Hướng dẫn thực hành mô phỏng vi xử lý dùng EMU 8086

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHỎNG VI XỬ DÙNG EMU 8086 ppt

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔ PHỎNG VI XỬ LÝ DÙNG EMU 8086 ppt
... Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.6 C a s thông báo l i Nh n [ close ] quay v c a s so n th o s a l i l i Trong trư ng h p l i EMU8 086 s m thêm c a s : C a s chương trình c a s ph ng Chương ... T i H c Công Nghi p Hà N i Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.5 c a s so n th o chương trình Sau so n th o xong chương trình h p ng , n vào nút Emulate ph ng chương trình biên d ch Sau biên ... c Nguy n Anh Dũng - Khoa i n T i H c Công Nghi p Hà N i Tài liêu th c hành Vi x Hình 1.8 C a s ph ng Chương trình ph ng có ch ch y t ng l nh ch y t t c l nh N u mu n ch y t ng l nh nh...
 • 12
 • 2,155
 • 27

hướng dẫn thực hành hình arch - garch_2013

hướng dẫn thực hành mô hình arch - garch_2013
... có kết sau: Kiểm tra tín hiệu ARCH hình ARCH( 5) Vào view/residual test/ ARCH LM Test, ta kết sau: Ta thấy hình ARCH( 5) không tín hiệu ARCH nên hình hình thích hợp để dự báo! Để dự ... trình hình ARCH( 5) tất có ý nghĩa thống kê Nhưng để hình có độ tin cậy dung để dự báo, ta phải kiểm tra tính dừng phần dư hiệu ứng ARCH hình ARCH( 5) Kiểm tra tính dừng phần dư hình ARCH( 5) ... phần dư hình:  So sánh lựa chọn hình tối ưu theo tiêu chọn hình + dự báo: ARIMA ARIMA ARIMA AIC -5 .5572 -5 .537241 -5 .5381 SIC -5 .5184 -5 .503345 -5 .5090 Log likelihood 2833.827 2822.687...
 • 26
 • 912
 • 6

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VI RUT ĐÓM TRẮNG TRÊN TÔM BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR

BÁO CÁO THỰC TẬP-TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CHẨN ĐOÁN VI RUT ĐÓM TRẮNG TRÊN TÔM BẰNG KỸ THUẬT NESTED PCR
... eppendorf Nên thực phản ứng PCR sau tách chiết Tuy nhiên giữ mẫu 20oC thời gian ngắn (khoảng - ngày) Bài CHẨN ĐOÁN WSSV BẰNG NESTED - PCR Tổng quan PCR 1.1 Nguyên tắc PCR Phản ứng PCR thực sở sinh ... lại Thực hành 2.1 Phân nhóm Sinh vi n lớp (20 - 30 sinh vi n) chia thành nhóm (4 - sinh vi n/nhóm) Mỗi sinh vi n ly trích mẫu 2.2 Chuẩn bị mẫu, hóa chất, dụng cụ, thiết bị Mẫu: mẫu tôm sú, tôm ... trung thực cao VentTM, Pfu, Ultma DNA polymerase Thực hành chẩn đoán WSSV 2.1 Giới thiệu đoạn mồi Năm 1996, Lo ctv thiết kế cặp mồi: 146F1/146R1 146F2/146R2, phát diện WSSV kỹ thuật nested - PCR...
 • 19
 • 200
 • 0

Hình ảnh hướng dẫn thực hành phôi

Hình ảnh hướng dẫn thực hành mô phôi
... xốp Hốc tủy tb đầu dòng máu Bè xương vân nhân tb vân cắt dọc vân cắt ngang liên kết thức Cơ vân vân cắt dọc vân cắt ngang lk Tiểu đm Tk thần kinh tủy sống tủy sống (vật ... VK X10 Biểu vuông đơn ống góp thận Cực đáy Cực hướng vào lòng tuyế Bm vuông đơn VK X10 Biểu vuông đơn ống góp thận Lớp đệm Tb hình ly Tb mâm khía BM trụ đơn lợp thành ruột non VK X40 ... X10 BM trụ đơn lợp thành ruột non VK X40 BM lát đơn Tb nội Lớp sợi Lớp đáy ô liên kết) Sợi Collagen BM lát tầng không sừng hóa thực quản VK X10 BM lát tầng không sừng hóa thực quản VK X10 BM...
 • 78
 • 5,357
 • 4

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF

Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý.PDF
... sở nhằm cung cấp cho sinh vi n ngành Điện - Điện tử phương pháp phân tích tổng hợp mạch sở để thiết kế hệ thống Điện - Điện tử Nhằm giúp sinh vi n hiểu rõ thêm lý thuyết, giáo trình thực hành ... thuyết, giáo trình thực hành Phân tích mạch DC – AC hướng dẫn cho sinh vi n sử dụng phầm mềm mô để giải mạch kiểm chứng định luật học Trong chương trình sử dụng phần mềm Electronic Workbench 5.12 ... cho phép ta thiết kế thử với nhiều nguồn tín hiệu: nguồn sin, xung, … Và nhiều thiết bị mô oscilloscope, VOM, Bode Plotter, Logic Probe… 1.2 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 1.2.1 Chạy chương trình...
 • 29
 • 2,207
 • 31

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Hướng dẫn lập trinh cho hệ vi xử lý pptx
... #include thu t toán th nh t ta có th th c hi n b c nh sau: org 00h ; a ch reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t ... ng trình t o tr giây ;k t thúc ch thu t toán th hai, ch org 00h ljmp main org a ch ;cho sáng èn LED n i v i P1 ;tr giây ;t t èn LED n i v i P1 ;tr giây ;quay tr l i ti p t c nh th ... ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov a,p1 cpl a mov p1,a èn LED lcall delay1s...
 • 6
 • 213
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pdf

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pdf
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 263
 • 1

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử pptx

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn lập trình cho hệ vi xử lý pptx
... reset c a vi i u n h 8051 ljmp main org tránh không main: mov lcall mov lcall sjmp 40h ; t ch ng trình b t è lên vùng véct ng t p1,#0 delay1s p1,#0ffh delay1s main delay1s: ; ây ch end ng trình t ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret V il u #include ut ng trình có th 40h main: Written by Kien NX, MicroStudy Group ng trình c vi t là: How to programming a microprocessor-based system mov ... r3,loop3 djnz r2,loop2 djnz r1,loop1 ret end Trong hai ch ng trình có s d ng ch ng trình “delay1s” Ch ng tiêu th th i gian ch t kho ng s v i trình s d ng l nh NOP th ch anh 12MHz Có vòng l p t o 10(c...
 • 6
 • 155
 • 0

Luận văn: Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng trong quá trình thực hiện xây dựng cầu đường

Luận văn: Hướng dẫn thực hành thí nghiệm vật liệu xây dựng trong quá trình thực hiện xây dựng cầu đường
... chun: mi loi vt liu dựng b sng tiờu chun khỏc vớ d: + ỏ dựng cho kt cu bờ tụng xi mng thỡ dựng b sng cú kớch c l: 70; 40; 20; 10; mm + ỏ dựng cho kt cu bờ tụng ỏt phan thỡ dựng b sng cú kớch c ... t thựng ong di ming phu, m ca phu vt liu ri vo thựng ong n lỳc y Dựng g hoc st gt ngang bng b mt thựng (tựy theo ng kớch ht m dựng loi thựng ong phự hp) - Cõn xỏc nh lng ca mu thựng v tớnh theo ... DNG TRONG XY DNG 1.1 Khi lng riờng ca ỏ dm 1.1.1 nh ngha L lng ca mt n v th tớch ỏ dm trng thỏi hon ton c chc (khụng cú l rng) Ký hiu: a Cụng thc xỏc nh: G aĐ (kg/cm3, g/cm3 ) (1.1) VaĐ Trong...
 • 38
 • 931
 • 0

Phần mềm phỏng vi xử PCSpim and emu8086

Phần mềm mô phỏng vi xử lý PCSpim and emu8086
... trình bày I PCSpim Phần mềm PCSpim Bộ xử MIPS II Emu8086 36 Emu8086   Emu8086 phần mềm vi xử 8086 tích hợp sẵn trình biên dịch 8086 Assembler Bộ chạy chương trình máy ảo phần cứng ... Cho phép phần cứng ngoại vi như: hình, máy in, LED, tơ bước 38 Giao diện phần mềm Emu8086 Cửa sổ debug Cửa sổ source code 39 Màn hình Kết luận  PCSpim Emu8086 hai số phần mềm XL sử ... Nội dung trình bày I PCSpim Kiến trúc MIPS Phần mềm PCSpim II Emu8086 Nội dung trình bày I PCSpim Kiến trúc MIPS Phần mềm PCSpim II Emu8086 Nội dung trình bày I PCSpim Kiến trúc MIPS 1.1...
 • 41
 • 543
 • 10

hướng dẫn bài tập môn KT vi xử về mạch điều khiển thiết bị trong nha

hướng dẫn bài tập môn KT vi xử lý về mạch điều khiển thiết bị trong nha
... Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 Yêu cầu tập tuần 4: Mỗi thành vi n phải làm Mô chương trình hiển thi nhiệt độ led  Nội dung: + Sử dụng proteus mô mạch đọc nhiệt đô từ LM35 ... http://www.facebook.com/groups/vxl.k56 Chúc bạn/em hoàn thành tốt tập này! Nhóm trợ giảng K54 Nhóm trợ giảng K54 Page Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 Nhóm trợ giảng K54 Page ... cho vào với folder nhóm trên, sau nén zip gửi cho nhóm Nhóm trợ giảng K54 Page Hướng dẫn BT môn KT Vi xử K56 VD: Tên folder cho cá nhân: [VXL-K56]Giảng đường_GroupX_WeekY_HọTên_yymmdd Tên folder...
 • 4
 • 144
 • 0

báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử PTIT

báo cáo thực hành kỹ thuật vi xử lý PTIT
... PTIT [BÁO CÁO KỸ THUẬT VI XỬ LÝ] HỌC VI N CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VI N THÔNG CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BÁO CÁO MÔN KỸ THUẬT VI XỬ LÝ GIẢNG VI N HƯỚNG DẪN: Phạm Thế Duy SINH VI N THỰC HIỆN: ... Hải Lớp Đ09VTA1 MSSV: 409160010 TPHCM - 2011 2011 Trang PTIT [BÁO CÁO KỸ THUẬT VI XỬ LÝ] Lưu ý: + Các mạch mô thực Proteus 7.8 SP2 CodeVision 2.05.0 Professional với điều kiện ghi sẵn + Các ghi ... trình, mang tính chủ quan TP.HCM ngày 10 tháng 10 năm 2011 Sinh vi n thực Đinh Tuấn Hải 2011 Trang PTIT [BÁO CÁO KỸ THUẬT VI XỬ LÝ] MỤC LỤC B I ĐIỀU HI N C NG T C ĐƠN V ED ĐƠN B I HI N...
 • 165
 • 200
 • 1

Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành phỏng điện tử công suất

Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất
... MĐC -6- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất Kết phỏng: GV Trịnh Quang Vinh - TĐH – MĐC -7- Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất GV ... 22 - Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất Kết phỏng: GV Trịnh Quang Vinh - TĐH – MĐC - 23 - Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất MOSFET ... - Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất GV Trịnh Quang Vinh - TĐH – MĐC - 41 - Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành điện tử công suất Kết quả: Bắt đầu mô...
 • 83
 • 2,046
 • 23

Hướng dẫn thực hành vi xử

Hướng dẫn thực hành vi xử lý
... thành hàng cột Muốn cho led sáng ta phải đưa hàng lên cột tương ứng xuống Sơ đồ nguyên 29 Hướng dẫn thực hành KIT PSOC Trường đại học GTVT Bộ môn Kỹ thuật điện Mạch kit 30 Hướng dẫn thực hành ... với thực tiễn sản xuất vi c trang bị thiết bị phục vụ cho vi c thực hành, thí nghiệm vô cần thiết Tuy nhiên hệ thống thiết bị thực hành nước cung cấp có giá thành lớn khó phù hợp với điều kiện thực ... chuyên nghiệp đưa vào giảng dạy Vi c xây dựng thiết bị thực hành, kit phát triển để học tập đạt hiệu cao nhu cầu thiết Hình ảnh Kit: Kit thực hành gồm có: Hướng dẫn thực hành KIT PSOC Trường đại học...
 • 80
 • 242
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Hoàn Thiện Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Ở Tập Đoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt NamGIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC XÃ HỘIMột số giải pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ sản phẩm bia hơi tại Công ty sản xuất kinh doanh đầu tư và dịch vụ Việt Hàthuyết minh đồ án thiết kế đường ô tô DHKTTìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiNghiên Cứu Phản Ứng Fenton Dị Thể Xử Lý Chất Hữu Cơ Trong Nước Thải Làng Bún Phú Đô, Hà NộiNghiên Cứu Xử Lý Xanh Methylen Bằng Vật Liệu Phụ SepioliteNỘI DUNG ôn tập môn LỊCH sử văn MINH THẾ GIỚI (1)Thực Trạng Kiến Thức Thông Tin Của Sinh Viên Trường Đại Học Kiến Trúc Hà NộiĐánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh HóaCAE writing test tipsCông Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà ĐôngĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamĐề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 trường THCS Cát Minh, Bình Định năm 2013 2014Chiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THTHCS Bãi Thơm, Kiên Giang600 bài tập chọn lọc môn ngữ văn theo chuyên đề và dạngBài tập ôn thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 trường THCS Liêng Trang, Lâm Đồng năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh năm học 2011 2012Đề thi học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2015 2016 có đáp án
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập