Giáo án lớp 1 tuần 27

Giáo án lớp 1 tuần 27

Giáo án lớp 1 tuần 27
... dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 27 1. KTBC : Chấm học sinh giáo viên cho nhà chép lại lần trước Gọi học sinh lên bảng làm lại tập tuần trước làm Gọi ... biết hình dáng màu giáo viên sắc phận chúng như: + Buồng lái Nêu tên phận xe ô tô + Thùng xe: để chở khách, chở hàng + Báng xe: hình tròn + Màu sắc … Trang 18 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên tóm ... trước lớp bài“Hoà bình cho bé” HS khác nhận xét bạn hát Lớp hát tập thể lần Vài HS nhắc lại Học sinh hát theo hướng dẫn giáo viên Các nhóm hát theo giáo viên câu Trang 24 Giáo án lớp - Tuần 27 +...
 • 25
 • 654
 • 0

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27 ... chuyện  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh + Tranh vẽ cảnh ? Trong túp lều người mẹ ốm nằm giường, người...
 • 25
 • 297
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... tập: Trang 20 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần ưt? Bài tập 2: Tìm tiếng có vần ưt, ưc? Giáo viên nêu tranh tập 3: Nói câu chứa tiếng có mang vần ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27...
 • 25
 • 669
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... tập: Trang 20 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần ưt? Bài tập 2: Tìm tiếng có vần ưt, ưc? Giáo viên nêu tranh tập 3: Nói câu chứa tiếng có mang vần ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27...
 • 25
 • 218
 • 0

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27 ... chuyện  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh + Tranh vẽ cảnh ? Trong túp lều người mẹ ốm nằm giường, người...
 • 25
 • 337
 • 0

Giáo án lớp 1 tuân 27 mới

Giáo án lớp 1 tuân 27 mới
... Bi mi: a Gii thiu bi: Ai dy sm b/HD luyn c : b .1/ GV c mu : Nm hc 2 013 - 2 014 -HS c bi v tr li cõu hi -HS nhc li 11 Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 b.2/Luyn c : -Luyn c t : +Cho hs nờu t khú ... lp nờn kt qu hc cha cao: Phng hng tun ti: Nm hc 2 013 - 2 014 19 Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 - Duy trỡ mi nn np lp cho tt Nm hc 2 013 - 2 014 20 ... nghe Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 TON BNG CC S T N 10 0 I Mc tiờu: - Nhn bit bit c 10 0 l s lin sau ca 99 - c, vit, lp c bng cỏc s t n 10 0 - Bit mt s c im cỏc s bng * Bi : 1, 2, 3, II dung...
 • 20
 • 204
 • 0

GIAO AN LOP 1- TUAN 27(CKTKN)

GIAO AN LOP 1- TUAN 27(CKTKN)
... nhóm giao cho nhóm thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần nói lời xin lỗi Tranh ... Hoạt động : Quan sát tranh tập 1: Giáo viên nêu yêu cầu cho học sinh quan sát tranh tập cho biết: + Các bạn tranh làm gì? + Vì bạn lại làm vậy? Gọi học sinh nêu ý Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ... tiết quan trọng để tạo mong đợi hồi hộp  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh Bác nông dân cày, trâu dang...
 • 23
 • 225
 • 1

giao an lop 1 tuan 27 LY

giao an lop 1 tuan 27 LY
... viết tiếp sức Bài 1: * Chia hai đội hướng dẫn làm bảng : 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, - Theo dõi nhận xét 21 ….69,70, 71, 72,73,74… - Đọc lại số - Lần lượt đọc cá nhân Cả lớp đọc lại Trang 12 Giáo n Bài 2: ... qua ngày hôm Hoạt động Quan sát tranh làm tập - Quan sát cá nhân * Bước 1: giao nhiệm vụ thực - HS thảo luận theo nhóm làm BT - GV cho HS quan sát tranh vẽ mèo VBT Khoanh tròn trước câu em cho ... - Lắng nghe 2/Bài - Cử người thi viết tiếp sức Bài 1: * Chia hai đội hướng dẫn làm bảng : 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, - Theo dõi nhận xét 21 ….69,70, 71, 72,73,74… - Đọc lại số - Lần lượt đọc cá nhân Cả...
 • 20
 • 76
 • 0

giao an lop 1 tuan 27

giao an lop 1 tuan 27
... c¸c sè tõ ®Õn 10 0 - NhËn xÐt giê häc 11 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H - C¸c em nhí thùc hiƯn nh bµi häc 12 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch ... ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu ND bµi häc Nơ hoa lan mµu g×? Nơ hoa lan mµu tr¾ng ngÇn H¬ng lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan ngan ngan ng¸t to¶ kh¾p ... giấy màu ,1 tờ giấy có kẻ ô,thước kẻ,kéo,hồ dán,bút chì để học “ Cắt dán hình tam giác 19 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H Tn 27 TiÕt 1: Lun...
 • 25
 • 131
 • 0

giao an lop 1 tuan 27 ca ngay ( CKTKN )

giao an lop 1 tuan 27 ca ngay ( CKTKN )
... hiu bi c (Kớ hiu ? SGK) - GV yờu cu HS c on v - GV yờu cu HS c cõu hi SGK v tr li: ( a - N hoa lan trng ngn) - HS c on v ? Hng hoa lan nh th no? (Hng lan ngan ngỏt ta khp vn, khp nh) *Lng ghộp:GDMT ... li ngi k sang li H, li Trõu, li ca bỏc nụng dõn Hng dn HS k tng on cõu chuyn - Tranh 1: GV yờu cu HS xem tranh SGK, c cõu hi di tranh, tr li cõu hi: + Tranh v cnh gỡ? (Bỏc nụng dõn ang cy rung, ... Bài 1: Viết số: a Từ 69 đến 79: b Từ 80 đến 10 0: Bài 2: điền dấu > , < , = vào chỗ chấm 82 86 75 81 19 10 + 93 92 64 49 68 .40 + 20 37 36 72 27 35 .30 + Bài 3: Có chục cam cam...
 • 23
 • 272
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27- 2 BUỔI/NGÀY ( CKT-KN)

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27- 2 BUỔI/NGÀY ( CKT-KN)
... 13 – + … 18 14 12 + 20 10 + … 17 70 – 60 … 15 Câu 3: a Đặt tính tính: 80 – 20 11 + 18 – 99 – 34 b.Tính: 10 + 40 – 30 = 13 cm + cm = 18 ... = ? 19 17 + 60 – 50 … 20 12 14 13 + … 17 Câu 3: a Đăït tính tính: 24 + 42 12 + 36 74 – 23 58 + 30 b Tính: 10 cm + 60 cm = ……… 10 + ... cộng 1) + Số liền sau 98 ? ( 99) + Số liền sau 99 ? ( 10 0) - 10 0 đọc : trăm - 10 0 số có chữ số ( ) - HS viết đọc số 10 0 ( BC) b- Hoạt động 2: Giới thiệu bảng số từ đến 10 0 GV : Nguyễn Thò Chuộng...
 • 21
 • 409
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27( 2 BUỔI) CKTKN CỦA DÁO

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27( 2 BUỔI) CKTKN CỦA DÁO
... - Học sinh lớp so sánh bất 27 … 38 54 … 59 kỳ số mà giáo viên đưa 1221 37 … 37 45 … 54 64 … 71 B Bài mới: 1 a) Giới thiệu: Học luyện tập 29 ’ Hoạt động lớp, cá nhân b) Hoạt động 1: Luyện tập ... - … đơn vò - … chục - học sinh làm bảng - Lớp làm vào Hoạt động lớp, cá nhân - Viết số - … 0, 1, 2, … , - … 10 , 20 , 30, 40, … - … 10 - … 99 - … 11 , 22 , 33, … - Học sinh chia đội thi đua đếm Đội ... ngày 11 tháng năm 2 010 Toán LUYỆN TẬP I II Mục tiêu: - Viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau số; so sánh số, thứ tự số - Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2, Hoạt động dạy học: 11 Gi¸o...
 • 26
 • 293
 • 3

giao an lơp 1 tuân 27 (cả ngày . cktkn)

giao an lơp 1  tuân 27 (cả ngày . cktkn)
.. . 99 10 0 Đọc: 10 0 đọc trăm Học sinh nhắc lại 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập số để học sinh có khái quát số đến 10 0 Gọi học sinh đọc lại bảng số phạm vi 10 0 .. . đến 10 0 Cho học sinh làm tập số vào VBT gọi chữa bảng Giáo viên hỏi thêm để khắc sâu cho học sinh đặc điểm số đến 10 0 Gọi đọc số bảng theo cột để học sinh nhớ đặc điểm 21 31 41 51 61 71 81 91 22 .. . bổ sung 2.Bài : Giới thiệu ghi tựa Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tập 2: Nội dung thảo luận: Giáo viên chia nhóm giao cho nhóm thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm...
 • 33
 • 222
 • 1

giáo án lớp 1 tuần 27

giáo án lớp 1 tuần 27
... 10 s hc sinh cú khỏi quỏt cỏc s 11 12 13 14 15 16 17 19 20 n 10 0 Gi hc sinh c li bng cỏc s 21 22 23 24 25 26 27 29 30 phm vi 10 0 Hng dn hc sinh tỡm s lin trc 31 32 33 34 35 36 37 39 40 ca mt ... Tõm Giáo án lớp Năm học: 2009-2 010 hi thờm khc sõu cho hc sinh v c im cỏc s n 10 0 Gi c cỏc s bng theo ct hc sinh nh c im 71 72 73 74 75 76 77 79 80 8 8 8 8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 ... Giỏo viờn : Lờ Th Minh Hnh - Trng TH Trn Th Tõm Giáo án lớp Năm học: 2009-2 010 S lin trc 62 l 61; vỡ 62 bt l 61 S lin sau ca 20 l 21; vỡ 20 thờm l 21 Bi 3: Gi nờu yờu cu ca bi: Phn cũn li hc sinh...
 • 27
 • 121
 • 0

GIAO AN LOP 1 TUAN 27 CKT

GIAO AN LOP 1 TUAN 27 CKT
... II Đồ dùng dạy – học: - Tranh sgk, tranh sưu tầm, sgk - SGK, bảng cài III Hoạt động dạy – học: - 2hs 1. KTBC: hoa ngọc lan 2.Bài mới: a.H 1: giới thiệu tranh - HS quan sát +TL b.H Đ 2: HD luyện ... lớp hát bài: Chú mèo lười b Hoạt động 2: Quan sát mèo làm BT - HS xem tranh sgk * GVcho quan sát tranh mèo + nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm 1) Khoanh tròn trước câu em cho Mèo sống với người ... TOÁN BẢNG CÁC SỐ TỪ ĐẾN 10 0 I.Mục tiêu:Giúp HS - Nhận biết 10 0 số liền sau số 99; đọc, viết, lập bảng số từ đến 10 0; biết số đặc điểm sốtrong bảng - Làm BT 1, BT 2, BT trang 14 5 II Đồ dùng dạy- học:...
 • 22
 • 107
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 tuần 27 mớigiáo án lớp 1 tuần 27 cktkngiáo án lớp 1 tuần 27 năm 2013giáo án lớp 1 tuần 6giáo án lớp 1 tuần 15giáo án lớp 1 tuần 1giáo án lớp 1 tuần 3536giáo án lớp 1 tuần 35giáo án lớp 1 tuần 3132giáo án lớp 1 tuần 31giáo án lớp 1 tuần 2125giáo án lớp 1 tuần 21giáo án lớp 1 tuần 1620giáo án lớp 1 tuần 16giáo án lớp 1 tuần 1115Điều tra, nghiên cứu thành phần loài côn trùng, đặc điểm hình thái, sinh học sinh thái của loài bọ rùa đỏ (micraspis discolor) trên cây lạc vụ hè thu năm 2015 2016, tại ruộng chuyên canh mầu thuộc đông anh, hà nộiNghiên cứu đa dạng sinh học bộ phù du (ephemeroptera) ở á đai 300 600m tại vườn quốc gia hoàng liên, tỉnh lào caiNghiên cứu một số chỉ số hình thái thể lực và trí tuệ của học sinh trường THPT trần quốc tuấn, huyện hải hậu, tỉnh nam địnhNghiên cứu năng lực trí tuệ và khả năng ghi nhớ của học sinh trường THPT nguyễn văn huyên, xã an tường, TP tuyên quang, tỉnh tuyên quangNghiên cứu nhận thức, thái độ về sức khỏe sinh sản và tình trạng nạo phá thai lứa tuổi vị thành niên tại trường THPT yên lãng mê linh hà nộiNghiên cứu quy trình nhân giống cây thanh long bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vậtNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc curcumin của màng bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daỨng dụng CNTT xây dựng và quản lý thư viện tư liệu hình ảnh phục vụ dạy học môn giải phẫu nguờiĐiều tra mức độ nhận thức về sức khỏe sinh sản và giới tính của học sinh trường THPT cẩm giàng – hải dươngCâu hỏi và đáp án ôn thi chẩn đoán hình ảnh hô hấp chuyên khoa 1100 bài tập hình học vào lớp 10 (có hướng dẫn giải chi tiết)Business english translation 2 3THUYET TRINH THOI HIEUGiáo án nhập môn tin học: Giới thiệu về máy tính điện tử; hệ điều hànhQuản lý hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ ở các trường mầm non huyện Trạm Tấu tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa của thành phố Tuyên Quang (LV thạc sĩ))Bao cao thuc tap tot nghiep dai hoc luatXây dựng chiến lược kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm của công ty cổ phần tập đoàn thiên long đến năm 2020Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình mở rộng không gian đô thị tới công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ))Tổng hợp từ chương 1 đến 7 môn QLNN
Đăng ký
Đăng nhập