Giáo án lớp 1 tuần 27

Giáo án lớp 1 tuần 27

Giáo án lớp 1 tuần 27
... dạy học : Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Trang 15 Giáo án lớp - Tuần 27 1. KTBC : Chấm học sinh giáo viên cho nhà chép lại lần trước Gọi học sinh lên bảng làm lại tập tuần trước làm Gọi ... biết hình dáng màu giáo viên sắc phận chúng như: + Buồng lái Nêu tên phận xe ô tô + Thùng xe: để chở khách, chở hàng + Báng xe: hình tròn + Màu sắc … Trang 18 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên tóm ... trước lớp bài“Hoà bình cho bé” HS khác nhận xét bạn hát Lớp hát tập thể lần Vài HS nhắc lại Học sinh hát theo hướng dẫn giáo viên Các nhóm hát theo giáo viên câu Trang 24 Giáo án lớp - Tuần 27 +...
 • 25
 • 693
 • 0

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27 ... chuyện  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh + Tranh vẽ cảnh ? Trong túp lều người mẹ ốm nằm giường, người...
 • 25
 • 304
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... tập: Trang 20 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần ưt? Bài tập 2: Tìm tiếng có vần ưt, ưc? Giáo viên nêu tranh tập 3: Nói câu chứa tiếng có mang vần ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27...
 • 25
 • 686
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27

Bài soạn giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... tập: Trang 20 Giáo án lớp - Tuần 27 Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần ưt? Bài tập 2: Tìm tiếng có vần ưt, ưc? Giáo viên nêu tranh tập 3: Nói câu chứa tiếng có mang vần ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27...
 • 25
 • 227
 • 0

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27

Tài liệu giao an lop 1 tuan 27
... Luyện tập: Ôn vần oan, oat Giáo viên treo bảng yêu cầu: Bài tập 1: Tìm tiếng có vần oan ? Bài tập 2: Nói câu chứa tiếng có mang vần oan, oat ? ngoan Đọc câu mẫu (Chúng em vui liên hoan Chúng em thích ... quan sát tranh vẽ mèo thực hoạt động phiếu học tập Học sinh thực cá nhân phiếu Gọi học sinh nêu, học sinh khác nhận xét bổ sung Khoanh trước chữ : a, c, d, f, g Trang 14 Giáo án lớp - Tuần 27 ... chuyện  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh + Tranh vẽ cảnh ? Trong túp lều người mẹ ốm nằm giường, người...
 • 25
 • 349
 • 0

Giáo án lớp 1 tuân 27 mới

Giáo án lớp 1 tuân 27 mới
... Bi mi: a Gii thiu bi: Ai dy sm b/HD luyn c : b .1/ GV c mu : Nm hc 2 013 - 2 014 -HS c bi v tr li cõu hi -HS nhc li 11 Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 b.2/Luyn c : -Luyn c t : +Cho hs nờu t khú ... lp nờn kt qu hc cha cao: Phng hng tun ti: Nm hc 2 013 - 2 014 19 Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 - Duy trỡ mi nn np lp cho tt Nm hc 2 013 - 2 014 20 ... nghe Trờng tiểu học Giáo án lớp tuần 27 TON BNG CC S T N 10 0 I Mc tiờu: - Nhn bit bit c 10 0 l s lin sau ca 99 - c, vit, lp c bng cỏc s t n 10 0 - Bit mt s c im cỏc s bng * Bi : 1, 2, 3, II dung...
 • 20
 • 218
 • 0

GIAO AN LOP 1- TUAN 27(CKTKN)

GIAO AN LOP 1- TUAN 27(CKTKN)
... nhóm giao cho nhóm thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm Gọi đại diện nhóm trình bày GV kết luận: Tranh 1: Cần nói lời cảm ơn Tranh 2: Cần nói lời xin lỗi Tranh ... Hoạt động : Quan sát tranh tập 1: Giáo viên nêu yêu cầu cho học sinh quan sát tranh tập cho biết: + Các bạn tranh làm gì? + Vì bạn lại làm vậy? Gọi học sinh nêu ý Giáo viên tổng kết: Tranh 1: Cảm ... tiết quan trọng để tạo mong đợi hồi hộp  Hướng dẫn học sinh kể đoạn câu chuyện theo tranh: Tranh 1: Giáo viên yêu cầu học sinh xem tranh SGK đọc trả lời câu hỏi tranh Bác nông dân cày, trâu dang...
 • 23
 • 242
 • 1

giao an lop 1 tuan 27 LY

giao an lop 1 tuan 27 LY
... viết tiếp sức Bài 1: * Chia hai đội hướng dẫn làm bảng : 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, - Theo dõi nhận xét 21 ….69,70, 71, 72,73,74… - Đọc lại số - Lần lượt đọc cá nhân Cả lớp đọc lại Trang 12 Giáo n Bài 2: ... qua ngày hôm Hoạt động Quan sát tranh làm tập - Quan sát cá nhân * Bước 1: giao nhiệm vụ thực - HS thảo luận theo nhóm làm BT - GV cho HS quan sát tranh vẽ mèo VBT Khoanh tròn trước câu em cho ... - Lắng nghe 2/Bài - Cử người thi viết tiếp sức Bài 1: * Chia hai đội hướng dẫn làm bảng : 15 ,16 ,17 ,18 ,19 ,20, - Theo dõi nhận xét 21 ….69,70, 71, 72,73,74… - Đọc lại số - Lần lượt đọc cá nhân Cả...
 • 20
 • 81
 • 0

giao an lop 1 tuan 27

giao an lop 1 tuan 27
... c¸c sè tõ ®Õn 10 0 - NhËn xÐt giê häc 11 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H - C¸c em nhí thùc hiƯn nh bµi häc 12 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch ... ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H Ho¹t ®éng 2: T×m hiĨu ND bµi häc Nơ hoa lan mµu g×? Nơ hoa lan mµu tr¾ng ngÇn H¬ng lan th¬m nh thÕ nµo? H¬ng lan ngan ngan ng¸t to¶ kh¾p ... giấy màu ,1 tờ giấy có kẻ ô,thước kẻ,kéo,hồ dán,bút chì để học “ Cắt dán hình tam giác 19 Trêng TiĨu häc Giao H¬ng KÕ ho¹ch d¹y häc Líp 1A N¨m häc : 2009 – 2 010 GV: TrÇn ThÞ H Tn 27 TiÕt 1: Lun...
 • 25
 • 148
 • 0

giao an lop 1 tuan 27 ca ngay ( CKTKN )

giao an lop 1 tuan 27 ca ngay ( CKTKN )
... hiu bi c (Kớ hiu ? SGK) - GV yờu cu HS c on v - GV yờu cu HS c cõu hi SGK v tr li: ( a - N hoa lan trng ngn) - HS c on v ? Hng hoa lan nh th no? (Hng lan ngan ngỏt ta khp vn, khp nh) *Lng ghộp:GDMT ... li ngi k sang li H, li Trõu, li ca bỏc nụng dõn Hng dn HS k tng on cõu chuyn - Tranh 1: GV yờu cu HS xem tranh SGK, c cõu hi di tranh, tr li cõu hi: + Tranh v cnh gỡ? (Bỏc nụng dõn ang cy rung, ... Bài 1: Viết số: a Từ 69 đến 79: b Từ 80 đến 10 0: Bài 2: điền dấu > , < , = vào chỗ chấm 82 86 75 81 19 10 + 93 92 64 49 68 .40 + 20 37 36 72 27 35 .30 + Bài 3: Có chục cam cam...
 • 23
 • 285
 • 1

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27- 2 BUỔI/NGÀY ( CKT-KN)

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27- 2 BUỔI/NGÀY ( CKT-KN)
... 13 – + … 18 14 12 + 20 10 + … 17 70 – 60 … 15 Câu 3: a Đặt tính tính: 80 – 20 11 + 18 – 99 – 34 b.Tính: 10 + 40 – 30 = 13 cm + cm = 18 ... = ? 19 17 + 60 – 50 … 20 12 14 13 + … 17 Câu 3: a Đăït tính tính: 24 + 42 12 + 36 74 – 23 58 + 30 b Tính: 10 cm + 60 cm = ……… 10 + ... cộng 1) + Số liền sau 98 ? ( 99) + Số liền sau 99 ? ( 10 0) - 10 0 đọc : trăm - 10 0 số có chữ số ( ) - HS viết đọc số 10 0 ( BC) b- Hoạt động 2: Giới thiệu bảng số từ đến 10 0 GV : Nguyễn Thò Chuộng...
 • 21
 • 425
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27( 2 BUỔI) CKTKN CỦA DÁO

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 27( 2 BUỔI) CKTKN CỦA DÁO
... - Học sinh lớp so sánh bất 27 … 38 54 … 59 kỳ số mà giáo viên đưa 1221 37 … 37 45 … 54 64 … 71 B Bài mới: 1 a) Giới thiệu: Học luyện tập 29 ’ Hoạt động lớp, cá nhân b) Hoạt động 1: Luyện tập ... - … đơn vò - … chục - học sinh làm bảng - Lớp làm vào Hoạt động lớp, cá nhân - Viết số - … 0, 1, 2, … , - … 10 , 20 , 30, 40, … - … 10 - … 99 - … 11 , 22 , 33, … - Học sinh chia đội thi đua đếm Đội ... ngày 11 tháng năm 2 010 Toán LUYỆN TẬP I II Mục tiêu: - Viết số có hai chữ số, viết số liền trước, số liền sau số; so sánh số, thứ tự số - Bµi tËp cÇn lµm: Bài 1, 2, Hoạt động dạy học: 11 Gi¸o...
 • 26
 • 316
 • 4

giao an lơp 1 tuân 27 (cả ngày . cktkn)

giao an lơp 1  tuân 27 (cả ngày . cktkn)
.. . 99 10 0 Đọc: 10 0 đọc trăm Học sinh nhắc lại 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giáo viên hướng dẫn học sinh làm tập số để học sinh có khái quát số đến 10 0 Gọi học sinh đọc lại bảng số phạm vi 10 0 .. . đến 10 0 Cho học sinh làm tập số vào VBT gọi chữa bảng Giáo viên hỏi thêm để khắc sâu cho học sinh đặc điểm số đến 10 0 Gọi đọc số bảng theo cột để học sinh nhớ đặc điểm 21 31 41 51 61 71 81 91 22 .. . bổ sung 2.Bài : Giới thiệu ghi tựa Hoạt động 1: Thảo luận nhóm tập 2: Nội dung thảo luận: Giáo viên chia nhóm giao cho nhóm thảo luận tranh Tranh 1: Nhóm Tranh 2: Nhóm Tranh 3: Nhóm Tranh 4: Nhóm...
 • 33
 • 248
 • 1

giáo án lớp 1 tuần 27

giáo án lớp 1 tuần 27
... 10 s hc sinh cú khỏi quỏt cỏc s 11 12 13 14 15 16 17 19 20 n 10 0 Gi hc sinh c li bng cỏc s 21 22 23 24 25 26 27 29 30 phm vi 10 0 Hng dn hc sinh tỡm s lin trc 31 32 33 34 35 36 37 39 40 ca mt ... Tõm Giáo án lớp Năm học: 2009-2 010 hi thờm khc sõu cho hc sinh v c im cỏc s n 10 0 Gi c cỏc s bng theo ct hc sinh nh c im 71 72 73 74 75 76 77 79 80 8 8 8 8 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 0 ... Giỏo viờn : Lờ Th Minh Hnh - Trng TH Trn Th Tõm Giáo án lớp Năm học: 2009-2 010 S lin trc 62 l 61; vỡ 62 bt l 61 S lin sau ca 20 l 21; vỡ 20 thờm l 21 Bi 3: Gi nờu yờu cu ca bi: Phn cũn li hc sinh...
 • 27
 • 130
 • 0

GIAO AN LOP 1 TUAN 27 CKT

GIAO AN LOP 1 TUAN 27 CKT
... II Đồ dùng dạy – học: - Tranh sgk, tranh sưu tầm, sgk - SGK, bảng cài III Hoạt động dạy – học: - 2hs 1. KTBC: hoa ngọc lan 2.Bài mới: a.H 1: giới thiệu tranh - HS quan sát +TL b.H Đ 2: HD luyện ... lớp hát bài: Chú mèo lười b Hoạt động 2: Quan sát mèo làm BT - HS xem tranh sgk * GVcho quan sát tranh mèo + nêu yêu cầu - HS thảo luận nhóm 1) Khoanh tròn trước câu em cho Mèo sống với người ... TOÁN BẢNG CÁC SỐ TỪ ĐẾN 10 0 I.Mục tiêu:Giúp HS - Nhận biết 10 0 số liền sau số 99; đọc, viết, lập bảng số từ đến 10 0; biết số đặc điểm sốtrong bảng - Làm BT 1, BT 2, BT trang 14 5 II Đồ dùng dạy- học:...
 • 22
 • 113
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 1 tuần 27 mớigiáo án lớp 1 tuần 27 cktkngiáo án lớp 1 tuần 27 năm 2013giáo án lớp 1 tuần 6giáo án lớp 1 tuần 15giáo án lớp 1 tuần 1giáo án lớp 1 tuần 3536giáo án lớp 1 tuần 35giáo án lớp 1 tuần 3132giáo án lớp 1 tuần 31giáo án lớp 1 tuần 2125giáo án lớp 1 tuần 21giáo án lớp 1 tuần 1620giáo án lớp 1 tuần 16giáo án lớp 1 tuần 1115Một số kiến thức ôn tập tuyển sinh 10 và một số đề thiThiết kế và bảo mật web serverNgôn ngữ lập trình c# chương 1QUY TRÌNH SẢN XUẤT VITAMIN B12 TỪ VI SINH VẬTTự học ngôn ngữ lập trình c#Truyện cười song ngữLKT-Tạ Thị Thanh Thủy-Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt NamLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệLL_Hoàng Huy Việt_ địa vị pháp lý và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội qua thực tiễn tỉnh bắc giangCác yếu tố tác động đến quyết định mua đồ chơi cho trẻ em từ 3 đến 12 tuổi của các bậc cha mẹ tại thành phố hồ chí minhCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtLL_Lê Thị Bình Tuyết_Hoạt động giám sát của HĐ nhân dân cấp huyên qua thục tien tinh Thanh HóaLL_Ngô Kiều Dâng_Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng chống tham những ở Việt NâmNghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro cho các doanh nghiệp thủy sản ở việt namĐo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao động tại công ty cổ phần fresenius kabi bidipharLL_Trần THị Phương_ Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra ở Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc GiangKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)tính toán sửa chữa máy nén lạnh và động cơ không đồng bộ 1 pha và 3 phaLL-Nguyễn Thị Thu Hương-Xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức trong trường đại họcLL-Phạm Thị Ngọc Minh-Giáo dục pháp luật cho phụ nữ ở nước ta hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập