câu 27: Một electron bay với vận tốc v=1,2.10 7s từ điểm ... B (R2 mắc song song với R3) sau mắc nối tiếp với R4 R2=R3=R4=2 Ω Điện trở tương đương đoạn mạch A B giá trị là: A.3 Ω B.5 Ω C.4 Ω D.6 Ω Câu 26: Điều kiện để dòng điện ? A.Chỉ cần ... muối điện cực tương ứng sau: I AgNO3 − Cu II CuSO − Cu III FeCl3 − Ag IV ZnSO − Zn Bình điện phân cực dương tan? A II IV B I, II III C I III D bốn bình Câu 38 : Một bình điện phân anôt Ag...
 • 2
 • 313
 • 7

Các câu hỏi hạt nhân Vật 12 ôn thi THPT Đại học cực hay

Các câu hỏi hạt nhân Vật Lý 12 ôn thi THPT Đại học cực hay
... sinh hạt nhân molipđen ( 42 Mo) lantan ( 57 La) đồng thời có kèm theo số hạt nơtrôn êlectrôn Hỏi có nơtrôn êlectrôn đợc tạo ? Chọn kết kết sau: A Có nơtrôn êlectrôn đợc tạo B Có nơtrôn êlectrôn ... vng hn B CU HI V BI TP TNKQ Thi tuyển sinh đại học, cao đẳng Thời gian làm 90 phút Số lợng câu hỏi: 50 Họ tên học sinh: Số báo danh: Mã đề thi: 010 27 IX Tỡm phỏt biu sai ... năm D Một giá trị khác 235 IX.58 Trong phản ứng vỡ hạt nhân 92 U lợng trung bình toả phân chia hạt nhân 200 MeV Tính lợng toả trình phân chia hạt nhân kg urani ? A- E = 6,13.1026 MeV B- E = 4,13.1026...
 • 8
 • 118
 • 0

TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI vật 11 các TỈNH có đáp án

TUYỂN tập đề THI học SINH GIỎI vật lý 11 các TỈNH có đáp án
... -Hết -(Thí sinh không đợc sử dụng tài liệu trình làm bài) 11 Đáp án Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trờng năm học 2009 - 2010 Môn : Vật Khối 11 Ngời tổ hợp : Nguyễn Thị Lan ... Thớ sinh gii ỳng theo cỏch khỏc ỏp ỏn, giỏm kho cng cho im ti a ỏt t Sở GD & ĐT bắC NINH B Đề thi chọn học sinh giỏi cấp trờng qu Trờng THPT Quế Võ I Môn: Vật lí a Khối: 11 qu (Đề thi gồm 02 ... Số báo danh hết (Cán coi thi không đợc giải thích thêm) 23 B P N THI CHN HC SINH VO I TUYN VT Lí LP 11 năm học 2010-2 011 CU1 : Đèn sáng bình thờng, ta có: U DB = U d = 3V P Id = d...
 • 69
 • 846
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: Tìm nhanh giới hạn bằng máy tính casioĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtBộ đề 8 điểm thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán có lời giải chi tiếtGiáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngđề thi tiếng anh khối 1 khối 2, khối 5 năm 20162017 theo thông tư 22Giáo án Vật lí 11 Chương trình chuẩnGiáo án sinh hoạt lớp chủ nhiệmLuat thi dau bong chuyen hoi - Luật thi đấu Bóng chuyền hơiNghiên cứu cơ sở xây dựng chiến lược marketing của doanh nghiệp logistics Lấy ví dụ điển hình tại thành phố Hải Phòng (LA tiến sĩ)Vấn đề ô nhiễm môi trườngTiểu luận Thương mại điện tử Thái độ và hành vi người tiêu dùngTiểu luận Tin học kế toán Phân tích ứng dụng Excel kế toánTiểu luận tin học quản lý Tình hình sử dụng internet của giới trẻ trình độ caotiểu luận Xác định và hạch toán các khoản dụ phòng trong doanh nghiệpTÌM HIỂU HỆ THỐNG MẠNG DI ĐỘNG 3G UMTSTìm hiểu phần mềm Arc SDE và ứng dụng trong xây dựng và quản lý dữ liệu bản đồTÌM HIỂU PHÉP TOÁN HÌNH THÁI, PHƯƠNG PHÁP DI TRUYỀN VÀ ỨNG DỤNGTìm hiểu quy trình vận hành các thiết bị công nghệ giàn ép vỉa – WIP 40000 mỏ Bạch HổTìm hiểu thành phần hợp chất thứ cấp trong cây lược vàng Callisia fragvan (Lindl). WoodTín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập