skkn biện pháp giúp học sinh học tốt “chia số có hai chữ số cho số có một chữ số”

SKKN - Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn môn lịch sử

SKKN - Biện pháp giúp học sinh học tốt hơn môn lịch sử
... Nhưng tiết học lòch sử lại phải kết hợp nhiều phương pháp thành công Với biện pháp đối chiếu so sánh, ta giúp HS hiểu biết sâu vấn đề, kiện lòch sử Nhưng để HS lôi vào tiến trình học lòch sử cách ... phản cảm, phản giáo dục C/ KẾT THÚC VẤN ĐỀ: Cả hai biện pháp áp dụng hầu hết dạy môn lòch sử để tăng tính hiệu hấp dẫn tiết học sử Tôi áp dụng biện pháp nhiều bài, nhiều khối lớp khác nhau, kết đạt ... lòch sử cách say mê phải thêm biện pháp 2Kể chuyện lòch sử có liên quan đến học Mỗi lòch sử thường hay có người lòch sử, lên thường có câu chuyện gắn vào kiện lòch sử Như ta biết lứa tuổi HS phổ...
 • 3
 • 650
 • 7

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn tập làm văn

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 5 học tốt môn tập làm văn
... có may mắn học gỏi môn mà 3/ Nguyên nhân phía cha mẹ học sinh: - Cha mẹ học sinh giúp học sinh Tiểu học, học tốt môn khác Riêng môn tập làm văn, số người phối hợp dạy cho học tốt môn Họ vừa thiếu ... kể lại việc làm Qua nghiên cứu việc hướng dẫn học sinh học tốt môn tập làm văn, Tôi thấy vấn đề quan trọng việc giúp học sinh học tốt môn Tiếng Việt nói chung Học sinh học tốt môn Tiếng Việt ... Việt nâng cao” lớp 4, lớp Tôi nghĩ cách tốt nhất, hiệu Dạy thu hút học sinh học văn, làm văn biện pháp hỗ trợ: a Học sinh tiểu học có đặc điểm tâm lý thích học say sưa ngược lại Những văn chọn lọc...
 • 14
 • 574
 • 0

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học
... cho học sinh, thiếu gợi mở dẫn dắt để giúp học sinh tư dần III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SÓT CỦA HỌC SINH KHI HỌC DẠNG TOÁN NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC: Ở lớp học sinh ... định số lượng hình hình học, học sinh việc liên tưởng đến đồ vật có hình dạng tương tự để xác định hình, giúp học sinh không nhầm lẫn hình tam giác với hình vuông Ở lớp 2, học sinh nhận dạng hình ... học tốt dạng toán Nhận dạng hình xác định số lượng hình lớp 1, ” dạy - học yếu tố hình học Rất mong ủng hộ đóng góp thêm nhiều biện pháp hay từ thầy cô giáo đồng nghiệp để giúp học sinh học tốt...
 • 14
 • 380
 • 0

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học tiểu học tấn tài

skkn biện pháp giúp học sinh lớp 1, 2, 3 học tốt dạng toán nhận dạng hình và xác định số lượng hình hình học tiểu học tấn tài
... học sinh, thiếu gợi mở dẫn dắt để giúp học sinh tư dần III/ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC NHỮNG SAI SĨT CỦA HỌC SINH KHI HỌC DẠNG TỐN NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC: Ở lớp học sinh nhận ... để giúp học sinh học tốt dạng tốn B) Q TRÌNH THỰC HIỆN I/ THU THẬP VÀ LIỆT KÊ NHỮNG SAI SĨT CỤ THỂ CỦA HỌC SINH LỚP 1, VÀ KHI HỌC DẠNG TỐN “ NHẬN DẠNG HÌNH VÀ XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG HÌNH HÌNH HỌC ... giáo đồng nghiệp số biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt dạng tốn “ Nhận dạng hình xác định số lượng hình lớp 1, ” dạy - học yếu tố hình học Rất mong ủng hộ đóng góp thêm nhiều biện pháp hay từ thầy...
 • 14
 • 437
 • 0

SKKN Biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 5

SKKN Biện pháp giúp học sinh học tốt phân môn Luyện từ và câu lớp 5
... nghiệm thân trình học hỏi thêm đồng nghiệp mà tìm số biện pháp giải pháp đệ dạy tốt phân môn LuyệnTừ câu lớp sau: Mục tiêu phân môn Luyện từ câu lớp 5: Phân môn Luyện từ câu giúp HS: Mở rộng, ... trọng phân môn Luyện từ câu nên cách dùng từ, đặt câu, thái độ học tập phân môn chưa tốt - Vốn sống, hiểu biết khả diễn đạt học sinh hạn chế - Một số HS chưa ham thích học phân môn Luyện từ câu ... tòi để tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn LuyệnTừ câu Luôn tìm hiểu nhiều phương pháp để vận dụng vào dạy tốt phân môn tập làm văn đặt biệt phân môn LuyệnTừ câu lớp Bằng...
 • 13
 • 552
 • 4

