Giáo án tuần 29 lớp 1

Giao an tuan 29 lop 4

Giao an tuan 29 lop 4
... TUẦN 29 Mó thuật (tiết 29) Vẽ tranh đề tài : AN TOÀN GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu đề tài , tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung Kó năng: Biết cách vẽ vẽ tranh đề tài an toàn giao ... thời gian - Thuật lại diễn biến kiện Quang Trung đại phá quân Thanh Hoạt động lớp KHỐI TUẦN 29 giỗ trận để tưởng nhớ ngày Quang Trung đại phá quân Thanh - Kể vài mẩu chuyện kiện Quang Trung ... KHỐI TUẦN 29 Đạo đức (tiết 29) TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG I MỤC TIÊU : Kiến thức: Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông Đó cách bảo vệ sống người Kó năng: Biết tham gia giao thông an toàn...
 • 49
 • 1,253
 • 6

Giáo án tuần 29 lớp 5

Giáo án tuần 29 lớp 5
... ghi điểm *BT2: Đọc yêu cầu toán 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 % ; 8, 75 = 8 75% - HS tự làm bài, nêu kết quả: a/ 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b/ 45% = 0, 45 ; 5% = 0, 05 - Nhận xét, bổ sung - Đọc lại ... hai phân số - HD làm - Chấm, chữa 3 /5 = 9/ 15 ; 5/ 8 = 20/32 - Làm vào vở, chữa * BT4: HS đọc làm vào 3/7 = 15/ 35 ; 2 /5 = 14/ 35 15/ 35 > 14/ 35 nên 3/7 > 2 /5 3/ Củng cố - dặn dò - GV tóm tắt nội ... thể Kiểm điểm tuần 29 I/ Mục tiêu 1/ Đánh giá hoạt động lớp tuần qua 2/ Đề nội dung phơng hớng, nhiệm vụ tuần tới 3/ Giáo dục ý thức chấp hành nội quy trờng lớp 19 II/ Chuẩn bị - Giáo viên: nội...
 • 20
 • 360
 • 1

Giáo án tuần 29 lớp 5

Giáo án tuần 29 lớp 5
... a) 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 0 ,50 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b) 45% = 0, 45; 5% = 0, 05; 6 25% = 6, 25 a) = 0,5giờ; = 0,75giờ; phút = 0,25phút b) m = 3,5m; km = 0,3km; 10 kg = 0,4kg a) 4,203; 4,23; 4 ,5; 4 ,50 5 b) ... nh _ Khi HS chữa bài, GV yêu cầu HS nêu cách làm _ HS viết: 0,5m = 0 ,50 m = 50 cm 0,5m = 50 cm 357 6m = 3 ,57 6km vì: 357 6m = 3km 57 6m = 3 ,57 6km Củng cố: Hệ thống nội dung học Gv nhận xét học Ngoại ngữ ... chữa tập Bài _ HS tự tính chữa 50 Bài _ HS tự làm chữa (689 + 8 75) + 1 25 = 689 + (8 75 + 1 25) = 689 + 1000 = 1689 5 + )+ = + + 7 4 = + =1+ =1 9 ( 5, 87 + 28,69 + 4,13 = 5, 87 + 4,13 + 28,69 = 10 + 28,69...
 • 77
 • 239
 • 0

GIAO AN TUAN 29 ( Lop 1)

GIAO AN TUAN 29 ( Lop 1)
... tắt giải Có 64: trang số trang sách lan phải Đã đọc 24 trang đọc 64 24 = 40 trang Còn lại trang Đáp số: 40 trang Nhận xét chữa D.Củng cố dặn dò -Nhấn mạnh thực làm tính trừ (3 ) -Nxét học -VN ... phấn khởi, hồn nhiên 3.HD hs kể -Y/c hs xem tranh sgk -Qsát tranh trả đoạn câu truyện Tranh 1: vẽ lời câu hỏi theo tranh (1 0) -Câu hỏi dới tranh gì? (các bạn nhỏ xin cô giáo điều qua cổng phủ chủ ... Nghe ghi nhớ Tiết 5: an toàn giao thông Bài 1: tuân thủ tín hiệu đèn điều khiển giao thông I.Mục tiêu: 1.KT: HS nhận biết màu đèn tín hiệu điều khiển giao thông ( ỏ vang xanh) Biết nơi có đèn...
 • 29
 • 180
 • 0

Giao an Tuan 29 LOP 1 cktkn

Giao an Tuan 29 LOP 1 cktkn
... + = 30 + 5= 23 + = 65 + = An nuôi : Nhận xét + 14 = 19 ( ) Bài : Toán giải Đáp số : 19 Đọc đề : Đề cho biết ? Đề hỏi ? An nuôi 25 gàvà 14 vòt Hỏi An nuôi tất gà vòt ? 10 Nhận xét Hoạt động : Củng ... 36 14 15 10 10 - Bµi 2:TÝnh nhÈm: 35 + 12 = 60 + 38 = + 43 = 41 + 34 = 22 + 40 = 54 + = B µi 3: Hµ cã 12 nh·n vë vµ mua thªm nh·n vë n÷a Hái hµ cã tÊt c¶ bao nhiªu nh·n vë? - Bµi 4: Líp 1A trång ... III CÁC HOẠT ĐỘNG Khởi động : (1 ) Hát Bài cũ : (5’) Sửa BT Bài giải Đoạn thẳng dài : 15 + 14 = 29 ( cm) Đáp số : 29 cm 3.Bài : (1 ) Tiết em học : Phép trừ phạm vi 10 0 (không nhớ) Hoạt động thầy...
 • 33
 • 214
 • 1

giao an tuan 29 lop 3

giao an tuan 29 lop 3
... -Thực phép cộng 45 732 + 36 19 45 732 + 36 194, làm -GV: Dựa vào cách thực phép -HS tính báo cáo kết cộng số có chữ số, em thực phép cộng 45 732 + 36 194 *Đặt tính tình 45 732 + 36 194 -GV: Hãy nêu cách ... 36 194 SGK để c sau: 45 732 *2 công 6, viết 36 194 *3 cộng 12, viết nh 81926*7 cộng 8, thêm ba viết *5 công 11, viết nhớ *4 cộng 7, thêm 8, vi VŨ THỊ LÀNH TUẦN 29 35 Vậy 45 732 + 36 194 = 81926 -GV hỏi: ... thước đo báo cáo kết quả: Hình vuông ABCD có cạnh dài 3cm TUẦN 29 -GV yêu cầu HS thực phép tính nhân 3cm nhân 3cm -GV giới thiệu: 3cm x 3cm = 9cm2, 9cm2 diện tích hình vuông ABCD Muốn tính diện...
 • 37
 • 187
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 5

giáo án tuần 29 lớp 5
... 7,4m; 5m 9cm = 5, 09m Bài tập ( 153 ): 5m 75mm = 5, 075m - Mời HS nêu yêu cầu + Viết số đo sau dạng số - Cho HS làm vào bảng lớp + thập phân nháp a 2kg 350 g = 2, 35 kg 1kg 65g = 1,065kg - Cả lớp GV ... chéo - Cả lớp GV nhận xét b 10 15 1 ,5 = 10 = ; 10 ; = ; 10 100 9347 9,347 = 1000 75 24 = ; 25 = 100 100 - Viết số thập phân dạng tỉ số phần trăm a * 35% ; 50 % ; 8 75% b *0, 45 ; 0, 05 ; 6, 25 - Viết ... ( 154 ): * Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Mời HS nêu yêu cầu a 357 6m = 3 ,57 6km - Mời HS nêu cách làm b 53 cm = 0 ,53 m - Cho HS làm vào nháp, HS khá, c 53 60kg = 5, 36tấn giỏi nêu kết d 657 g = 0, 657 kg...
 • 33
 • 127
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 5

giáo án tuần 29 lớp 5
... u bi a) 357 6m = 3 ,57 6km b) 53 cm = 0 ,53 m c) 53 60kg = 5, 360tn = 5, 36tn; d) 657 g = 0, 657 kg - Khi cha bi GV cú th cho HS nờu cỏch lm: 357 6m = 3 ,57 6km vỡ 357 6m = 3km 57 6m = 57 6 km = 3 ,57 6km 1000 ... s thp phõn? -Hóy nờu cỏch tớnh t s phn trm ca hai s? a) 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 0 ,50 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b) 45% = 0, 45; 5% = 0, 05; 6 25% = 6, 25 Bi 3: -Hai HS ln lt cha bi,HS khỏc nhn xột, cha bi -Nờu ... thớch cỏch lm VD: 5m 9cm = 5m +9 cm = 5m 9 m =5 m = 5, 09 m 100 100 a) 4km 382m = 4,382km; 2km 79m = 2,079km; 700m = 0,7000km = 0,7km b) 7m 4dm = 7,4m; 5m 9cm = 5, 09m; 5m 75mm = 5, 075m Bi 2,3: -HS...
 • 22
 • 167
 • 0

Giáo án tuần 29 lớp 5 CKTKN

Giáo án tuần 29 lớp 5 CKTKN
... sinh làm bài.Sửa Giáo án giảng dạy lớp 5B-Năm học 2012-2013 Giáo viên :Đặng Thị Tâm.- Trường Tiểu học Kim Thành - Học sinh làm bài.Sửa 15 21 20 - Cả lớp nhận xét = = = = ; 25 15 35 32 - Lần lượt ... b) 0,075km = GV chấm chữa 75m ; c) 0,064kg = 64g ; d) 0,08 = 80kg Bài GV hướng dẫn HS làm , a) 357 6m = 3 ,57 6km ; b) 53 cm = 0 ,53 m ; c) 53 60kg = 5, 36 ; d) 657 g = 0, 657 kg HS nhắc lại bảng đ.vị đo ... b)0, 45 ;0, 05 điểm Bài3,Đáp số, 0 ,5 ;0, 75 Củng cố Bài4,a);4,203,4,23;4 ,5; 4 ,50 5 Dặn dò: - Xem lại nội dung ơn tập b);69,78;69,8;71,2;72,1 bài5;0,11 Kể chuyện Lớp trưởng lớp tơi I Mục tiêu Kể đoạn câu...
 • 19
 • 271
 • 1

GIÁO ÁN TUẦN 29 LỚP 1

GIÁO ÁN TUẦN 29 LỚP 1
... đề 35 12 47 22 + 40 22 + 40 62 Bài + 41 34 75 +43 + 43 49 60 38 98 + 54 + 54 + 56 Tóm tắt Lớp 1A: 35 Lớp 2A: 50 Cả lớp :….cây ? + Bài toán cho biết ? + Bài toán hỏi gì? + Muốn tìm hai lớp có ... xét học 1- Lần 5- Phút hàng dọc Thứ năm ngày 31 tháng năm 2 011 Tiết : 1+ Môn : Tập đọc Bài : Tiết TC : 29 -30 Chú công I.Mục tiêu: - Đọc trơn Đọc từ ngữ: nâu gạch, rẻ quạt, rực rỡ, lóng lánh Bước ... nhận xét sửa sai - HS em lên bảng làm 32 + 17 16 + 23 47 + 21 37 + 12 26 + 13 27 + 41 Bài GV gọi em đọc đề - GV hỏi : + Bài toán cho biết ? + Bài toán hỏi gì? + Đặt câu lời giải ? - GV ghi tóm...
 • 34
 • 86
 • 0

giáo án tuần 29 lớp 1

giáo án tuần 29 lớp 1
... ch p Giáo án Lớp 2 010 -2 011 TV/25, 26, 27 - Bi sau : Tụ ch hoa :O, ễ, , P Thứ t ngày 30 tháng năm 2 011 TON (T 114 ) : LUYN TP I Mc ớch : Giỳp HS cng c v: - Bit lm tớnh cng (khụng nh) phm vi 10 0, ... sen: 28 ch khong 12 -15 phỳt - in ỳng en hay oen; ch g hay gh vo ch trng - Bi 2, SGK * HSKT: chộp ỳng bi th II dựng dy hc : - Bng ph vit ni dung bi chớnh t Giáo án Lớp 2 010 -2 011 - V bi Ting Vit ... ụi Giáo án Lớp 2 010 -2 011 - Trũ chi : Thi c thuc lũng bi th - Nhn xột tit hc - Bi sau : Chỳ cụng - Mi t c mt i din thi c thuc lũng bi th Thứ năm ngày 31 tháng...
 • 22
 • 206
 • 0

giao an tuan 29 lop 5 moi lam của Việt Dũng

giao an tuan 29 lop 5 moi lam của Việt Dũng
... số là: 15 21 20 = = = ; = 25 25 35 32 Bài 4:HD làm * Đọc yêu cầu, xác định cách làm - Làm vào vở, chữa - Chấm, chữa MSC = 35 3 x5 15 2 x7 14 = = ; = = 7 x5 35 5 x7 35 15 14 > > 35 35 5 5 b) > ... 0, 35 = 35% ; 0 ,5 = 50 %; 8, 75 = 8 75% b/ 45% = 0, 45 ; 5% = 0, 05 - Nhận xét, bổ sung - Đọc lại số vừa viết * Các nhóm làm - Đại diện nhóm nêu kết - Nhận xét, bổ sung * Đọc yêu cầu toán a) = 0 ,5 giờ; ... là: 45 x 30 = 1 350 ( l) + Đổi 1 350 l = 1 350 dm3 = 1, 35 m3 + Diện tích đáy bể: 1 ,5 x 1,2 = 1,8 m2 Chiều cao nớc bể 1, 35 : 1,8 = 0, 75 ( m) Mặt nớc bể cách miệng bể là: 0,9 0, 75 = 0, 15 ( m ) = 15...
 • 30
 • 110
 • 0

GIAO AN TUẦN 29 LOP 4 CKTKN

GIAO AN TUẦN 29 LOP 4 CKTKN
... HS quan sát tranh minh hoạ trang nước 116 SGK - GV kết luận Như mục bạn cần biết - Lắng nghe *Hoạt động 2: Nhu cầu nước giai đoạn phát triển loài - Cho HS quan sát tranh minh hoạ trang - Quan sát ... đề tài - HS quan sát nhận x ét ATGT - Các ảnh vẽ đề tài ? - Vẽ an toàn giao thông - Trong tranh có hình ảnh nào? - Giao thông đường có xe ô tô, xe máy, * Hoạt động 2: Cách vẽ tranh : xe đạp ... nghìn ngày vòng quanh trái đất Mĩ thuật: Vẽ tranh đề tài : An toàn giao thông I Mục đích, yêu cầu: - HS hiểu đề tài tìm chọn hình ảnh phù hợp với nội dung - Biết cách vẽ vẽ tranh theo cảm nhận...
 • 57
 • 125
 • 0

giao an tuần 29 lớp 5 cực chuẩn KTKN

giao an tuần 29 lớp 5 cực chuẩn KTKN
... ,bà c .Lớp phó báo cáo tình hình học tập of lớp d .Lớp trưởng đánh giá hoạt động công tác of trường lớp hoạt động phong trào of Liên Đội _ Lớp trưởng hướng dẫn lớp thảo luận kết công tác tuần qua ... SINH HOẠT LỚP Tuần 29 -Đánh giá hoạt động tuần 29 -Kế hoạch hoạt động tuần 30 26 Kế hoạch dạy học Tiết : Môn : Thể dục Bài : MÔN THỂ THAO ... thảo luận kết công tác tuần qua Hát : Cái xanh xanh 3/ HĐ 2: Kế hoạch tuần tới a .Lớp trưởng triển khai kế hoạch tuần tới 31 _ Khăn quàng đầy đủ trước đến lớp _ Luôn thực tốt phong trào thi đua _...
 • 32
 • 135
 • 0

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập