KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 1
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2 011 ) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 01 I Phần bắt buộc Câu 1: (2 điểm) ... truyền liệu mạng thực sau: Điểm 1. 5 đ 1, 5 đ − NIC có nhiệm vụ chuẩn bị chuyển liệu từ máy tính tới đường truyền Những liệu di chuyển Bus máy tính dạng song song với 8, 16 , 32 bit NIC phải chuyển đổi ... Tiếp tục “nghe” đến đường truyền rỗi truyền với xác suất p xác định trước (0 < p ...
 • 5
 • 460
 • 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 2
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08 -20 11) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 02 I Phần bắt buộc Câu 1: (2 điểm) ... thông hệ thống mạng; − Ràng buộc pháp lý; Thi t kế sơ đồ mạng mức luận lý; − Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng; − Thi t kế sơ đồ mạng vật lý; − Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ... xây dựng mạng máy tính Trong bước bước quan trọng nhất? Vì sao? TT A Nội dung Điểm Trình bày bước cần phải thực để xây dựng 1,0 đ mạng máy tính Thu thập yêu cầu khách hàng − Bạn thi t lập mạng...
 • 5
 • 790
 • 26

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 3
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 03 I Phần bắt buộc Câu ... nối hai thi t bị khác loại lại với Ví dụ nối máy tính Hub,Switch, router Ngược lại, dây bấm theo sơ đồ chéo dùng để nối hai thi t bị loại, ví dụ nối Hub với Hub, nối máy tính với máy tính, Hub ... MAC máy tính Bridge cho phép mạng có tầng vật khác giao tiếp với Bridge chia liên mạng thành vùng đụng độ nhỏ, nhờ cải thi n hiệu liên mạng tốt so với liên mạng Repeater hay Hub Câu 3: (3 điểm)...
 • 5
 • 389
 • 13

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 4

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 4
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 04 I Phần bắt buộc Câu ... (Data-Link Layer) 1đ Tầng đảm bảo truyền tải khung liệu (Frame) hai máy tính có đường truyền vật nối trực tiếp với Nó cài đặt chế phát xử lỗi liệu nhận Câu 3: (3 điểm) Trình bày đặc điểm FAT16, ... quản 216 địa Cluster tương đương với ổ đĩa tối đa C 2GB - Với lựa chọn FAT32 ổ đĩa đánh địa 0,5 đ 32 bít nhị phân bảng FAT32 quản 232 địa Cluster tương đương với dung lượng D tối đa 2 048 GB...
 • 4
 • 404
 • 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 5
... - Vi xử 0 ,5 CPU thành phần quan trọng máy tính, thực lệnh chơng trình phần mềm chạy, tốc độ xử máy tính phụ thuộc chủ yếu vào linh kiện này, CPU linh kiện nhỏ nhng đắt D máy vi tính RAM ... ngi cp nht li bng chn ng cho router Hai ny gi chung l cp nht bng chn ng im 0 ,5 0, 25 0, 25 1 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 Cú ba hỡnh thc cp nht bng chn ng: Cp nht th cụng Cp nht t ng Cp nht hn hp ... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT 05 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Trỡnh...
 • 6
 • 370
 • 19

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 6
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 06 I Phần bắt buộc Câu ... peer network) mạng mà máy tính có quyền bình đẳng nhau, máy tính có quyền chia sẻ tài nguyên sử dụng tài nguyên từ máy tính khác Nói cách khác, mạng ngang hàng việc biến máy tính khác thành trạm ... + Trao đổi thông tin nhờ phương tiện máy tính; + Cho phép ứng dụng thời điểm cần có nhiều người truy cập Nhược điểm: + Có tính bảo mật kém; + Dữ liệu quản dạng phân tán; + Không có khả chống...
 • 5
 • 391
 • 12

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 7

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 7
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008-2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 07 I Phần bắt buộc Câu ... khả quản 28-2 máy Ví dụ: 198.1.110 .76 Cộng (I) 7 II Phần tự chọn, trường biên soạn … Cộng (II) Tổng cộng (I + II) ………, Tiểu ban đề thi 3đ 10đ ngày ……… tháng …… năm ……… Hội đồng thi TN DUYỆT ... lượng máy trạm trung bình, địa lớp B có đặc điểm sau: − Bít cao có giá trị 10 − Byte cao sử dụng làm địa mạng, byte lại sử dụng làm địa máy Như vậy, mạng lớp B có khả quản 216-2 máy Ví dụ: 178 .45. 67. 110...
 • 5
 • 379
 • 12

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 8

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 8
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (20 08- 2011) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: DA SCLRMT - LT 08 I Phần bắt buộc Câu ... băng thông hệ thống mạng; Ràng buộc pháp lý; Thi t kế sơ đồ mạng mức luận lý; Xây dựng chiến lược khai thác quản tài nguyên mạng; Thi t kế sơ đồ mạng vật lý; Chọn hệ điều hành mạng phần mềm ứng ... Trình bày bước cần phải thực để xây dựng mạng máy tính A Thu thập yêu cầu khách hàng 0,5 đ Bạn thi t lập mạng để làm gì? sử dụng cho mục đích gì? Các máy tính nối mạng? Những người sử dụng mạng, mức...
 • 6
 • 504
 • 22

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 9

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 9
... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT 09 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Vẽ ... tin qung bỏ, ci thin vic phõn phỏt gúi d liu - Cỏc b nh tuyn cú th chia s thụng tin trng thỏi v thụng tin nh tuyn vi v s dng thụng tin ny b qua cỏc kt ni hng hoc chm Nguyờn hot ng ca Router ... n ớch Cng (I) II Phn t chn, trng biờn son Cng (II) Tng cng (I + II) , Tiờu ban thi 10 ngy thỏng nm Hụi ụng thi TN DUYT ...
 • 5
 • 435
 • 12

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 10
... Do - Hnh Phỳc P N THI TT NGHIP CAO NG NGH KHO (2008-2011) NGH : K THUT SA CHA, LP RP MY TNH MễN THI: Lí THUYT CHUYấN MễN NGH Mó thi: DA SCLRMT - LT10 I Phn bt buc Cõu 1: (2 im) Vẽ ... Cỏc mỏy trm mụ hỡnh ny gi l mỏy khỏch, l ni gi cỏc yờu cu x v mỏy ch Mỏy ch x v gi kt qu v mỏy khỏch Mỏy khỏch cú th tip tc x cỏc kt qu ny phc v cho cụng vic B Nhng u im, c im ca mng ... on/t chc Cng (I) II Phn t chn, trng biờn son Cng (II) Tng cng (I + II) , Tiờu ban thi 10 ngy thỏng nm Hụi ụng thi TN DUYT ...
 • 4
 • 381
 • 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 11
... Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ II (2008 -2 011) NGHỀ : KỸ THUẬT LẮP RÁP, SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN Mã đề thi: DA SCLRMT - LT11 I Phần bắt buộc Câu ... (3 điểm) Hãy nêu Quy trình cài đặt máy vi tính TT Nội dung Điểm Quy trình cài đặt máy vi tính Máy vi tính sau lắp ráp sửa chữa phải cài đặt 0,5 đ máy Mặt khác, đa số trường hợp hỏng hóc hỏng ... nắm quy trình cài đặt máy vi tính để khắc phục Quy trình cài đặt máy vi tính gồm bước sau: -B1: Lưu (Back_up) số liệu có máy Đối với 0,5 đ máy lắp bỏ qua bước Đối với máy sửa chữa phải back_up...
 • 5
 • 469
 • 11

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 12

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 12
... Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008- 11) NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA SCLRMT - LT12 I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) Câu ... bày qui trình chẩn đoán giải cố máy máy tính TT Nội dung ĐIỂM A Bất luận máy tính thi t vị ngoại vi cụ thể phải 1,5 đ sửa chữa phức tạp đến đâu nữa, áp dụng thủ thuật giải trục trặc đáng tin cậy ... hóc máy, dễ dàng việc tìm nguồn gốc vấn đề nằm thành phần phận máy Hãy bỏ chút thời ghi lại nhiều triệu chứng tốt Nhận diện cô lập vấn đề Thay thành phần lắp Thay thành phần lắp ghép Bởi máy tính...
 • 6
 • 219
 • 2

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 13

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 13
... nh v bng thụng ca h thng mng; Rng buc v phỏp lý; Thit k s mng mc lun lý; Xõy dng chin lc khai thỏc v qun ti nguyờn mng; Thit k s mng vt lý; Chn h iu hnh mng v cỏc phn mm ng dng; Giỏ ... tinh, l thit b nhp thụng tin v l thit b giao tip trc tip gia ngi v mỏy tớnh im 0,1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Cỏc thit b ngoi vi khỏc nh: Card Lan, Modem, card 0,1 sound l thit b dựng ... CPU Vỏ máy Bộ nhớ Bộ nhớ Mainboard Các thi t bị khác: card lan v.v Máy In Chuột Màn Hình Bàn Phím B- Chc nng (1,5 ) TT Ni dung Cpu l vit tt ca ba ch Central Procesing Unit õy l b vi x iu khin...
 • 9
 • 277
 • 9

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 14

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 14
... – Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008- 11) NGHỀ: SỬA CHỮA MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề số: DA SCLRMT - LT14 Hình thức thi: Viết tự luận Thời gian: ... bảo vệ thi t bị bên - Nguồn máy tính làm nhiệm vụ biến đổi điện từ điện soay 0,1 đ chiều sang nguồn điện 3v, 5v, 12v để cung cấp cho thi t bị khác máy tính - Mouse hay gọi chuột máy tính, thi t ... với máy tính Keyboard hay gọi bàn phím máy tinh, thi t bị 0,1 đ nhập thông tin thi t bị giao tiếp trực tiếp người máy tính Các thi t bị ngoại vi khác như: Card Lan, Modem, card 0,1 đ sound… thi t...
 • 6
 • 258
 • 5

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15

Đề thi lý thuyết kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 15
... Tự – Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ (2008- 11) NGHỀ : KỸ THUẬT SỬA CHỮA, LẮP RÁP MÁY TÍNH MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN Mã đề thi: DA SCLRMT - LT15 I PHẦN BẮT BUỘC (7 điểm) ... Câu 3: (3 điểm) Virus máy tính gì? Phân loại virus Trình bày dấu hiệu nhận dạng virus Nêu biện pháp phòng tránh virus TT Nội dung Điểm a Virus máy tính 0,5 đ Virus máy tính chương trình phần ... dụng máy tính an toàn Phải có phần mềm diệt virus quyền cài thường trú, phải bật tính tự động bảo vệ lên Sử dụng số thi t bị phần cứng để ngăn chặn virus xâm nhập từ bên như: firewall… Cần đề cập...
 • 5
 • 197
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sự tích con muỗi www haikich us 2con chim khách nhiệm màu www haikich us 3con chim khách nhiệm màu www haikich us 1của thiên trả địa www haikich us 2mưu trí đàn bà www haikich us 2mưu trí đàn bà www haikich us 1vtc introduction to oracle sql and plsql iso www h33t comwww iuvip com nữ sinh xinh đẹp đánh bạn tơi bờithư viện điện tử www kilobooks comhttp www hvtc edu vn thư viện điện tử tra cứukaspersky internet security 2010 trial resetter 2 3 www zax mnwww webtretho com › › vật dụng gia đình chăm sóc nhà cửatạm biệt chứng mất ngủ www botania vnwww emt com vn sàn giao dịch thương mại điện tử emtwww theducthethao vn video hướng dẫn tập thể dục thể hình120 sơ đồ mạch điện tử thực dụng cho chuyên viên điện tử nguyễn trọng đứcMẫu tờ trìnhFormulation of national power transmission corporation’s (EVNNPT) communication strategyĐổi mới công nghệ tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia giai đoạn 2016 2020 luận văn ths chuyên ngành quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệpChiến lược marketing đối với mặt hàng thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp làng nghề tỉnh thanh hóa đến năm 2020Improving the credit quality in military commercial joint stock bank west lake branchVai trò của chính quyền tỉnh ninh bình trong hoạt động xúc tiến du lịchQuản lý ngân sách nhà nước huyện lộc bình, tỉnh lạng sơnCredit risk management for medium and long term loans at baoviet joint stock commercial bankQuản lý thị trường nhà ở chung cư tại một số thành phố ở châu á và bài học cho hà nộiThẩm định tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh yên mỹ, hưng yênNâng cao chất lượng hoạt động cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh láng hạ chuyên ngànhQuality evaluation of investment projects in military joint stock commercial banksThuật ngữ nha khoaĐỀ TÀI :“Phân biệt vă bản và ngôn bản” NGỮ PHÁP VĂN BẢNXây dựng mạng lưới quan trắc môi trường cho doanh nghiệpTiểu luận hợp đồng mua bán tài sảnQuy trình kiểm tra hồ sơ thiết kế công trìnhNâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện cao lộc, tỉnh lạng sơnHiệu quả quản lý chi ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển tỉnh thanh hóa
Đăng ký
Đăng nhập