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán lời văn

SKKN Biện pháp giúp học sinh lớp 1 học tốt toán có lời văn
... Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn TÊN ĐỀ TÀI: BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP HỌC TỐT GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN A MỞ ĐẦU 1/ Lí chọn đề tài: Hiện giáo ... giải toán lời văn 2/ Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn Khách thể: Các học sinh lớp 1C trường Tiểu học Bến Cừ năm học 2 011 2 012 ... Trang Trang 12 Biện pháp giúp học sinh lớp học tốt giải toán lời văn 1/ Bài học kinh nghiệm: Đối với học sinh lớp 1, ghi nhớ em ghi nhớ máy móc nên để em học tốt giải toán lời văn, giáo viên...
 • 17
 • 363
 • 1

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán lời văn

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán có lời văn
... đề toán cho biết gì? hỏi gì? Vậy làm để học sinh nắm yêu cầu đề toán trình bày giải Đó lý chọn đề tài: Biện pháp giúp học sinh lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội học tốt giải toán lời văn ... lớp 3B trường Tiểu học Phước hội học tốt giải toán lời văn Phạm vi nghiên cứu: Với đề tài tập trung nghiên cứu phần giải toán lời văn lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội Phương pháp nghiên cứu: ... tìm cách khắc phục, giúp học sinh giải tốt toán văn nhanh gọn xác 3.2 Giải pháp chứng minh vấn đề giải quyết: Để giúp học sinh học tốt phần giải toán lời văn thực biện pháp sau: 3.2.1 Vai...
 • 34
 • 184
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn tả người

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn  thể loại văn tả người
... học sinh học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh học lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A - Biện pháp dạy phân môn ... tra cho thấy học sinh ch a đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ cao Do định chọn đề tài Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn tả người để nghiên ... pháp dạy phân môn Tập làm văn- thể loại văn tả người có hiệu Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thể loại văn tả người phân môn Tập làm văn lớp Trường Tiểu học Cầu Khởi A Phương pháp nghiên cứu:...
 • 32
 • 59
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán lời văn

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3b trường tiểu học phước hội học tốt giải toán có lời văn
... đề toán cho biết gì? hỏi gì? Vậy làm để học sinh nắm yêu cầu đề toán trình bày giải Đó lý chọn đề tài: Biện pháp giúp học sinh lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội học tốt giải toán lời văn ... lớp 3B trường Tiểu học Phước hội học tốt giải toán lời văn Phạm vi nghiên cứu: Với đề tài tập trung nghiên cứu phần giải toán lời văn lớp 3B trường Tiểu học Phước Hội Phương pháp nghiên cứu: ... tìm cách khắc phục, giúp học sinh giải tốt toán văn nhanh gọn xác 3.2 Giải pháp chứng minh vấn đề giải quyết: Để giúp học sinh học tốt phần giải toán lời văn thực biện pháp sau: 3.2.1 Vai...
 • 23
 • 78
 • 0

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a, 5b trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn thể loại văn tả người

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 5a, 5b trường tiểu học cầu khởi a học tốt phân môn tập làm văn  thể loại văn tả người
... điều tra cho thấy học sinh ch a đạt yêu cầu chiếm tỉ lệ cao Do định chọn đề tài Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn thể loại văn tả người ... học sinh học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người nhằm nâng cao chất lượng dạy học Đối tượng nghiên cứu: - Học sinh học lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A - Biện pháp dạy phân môn ... giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường Tiểu học Cầu Khởi A học tốt phân môn Tập làm văn - thể loại văn tả người để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích đề tài tìm sở lí luận, tìm giải pháp giúp học...
 • 22
 • 150
 • 0

SKKN : Một số biện pháp giúp học tốt môn địa lý 9

SKKN : Một số biện pháp giúp học tốt môn địa lý 9
... dạy tốt Tôi xin chân thành cảm ơn! Người viết: 15 PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG Trường: Trung học sở Pô Thi MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỂ HỌC TỐT MÔN ĐỊA LÝ GV: TRẦN THỊ HƯỜNG T : SỬ - ĐỊA ... học sôi động em hiểu lớp III/ KẾT LUẬN: Trên số phương pháp để học tốt môn đòa lớp 9, nhằm nâng cao chất lượng môn. Xuất phát từ tình hình thực tế ngày nay, số học sinh coi thường xem nhẹ môn ... giảng dạy môn đòa lớp trình trao đổi kinh nghiệm với giáo viên dạy môn thấy số phương pháp để giúp học sinh học tốt môn đòa Hiện có nhiều cách đònh nghóa khác phương pháp dạy học, song...
 • 16
 • 601
 • 4

SKKN biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu học

SKKN biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu học
... thực Hơn môn Toán môn học trừu tợng mà t học sinh tiểu học lại mang tính cụ thể cần phải lựa chọn phơng pháp dạy học phù hợp với đặc trng môn học đặc điểm tâm sinh học sinh Trong tiết học Toán, ... chơi Toán học có mục đích rõ ràng phù hợp II Tác dụng trò chơi Toán học Đối với học sinh Tiểu học, vui chơi nhân tố quan trọng hoạt động học sinh Với nhiều cách chơi khác giúp học sinh học mà chơi, ... chơi, chơi mà học Học sinh thêm hứng thú học tập tiếp thu tốt Vì với phơng pháp khác, trò chơi học tập phơng pháp nhằm tích cực hoá đối tợng học sinh Trò chơi làm thay đổi không khí học tập lớp...
 • 20
 • 6,690
 • 16

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tính

SKKN biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tính
... SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Trang SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Trang SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính Ngay từ học ” NGƯỜI ... với học sinh lớp giáo viên nên cho em học phòng máy để em tiếp xúc với máy tính thường xuyên, học kiến thức Trang 11 SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính máy tính mình, học ... Năm học Giỏi HS Khá Ghi Trung bình KT 2011-2012 SL % SL % SL 129 45 34 .88 51 39 . 53 33 % 25.59 Trang 15 SKKN: Biện pháp giúp học sinh lớp tiếp cận với máy tính 2012-20 13 116 51 43. 97 42 36 .21 23...
 • 20
 • 1,131
 • 11

Xem thêm

Từ khóa: skkn biện pháp giúp học sinh lớp 3 tiếp cận với máy tínhskkn biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn kể chuyện ở tiểu họcbiện pháp giúp học tốt môn học vầnskkn một số biện pháp giúp học sinh chậm phát triển trí tuệ học tốt môn toán tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật đồng naiskkn một số biện pháp giúp học sinh yêu thích và học tốt phân môn vẽ tranh ở trường tiểu học thuộc vùng đặc biệt khó khăn thcs cẩm thủyskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài văn tự sự trong chương trình ngữ văn 8 tập 1 ở trường thcs lạc hoàskkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn lớp 8skkn một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 làm tốt bài văn tả cảnhskkn tiểu học một số biện pháp giúp học sinh lớp 3 giải tốt bài toán liên quan đến rút về đơn vịskkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt về đại lượng và đo đại lượng môn toán lớp 3skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 2skkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5 trường tiểu học tân thạchskkn một số biện pháp giúp học sinh học tốt môn toán lớp 4một số biện pháp giúp học sinh khá giỏi lớp 5 học tốt giải toán tỉ số phần trămbiện pháp giúp học sinh học tốt môn lịch sửPhân tích chi tiết tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu)Đặc điểm thơ Phạm Ngọc Cảnh (LV thạc sĩ)Quản lý chi ngân sách nhà nước về xây dựng cơ bản cho giáo dục trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hấp phụ metylen xanh, phẩm đỏ ĐH 120 của vật liệu hấp phụ composite chế tạo từ graphene và bùn đỏ (LV thạc sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Những đứa con trong gia đình (Nguyễn Thi)Phân tích chi tiết tác phẩm Rừng Xà Nu (Nguyễn Trung Thành)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Phương pháp xây dựng cây quyết định dựa trên tập phụ thuộc hàm xấp xỉ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Đánh giá thành tích nhân viên tại ngân hàng TMCP quân đội chi nhánh đà nẵng (tt)Marketing chiến lược tại công ty TNHH MTV lữ hành vitours (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngHoàn thiện công tác kế toán tại kho bạc nhà nước đà nẵng trong điều kiện sử dụng phần mềm TABMIS (tt)Bài 23 nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyếnNâng cao sự hài lòng của người học đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường cao đẳng nghề số 1 bộ quốc phòngHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại tại thành phố đà nẵng (tt)Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành và kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIVAIDS của người dân thành phố tam kỳ, tỉnh quảng nam năm 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập