Phương pháp lọc cộng tác và ứng dụng trong hệ thông tin tư vấn

Giải pháp truy nhập femtocell ứng dụng trong mạng thông tin di động của vinaphone

Giải pháp truy nhập femtocell và ứng dụng trong mạng thông tin di động của vinaphone
... Chƣơng 2: Giải pháp truy nhập Femtocell: Nghiên cứu vấn đề đặc tính kĩ thuật, kịch áp dụng, đánh giá giải pháp: thách thức cách giải giải pháp truy nhập :Giải pháp truy nhập mở, Giải pháp truy nhập ... Femtocell Truy nhập Truy nhập Truy nhập ưu tiên Không phải thuê Không cho bao Femtocell truy nhập 2.2 phép Truy nhập Giới hạn truy nhập Giải pháp Femtocell truy nhập đóng Ở chế độ truy nhập đóng, ... nhập mở, Giải pháp truy nhập đóng, Giải pháp truy nhập hỗn hợp Chƣơng 3: Ứng dụng Femtocell mạng thông tin di động Vinaphone: - Hiện trạng mạng thông tin di động Vinaphone: Thu thập số liệu rạng,...
 • 24
 • 303
 • 1

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu

Nghiên cứu một số phương pháp nhận dạng đối tượng ứng dụng trong hệ thống camera quan sát bảo vệ mục tiêu
... chia camera h thng CCTV lm loi: Camera k thut tng t hay cũn gi l Camera Analog v Camera k thut s hay cũn gi l Camera Digital cũn trờn c s k thut lp t, ngi ta chia lm loi: Camera lp t c nh v Camera ... định quan sỏt c mt khung cnh, khụng gian nht nh (nh hỡnh 2.3) Camera cú iu khin, thng c gi l Camera quay quột zoom Hình 2.4: P/T/Z camera (Pan/Tilt/Zoom Camera) , l loi Camera cú th thay i gúc quan ... chớnh h thng camera quan sỏt 1.4 Cỏc chc nng phn mm ca h thng camera quan sỏt Theo dừi ngi, phng tin c ng mụi trng rng, vi s lng ln cỏc camera l mt cụng vic phc tp, vỡ vy mt h thng camera quan sỏt...
 • 88
 • 349
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu
... xuất nghiên cứu tìm hiểu: Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu Kết đạt đƣợc Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu: Xây dựng đƣợc ứng dụng thực tế lọc nhiễu cho ảnh ... phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh Tìm hiểu phƣơng pháp lọc nhiễu ảnh Chọn phƣơng pháp lọc hợp lý cho ảnh cụ thể Xây dựng chƣơng trình ứng dụng lọc nhiễu cho ... lại ảnh để làm bật số đặc tính ảnh, hay làm cho ảnh gần giống với trạng thái gốc, trạng thái trƣớc ảnh bị biến dạng Xuất phát hoàn cảnh Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài...
 • 68
 • 337
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu
... nhiu l mt cụng on tin x lý tong x lý nh s, nhm nõng cao cht lng nh cho mt ngi hoc phc v cho cụng on sau, x lý tt cụng on ny s gỳp cho cỏc cng on sau tin hnh c d dng hn [2], [6] Cú nhiu loi nhiu ... theo th t bng hm ordfớlt2 trờn thc t th tc cho hm medfỡlt2 l to mt wrapper cho th tc hm ordfỡlt2 Lớ nht thay 31 th lc trung bỡnh bng lc theo th t l nú cho phộp ta tựy chn lc trung bỡnh hay lc ... thut MATLAB tớch hp c vic tớnh toỏn, th hin kt qu, cho phộp lp trỡnh, giao din lm vic rt d dng cho ngi s dng D liu cựng vi th vin c lp trỡnh sn cho phộp ngi s dng cú th cú c nhng ng dng sau õy...
 • 67
 • 178
 • 0

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài liệu

Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh và ứng dụng cho ảnh tài liệu
... hoàn cảnh Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài ỉiệứ'’ em chọn làm đề tài Mục đích nghiên cứu Mục đích đề tài là: - Nghiên cứu nhiễu ảnh, số phương pháp lọc nhiễu ảnh - Sử dụng ... nghiên cứu tìm hiểu: Nghiên cứu phương pháp lọc nhiễu ảnh ứng dụng cho ảnh tài ỉiệứ'’ Kết đạt Trên sở kiến thức thu thập nghiên cứu: Xây dựng ứng dụng thực tế lọc nhiễu cho ảnh phong cảnh, ảnh ... số phương pháp lọc nhiễu ảnh Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu khái quát xử lý ảnh Tìm hiểu phương pháp lọc nhiễu ảnh Chọn phương pháp lọc họp lý cho ảnh cụ thể Xây dựng chương trình ứng dụng lọc nhiễu...
 • 32
 • 66
 • 0

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT lọc CỘNG tác ỨNG DỤNG xây DỰNG hệ THỐNG gợi ý bán SÁCH TRỰC TUYẾN

NGHIÊN cứu kỹ THUẬT lọc CỘNG tác và ỨNG DỤNG xây DỰNG hệ THỐNG gợi ý bán SÁCH TRỰC TUYẾN
... phương pháp lọc cộng tác - Ứng dụng kỹ thuật lọc cộng tác xây dựng website PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1 Nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu sở lý thuyết hệ gợi ý, kỹ thuật lọc cộng tác - Nghiên cứu, phân ... cứu kỹ thuật lọc cộng tác kỹ thuật láng giềng thuộc phương pháp lọc cộng tác - Xây dựng website gợi ý sách sử dụng kỹ thuật lọc cộng tác ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - Kỹ thật lọc cộng tác kỹ thuật láng ... đến ứng dụng lọc cộng tác xây dựng hệ thống bán hàng trực tuyến 5.2 Nghiên cứu thực nghiệm - Thu thập liệu thực tế - Xây dựng hệ thống gợi ý bán hàng trực tuyến PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu...
 • 59
 • 2,015
 • 2

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM

PHƯƠNG PHÁP PHỔ HỒNG NGOẠI VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỤC PHẨM
... thực phẩm ngày người ta sử dụng nhiều phương pháp như: phân tích sắc ký, phương pháp điện thế, phương pháp quang Trong phương pháp quang phương pháp sử dụng phổ biến kỹ thuật coi tốt không sử dụng ... ứng dụng công nghệ, tiếp cận, nghiên cứu từ cuối năm 60 kỷ 20 đặc biệt, phổ hồng ngoại ứng dụng rộng rãi lĩnh vực thực phẩm b ĐẠI CƯƠNG VỀ PHỔ HỒNG NGOẠI: Phương pháp phân tích theo phổ hồng ... không điều hoà 14 Phổ Hồng Ngoại Ứng Dụng Trong Thực Phẩm Quang phổ dao động quay ( phổ hồng ngoại) : Khi phân tử hấp thu xạ hồng ngoại phổ thu không phổ dao động không điều hoà mà phổ dao động quay,...
 • 53
 • 1,537
 • 19

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo) 2 naphthol (PAN) Nd(III) (HSCN) bằng phương pháp chiết trắc quang ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu sự tạo phức đa ligan của hệ 1 (2 pyridylazo)  2 naphthol (PAN)  Nd(III)  (HSCN) bằng phương pháp chiết  trắc quang và ứng dụng trong phân tích luận văn thạc sỹ hóa học
... 1, 54 4 ,13 5,58 4,63 20 20 30 25 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0 ,1 0,5 0 ,1 2, 0 2, 0 2, 0 0 ,1 2, 0 1, 96 1, 11 1,84 1, 40 2, 81 0,78 1, 26 0,45 1, 23 1, 30 2, 0 1, 93 1, 30 0 ,1 2, 58 2, 49 25 80%CH3OH in th 5%(CH3)2CO in th Phõn b ... l =1, 001cm, =0 ,1, pH=4,30) 0 ,20 Ai 0 ,19 2 0,40 0 ,24 0 CHSCN 10 -2( M) 0,50 0,80 0 ,2 91 0,384 1, 00 0,4 02 1, 80 Ai 0,400 2, 00 0, 429 CHSCN .10 -2( M) 2, 20 2, 50 0, 429 0, 427 2, 80 0, 422 47 1, 20 0, 411 3,00 0, 416 1, 50 ... CHCl2COOH 5 72 5 ,2 11 ,80 0 ,2 5 ,1 0 ,2 9,3 0 ,2 -2, 9 0 ,2 1: 1 1: 1 :1 1 .2 THUC TH - (2 - PYRIDYLAZO) - NAPHTHOL (PAN) 1. 2 .1 Cu to, tớnh cht vt lý ca PAN Cụng thc phõn t ca PAN: C15H11ON3 Khi lng...
 • 85
 • 420
 • 0

Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng và ứng dụng trong phân đoạn ảnh
... khác tùy thuôc vào địa phương, vào mùa, điều kiện kinh tế số yếu tố khác Thông tin thành phần chất thải rắn giúp lựa chọn thiết bị thu gom, lưu trữ, xử lý, chế biến đồng thời tìm phương án xử lý ... cao vào giai đoạn ban đầu đổ thải, sau giảm dần theo thời gian f.Kích cỡ hạt phân bố ( Particle size and Distributio ) Việc xác định kích cỡ hạt phân bố giúp ta định kích thước thiết bị xử lý phương ... rác thay đổi phụ thuộc vào thành phần rác, độ ẩm, mức độ nén Mặc khác phụ thuộc vào vị trí địa lý, mùa địa phương nghiên cứu, phụ thuộc thời gian lưu giữ, thiết bị sử dụng, thiết bị xử lý Trọng...
 • 64
 • 311
 • 0

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÁY ẢNH

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER VÀ ỨNG DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MÁY ẢNH
... trình bày Giới thiệu Phương pháp sáng tạo SCAMPER ứng dụng trình phát triển máy ảnh nhằm mang lại thông tin phương pháp sáng tạo sức mạnh sáng tạo thông qua chuỗi phát triển máy ảnh từ sơ khai ... đến đại PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER CH1201132 – LÊ TRƯỜNG SA GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO SCAMPER 1.1 Lịch sử đời phương pháp sáng tạo SCAMPER Tác giả phương pháp sáng tạo SCAMPER ... định ban đầu? PHƯƠNG PHÁP SÁNG TẠO SCAMPER CH1201132 – LÊ TRƯỜNG SA ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP SCAMPER TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MÁY CHỤP ảNH 1.3 Lịch sử đời máy ảnh Trên 450 năm kể từ máy ảnh Obscura...
 • 23
 • 273
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf

Nghiên cứu phương pháp tối ưu hóa ứng dụng trong hệ thông tin địa lý luận văn ths công nghệ thông tin 60 48 01 04 pdf
... HỌC CÔNG NGHỆ VŨ THỊ CHIÊM NGHIÊN CỨU PHƢƠNG PHÁP TỐI ƢU HÓA ỨNG DỤNG TRONG HỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ Ngành Chuyên ngành Mã số : Công nghệ thông tin : Hệ thống thông tin : 604 8010 4 LUẬN VĂN THẠC SĨ CÔNG ... ngành công nghệ thông tin, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào ngành nghề khác trở nên phổ biến Trong nhiều lĩnh vực việc áp dụng công nghệ thông tin đem lại hiệu mong đợi, lẽ việc ứng dụng công ... quân sự, Trong khứ việc sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng vào nghiên cứu đất đai, không gian địa đạt đƣợc thành tựu hiệu cao công tác quản sử dụng đất Hệ thống thông tin địa (Geographic...
 • 72
 • 77
 • 0

(Đồ án tốt nghiệp) Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng ứng dụng trong phân đoạn ảnh

(Đồ án tốt nghiệp) Tìm hiểu phương pháp phân cụm cứng và ứng dụng trong phân đoạn ảnh
... toán phân cụm liệu 24 2.4.1 Phương pháp phân cụm phân hoạch 24 2.4.2 Phương pháp phân cụm phân cấp 24 2.4.3 Phương pháp phân cụm dựa mật độ 26 2.4.4 Phương pháp phân cụm ... cận toán phân cụm liệu Các phương pháp phân cụm chia thành nhóm: phương pháp phân hoạch, phương pháp phân cấp, phương pháp dựa mật độ, phương pháp dựa lưới, phân cụm dựa mô hình, phân cụm dựa ... - Phân cụm liệu hoạt động phân đoạn ảnh: Phân đoạn ảnh việc phân tích mức xám hay mầu ảnh thành lát đồng Trong phân đoạn ảnh phân cụm liệu thường dùng để phát biên đối tượng ảnh Vấn đề phân cụm...
 • 63
 • 1,056
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu các thuật toán mã hóa khóa công khai và ứng dụng trong chữ ký điện tửcông nghệ và ứng dụng của hệ thống chiết rót chất lỏngnghiên cứu bộ khuếch đại quang và ứng dụng trong hệ thống thôngtin quang wdmvà ứng dụng trong hệ thống multimedia2 smart anten và ứng dụng trong hệ thống cdmanghiên cứu phát triển phương pháp lọc cộng tác dựa vào bộ nhớkhai phá dữ liệu trên cơ sở phương pháp luật kết hợp và ứng dụngphương pháp sắc ký khí va ứng dụngcâu 24 phương pháp nổ mìn bầu và ứng dụng của nó trong xây dựng nền đường cách bố trí bầu thuốc tt lượng thuốc giống như hầm thuốccác phương pháp vật lý hiện đại ứng dụng trong hóa họccác phương pháp đo công suất động cơ dùng trong chẩnmatlab và ứng dụng trong viễn thôngmatlab và ứng dụng trong viễn thông phạm hồng liênthu nhận probiotic và ứng dụng trong các sản phẩm từ sữanghiên cứu kỹ thuật mc cdma và ứng dụng vào mạng thông tin di động 4gVai trò của báo in việt nam trong thời kỳ đổi mới trong quá trình giao lưu, tiếp nhận và hội nhập văn hóa quốc tếĐộ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (LA tiến sĩ)Độ nhạy của các tham số kết cấu công trình và ứng dụng để đánh giá độ tin cậy của công trình nhà công nghiệp bằng thép (tt)Báo Cáo Thực Tập Nghiệp Vụ Kinh Tế TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍASSIGNMENT Study on culture shock of Vietnamese and American through communicationKế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Viglacera Xuân HòaĐÁNH GIÁ TÍNH TUÂN THỦ CỦA MÔ HÌNH SẢN XUẤT RAU HỮU CƠ TẠI CÔNG TY CP TERRANIQUE, XÃ SƠN DƯƠNG. HUYỆN HOÀNH BỒ, TỈNH QUẢNG NINHThiết kế hệ thống thông gió và xử lý khí thải cho dây chuyền II Nhà máy xi măng Thành ThắngKiểm soát nội bộ đối với chu trình bán hàng – thu tiền tại Công ty cổ phần thương mại đầu tư và dịch vụ NC Việt NamNghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã minh sơn, huyện bắc mê, tỉnh hà giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứuTăng cường cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam, chi nhánh phú thọKinh sám hối 35 vị phậtĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨAMột số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tự làm đồ dùng dạy học ở trường Tiểu học Phan Chu Trinh, Krông Nô, Đắk NôngBPTC giao ngoai nha cao tangCổng thông tin tri thức thông minh ứng dụng vào nông sản nông nghiệp việt namCơ chế bảo mật mã thực thi trên linuxCơ chế định danh và quản lý truy nhập trên điện toán đám mâyĐịnh tuyến mạng không dâyGiải thuật di truyền giải bài toán lập kế hoạch học tập
Đăng ký
Đăng nhập