ĐỀ CƯƠNG ÔN THI LỊCH SỬ 10 học kì II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 – HỌC II

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 – HỌC KÌ II
... lượng cho Cách mạng tháng Tám 194 5 Câu 7: So sánh phong trào cách mạng 193 0 193 1 với Phong trào cách mạng 193 6 - 193 9? Trả lời: Nội dung 193 0 - 193 1 193 6 - 193 9 Thực dân Pháp phản động bè lũ ... nghĩa: 18 CHÚC CÁC BẠN THI TỐT !!! - Trải qua 15 năm thực với kế hoạch năm ( 198 6- 199 0, 199 1- 199 5, 199 6-2000), công đổi Đảng nhà nước đạt thành tựu kinh tế - xã hội - Đưa nước ta thoát khỏi khủng ... bãi công, bãi thị, bãi khoá… Đông đảo tầng lớp nhân dân, Lực lượng Chủ yếu công nông không phân biệt thành phần giai cấp, tham gia tôn giáo, trị Địa bàn chủ Chủ yếu nông thôn yếu trung tâm công...
 • 19
 • 288
 • 3

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC I

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỊCH SỬ 9 HỌC KÌ I
... định cộng đồng châu Âu mang tên g i Liên minh Châu Âu Liên minh Châu Âu liên minh kinh tế - trị lớn gi i, trở thành trung tâm kinh tế gi i Năm 199 9, số nước thành viên EU 15 đến năm 2004 25 nước ... Cổ, Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam mở rộng quan hệ quốc hữu nghị, hợp tác v i hầu gi i Trung Quốc thu h i chủ quyền Hồng Công ( 7- 199 7) Ma cao (12- 199 9) Câu 25 : CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á ? Trả l i : Trước ... 17-8- 194 5 ( In-đô-nê-xi-a), 19- 8- 194 5 (Việt Nam), – 194 5 (lào) Ở nhiều n i khác, trước phong trào đấu tranh nhân dân, đế quốc Mĩ, Anh trao trả độc lập cho Phi – líp – Pin (7- 194 6) , Miến i n (1- 194 8),...
 • 3
 • 11,158
 • 209

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Lịch sử 8 học 2

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Lịch sử 8 học kì 2
... nghĩa Bãi Sậy ( 188 3- 189 2) Lãnh đạo khởi nghĩa là: 188 3- 188 5 Đinh Gia Quế; 188 6- 189 2 Nguyễn Thiện Thuật Ngay từ 188 3 Bãi Sậy diễn hoạt động nghĩa quân lãnh đạo Đinh Gia Quế 188 5 hưởng ứng Chiếu ... Cao Thắng… 188 5- 188 8 chuẩn bị xây dựng lực lượng 188 8- 189 3 Pháp công Ngàn Trươi, nghĩa quân phải chiến đấu điều kiện ngày gian khổ lực lượng yếu dần sau Phan Đình Phùng hy sinh ( 28 - 12- 189 5) khởi ... lại buôn bán sông Hông 3-4- 188 2 quân Pháp Đại tá Ri-vi-e huy đỗ lên Hà Nội 25 -4- 188 2, Ri-vi-e gửi tối hậu thư cho Tồng đốc thành Hà Nội Hoàng Diệu đòi nộp vũ khí đầu hàng không điều kiện Không...
 • 5
 • 7,727
 • 142

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Lịch sử 6 học 2

Tài liệu hướng dẫn và đề cương ôn tập Lịch sử 6 học kì 2
... phong tục tập quán người Hán, học chữ Hán… * Chính sách thâm hiểm chúng muốn đồng hoá dân tộc ta 2. Bảng thống kê đấu tranh nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc số TT Thời gian Năm 24 8 Năm 40 5 42 -60 2 Tên ... dân + Nông dân công xã trước đây, bao gồm nông dân thợ thủ công Từ bị đô hộ, số giàu lên , song có người nợ nần túng thiếu (do bị tước ruộng đất, bị tô nặng), số trở thành nô tì nông nô, nông dân ... người Việt giữ phong tục tập quán tiếng nói tổ tiên: Người Việt giữ phong tục tập quán tiếng nói tổ tiên vì: - Trường học mở có tầng lớp có tiền cho em học, đại đa số nông dân lao động nghèo khổ,...
 • 6
 • 4,059
 • 83

Đề cương ôn tập Lịch sử 8 - Học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 8 - Học kỳ II
... thực dân Pháp nông dân vùng Bắc Bộ * Căn cứ: - Tây tỉnh Bắc Giang - Là có địa hình hiểm trở * Lãnh đạo dân c - Đề Nắm Đề Thám - Đa số dân ngụ c * Diễn biến - Giai đoạn 188 4 189 2 : + Nhiều toán ... Khởi nghĩa Yên Thế ( 188 4 1913) * Nguyên nhân: - Tình hình kinh tế nông nghiệp sa sút dới thời Nguyễn - Nông dân vùng Bắc Bộ đấu tranh chống thực dân Pháp bình định bóc lột - Xuất phát từ tình ... khởi nghĩa tan rã dần * Kết quả: - Sau chủ tớng Phan Đình Phùng hy sinh ngày 2 8- 1 2- 189 5 khởi nghĩa tan rã dần - Tuy tan rã song khởi nghĩa Hơng Khê để lại nhiều học quý báu thể ý chí khiến cho...
 • 5
 • 3,663
 • 54

đề cương ôn tập lich sử 7 học kỳ II

đề cương ôn tập lich sử 7 học kỳ II
... biểu hoạt động phong trào Tây Sơn từ năm 177 1 đến năm 178 9 Thời gian Năm 177 1 Năm 177 3 Năm 177 4 Năm 177 7 Năm 178 5 Năm 178 6 - Tháng 6: - Tháng 7: Năm 178 8: - Sự kiện Anh em Nguyễn Nhạc dựng cờ ... Quốc Âm Thi Tập, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập b.Khoa học: - Sử học: Lam sơn thục lục, Đại việt sử ký toàn thư - Đòa lý học: Hồng đức đồ, dư đòa chí - Y học: thảo thực vật tất yếu - Toán học: đại hành ... a.Văn học: - Văn học chữ Hán phát triển tiếp tục chiếm ưu hơn, văn học chữ Nôm giữ vị trí quan trọng - Những tác phẩm tiêu biểu: + Văn học chữ hán: Quân Trung Từ Mệnh Tập, Bình Ngô Đại Cáo + Văn học...
 • 4
 • 13,146
 • 218

đề cương ôn tập lịch sử 11 học 1

đề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 1
... cho kinh tế Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh Ngun V¨n §Þnh Ngêi so¹n: suy sụp + Sau năm theo đuổi chiến tranh, đầu 19 17 kinh tế quốc ... khoa học kế thừa phát triển thành tựu KHTN XH mà lồi người đạt + Học thuyết CNXHKH xây dựng quan điểm lập trường giai cấp cơng nhân Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử ... định thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giới giai cấp vơ sản Đề cương ôn tập Học I môn LỊCH SỬ Trang số Đề cương Lòch Sử http://violet.vn/nguyenvandinhgh...
 • 6
 • 3,287
 • 40

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 học 2 (2010-2011).

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 học kì 2 (2010-2011).
... chóng chiếm thành Hoan Châu Ông chọn Sa Nam dựng xưng Đế ( Mai Hắc Đế) - Mai Hắc Đế liên kết với nhân dân khắp Giao Châu Chăm -Pa công chiếm thành Tống Bình - Năm 722 nhà Đường cử Dương Tư Húc ... lần 2, ta chủ động đánh chúng Hợp Phố, quân Lương đại bại - Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn * Nguyên nhân thắng lợi: - Tài cầm quân Lí Bí tướng - Sự ủng hộ tầng lớp nhân dân * ý nghĩa lịch sử: ... tầng lớp nhân dân * ý nghĩa lịch sử: - Đánh tan quân Lương xâm lược , giữ vững độc lập tổ quốc Câu 13: Dưới ách đô hộ nhà Đường, đất nước ta có thay đổi a, Về trị: - Năm 67 9 nhà Đường đổi Giao Châu...
 • 6
 • 163
 • 2

Đề cương ôn tập Lịch sử 7 học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 7 học kỳ II
... Nội dung 5: Sự phát triển văn hoá dân tộc kỷ XVIII -nửa đầu kỷ XIX Sự phát triển văn học, nghệ thuật thời kỳ - Văn học : + Văn học dân gian kỉ XVIII - nửa đầu kỉ XIX, phát triển rực rỡ với nhiều ... - Thủ công nghiệp, thương nghiệp : + Nhiều làng thủ công chuyên nghiệp tiếng đời Thăng Long nơi tập trung nhiều ngành nghề thủ công + Các công xưởng nhà nước quản lí gọi ... công phát triển phân tán, thợ thủ công phải nộp thuế sản phẩm nặng nề Buôn bán nước có nhiều thuận lợi đất nước thống nhất, xuất thêm thị tứ - Về ngoại thương, nói chung nhà nước hạn chế buôn...
 • 4
 • 2,436
 • 2

Đề cương ôn tập Lịch sử 8 học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 8 học kỳ II
... + Từ năm l 885 đến năm 188 9, nghĩa quân xây dựng lực lượng, luyện tập quân đội, rèn đúc vũ khí + Từ năm 188 9 đến năm l895, khởi nghĩa bước vào giai đoạn liệt, đẩy ... đoạn l 884 - l892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ huy thủ lĩnh Đề Nắm + Giai đoạn 189 3 - 19 08, nghĩa quân vừa xây dựng vừa chiến đấu huy Đề Thám + Giai đoạn l909 - l9l3, Pháp tập trung ... cầu học - Từ năm l905 đến năm l9 08, Hội phát động phong trào Đông du, đưa khoảng 200 học sinh Việt Nam sang Nhật học tập nhằm đào tạo nhân tài để xây dựng lực lượng chống Pháp - Tháng - l 9 08, ...
 • 4
 • 1,580
 • 0

Đề cương ôn tập Lịch sử 9 học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 9 học kỳ II
... Dông Dương, tập trung quân đồng Bắc Bộ gồm 44 tiểu đoàn… Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ ( 195 4) - Được giúp đỡ Mĩ, Pháp cho xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn điểm mạnh Đông Dương với 49 ... 7-5- 195 3, tướng Na-va cử sang làm Tổng huy quân đội Pháp Đông Dương vạch kế hoạch quân Na-va (gồm hai bước) + Bước : thu - đông 195 3 xuân l954, giữ phòng ngự chiến lược miền Bắc, thực tiến công ... nghĩa thành công nước - Ngày - - l945, Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà Ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thành công Cách mạng...
 • 6
 • 1,920
 • 1

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 học kỳ II

Đề cương ôn tập Lịch sử 6 học kỳ II
... đặt tên nước Vạn Xuân, xây dựng kinh đô vùng cửa sông Tô Lịch, thành lập triều đình với hai ban văn, võ Nội dung 4: Nước Chan Pa (thế kỷ II- X) Nhà nước Cham Pa độc lập thành lập - Thời ... Rang, đổi tên nước Cham –pa Tình hình kinh tế , văn hoá Cham –pa từ kỷ II đến kỷ X  Kinh tế: - Người Chăm biết sử dụng công cụ sắt, dùng trâu bò kéo cày nguồn sống chủ yếu trồng lúa nước năm ... bắt giết Kiều Công Tiễn, khẩn trương chuẩn bị chống xâm lược - Chuẩn bị cho trận chiến sông Bạch Đằng: đóng hàng nghìn cọc đẽo nhọn có bịt sắt,… Diễn biến, kết ý nghĩa chiến thắng sông Bạch Đằng...
 • 3
 • 1,879
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập lịch sử 10 học kì 2đề cương ôn tập lịch sử 10 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử 10 học kìđề cương ôn thi lịch sử 7 học kì 2đề cương ôn thi lịch sử 11 học kì 2đề cương ôn thi lịch sử 8 học kì 2đề cương ôn thi lịch sử 9 học kì 2đề cương ôn tập lịch sử 8 học kì iiđề cương ôn tập lịch sử 9 học kì iiđề cương ôn tập lịch sử 11 học kì iiđề cương ôn tập lịch sử 6 học kì iiđề cương ôn tập lịch sử 7 học kì iiđề cương ôn thi lịch sử đại họcđề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 1đề cương ôn tập lịch sử 11 học kì 2Kế toán trách nhiệm tại Công ty Cổ phần Lương thực Đà NẵnKhai thác hợp lý các di sản văn hóa thế giới nhằm phát triển du lịch miền Trung Việt NamMarketing trực tiếp đối với dịch vụ tiện ích tại Công ty Thông tin Di động Khu vực IMở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú TàiMột số phương pháp số giải bài toán quy hoạch phi tuyến có ràng buộcNghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện ex vitro đến sự biến đổi hình thái và sinh lý, sinh hoá của phong lan Phi điệp tím (Dendrobium anosmum) nuôi cấy mô giai đoạn ra ngôiNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin trong BCTC của các doanh nghiệp chế biến lương thực thực phẩm niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCNghiên cứu hoạt động dạy học giải toán có lời văn ở lớp 5 theo định hướng phát triển các năng lực tư duy và năng lực giải quyết vấn đềNghiên cứu mô hình chấp nhận dịch vụ công nghệ viễn thông OTT (Over-The-Top Content)Nghiên cứu nhân tố tác động tới hành vi mua sắm trực tuyến của nữ giới tại thị trường Đà NẵnNghiên cứu sự chấp nhận và sử dụng dịch vụ internet banking của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố HuếNghiên cứu sự hài lòng của công dân đối với dịch vụ hành chính công về lĩnh vực nhà đất tại UBND quận Cẩm Lệ, thành phố Đà NẵngNghiên cứu sự phân bố của các loài ếch cây tại Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà NẵnNghiên cứu sự thỏa mãn công việc của nhân viên văn phòng ở VNPT Quảng NaNghiên cứu tổng hợp nhựa Epoxy bằng phương pháp Epoxy hóa dầu thực vật và ứng dụng làm vật liệu CompositNghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại Công ty Cổ phần May Trường GiangNghiên cứu, tuyển chọn và khả năng lên men lactic trong quá trình tạo sản phẩm Kombucha từ trà Truyên Quang trong các điều kiện môi trường khác nhauPhân tích hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á
Đăng ký
Đăng nhập