Khảo sát đặc tính của Diode và Transistor

Đặc tính của Diode Transistor

Đặc tính của Diode và Transistor
... Ký hiệu Diode mạch điện đợc hình 2a, mũi tên chiều dòng điện xuất phát từ miền bán dẫn P Trong thí nghiệm n y ta khảo sát đặc tính chỉnh lu Diode cách vẽ đờng đặc trng Von-Ampe I = f(U) transistor ... transistor ( Trandito) đặc tính khuếch đại transistor Transistor l dụng cụ bán dẫn đợc cấu tạo từ ba miền có tính dẫn điện khác Nếu miền l bán dẫn loại P hai bên l bán dẫn loại N : l transistor loại ... điện không miền C đợc tính đến coi nh tiếp Ib (àA) Ib(bh) Hình : Đặc tuyến truyền đạt Ic =f (Ib) transistor Transistor l m việc chế độ khuếch đại tuyến tính Trên đoạn MN transistor hoạt động chế...
 • 8
 • 12,988
 • 182

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG ĐẬU XANH (vigna radiata)NHẬP NỘI TẠI XÃ KIẾN AN, HUYỆN CHỢ MỚI AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 potx

KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA 10 GIỐNG ĐẬU XANH (vigna radiata)NHẬP NỘI TẠI XÃ KIẾN AN, HUYỆN CHỢ MỚI AN GIANG VỤ ĐÔNG XUÂN 2007 - 2008 potx
... VC 6 310 (30–65) ðX10: VC 6397 (45–8–1) ð u m An Giang Tím Tím Xanh Tím Vàng Vàng Vàng Vàng Vàng nâu Vàng nâu ðen Vàng nâu Xanh bóng Xanh bóng Xanh bóng Xanh bóng Tím + xanh Vàng ðen nâu Xanh m ... Tím Vàng ðen Xanh bóng Tím Vàng Vàng nâu Xanh bóng Tím Vàng ðen Xanh bóng VC 6153B – 20P VC 1913A ð u m An Giang Hình Màu s c t di p tr c h di p c a ñ u xanh ( nh ch p ngày sau gieo) 3.2 ð c tính ... S tương quan gi a su t v i chi u dài trái c a gi ng thí nghi m Báo cáo Khoa h c S 34, 11 /2008 23 3.4 Tính ñ ngã (% thi t h i) 25 25 20 20 C p2 20 C p3 15 15 10 10 10 10 10 5 Gi ng 10 11 Ghi chú:...
 • 5
 • 221
 • 1

KHẢO sát đặc TÍNH KHÔNG hột đặc điểm HÌNH THÁI THỰC vật của QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG hột ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG

KHẢO sát đặc TÍNH KHÔNG hột và đặc điểm HÌNH THÁI THỰC vật của QUÝT ĐƯỜNG KHÔNG hột ở ĐỒNG BẰNG SÔNG cửu LONG
... lộp (2) trỏi quýt ng 45 c tớnh thõn cnh ca quýt ng khụng ht 54 Lỏ ca quýt ng khụng ht 56 Hoa ca quýt ng khụng ht 58 Dng trỏi quýt ng khụng ht 64 Ph in di sn phm PCR vi mi A13 ca quýt ng khụng ... bỏn gi l quýt ng Thỏi Lan, trỏi quýt ging nh quýt ng ca ta c ộp bỏn nc qu ti ch rt ph bin 1.1.2 Phõn loi Theo FAO (2004) [57], quýt c chia lm nhúm: nhúm quýt Citrus reticulata, nhúm quýt King ... ca quýt ng khụng ht 67 Ph in di sn phm PCR vi cỏc mi A02, OPH18 v SN06 ca quýt ng khụng ht 69 Gin nhỏnh ca quýt ng khụng ht 71 T l ht phn ny mm (%) ca quýt ng khụng ht 72 Chiu di ng phn ca quýt...
 • 158
 • 337
 • 0

Thu nhận khảo sát đặc tính của một số enzyme hydrolase ứng dụng trong dược phẩm

Thu nhận và khảo sát đặc tính của một số enzyme hydrolase ứng dụng trong dược phẩm
... từ số thực tiễn nêu trên, tiến hành đề tài Thu nhận khảo sát đặc tích số enzyme hydrolase ứng dụng dược phẩm với mục tiêu: - Thu nhận số enzyme hydrolase ứng dụng Dược phẩm, Khảo sát đặc tính ... trích ly Enzyme Thu c Xác định hàm lượng protein hoạt độ enzyme So sánh hoạt độ enzyme Dược phẩm chế phẩm Khảo sát hoạt độ enzyme nhiệt độ pH định Ứng dụng chế phẩm thu nhận để thủy phân số chất ... pancreatin thu nhận Dược phẩm 78 Bảng 3.17: Hoạt độ trung bình enzyme chế phẩm pancreatin thu nhận Dược phẩm 79 Bảng 3.18: Hoạt độ riêng chế phẩm pancreatin thu nhận Dược...
 • 124
 • 302
 • 1

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ lông tây(brachiaria mutica)qua các lứa cắt tái sinh với các mức độ phân bón khác nhau

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ lông tây(brachiaria mutica)qua các lứa cắt tái sinh với các mức độ phân bón khác nhau
... đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ Lông tây (Brachiaria mutica) qua lứa cắt tái sinh với mức độ phân bón khác nhau với mục tiêu khảo sát khả sinh trưởng, thích nghi cỏ Lông tây tính sản xuất ... tục khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ với nhiều mức độ phân bón khác nhằm tìm mức độ phân bón kinh tế nhất, cho hiệu cao để phục vụ cho chăn nuôi ngày phát triển Nên bổ sung thêm phân ... suất chất xanh cỏ Lông tây lứa tái sinh thấp nhiều so với suất lứa đầu Tương tự, suất chất khô cỏ Lông tây thí nghiệm thấp với mức phân bón HC1 Tuy khác biệt suất mức phân bón khác ý nghĩa thống...
 • 35
 • 130
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của brachiaria mutica (cỏ lông tây) với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của brachiaria mutica (cỏ lông tây) với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... K30 Cần Thơ, 06/2008 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN CHĂN NUÔI ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ LÔNG TÂY (Brachiaria mutica) VỚI CÁC MỨC ĐỘ ... nghiệp Sinh học ứng dụng trường Đại học Cần Thơ, tiến hành thực đề tài: Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ Lông tây (Brachiaria mutica) với mức độ Học liệu ĐH Cần Thành phố Cần Thơ ... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP VÀ SHƯD BỘ MÔN CHĂN NUÔI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ CHĂN NUÔI THÚ Y ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ LÔNG TÂY (Brachiaria mutica) VỚI...
 • 45
 • 217
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây anh đào giả (gliricida sepium)với mức độ phân bón khác nhau qua các lứa tái sinh 5, 6 7 tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây anh đào giả (gliricida sepium)với mức độ phân bón khác nhau qua các lứa tái sinh 5, 6 và 7 tại thành phố cần thơ
... 6, 33 2 , 67 5,3 3 4,33 1 ,73 0 ,61 30 3 , 67 2 , 67 5 ,6 7 2 , 67 4 , 67 3,33 1,35 0 ,74 45 3 , 67 3 , 67 3 , 67 2 , 67 2 , 67 3 , 67 0,91 0, 47 60 4,33 2,33 5,0 0 2 , 67 3,00 5,3 3 0,89 0,05 15 HC1* VC1 15 Ngày 10,33 9,33 7, 33 ... 0 ,60 45 86, 80 77 , 27 85 ,7 3 75 ,6 7 78, 27 84, 47 8,11 0,54 60 1 05,8 99,50 108,5 97, 27 101,3 102,1 9 ,63 0,82 15 50,80 43,20 47, 87 40,53 50 ,73 46, 23 6, 24 0, 96 30 61 ,53 62 , 97 54 ,63 63 ,73 56, 27 70, 47 ... HC2* VC2 HC3* VC1 HC3* VC2 SE P 6, 00 7 , 67 4,33 7, 00 7, 00 7, 00 0 ,77 0, 26 30 4 , 67 6, 33 4,00 5,3 3 4 , 67 4 , 67 0 ,61 0,38 45 5,0 0 4,00 5,0 0 5 ,6 7 5,0 0 5 ,6 7 0, 96 0 ,62 60 4 , 67 5,0 0 4,00 4,33 4,00 4,00 0,45...
 • 66
 • 129
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây anh đào giả với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây anh đào giả với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... P & SINH H C NG D NG LU N VĂN T T NGHI P KH O SÁT ð C TÍNH SINH TRƯ NG VÀ TÍNH NĂNG S N XU T C A CÂY ANH ðÀO GI (Gliricida sepium) V I CÁC M C ð PHÂN BÓN KHÁC NHAU T I THÀNH PH C N THƠ C n Thơ, ... ñai, phân bón, khác ñi u c n thi t Xu t phát t v n ñ ñó, ñã ti n hành th c hi n ñ tài “Kh o sát ñ c tính sinh trư ng tính s n xu t c a Anh ñào gi (Gliricida sepium) v i m c ñ phân bón khác t i Thành ... THƠ KHOA NÔNG NGHI P & SINH H C NG D NG Lu n văn t t nghi p Ngành: CHĂN NUÔI - THÚ Y Tên ñ tài: KH O SÁT ð C TÍNH SINH TRƯ NG VÀ TÍNH NĂNG S N XU T C A CÂY ANH ðÀO GI (Gliricida sepium) V I CÁC...
 • 54
 • 101
 • 0

khảo sát ðặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây callianadra calothyrsus với các mức độ phân bón khác nhau

khảo sát ðặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây callianadra calothyrsus với các mức độ phân bón khác nhau
... KHOA NÔNG NGHI P VÀ SINH H C NG D NG B MÔN CHĂN NUÔI -oOo KH O SÁT ð C TÍNH SINH TRƯ NG VÀ TÍNH NĂNG S N XU T C A CÂY Callianadra calothyrsus V I CÁC M C ð PHÂN BÓN KHÁC NHAU C n Thơ, ngày… ... HH1: phân bón hoá h c phân h u c HC1* HH2 :phân bón hoá h c phân h u c HC2* HH1: phân bón hoá h c phân h u c HC2* HH2: phân bón hoá h c phân h u c HC3* HH2: phân bón hoá h c phân h u c HC3* HH2 :phân ... Calliandra calothyrsus phân h u c ba (HH1*HC3) -Nghi m th c 6: Calliandra calothyrsus phân h u c ba (HH2*HC3) c bón v i m c phân bón hoá h c m t c bón v i m c phân bón hoá h c hai c bón v i m c phân bón...
 • 37
 • 90
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây cỏ mồm với các mức độ phân bón khác nhau

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây cỏ mồm với các mức độ phân bón khác nhau
... v c òa th r ìc Phân bón có vai trò quan tr ch thành ph Phân bón hóa h Phân bón hóa h phân hóa h l su Theo cách khác v phân chu ên ch bón thúc hi àm xác c cách bón s 1960) m ìn bón thay nguyên ... r phân lân góp , bón lân s àm Phân lân bón k 60%, có màu h òa th òn 1960) phân có th u Phân h Phân h d n thi phân gi ch ìv Theo Nguy Phân chu r ên m 20-50 t , b êm hoai kho Phân hóa h òn tùy ... theo dõi ành thí nghi Chu tr Bón phân: tr ng c cân xác t h r ru l Chi ho làm c àng, bón lót m ì ành à: ùn tr ên lô thí nghi , bón phân c -2 ngày, tránh bón phân vào nh ho ành l ngày tu Thu ho...
 • 51
 • 283
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cây đậu ma cây đậu rồng hoang với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cây đậu ma và cây đậu rồng hoang với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... tài: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CÂY ĐẬU MA (Centrosema Pubescens ) VÀ CÂY ĐẬU RỒNG HOANG (Psophocarpus Tetra gonolobus) VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN KHÁC NHAU TẠI THÀNH PHỐ ... Thí nghiệm Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất Đậu Ma (Centrosema Pubescens )và Đậu Rồng Hoang (Psophocarpus Tetra gonolobus) với mức độ phân bón khác Thành Phố Cần Thơ với mục tiêu ... đất trồng.Vì thực đề tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất Đậu Ma (Centrosema Pubescens Benth) Đậu Rồng Hoang (Psophocarpus Tetra gonolobus) với mức độ phân bón khác Thành Phố Cần Thơ ...
 • 57
 • 142
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ lông tây (brachiaria mutica) với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ lông tây (brachiaria mutica) với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... SINH H C NG D NG Lu n v n t t nghi p Ngành: CH N NUÔI - THÚ Y Tên tài: KH O SÁT C TÍNH SINH TR NG VÀ TÍNH N NG S N XU T C A C LÔNG TÂY (Brachiaria mutica) V I CÁC M C PHÂN BÓN KHÁC NHAU T I THÀNH ... tây (Brachiaria mutica) v i m c phân bón khác t i Thành ph C n th ” v i m c tiêu: ánh giá kh n ng thích nghi c a c lông tây (Brachiaria mutica) t i Thành Ph C n Th Kh o sát mutica) c tính sinh ... sinh tr ng tính n ng s n xu t c a c Lông tây (Brachiaria mutica) v i m c phân bón khác t i Thành ph C n th " v i m c tiêu tìm m c phân bón phù h p nh t c Lông tây cho n ng su t cao nh t thành ph...
 • 53
 • 178
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ paspalum atratum với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ paspalum atratum với các mức độ phân bón khác nhau tại thành phố cần thơ
... HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SHƯD BỘ MÔN CHĂN NUÔI ô e ef f ô LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ Paspalum atratum VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN KHÁC ... LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Sau thời gian thí nghiệm đề tài tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ Paspalum atratum với mức độ phân bón khác thành phố Cần Thơ Chúng rút kết luận: Cỏ ... thấp mức độ HC1*HH1 (8,213%), lứa sai khác nhiều mức độ phân bón, CP cỏ sả thí nghiệm mức độ phân HC2*HH1 cao (8,65%) thấp mức độ HC3*HH2 (8,40%) Tương tự lứa sai khác nhiều mức độ phân bón, CP cỏ...
 • 59
 • 191
 • 1

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ ruzi với cácmức độ phân hữu cơ phân hóa học khác nhau tại thành phố cần thơ

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ ruzi với cácmức độ phân hữu cơ và phân hóa học khác nhau tại thành phố cần thơ
... nghiệm cỏ Ruzi thành phố Cần Thơ với đề tài: “ Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ Ruzi với mức độ phân hữu phân hóa học khác thành phố Cần Thơ ” Mục tiêu đề tài là: Khảo sát đặc tính sinh ... ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ RUZI (Brachiaria ruziziensis) VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN HỮU CƠ VÀ PHÂN HÓA HỌC KHÁC NHAU TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2008 Duyệt Của ... mức độ phân hữu hai mức độ phân hóa học) với nghiệm thức lần lặp lại Nhân tố 1: phân hữu gồm HC1(10 phân hữu cơ/ ha), HC2 (20 phân hữu cơ/ ha), HC3 (30 phân hữu cơ/ ha) Nhân tố 2: phân hóa học gồm...
 • 44
 • 183
 • 0

khảo sát đặc tính sinh trưởng tính năng sản xuất của cỏ voi (penisetum purpureum) với các mức độ phân bón khác nhau

khảo sát đặc tính sinh trưởng và tính năng sản xuất của cỏ voi (penisetum purpureum) với các mức độ phân bón khác nhau
... & SINH HỌC ỨNG DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI – THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ VOI (PENISETUM PURPUREUM) VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN KHÁC NHAU ... nghiệp Ngành: CHĂN NUÔI – THÚ Y Tên đề tài: KHẢO SÁT ĐẶC TÍNH SINH TRƯỞNG VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA CỎ VOI (PENISETUM PURPUREUM) VỚI CÁC MỨC ĐỘ PHÂN BÓN KHÁC NHAU Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2011 GIÁO ... giống cỏ phù hợp, tiến hành thực đề tài Khảo sát đặc tính sinh trưởng tính sản xuất cỏ voi (Penisetum purpureum) với mức độ phân bón khác nhau CHƯƠNG 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 ĐẠI CƯƠNG VỀ CỎ...
 • 50
 • 143
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực hành khảo sát đặc tính của diode và transistorthí nghiệm khảo sát đặc tính của diodekhảo sát dặc tính của diodekhảo sát đặc tính của protein trong thực phẩm giàu proteinvật lý 11 chương trình chuẩn bài 18 thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của transistor potbài 18 thực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của diod bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của transistor pptthực hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫn và đặc tính khuyếch đại của tranzito pptxlựa chọn sử dụng các dụng cụ điện các linh kiện điện thích hợp và mắc chúng thành một mạch điện để tiến hành khảo sát đặc tính chỉnh lưu dòng điện của điôt bán dẫnkhảo sát đặc tính khuếch đại của tranzitokhảo sát đặc tính chỉnh lưu của điốt bán dẫnkhao sat dac tinh chinh luu ca chu ki của diot ban dankhao sat dac tinh chinh luu ca chu ki cua diotthí nghiệm khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫnnghiên cứu chế tạo khảo sát đặc tính điện hóa của điện cực ti sno2sb2o3 pbo2 trong dung dịch có chứa hợp chất hữu cơkhảo sát đặc tính phương hương của anten chấn tử đối xứng sử dụng matlabEmployment Seniority LayoffQuản lý, chăm sóc trẻ sinh ra từ bà mẹ nhiễm HIVErv Drewek PresentationKhảo Sát Quy Trình Khám Chữa Bệnh Tại Khoa Khám Bệnh Bệnh Viện Cấp Cứu Trưng VươngBài Giảng Kinh Tế Vi MôChủ đề 1 - Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chọn nghề có cơ sở khoa họcgiáo án powerpoint Presentation1Tổng hợp và đặc trưng hệ xúc tác phức kim loại trên chất mang mao quản trung bình cho phản ứng oxy hoá pxylene thành acid terephthalic.(tt)Căn bậc baBÀI GIẢNG kế TOÁN QUỐC tế chapter 2 the regulatory frameworkBÀI GIẢNG kế TOÁN QUỐC tế chapter 4 sources,records and books of prime entryChủ đề 8 - Hướng đi sau khi tốt nghiệp THPTbài 15 lớp 6 vẽ theo mẫuBÀI GIẢNG kế TOÁN QUỐC tế chapter 15 bank reconciliationsBÀI GIẢNG kế TOÁN QUỐC tế chapter 17 preparation of financial statements for sole tradersBÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH DOANH NGHIỆP chương 12 kế TOÁN DTHU và CHI PHÍ KDBÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH DOANH NGHIỆP chương 14 thuế thu nhập doanh nghiệpNGHỆ THUẬT TƯỢNG TRƯNG TRONG SÁNG TÁC CỦA TRƯỜNG THƠ LOẠN (tt)BÀI GIẢNG kế TOÁN tài CHÍNH DOANH NGHIỆP chương 15 báo cáo tài chínhgiáo án trình chiếu
Đăng ký
Đăng nhập