Chuong 4 - QL va XL chat thai ran

8362 mo hinh XL chat thai ran SH cac do thi Xử lý chất thải rắn sinh hoạt

8362 mo hinh XL chat thai ran SH cac do thi Xử lý chất thải rắn sinh hoạt
... cao hiệu thu gom, công suất xử hạn chế phát thải khí metan nhiều phương pháp xử rác (chôn lấp hợp vệ sinh, đốt, compost, kỵ khí) Xét riêng lĩnh vực xử chất thải, tính đến tháng 3/2011, ... đường sở phát thải BEy = 3.266.867 C02eq, lượng phát thải ước tính khoảng PEy =184.688 CO2eq bao gồm phát thải từ việc thải bỏ chất thải mà không can thi p xử BECH 4SWDSy phát thải từ nhiên ... lưới phí xử chất thải thấp Trong trường hợp đăng ký hoạt động dự án theo CDM số kinh tế phương pháp xử khác trình bày bảng Việc tham gia dự án CDM giúp tăng hiệu kinh tế Các kịch xử CTR,...
 • 10
 • 380
 • 0

Tài liệu Chương 6: Bãi chôn lấp chất thải rắn ppt

Tài liệu Chương 6: Bãi chôn lấp chất thải rắn ppt
... Các dạng bãi chôn lấp rác Theo kiểu chôn lấp rác, ngời ta phân loại bãi sau: + Bãi rác truyền thống chôn lấp lẫn lộn rác thải đô thị + Bãi chôn lấp rác nghiền 120 + Bãi chôn lấp chất thải rắn đặc ... đặc biệt Bãi chôn lấp hỗn hợp chất thải đô thị Phần lớn bãi chôn lấp chất thải rắn đợc thiết kế để chôn lấp chất thải đô thị hỗn hợp Nhiều bãi rác loại tiếp nhận khối lợng giới hạn chất thải công ... gian bãi rác Do phơng pháp chôn lấp rác nghiền có lợi nơi đất đai hạn chế Bãi chôn lấp thành phần chất thải rắn đặc biệt: Bãi chôn lấp thành phần chất thải rắn đặc biệt gọi bãi monofill (bãi chôn...
 • 39
 • 548
 • 8

CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI RẮN

CHƯƠNG 1 KHÁI NIỆM VỀ CHẤT THẢI RẮN
... 1. 2 Sơ lược lòch sử phát triển quản lý chất thải rắn - Chất thải rắn có từ người có mặt trái đất Nhưng ấy, thải bỏ chất thải từ hoạt động người không gây vấn ... tới lượng chất thải sinh hoạt phát sinh khoảng 60%, chất thải công nghiệp tăng 50% chất thải độc hại tăng gấp lần so với - Thành phố Hồ Chí Minh với dân số 6 .11 7.2 51 người (tháng 10 /2004) sống ... km2, 12 khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao phát thải ngày khoảng 5000 - 5200 CTR đô thò (bao gồm CTR sinh hoạt sở công nghiệp chất thải công nghiệp không nguy hại), 700 – 11 00 chất thải...
 • 50
 • 472
 • 0

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 4 PHÂN LOẠI LƯU TRỮ XỬ LÝ SƠ BỘ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH CHƯƠNG 4 PHÂN LOẠI LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN
... CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREE GREEN EYE ENVIRONMENT Tel: (08)5150181 Fax: (08 )44 526 94 www.gree-vn.com 4. 1.3 Thu gom phân loại chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình Có nhiều cách phân loại ... xét lưu trữ chất thải rắn nguồn ảnh hưởng việc lưu trữ chất thải đến tính chất chất thải, bao gồm (1) trình phân hủy củasinh học, (2) hấp thụ chất lỏng (3) nhiễm bẩn thành phần chất thải 4. 2.1.1 ... tin t trang 4- 14 CÔNG TY MÔI TRƯỜNG TẦM NHÌN XANH GREEN EYE ENVIRONMENT GREE Tel: (08)5150181 Fax: (08 )44 526 94 www.gree-vn.com 4. 3.1.2 Ép Có hai loại máy ép dùng để xử chất thải rắn khu dân...
 • 17
 • 252
 • 0

bài giảng quản lý xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ vận chuyển chất thải nguy hại

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 thu gom lưu trữ và vận chuyển chất thải nguy hại
... 6707-2000 1.3 1 .4 1.5 1.6 D cháy 1.1 4. 1 1.2 H 4. 2 4. 2 1.3 H 4. 3 Lo i ch t th i H4.1 Ch t d oxy hóa H3 4. 3 1 .4 H5.1 Ch t ñ c H5.1 5.1 Mã s TCVN 6706-2000 4. 1 H5.2 Ch t d oxy hóa Mã s Basel 4. 1 5.1 Mã ... o B ng 4. 2 B ng 4. 2 Tính tương thích c a lo i ch t th i (EPA) Lo i Ghi 1.1 1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 5.2 1.1 &1.2 1.3 1 .4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3A 2.3B 4. 1 4. 2 4. 3 5.1 ... i ph ð c tính nguy h i 4. 2 LƯU GI (T N TR ) CH T TH I NGUY H I Vi c lưu gi , t n tr m t lư ng l n nhi u lo i ch t th i nguy h i m t vi c làm c n thi t t i nhà máy qu n th i nguy h i hay ñôi...
 • 13
 • 390
 • 1

bài giảng quản lý xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển vận chuyển

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 4 hệ thống trung chuyển và vận chuyển
... cạnh đó, sử dụng hệ thống khí nén hệ thống thuỷ lực 4. 3.2 Phương pháp vận chuyển 4. 3.2.1 Vận chuyển đường 4. 3.2.2 Vận chuyển đường sắt 4. 3.2.3 Vận chuyển đường thuỷ 4. 3.2 .4 Vận chuyển khí nén, ... chuyển tiếp 4. 2 CÁC LOẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp 4. 2.2 Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ 4. 2.1 Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp Tại trạm trung chuyển chất ... cho chứa chất thải khoảng – 3ngày 4. 3 PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP VẬN CHUYỂN 4. 3.1 Phương tiện vận chuyển: Xe tải, xe lửa tàu thuỷ… phương tiện chủ yếu sử dụng vận chuyển chất thải rắn Bên cạnh...
 • 18
 • 262
 • 0

Quản lý chất thải rắn chất thải nguy hại - Chương 4 doc

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại - Chương 4 doc
... dụng 1 5-3 1 m3 (2 ,4 x 6-7 x3, 5-3 ,7m) 7, 5-2 7 m3 (2 ,4 x5, 5-5 ,7x3, 3-3 ,7 m) 7, 5-2 2 m3 (2,4x5, 2-5 ,6x3, 1-3 ,3 m) nâng thùng rác cấu thuỷ lực 7, 5-2 7 m3 7, 5-2 2 m3 (2,4x 6-7 ,5x3, 3-3 ,7 m) (2,4x5, 2-5 ,6x3, 1-3 ,3 ... (2,4x 6-7 ,5x3, 3-3 ,7 m) (2,4x5, 2-5 ,6x3, 1-3 ,3 m) 4- 9 m3 (2,4x2, 7-3 ,2x 2-2 ,5 m) 9-3 7 m (2,4x5, 5-7 ,5x 2-2 ,2 m) 1 1-3 0 m3 (2,4x5, 5-1 1x2, 2-3 ,2 m) mở đáy, rác tự rơi 84 Chng 4: Thu gom, chuyn CTR v CTNH Thu gom, ... xe chở rác + Xe gom rác tự ép rác chất rác khí - chất rác phía trước - chất rác bên cạnh - chất rác phía sau + Xe gom rác chất rác tay - chất rác bên cạnh - chất rác phía sau + Xe chở congtenơ...
 • 26
 • 121
 • 0

Quản lý xử lý chất thải rắn - Chương 4 pot

Quản lý và xử lý chất thải rắn - Chương 4 pot
... lớn để vận chuyển chất thải rắn đến nơi đổ bỏ cuối đổ vào thiết bò nén chất thải, từ chất thải nén vào xe vận chuyển chúng vận chuyển đến bãi đổ Trong nhiều trường hợp, chất thải rắn đổ bỏ (sân) ... bỏ chất thải rắn, lòch xe tải riêng biệt thời gian xe vào Sau đó, người điều khiển hướng dẫn người lái xe vào Khi vào trong, người lái xe lùi xe thu gom góc 50o vào hố chứa chất thải Chất thải ... hố chứa chất thải Chất thải đổ vào hố xe thu gom trạm trung chuyểân Hình 1 0-1 2, 1 0-1 3 Trong hố chứa chất thải, xe ủi sử dụng để đập vụn đẩy chất thải rắn vào phểu chất tải lên xe trung chuyển đặt...
 • 10
 • 123
 • 1

Tài liệu Chương 3: Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh doc

Tài liệu Chương 3: Giảm thiểu chất thải, phân loại, thu gom và xử lý chất thải rắn từ nguồn phát sinh doc
... liên quan tới phân loại, giảm thiểu chất thải hộ gia đình nguồn, kỹ thu t thu gom sơ cấp hai lựa chọn cho xử chất thải phân tán 3.1.2 Thu gom chất thải rắn từ hộ gia đình (thu gom sơ cấp) Trong ... việc phân loại chất thải, nâng cao giá trị tái sử dụng lại để tái chế 3.2.4 Các biện pháp giảm lợng phát sinh chất thải rắn Khối lợng rác sinh nguồn xả ngày lớn, việc giảm khối lợng chất thải rắn ... thành loại vật liệu để sản xuất thùng chứa phục vụ cho việc chuyên chở loại hàng hoá tầu biển 54 3.3.5 Thu gom chất thải rắn phân chia nguồn Việc thu gom chất thải rắn đợc phân chia nguồn cần đợc...
 • 19
 • 468
 • 4

Tài liệu Chương 4: Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị pptx

Tài liệu Chương 4: Thu gom, tập trung, vận chuyển chất thải rắn đô thị pptx
... nghiệp Nó tự nâng thu gom, nhiên có nhợc điểm hạn chế sử dụng để : 60 - Thu gom chất thải rắn từ điểm rải rác nơi lợng chất thải rắn đáng kể - Thu gom đống chất thải rắn chất thải rắn công nghiệp ... dài 4.3 Hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn 4.3.1 Các loại thiết bị tập trung vận chuyển chất thải rắn Có thể phân loại theo nhiều cách nh : - Theo kiểu vận hành hoạt đông - Theo thiết ... để vận chuyển chất thải rắn đến khu trại, bãi thải vệ sinh, trạm trung chuyển trạm xử lý chất thải rắn Loại đa dạng hình dáng kích thớc Tuy nhiên có nhợc điểm không thu gom đợc loại chất thải rắn, ...
 • 26
 • 323
 • 2

Slide THỰC TRẠNG THU GOM xử lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN

Slide THỰC TRẠNG THU GOM và xử lý CHẤT THẢI rắn SINH HOẠT TRÊN địa bàn THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG, HUYỆN THANH CHƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN
... trang 10 10000 100000 Thiết bị Tổng 29845500 Company Logo www.thmemgallery.com THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN THỰC TRẠNG THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI TTr TC SINH HOẠT ... rác thu gom địa bàn Thị trấn Thanh Chương HTX DVMT Thanh Chương thực đạt khoảng 60 70% chất thải phát sinh  Quản việc thu gom vận chuyển xử CTRSH Thị trấn Thanh Chương ý nghĩa giữ vệ sinh ... hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng, kéo theo lượng rác thải sinh hoạt mà người dân thị trấn thải hoạt động sống nhiều Trong đó, hoạt động quản rác thải sinh hoạt chưa đồng bộ, trình thu...
 • 32
 • 1,123
 • 7

nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện củ chi

nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện củ chi
... trạng CTRSH huyện Củ Chi – TP HCM − Nghiên cứu trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi – TP HCM − Tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn nguồn thực đòa bàn Huyện Củ ... 02DHMT02 Đầu đề Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện Củ Chi tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn nguồn thực đòa bàn huyện Củ Chi Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung ... chất thải rắn chôn lấp : 77 4.2.5 Hệ thống hành chánh quản lý CTRSH Huyện Củ Chi : 78 CHƯƠNG : TÌM HIỂU CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN TẠI NGUỒN THỰC HIỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CỦ CHI...
 • 129
 • 442
 • 2

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 2 Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần tính chất chất thải rắn đô thị pptx

QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ - Chương 2 Nguồn phát sinh, khối lượng, thành phần và tính chất chất thải rắn đô thị pptx
... tích thành phần Phân tích để làm gì? ĐẠI HỌC VĂN LANG KHOA CN&QL MƠI TRƯỜNG THÀNH PHẦN Thành phần CTR lại 18 mẫu lỗ khoan Mùn 0, 0-5 0 ,2% Nilon 20 , 7-6 2, 7% Tre, rơm 11, 4 -2 0,7% rạ, Đơng Thạnh 3 -2 2 m ... TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Tấn/m3 ĐẠI HỌC VĂN LANG kg/m3 = hay ≠ ĐẠI HỌC VĂN LANG TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Làm để phân tích khối lượng riêng CTR từ nguồn ... LANG TÍNH CHẤT LÝ, HĨA, SINH Tính chất học - KLR Loại chất thải Thực phẩm Khối lượng riêng (kg/m3) Khoảng Đặc trưng 130 - 480 29 0 Giấy 41 - 130 89 Carton 41 - 80 50 Nhựa 41 - 130 65 Vải 41 -...
 • 38
 • 984
 • 7

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 5: Công nghệ xử lý chất thải rắn chất thải nguy hại

slide bài giảng môn công nghệ môi trường chương 5: Công nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại
... Nguy n tắc: Quá trình oxy hóa chất thải oxy không khí nhiệt độ cao Đối tợng: Chất thải rắn chất thải nguy hại chứa chất hữu cháy đợc Các loại lò đốt rác Phân loại theo tính chất chất thải rắn: ... Cụng ngh t cht thi: Khu nạp chất thải ống khói Kiểm soát khí thải Xử khói Xả tro Lò đốt Làm mát khói Xử tro chôn lấp kiểm soát Phần II: công nghệ xử chất thảI Nguy hai Cụng ngh t cht thi ... theo kh nng qun lý/ x lý: + D qun + D x + Khú qun + Khú x CHNG V: CễNG NGH X Lí CTR v CTNH * S khỏc gia CTNH v cht thi khụng nguy hi: Loi cht thi CTNH Cht thi khụng nguy hi Kim loi...
 • 97
 • 876
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiện trạng chất thải rắn sinh hoạt huyện củ chi và tìm hiểu chương trình phân loại chất thải rắn tại nguồn thực hiện trên địa bàn huyện củ chiđánh giá và đề xuất nhân rộng chương trình thí điểm phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tại phường bến nghé quận 1 tp hcmquản lí và xử lí chất thải rắn chương 8nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường 4 và quy trình quản lý và xử lý rác y tế từ các phòng khám tư nhân của thành phố vũng tàu tỉnh bà rĩavùng tàu pdf4 2 yêu cầu quản lý thoát nước thải và chất thải rắnchương 4  đề xuất biện pháp quản lý chất thải rắn y tế trên địa bàn huyện điện bànhe thong trung chuyen va van chuyen chat thai ranthu hồi và tài chế chất thải rắnbáo cáo quản lý và xử lý chất thải rắnchất thải rắn đô thị và ủ phâncông nghệ xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hạigiáo trình quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hạibài giảng quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hạiquản lý chất thải rắn và chất thải nguy hạitrung chuyển và vận chuyển chất thải rắnSKKN: Một số kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện Mô hình “Em yêu Biển đảo Việt Nam”Tiểu luận môn học các phương pháp phân tích công cụ các phương pháp phân tích polyphenols trong nước ép trái cây, trong bia và rượuCâu chuyện: bác hồ đến với các cháu mồ côi ở trại kim đồngBài tập ngôn ngữ truyền thôngNghiên cứu tử vong do tai nạn lao động ghi nhận tại thành phố hà nội năm 2015Nghiên cứu tác dụng của từ trường nhân tạo đối với cải thiện tuần hoàn não và phục hồi chức năng thần kinh ở bệnh nhân tai biến nhồi máu não bán cầu (TT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng ở đảng bộBê tông asphalt thiết kế thành phầnNghiên cứu hiệu quả điều trị tăng sinh lành tính tuyến tiền liệt bằng kỹ thuật laser phóng bên (FULL TEXT)Đề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấnĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị xây dựng nông thôn mớiBTS3012 external alarmsinstallation technology picture handbookQuy Chuẩn Việt Nam 25 2009OMQ000001 GPRS fundamentals ISSUE1 0OWL000100 imanager m2000 v2 system overview ISSUE 2 1Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người việt và một số quốc gia đông nam áĐề án tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị tăng cường xã hội hóa công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân2 BTS installation training (01 august 2006)6 training of trunk cable connector preparation (01 august 2006)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập