de cuong ki 1 k12 nguyen thai hoa

de hoc ki 1 k12

de hoc ki 1 k12
... NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KI M TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I Năm Học 2008-2009 Mơn: Công Nghệ Khối :12 Thời gian làm bài: 45 phút Câu 1: Mạch điện tử gọi mạch điện tử điều khiển ? ... CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỀ THI KI M TRA CHẤT LƯNG HỌC KÌ I Năm Học 2008-2009 Mơn: Công Nghệ Khối :12 Thời gian làm bài: 45 phút Câu : trình cấu tạo,kí hiệu ,phân ... cấu tạo,kí hiệu ,phân loại công dụng điôt bán dẫn (2,5 điểm) Câu : Mạch khuyếch đại dùng OA mắc ki u khuyếch đại đảo có đặc điểm ? muốn điều chỉnh hệ số khuyếch đại mạch điện làm ? (2,5 điểm)...
 • 2
 • 963
 • 14

Đề cương 1 - 12 CB

Đề cương kì 1 - 12 CB
... gốc α-amino axit Câu 28: Trong chất đây, chất đipeptit ? A H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH B H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH C H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH D H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH ... CH3-CH=CH-CH3, CH 3- CH(NH2 )- COOH B CH2=CH2, CH2=CH-CH= CH2, NH 2- CH 2- COOH C CH2=CH2, CH 3- CH=C= CH2, NH 2- CH 2- COOH D CH2=CH2, CH 3- CH=CH-CH3, NH 2- CH 2- CH 2- COOH Câu 9: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n ... 9: Trong số loại tơ sau: (1) [-NH-(CH2)6-NH-OC-(CH2)4-CO-]n (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n Tơ nilon-6,6 A (1) B (1) , (2), (3) C (3) D (2) Câu 10 : Nhựa phenolfomandehit điều chế...
 • 9
 • 143
 • 0

Đề cương 1 - 10 CB

Đề cương kì 1 - 10 CB
... 0,93 0.82 1, 31 1,0 0,89 1, 61 2,55 3,04 2 ,19 3,44 2,58 3,98 3 ,16 2,96 2,66 32 31 35 27 39 24 28 23 Cho: Li ; 16 S ; 14 Si ; 15 P ; 11 Na ; 17 Cl ; 13 Al ; 19 F ; 49 Be ; 12 Mg , 16 O , 11 H , 19 K ... X (Z =17 ) có điện hoá trị hợp chất với nguyên tử nguyên tố Y(Z =12 ) là: A 2+ B C 7- D 1- ĐA:D + Câu Trong ion NH có: A 11 electron 11 proton B 10 hạt electron 11 proton C 11 hạt electron 10 proton ... không mang điện Cấu hình electron Y A 1s22s22p6 B 1s22s22p63s2 C 1s22s22p62d2 D 1s22s22p63s13p1 ĐA:B Câu 19 Ion có 18 electron 16 proton, mang điện tích A 18 + B C 18 D 2+ ĐA: B Câu 20 Nguyên tố hoá...
 • 9
 • 141
 • 0

Bài soạn De KT ki 1 K12 2010-2011

Bài soạn De KT ki 1 K12 2010-2011
... cường độ hiệu dụng qua mạch 1, 41A Giá trị C L A 15 ,9μF, 318 mH B 31, 8μF, 63,6mH C 15 ,9μF, 63,6mH D 31, 8μF, 636mH Phần cho chương trình nâng cao: (từ câu 41 đến câu 48) 41 Phương trình mô tả chuyển ... qua mạch cực đại điện áp hai đầu cuộn dây A uL= 50 cos (10 0πt+π)(V) B uL= 10 0 cos (10 0πt+π)(V) C uL= 10 0 cos (10 0πt+π/2 )(V) D uL= 50 cos (10 0πt+π/2)(V) 37 Cho dòng điện pha tần số f vào động không ... rắn A φ =10 -2t B φ =10 +2t C φ =10 +2t-πt2 D φ =10 +2t+πt2 42 Một đĩa tròn có mômen quán tính 10 kgm chuyển động tròn với tốc độ góc 20rad/s chuyển động chậm dần tác dụng mômen cản có độ lớn 10 0 Nm Cho...
 • 3
 • 126
 • 0

Bài giảng de cuong ki 1

Bài giảng de cuong ki 1
... 24) (-239) +11 5 + (-27) + (- 215 ) -12 1 15 0 26) 12 6+(-20)+ 12 4 -(-320)- − 28) - − +( -19 )+( +18 )+ 11 − -57 20) 14 49 − 216 + 18 4 : 21) (18 5.99 + 18 5) – (18 3 .10 1 – 18 3) 23) 19 99+(-2000)+20 01+ (-2002) ... – = 12 5 11 ) 75x + 49.28 = 19 9.38 12 ) 60 – 3(x – 2) = 51 13) 12 1 – (11 8 – x) = 217 14 ) 3x + = 243 15 ) x + 14 + ( -16 ) = -25 16 ) (10 5 – x):25 = 30 + 17 ) x + = 20 – (12 – 7) 18 ) 15 –x = 8–( -12 ) 19 ) ... – 12 )2] 6) 13 5.46 + 13 5.82 + 13 5.(-28) 9) 72 .12 1 + 27 .12 1 + 12 1 12 ) 2665 – [ 213(17 -9)] 15 ) 22.3 – (11 0 + 8):32 18 ) ( -17 ) + + + ( -17 ) + (-3) 33) 35 − {12 − [ ( − 14 ) + ( − 2) ]} 17 34) 31 −...
 • 7
 • 195
 • 0

Đề cương 1 năm học 2015 2016

Đề cương kì 1 năm học 2015 2016
... 5/ (4 + 15 ) + (4 15 ) x = 62 x+ 1 / 3.4 x + x = 6.4 x +1 x +1 6/ x +1 + x +1 3.4 x = Trờng THPT Đống Đa 7/ x + 3. 1+ x 8/ ( + ) + 16 ( ) = x+3 x = 12 x 14 * /3 x 11 / x = x + 2 10 / 2 014 sin ... 2 10 / 2 014 sin x + 2 014 cos x = 2 015 x 9/ (7 + 3)sin x + (7 3)sin x = 14 13 * /2 x 12 /15 + = x 15 * /3.8 x + 4 .12 x 18 x 2.27 x = x + (3 x 7) x + = 18 * /2 x x + x + x 17 * /32 x 8.3x + x ... = 10 / log x = log ( x + 2) / log(2 x + + x + 20) = x 11 / log ( x + 1) + = log 12 / log (3 x 1) + x + log (4 + x)3 13 * / log x ( x + x 1) + log x +1 ( x 1) = log ( x +3) = + log ( x + 1) 14 *...
 • 8
 • 97
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... ỗ h ợ r ắ A ch ứ u t i c n p n a 81, 2% CuO v ềkh ố l ượ g Tính hi ệ su ấ ph ả ứ g nhi ệ phân Cu(NO ) i n u t n n t Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 ... ch ươ g trình nâng cao: n Câu V (4 đ ể ) i m Tính pH c ủ dung d ịch NH 0,4M (K =1, 8 .10 ) a -5 b Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho t n c y a) P l ầ l ượ tác d ụ v O (d Mg ( đ nóng) Xác đị vai trò ... n: Câu IV (4 đ ể i m) Vi ế ph ươ g trình đ ệ li c ủ NH Cl; CH COOH t n i n a Vi ế ph ươ g trình hóa h ọ x ả cho P l ầ l ượ tác d ụ v O d t n c y n t ng i , Ca ( đ nóng) Xác đị vai trò c ủ P ph...
 • 2
 • 208
 • 0

Đề thi học 1 lớp 8 môn Hóa THCS Nguyễn Văn Tiệp

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa THCS Nguyễn Văn Tiệp
... Tìm thành ph ầ ph ầ tr ă ( theo kh ố l ượ g ) nguyên t hóa i m) n n m i n h ọ có h ợ ch ấ SO c p t ( Cho: S = 32; N = 14 ; O = 16 ; C = 12 ) ...
 • 2
 • 110
 • 0

Đề thi học 1 lớp 8 môn Hóa THCS Nguyễn Văn Tiệp

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Hóa THCS Nguyễn Văn Tiệp
... Đáp án Đề thi học lớp môn Hóa THCS Nguyễn Văn Tiệp Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học lớp môn Hóa trường, em thường xuyên theo dõi ...
 • 2
 • 94
 • 0

Đề thi học 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi

Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Hóa học năm 2014 Trường THPT Nguyễn Trãi
... thống tuần hoàn nguyên tố hóa học … Hết… Đáp án Đề thi học lớp 11 môn Hóa học năm 2 014 Trường THPT Nguyễn Trãi Tuyensinh247 tiếp tục cập nhật đề thi học môn Hóa học trường, em thường xuyên ... gian thu hỗn hợp rắn A chứa 81, 2% CuO khối lượng Tính hiệu suất phản ứng nhiệt phân Cu(NO3)2 Cho H = 1, C = 12 , N = 14 , O = 16 , P = 31, S = 32, Ca = 40, Fe = 56; Cu =64 Học sinh không sử dụng Hệ ... 2 Viết phương trình hóa học xảy cho a) P tác dụng với O2 (dư), Mg (đun nóng) Xác định vai trò P phản ứng trên? b) Cho...
 • 5
 • 143
 • 0

Đề cương ôn tập kiểm tra, thi học 1 lớp 9 môn Hóa học 2015

Đề cương ôn tập kiểm tra, thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa học 2015
... hết————————– Xem nhiều đề cương ôn tập môn lớp 9: http://dethikiemtra.com/de-cuong-on -thi- hoc-ki-1lop -9 Giải tập SGK Hóa học lớp 9: http://dethikiemtra.com/bai-tap-sgk-hoa -9 ... Hãy xếp chất thành dãy chuyển hóa hóa học b) Viết phương trình phản ứng cho dãy chuyển hóa D ĐỀ THAM KHẢO: Câu : (2 điểm) Viết phương trình hóa học thực chuổi biến hóa sau : Fe3O4 → Fe → FeCl3 ... CÁC DẠNG BÀI TẬP: Dạng 1: XÉT ĐIỀU KIỆN PHẢN ỨNG – VIẾT PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC Bài 1: Viết PTHH thực chuỗi biến hóa sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có): Bài 2: Viết phương trình hoá học biễu diễn...
 • 14
 • 201
 • 8

Đề kiểm tra học 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2011-2012 môn hóa học- lớp 12
... - Đề 204 / Trang UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian ... - Đề 241 / Trang UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian ... - Đề 263 / Trang UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2011 – 2 012 MÔN : Hóa học 12 Thời gian...
 • 16
 • 556
 • 17

Đề kiểm tra học 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12

Đề kiểm tra học kì 1: 2012-2013 môn hóa học- lớp 12
... - Đề 203 / Trang UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2 012 – 2013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) ... TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2 012 – 2013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm : 60 phút (không kể thời gian giao đề) đề ... TẠO Đề thức CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ : 2 012 – 2013 MÔN : Hóa học 12 (phổ thông) Thời gian làm : 60 phút (không kể thời gian giao đề) Mã đề...
 • 16
 • 416
 • 3

đề cuong chuong 1-hoa 11

đề cuong chuong 1-hoa 11
... tím hóa đỏ 47 Trộn lẫn 50ml dung dịch HCl 0,12M với 50ml dung dịch NaOH 0,1M pH dung dịch thu : A .11 B.2 C.5 D.7 48 Cho cặp chất sau :(I) Na2CO3+BaCl2 (II) (NH4)2CO3+Ba(NO3)2 (III) Ba(HCO3)2+K2CO3...
 • 2
 • 195
 • 2

DE CUONG CHUONG 1 HOA 11 CHUAN

DE CUONG CHUONG 1 HOA 11 CHUAN
... 0,05M với 18 0ml dd HCl 0,02M pH dd sau phản ứng là: a 2 ,1 b 11 c 11 ,9 d 12 Câu 26:Pha thêm 40 ml nước vào 10 ml dd HCl có p H =2 dd có p H bằng: a.2,5 b.2,7 c.5,2 d.3,5 Câu 27:Cho 15 0 ml dd HCl ... giãn thể tích pH dd thu là: A .1 B C D 1, 5 E Kết khác Câu 24:Trộn lẫn 10 0 ml dd KOH 1M với 50 ml dd H3PO4 1M nồng độ mol/lit muối dd thu là: A 0,33M B 0,66M C 0,44M D 1, 1M E Kết khác Câu 25: Trộn ... 5,6M.Dung dịch sau phản ứng có p H : a .1, 9 b.4 ,1 c.4,9 d .1 Câu 38: Trộn 10 ml dung dịch NaOH có pH = 13 với 10 ml dung dịch HCl 0,3M Vậy pH dung dịch sau phản ứng là: A .1 B.7 C.2 D.8 II TỰ LUẬN Câu :Viết...
 • 2
 • 225
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Giáo trình luyện nghe tiếng hoa chứng chỉ aGiáo trình tự học tiếng hàn dành cho mọi người phần trung cấpGiáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoaGiáo trình triết học mác lêninĐồ án thiết kế tay máy 3 bậc tự do tài liệu ebook giáo trìnhMẫu đề cương chuyên đề khóa luận đại học tây nguyên, báo cáo chuyên đề khóa luận đại học tây nguyênNâng cao chất lượng hoạt động và phòng, chống tiêu cực trong lĩnh vực Đăng kiểmĐề Án Người Việt Nam Ưu Tiên Dùng Thuốc Việt NamQuy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Hương An, huyện Hương Trà đến năm 2020Xây dựng bản đồ chiến lược cho doanh nghiệpCho tam giác ABC cân tại aTẠI SAO CẦN PHẢI XÂY DỰNG TỔ CHỨC HỌC TẬP? PHẢI XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI? LẤY VÍ DỤ VỀ HAI CÔNG TY TIÊU BIỂU ĐỂ CHỨNG MINHTóm tắt Luận án Tiến sĩ: Phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2015Đề án bảo vệ môi trường của dự án Lắp đặt Trạm trộn bê tông nhựa nóng,tại xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia LaiPhân tích môi trường kinh doanh quốc tế hồng kông trên cơ sở đó lựa chọn ngành sản phẩm và phương thức kinh doanh tại đâyKỸ NĂNG PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤNTiếng việt tập 1Quy trình sản xuất trà atiso mật ongTHIẾT kế hệ THỐNG dẫn ĐỘNG BĂNG tảiTÍNH CHỐNG CHỊU điều KIỆN bất lợi ở THỰC vật