SÁCH GIÁO VIÊN TIẾNG ANH lớp 3 mới

sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm

sách giáo viên tiếng anh lớp 3 thí điểm
... answering about ages of family members How old is he? numbers - 20 - He's eight years old Ureit 'l3 My !'toutse Cornpetences - ldentifying rooms in the house - Talking about rooms in the house (singular) ... skipping What are they doing? - They're reading jump, run Me and the World Around uj v: ti1;'i {i 3" ltil,: iftf q,re'ti1"ier Gompetences - ldentifying the weather - Describing the weather - Asking...
 • 5
 • 723
 • 4

sách giáo viên tiếng anh lớp 5 tập 2 mới

sách giáo viên tiếng anh lớp 5 tập 2 mới
... they jump into the river? – Because they may drown Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 13, Pp 20 - 26 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized ... should see the doctor – You shouldn’t eat ice-cream Resources •• Student’s Book Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 11, Pp 6- 12 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized ... to Tri Nguyen Aquarium Then I visited Vinpearl Land Resources •• Student’s Book, Tiếng Anh 5, Tập Hai, Unit 12, Pp.13 - 19 •• Audio and visual aids: Recordings, flashcards, sticky tape, and large-sized...
 • 136
 • 5,585
 • 30

Giáo án tiếng anh lớp 3 mới

Giáo án tiếng anh lớp 3 mới
... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Week Period 13 Teaching day: September 30 th, 20 13 UNIT 3: How Are You? Lesson ( part 1,2) I/ Objectives: - By the end of this lesson, ... Work in groups Listen and number Lesson plan Week Period Teaching day: August 30 th,20 13 Hello UNIT 1: Lesson ( part 3, ) I/ Objectives: - By the end of this lesson, students will be able match ... ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Week Period Teaching day: September 13rd,20 13 My Name Is… UNIT 2: Lesson ( part 3, 4) I/ Objectives: - By the end of this lesson, students will be able to...
 • 96
 • 2,078
 • 20

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 MỚI

GIÁO ÁN TIẾNG ANH LỚP 3 MỚI
... - Give remarks - Ss learn by heart New words and sentences pattern Giáo án tiếng anh lớp theo chơng trình năm học 2012-20 13 Học kì theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168921.8668 đầy đủ học ... - Give remarks - Ss learn by heart New words and sentences pattern Giáo án tiếng anh lớp theo chơng trình năm học 2012-20 13 Học kì theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168921.8668 đầy đủ học ... - Give remarks - Ss learn by heart New words and sentences pattern Giáo án tiếng anh lớp theo chơng trình năm học 2012-20 13 Học kì theo chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ đt 0168921.8668 đầy đủ học...
 • 52
 • 856
 • 12

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 mới

Giáo án Tiếng Anh lớp 3 mới
... School 33 Lesson planning School year: 2012-20 13 IV Teaching aids: Teaching plan , English book, pictures, cassette player, picture I Procedure: T T’ activities SS’ activitives Contents 3' I Greeting: ... of teaching: 5/10/2012 PERIOD 18: UNIT 3: HOW ARE YOU? Lesson 3( 1) Truong Thi My Le_ Quang Long Primary School 28 Lesson planning School year: 2012-20 13 I Objectives: SS will be able to review ... Truong Thi My Le_ Quang Long Primary School 30 Lesson planning School year: 2012-20 13 10' 12' 5' 2' III New lesson: Write -Have Ss turn their books to page 23 Ask ss to tell the task they have to...
 • 259
 • 1,219
 • 32

giáo án tiếng anh lớp 3 mới

giáo án tiếng anh lớp 3 mới
... 2-nine; 3- And; 4-friends -Do as requested -Has Ss read in chorus to reinforce their pronunciation 3. Write about you and your friends -L2(10’) -Look at the open sentences in part 6(p .33 ) -Draws ... -L2(8’) -Has Ss open their books to page 33 -Has Ss look at the picture and describe what -Do as requested: Mai is introducing her friends Năm học 2014-2015 Week 35 Grade Mai is doing -Read as instructed ... -Do as requested -Cheer up Ss who well School: My Trung School Class: 3a Name: Nguyen Thanh Long Năm học 2014-2015 Week 35 Grade 4.Consolidation (2’ ) -Has Ss retell the language contents 5.Homelink(1)...
 • 230
 • 409
 • 0

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 1

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 1
... later; 11 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2 014 - 2 015 ) Goodbye See you later từ câu dòng chuẩn bị tiết học sau Thứ ba, ngày 26 tháng năm 2 014 Tiết 6: Unit 1: Hello Lesson (Period - 3, 4) ... sát , nx: Phần có tranh Tranh a: Bạn Hoa Tranh b: Bạn Quân - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK- T8 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2 014 - 2 015 ) Tranh c: Bạn Phong Tranh d: Bạn Nam - Yc ... Thứ t, ngày 20 tháng năm 2 014 Tiết 3: Unit 1: Hello Lesson (Period - 1, 2) Teachs activities A Warm-up Learns activities Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2 014 - 2 015 ) - Hello, class Im...
 • 18
 • 12,636
 • 159

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 3

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 3
... quan sát tranh phần 3- SGK- T19 - Quan sát nx nd tranh: nx nd tranh - Quan sát phần em thấy có tranh Tranh a: Mr Thanh bạn Nga Tranh b: Bạn Mai Mr Loc Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 ... and tick Aim: HS nghe đánh dấu vào tranh đợc nói tới - hs đọc yc ? Phần yc gì? - HSTL: Nghe đánh dấu - Yc hs quan sát tranh phần 2- SGK- T20 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 2015) - Quan ... lời sức khỏe 12 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 2015) Thứ sáu, ngày 26 tháng năm 2014 Tiết 20: Unit 3: How Are You? Teachs activities A Warm-up Lesson (Period - 3, 4) Learns activities...
 • 19
 • 3,733
 • 8

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 2

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 2
... em bảng chữ tiếng Anh Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (20 14 - 20 15) Thứ sáu, ngày 12 tháng năm 20 14 Tiết 12: Unit 2: My Name Is Teachs activities A Warm-up Lesson (Period 1, 2) Learns ... 1: - Tranh a: bạn, bạn nam ngời nớc bạn Mai - Tranh b: bạn nữ, bạn Mai bạn nữ ngời nớc Bài 2: - Tranh a: bạn nam, bạn Phong bạn Tom Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (20 14 - 20 15) - Tranh b: ... Week Thứ hai, ngày tháng năm 20 14 Tiết 9: Unit 2: My Name Is Teachs activities Lesson (Period - 3, 4) Learns activities Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (20 14 - 20 15) A Warm-up - Good afternoon,...
 • 15
 • 1,808
 • 4

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 5

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 5
... tranh phần 2- SGK- T 30 - HSTL: Nhìn nói (a , b, c d) nx nd tranh Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 20 15) - Quan sát phần em thấy có tranh: Tranh a: Bạn Nam Tranh b: Bạn Phong Tranh ... tuyên dơng hs, hd giao bt nhà Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 20 15) Thứ ba, ngày 15 tháng 10 năm 20 13 Tiết 30 : Unit 5: Our Friends Lesson (Period 1- 3, 4) Teachs activities A Warm-up ... nhân vật tranh - Hs đọc từ nối - Hs đọc làm 1- Tranh c 2- Tranh d 3- Tranh e 4- Tranh a 5- Tranh b 16 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 20 15) Exercise (SBT-20): Complete each word Say it...
 • 21
 • 2,518
 • 6

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay) unit 6

giáo án tiếng anh lớp 3 sách mới (hay)  unit 6
... t, ngày tháng 11 năm 20 13 Tiết 43: Unit 6: My School Lesson (Period 2- 3, 4) Teachs activities A Warm-up Learns activities - Good morning, teacher 12 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 ... thấy có tranh: Tranh a: Đó trờng Tiểu học Kim Đồng Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014 - 2015) Tranh b: Đó trờng Tiểu học Nguyên Trãi - Yc hs đọc hội thoại sau đánh dấu với tranh phù hợp ... Lợi - Lớp viết bảng con: - Nx Aim: HS nghe nhắc lại - hs đọc yc ? Phần yc gì? - Yc hs quan sát tranh phần 1- SGK- T34 - HSTL: Nghe nhắc lại nx nd tranh 10 Giáo án- Tiếng Anh- Lớp (sách mới) (2014...
 • 18
 • 1,871
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: sach giao vien tieng anh lop 4 moisách giáo khoa tiếng anh lớp 3 mớisach giao vien tieng anh lop 5 moisach giao vien tieng anh lop 5 chương trình mớigiáo án tiếng anh lớp 3 mới nhấtgiáo án tiếng anh lớp 3 mới trọn bộgiáo án tiếng anh lớp 3 mớigiáo trình tiếng anh lớp 3 mớigiáo án tiếng anh lớp 3 mới fullgiao an tieng anh lop 3 moisach giao vien tieng anh lop 5giao an tieng anh lop 3 moi tuan 5giao an tieng anh lop 3 moi nam 2014nội dung sách giáo khoa tiếng anh lớp 3sách giáo khoa tiếng anh lớp 5 mớiXÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG BẢO VỆ HÒA BÌNHbài tiểu luận cuối khóa lớp chuyên viên quản lý nhà nướcchuyen de nhom va hop chattiểu luận đề tài tìm hiểu crcPHIẾU đáp án TRẮC NGHIỆM môn SINH học kỳ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2017MỘT số lỗi mà SINH VIÊN VIẾT báo cáo HAY mắcLịch sử vật lý cover60 câu nói để đời của TIẾN sỹ lê THẨM DƯƠNGChuong x VAN DE TON GIAOGIAO AN DAY THEM VAN 8CHƯƠNG 11 GIA ĐÌNH TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CNXHTài liệu học tập Đại số 10 chương 4 tự luận và trắc nghiệmBản vẽ Autocad thiết kế nhà máy sản xuất xi măng Bắc Cạn 60.000 tấn xi măng.nămBài thu hoach BDTX MODULE THCS 8 3Công nghệ nghiền xi măng với máy nghiền đứng không có cyclon thu hồitrắc nghiêm GDCD 12Xây dựng phần mềm quản lý siêu thị thực phẩm FivimartNLHDH ch5 processsynHọc tiếng anh qua giải ô chữ tập 3
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập