Giáo án tuần 29 lớp 1

Giao an tuan 29 lop 4

Giao an tuan 29 lop 4
... TUẦN 29 Mó thuật (tiết 29) Vẽ tranh đề tài : AN TOÀN GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu đề tài , tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung Kó năng: Biết cách vẽ vẽ tranh đề tài an toàn giao ... thời gian - Thuật lại diễn biến kiện Quang Trung đại phá quân Thanh Hoạt động lớp KHỐI TUẦN 29 giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh - Kể vài mẩu chuyện kiện Quang Trung ... KHỐI TUẦN 29 Đạo đức (tiết 29) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 49
 • 1,293
 • 6

Giáo án tuần 29 lớp 5

Giáo án tuần 29 lớp 5
... ghi điểm *BT2: Đọc yêu cầu toán 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 % ; 8, 75 = 8 75% - HS tự làm bài, nêu kết quả: a/ 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b/ 45% = 0, 45 ; 5% = 0, 05 - Nhận xét, bổ sung - Đọc lại ... hai phân số - HD làm - Chấm, chữa 3 /5 = 9/ 15 ; 5/ 8 = 20/32 - Làm vào vở, chữa * BT4: HS đọc làm vào 3/7 = 15/ 35 ; 2 /5 = 14/ 35 15/ 35 > 14/ 35 nên 3/7 > 2 /5 3/ Củng cố - dặn dò - GV tóm tắt nội ... thể Kiểm điểm tuần 29 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp 19 II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội...
 • 20
 • 380
 • 1

Giáo án tuần 29 lớp 5

Giáo án tuần 29 lớp 5
... a) 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 0 ,50 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b) 45% = 0, 45; 5% = 0, 05; 6 25% = 6, 25 a) = 0,5giờ; = 0,75giờ; phút = 0,25phút b) m = 3,5m; km = 0,3km; 10 kg = 0,4kg a) 4,203; 4,23; 4 ,5; 4 ,50 5 b) ... nh _ Khi HS chữa bài, GV yêu cầu HS nêu cách làm _ HS viết: 0,5m = 0 ,50 m = 50 cm 0,5m = 50 cm 357 6m = 3 ,57 6km vì: 357 6m = 3km 57 6m = 3 ,57 6km Củng cố: Hệ thống nội dung học Gv nhận xét học Ngoại ngữ ... chữa tập Bài _ HS tự tính chữa 50 Bài _ HS tự làm chữa (689 + 8 75) + 1 25 = 689 + (8 75 + 1 25) = 689 + 1000 = 1689 5 + )+ = + + 7 4 = + =1+ =1 9 ( 5, 87 + 28,69 + 4,13 = 5, 87 + 4,13 + 28,69 = 10 + 28,69...
 • 77
 • 260
 • 0

GIAO AN TUAN 29 ( Lop 1)

GIAO AN TUAN 29 ( Lop 1)
... tắt giải Có 64: trang số trang sách lan phải Đã đọc 24 trang đọc 64 24 = 40 trang Còn lại trang Đáp số: 40 trang Nhận xét chữa D.Củng cố dặn dò -Nhấn mạnh thực làm tính trừ (3 ) -Nxét học -VN ... phấn khởi, hồn nhiên 3.HD hs kể -Y/c hs xem tranh sgk -Qsát tranh trả đoạn câu truyện Tranh 1: vẽ lời câu hỏi theo tranh (1 0) -Câu hỏi dới tranh gì? (các bạn nhỏ xin cô giáo điều qua cổng phủ chủ ... Nghe ghi nhớ Tiết 5: an toàn giao thông Bài 1: tuân thủ tín hiệu đèn điều khiển giao thông I.Mục tiêu: 1.KT: HS nhận biết màu đèn tín hiệu điều khiển giao thông ( ỏ vang xanh) Biết nơi có đèn...
 • 29
 • 187
 • 0

Giao an Tuan 29 LOP 1 cktkn

Giao an Tuan 29 LOP 1 cktkn
... + = 30 + 5= 23 + = 65 + = An nuôi : Nhận xét + 14 = 19 ( ) Bài : Toán giải Đáp số : 19 Đọc đề : Đề cho biết ? Đề hỏi ? An nuôi 25 gàvà 14 vòt Hỏi An nuôi tất gà vòt ? 10 Nhận xét Hoạt động : Củng ... 36 14 15 10 10 - Bµi 2:TÝnh nhÈm: 35 + 12 = 60 + 38 = + 43 = 41 + 34 = 22 + 40 = 54 + = B µi 3: Hµ cã 12 nh·n vë vµ mua thªm nh·n vë n÷a Hái hµ cã tÊt c¶ bao nhiªu nh·n vë? - Bµi 4: Líp 1A trång ... III CÁC HOẠT ĐỘNG Khởi động : (1 ) Hát Bài cũ : (5’) Sửa BT Bài giải Đoạn thẳng dài : 15 + 14 = 29 ( cm) Đáp số : 29 cm 3.Bài : (1 ) Tiết em học : Phép trừ phạm vi 10 0 (không nhớ) Hoạt động thầy...
 • 33
 • 229
 • 1

giao an tuan 29 lop 3

giao an tuan 29 lop 3
... -Thực phép cộng 45 732 + 36 19 45 732 + 36 194, làm -GV: Dựa vào cách thực phép -HS tính báo cáo kết cộng số có chữ số, em thực phép cộng 45 732 + 36 194 *Đặt tính tình 45 732 + 36 194 -GV: Hãy nêu cách ... 36 194 SGK để c sau: 45 732 *2 công 6, viết 36 194 *3 cộng 12, viết nh 81926*7 cộng 8, thêm ba viết *5 công 11, viết nhớ *4 cộng 7, thêm 8, vi VŨ THỊ LÀNH TUẦN 29 35 Vậy 45 732 + 36 194 = 81926 -GV hỏi: ... thước đo báo cáo kết quả: Hình vuông ABCD có cạnh dài 3cm TUẦN 29 -GV yêu cầu HS thực phép tính nhân 3cm nhân 3cm -GV giới thiệu: 3cm x 3cm = 9cm2, 9cm2 diện tích hình vuông ABCD Muốn tính diện...
 • 37
 • 197
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 5

giáo án tuần 29 lớp 5
... 7,4m; 5m 9cm = 5, 09m Bài tập ( 153 ): 5m 75mm = 5, 075m - Mời HS nêu yêu cầu + Viết số đo sau dạng số - Cho HS làm vào bảng lớp + thập phân nháp a 2kg 350 g = 2, 35 kg 1kg 65g = 1,065kg - Cả lớp GV ... chéo - Cả lớp GV nhận xét b 10 15 1 ,5 = 10 = ; 10 ; = ; 10 100 9347 9,347 = 1000 75 24 = ; 25 = 100 100 - Viết số thập phân dạng tỉ số phần trăm a * 35% ; 50 % ; 8 75% b *0, 45 ; 0, 05 ; 6, 25 - Viết ... ( 154 ): * Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Mời HS nêu yêu cầu a 357 6m = 3 ,57 6km - Mời HS nêu cách làm b 53 cm = 0 ,53 m - Cho HS làm vào nháp, HS khá, c 53 60kg = 5, 36tấn giỏi nêu kết d 657 g = 0, 657 kg...
 • 33
 • 133
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 5

giáo án tuần 29 lớp 5
... u bi a) 357 6m = 3 ,57 6km b) 53 cm = 0 ,53 m c) 53 60kg = 5, 360tn = 5, 36tn; d) 657 g = 0, 657 kg - Khi cha bi GV cú th cho HS nờu cỏch lm: 357 6m = 3 ,57 6km vỡ 357 6m = 3km 57 6m = 57 6 km = 3 ,57 6km 1000 ... s thp phõn? -Hóy nờu cỏch tớnh t s phn trm ca hai s? a) 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 0 ,50 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b) 45% = 0, 45; 5% = 0, 05; 6 25% = 6, 25 Bi 3: -Hai HS ln lt cha bi,HS khỏc nhn xột, cha bi -Nờu ... thớch cỏch lm VD: 5m 9cm = 5m +9 cm = 5m 9 m =5 m = 5, 09 m 100 100 a) 4km 382m = 4,382km; 2km 79m = 2,079km; 700m = 0,7000km = 0,7km b) 7m 4dm = 7,4m; 5m 9cm = 5, 09m; 5m 75mm = 5, 075m Bi 2,3: -HS...
 • 22
 • 177
 • 0

Giáo án tuần 29 lớp 5 CKTKN

Giáo án tuần 29 lớp 5 CKTKN
... sinh làm bài.Sửa Giáo án giảng dạy lớp 5B-Năm học 2012-2013 Giáo viên :Đặng Thị Tâm.- Trường Tiểu học Kim Thành - Học sinh làm bài.Sửa 15 21 20 - Cả lớp nhận xét = = = = ; 25 15 35 32 - Lần lượt ... b) 0,075km = GV chấm chữa 75m ; c) 0,064kg = 64g ; d) 0,08 = 80kg Bài GV hướng dẫn HS làm , a) 357 6m = 3 ,57 6km ; b) 53 cm = 0 ,53 m ; c) 53 60kg = 5, 36 ; d) 657 g = 0, 657 kg HS nhắc lại bảng đ.vị đo ... b)0, 45 ;0, 05 điểm Bài3,Đáp số, 0 ,5 ;0, 75 Củng cố Bài4,a);4,203,4,23;4 ,5; 4 ,50 5 Dặn dò: - Xem lại nội dung ơn tập b);69,78;69,8;71,2;72,1 bài5;0,11 Kể chuyện Lớp trưởng lớp tơi I Mục tiêu Kể đoạn câu...
 • 19
 • 285
 • 1

GIÁO ÁN TUẦN 29 LỚP 1

GIÁO ÁN TUẦN 29 LỚP 1
... đề 35 12 47 22 + 40 22 + 40 62 Bài + 41 34 75 +43 + 43 49 60 38 98 + 54 + 54 + 56 Tóm tắt Lớp 1A: 35 Lớp 2A: 50 Cả lớp :….cây ? + Bài toán cho biết ? + Bài toán hỏi gì? + Muốn tìm hai lớp có ... xét học 1- Lần 5- Phút hàng dọc Thứ năm ngày 31 tháng năm 2 011 Tiết : 1+ Môn : Tập đọc Bài : Tiết TC : 29 -30 Chú công I.Mục tiêu: - Đọc trơn Đọc từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh Bước ... nhận xét sửa sai - HS em lên bảng làm 32 + 17 16 + 23 47 + 21 37 + 12 26 + 13 27 + 41 Bài GV gọi em đọc đề - GV hỏi : + Bài toán cho biết ? + Bài toán hỏi gì? + Đặt câu lời giải ? - GV ghi tóm...
 • 34
 • 93
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 1

giáo án tuần 29 lớp 1
... ch p Giáo án Lớp 2 010 -2 011 TV/25, 26, 27 - Bi sau : Tụ ch hoa :O, ễ, , P Thứ t ngày 30 tháng năm 2 011 TON (T 114 ) : LUYN TP I Mc ớch : Giỳp HS cng c v: - Bit lm tớnh cng (khụng nh) phm vi 10 0, ... sen: 28 ch khong 12 -15 phỳt - in ỳng en hay oen; ch g hay gh vo ch trng - Bi 2, SGK * HSKT: chộp ỳng bi th II dựng dy hc : - Bng ph vit ni dung bi chớnh t Giáo án Lớp 2 010 -2 011 - V bi Ting Vit ... ụi Giáo án Lớp 2 010 -2 011 - Trũ chi : Thi c thuc lũng bi th - Nhn xột tit hc - Bi sau : Chỳ cụng - Mi t c mt i din thi c thuc lũng bi th Thứ năm ngày 31 tháng...
 • 22
 • 210
 • 0

giao an tuan 29 lop 5 moi lam của Việt Dũng

giao an tuan 29 lop 5 moi lam của Việt Dũng
... số là: 15 21 20 = = = ; = 25 25 35 32 Bài 4:HD làm * Đọc yêu cầu, xác định cách làm - Làm vào vở, chữa - Chấm, chữa MSC = 35 3 x5 15 2 x7 14 = = ; = = 7 x5 35 5 x7 35 15 14 > > 35 35 5 5 b) > ... 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b/ 45% = 0, 45 ; 5% = 0, 05 - Nhận xét, bổ sung - Đọc lại số vừa viết * Các nhóm làm - Đại diện nhóm nêu kết - Nhận xét, bổ sung * Đọc yêu cầu toán a) = 0 ,5 giờ; ... là: 45 x 30 = 1 350 ( l) + Đổi 1 350 l = 1 350 dm3 = 1, 35 m3 + Diện tích đáy bể: 1 ,5 x 1,2 = 1,8 m2 Chiều cao nớc bể 1, 35 : 1,8 = 0, 75 ( m) Mặt nớc bể cách miệng bể là: 0,9 0, 75 = 0, 15 ( m ) = 15...
 • 30
 • 123
 • 0

GIAO AN TUẦN 29 LOP 4 CKTKN

GIAO AN TUẦN 29 LOP 4 CKTKN
... HS quan sát tranh minh hoạ trang nước 116 SGK - GV kết luận Như mục bạn cần biết - Lắng nghe *Hoạt động 2: Nhu cầu nước giai đoạn phát triển loài - Cho HS quan sát tranh minh hoạ trang - Quan sát ... đề tài - HS quan sát nhận x ét ATGT - Các ảnh vẽ đề tài ? - Vẽ an toàn giao thông - Trong tranh có hình ảnh nào? - Giao thông đường có xe ô tô, xe máy, * Hoạt động 2: Cách vẽ tranh : xe đạp ... nghìn ngày vòng quanh trái đất Mĩ thuật: Vẽ tranh đề tài : An toàn giao thông I Mục đích, yêu cầu: - HS hiểu đề tài tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung - Biết cách vẽ vẽ tranh theo cảm nhận...
 • 57
 • 132
 • 0

giao an tuần 29 lớp 5 cực chuẩn KTKN

giao an tuần 29 lớp 5 cực chuẩn KTKN
... ,bà c .Lớp phó báo cáo tình hình học tập of lớp d .Lớp trưởng đánh giá hoạt động công tác of trường lớp hoạt động phong trào of Liên Đội _ Lớp trưởng hướng dẫn lớp thảo luận kết công tác tuần qua ... SINH HOẠT LỚP Tuần 29 -Đánh giá hoạt động tuần 29 -Kế hoạch hoạt động tuần 30 26 Kế hoạch dạy học Tiết : Môn : Thể dục Bài : MÔN THỂ THAO ... thảo luận kết công tác tuần qua Hát : Cái xanh xanh 3/ HĐ 2: Kế hoạch tuần tới a .Lớp trưởng triển khai kế hoạch tuần tới 31 _ Khăn quàng đầy đủ trước đến lớp _ Luôn thực tốt phong trào thi đua _...
 • 32
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giao an tuan 29 lop 4giao an tuan 28 lop 10 môn văngiáo án tuần 29 lớp 2giao an tuan 6 lop 1 cktkn docgiao an tuan 29 lop 4 nam 2012giao an tuan 29 lop 4 nam 2013giáo an tuần 34 lớp 1giáo án tuần 35 lop 1giáo án tuần 3 lớp 1giáo án tăng buổi lớp 1 tuần 29giáo án tiếng việt lớp 1 tuần 29giáo án thể dục lớp 1 tuần 29giáo án điện tử lớp 1 tuần 29giao an mi thuat lop 1 tuan 29giáo án mĩ thuật lớp 1 từ tuần 1 đến tuần 29cong tac xa hoi voi nhomngon ngu hoc đại cươngNGỮ NGHĨA học SIMPLIFIED 1NGỮ PHÁP học (trong nnhdc)đề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm tayâm vị học thực hành và âm vị học tiếng việtcourse in generall00 sausNâng cao hiệu quả hoạt động Thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NamChinh phục câu hỏi khó chương mệnh đề mệnh đề chứa biếnTìm số hạng tổng quát của dãy số bằng phương pháp sai phânTổ hợp xác SUẤT lớp 11TRỌN BỘ 900 CÂU TRẮC NGHIỆM TOÁN 11hướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải phương trình bậc nhất theo SIN và COSLý THUYẾT hữu cơ và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tậpPhương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngChuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giácQuyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông theo luật doanh nghiệp 2014 (tt)Đánh giá biến đổi khí hậu trong lịch sử thông qua các chỉ tiêu vật lý của vòng năm cây thông nhựa ở tỉnh quảng bình và cây pơ mu ở tỉnh lào caiGiải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Đông Bình, Nam ĐịnhNghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ cho việc quản lý rừng bền vững tại công ty lâm nghiệp đắc tô và vùng tây nguyên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập