DIA 12 DIA LI TU NHIEN

Hệ thống hóa kiến thức địa tự nhiên mới và khó trong chương trình nội dung sgk địa lớp 12

Hệ thống hóa kiến thức địa lí tự nhiên mới và khó trong chương trình nội dung sgk địa lí lớp 12
... - Biến trình nhiệt Phân hóa theo vĩ độ Đới : đới cảnh quan (Bắc nam Bạch Mã) Mùa hè (TBg, Em) Hướng địa hình Khu vực địa hình Xứ địa Xứ địa máng Đông Dương Xứ Hoa Nam miền địa tự nhiên 15 ... http://www.violet.vn/vantien2268 TAILIEUBOIDUONGHSGDIALI12 2010-2011 THIÊN NHIÊN PHÂN HÓA ĐA DẠNG PHỨC TẠP Sơ đồ quy luật địa với phân hoá tự nhiên Việt Nam Tác nhân địa Tác nhân phi địa đới đới Tín phong (Tm) Vĩ độ ... TAILIEUBOIDUONGHSGDIALI12 2010-2011 Miền Bắc Đông Bắc Bắc Bộ Đặc điểm chung Quan hệ với Nền Hoa Nam Mốí quan hệ thành phần tự nhiên Kiến tạo- địa chất Địa hình - Sông ngòi -Uốn nếp, mac ma không mạnh - Tân kiến...
 • 26
 • 814
 • 7

Ôn tập địa 12 phần địa tự nhiên pdf

Ôn tập địa lí 12 phần địa lí tự nhiên pdf
... nghĩa ṿ trí đ̣a a Ý nghĩa tự nhiên - Vị trí địa qui định thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Vị trí địa lãnh thổ tạo nên phân hóa thiên nhiên, phong phú tài nguyên sinh ... tiếp tục hoàn thiện điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có điều kiện tự nhiên ngày Bài 6: Đất nứơc nhiều đồi núi Đặc điểm chung địa hình - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích chủ yếu đồi ... đông chụm lại Tam Đảo Địa hình Cac xtơ phổ biến - Hướng nghiêng: cao Tây Bắc thấp xuống Đông Nam - Có cánh cung lớn Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, Đông triều Theo dãy núi thung lũng Sông cầu, Sông...
 • 9
 • 186
 • 3

Ôn tập địa 12 phần địa tự nhiên doc

Ôn tập địa lí 12 phần địa lí tự nhiên doc
... nghĩa vđ trí đđa a Ý nghĩa tự nhiên - Vị trí địa qui định thiên nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Vị trí địa lãnh thổ tạo nên phân hóa thiên nhiên, phong phú tài nguyên sinh ... tiếp tục hoàn thiện điều kiện tự nhiên làm cho đất nước ta có điều kiện tự nhiên ngày Bài 6: Đất nứơc nhiều đồi núi Đặc điểm chung địa hình - Địa hình đồi núi chiếm phần lớn diện tích chủ yếu đồi ... đông chụm lại Tam Đảo Địa hình Cac xtơ phổ biến - Hướng nghiêng: cao Tây Bắc thấp xuống Đông Nam - Có cánh cung lớn Sông gâm, Ngân sơn, Bắc sơn, Đông triều Theo dãy núi thung lũng Sông cầu, Sông...
 • 9
 • 103
 • 0

ôn thi tốt nghiệp địa 12: địa tự nhiên pptx

ôn thi tốt nghiệp địa lí 12: địa lí tự nhiên pptx
... nghĩa vđ trí đđa a Ý nghĩa tự nhiên - Vị trí địa qui định thi n nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa - Vị trí địa lãnh thổ tạo nên phân hóa thi n nhiên, phong phú tài nguyên sinh ... Đồng sông mã, sông Chu; đồng sông Cả, sông Thu Bồn, + Địa hình chia làm dãy: giáp biển cồn cát, đầm phá; thấp trủng; bên bồi tụ thành đồng + Thuận lợi cho phát triển công nghiệp ngắn ngày không ... nhiều loài Thi n nhiên phân hoá theo Đông - Tây a Vùng biển thềm lục địa - Vùng biển nước ta gấp lần diện tích đất liền - Thi n nhiên vùng biển nước ta đa dạng giàu có, tiêu biểu cho thi n nhiên nhiệt...
 • 10
 • 112
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM giáo dục tưởng chính trị trong việc giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam ở lớp 12

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM giáo dục tư tưởng chính trị trong việc giảng dạy địa lí tự nhiên Việt Nam ở lớp 12
... Kinh nghiệm giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 *** - PHẠM VI ĐỀ TÀI: Giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa nói chung địa tự nhiên Việt ... 16 Kinh nghiệm giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 *** - Kết cho thấy thành công đề kinh nghiệm công tác giáo dục tưởng trị việc giảng dạy địa ... dục tưởng trị thông qua môn địa tự nhiên Việt Nam - Một số điều kiện định thành công công việc giáo dục tưởng trị qua môn địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 II/ CƠ SỞ LÍ LUẬN : Việc xác...
 • 19
 • 227
 • 0

Xây dựng hệ thống bài tập với Atlat Địa Việt Nam trong dạy học phần Địa tự nhiên lớp 12 Trung học phổ thông

Xây dựng hệ thống bài tập với Atlat Địa lí Việt Nam trong dạy học phần Địa lí tự nhiên lớp 12 Trung học phổ thông
... tập mức độ đơn giản CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỚI ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12 THPT 2.1 Nguyên tắc quy trình xây dựng hệ thống tập với Atlat Địa Việt ... dụng Atlat Địa Việt Nam dạy học phần Địa tự nhiên lớp 12 Để góp phần nâng cao chất lượng việc dạy học môn Địa lớp 12 THPT định chọn cho đề tài: Xây dựng hệ thống tập với Atlat Địa Việt ... CHƯƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP VỚI ATLAT ĐỊA LÍ VIỆT NAM TRONG DẠY HỌC PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12 THPT 1.1 Bài tập Địa 1.1.1 Định nghĩa Là tập yêu cầu...
 • 37
 • 1,402
 • 1

SKKN sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca trong giảng dạy địa 12 (phần địa tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh

SKKN sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca trong giảng dạy địa lí 12  (phần địa lí tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh
... HS 12 12 Sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) ... 2 Sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) nhằm ... thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh Sử dụng ca dao, tục ngữ, thơ ca giảng dạy Địa 12 (phần Địa tự nhiên) nhằm tạo hứng thú học tập cho...
 • 46
 • 745
 • 9

Sáng kiến kinh nghiệm sử DỤNG bản TIN về THỜI TIẾT vào dạy học địa tự NHIÊN lớp 12

Sáng kiến kinh nghiệm sử DỤNG bản TIN về THỜI TIẾT vào dạy học địa lí tự NHIÊN lớp 12
... nội dung như: sử dụng báo, sử dụng tin tức vài địa tự nhiên 12 Phạm vi nghiên cứu đề tài Trang Đề tài ứng dụng tin thời tiết vào giảng thuộc chủ đề Địa tự nhiên Việt Nam lớp 12 Thực trạng ... sử dụng tin tăng hứng thú giảng dạy SL Tỉ lệ (%) 2014 -2015 5 100 100 Kết học tập lớp 12 với 74 học sinh giảng dạy học kì sau: Qua ta thấy được: việc “ Sử dụng tin thời tiết vào dạy học Địa ... powerpoint SKKN: SỬ DỤNG BẢN TIN VỀ THỜI TIẾT VÀO DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN 12 I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hòa xu đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại, phát huy tính chủ động, sáng tạo, vận dụng thực...
 • 15
 • 63
 • 0

Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá kiến thức giúp học sinh học tốt hơn Địa tự nhiên lớp 12

Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá kiến thức giúp học sinh học tốt hơn Địa lí tự nhiên lớp 12
... giúp học sinh học tốt Địa tự nhiên lớp 12 II THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12 - Phương pháp dạy học truyền thống phương pháp đọc chép phổ biến nên học sinh thụ động tiếp thu kiến thức ... khối 12 nhiều năm, nhận thấy với học này, vận dụng phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp đồ hoá kiến thức, dó lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm là: Sử dụng phương pháp đồ hoá kiến thức giúp ... phần Địa tự nhiên (Phụ lục) Giáo viên hướng dẫn giúp học sinh tự dựng đồ - Khi học sinh tự dựng đồ, hiệu phương pháp đồ hoá cao Vì muốn xây dựng đồ, việc có kỹ đọc sách giáo khoa học...
 • 25
 • 93
 • 0

Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá kiến thức giúp học sinh học tốt hơn địa tự nhiên lớp 12

Sử dụng phương pháp sơ đồ hoá kiến thức giúp học sinh học tốt hơn địa lí tự nhiên lớp 12
... giúp học sinh học tốt Địa tự nhiên lớp 12 II THỰC TRẠNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LỚP 12 - Phương pháp dạy học truyền thống phương pháp đọc chép phổ biến nên học sinh thụ động tiếp thu kiến thức ... khối 12 nhiều năm, nhận thấy với học này, vận dụng phương pháp dạy học hiệu quả, phương pháp đồ hoá kiến thức, dó lựa chọn sáng kiến kinh nghiệm là: Sử dụng phương pháp đồ hoá kiến thức giúp ... phần Địa tự nhiên (Phụ lục) Giáo viên hướng dẫn giúp học sinh tự dựng đồ - Khi học sinh tự dựng đồ, hiệu phương pháp đồ hoá cao Vì muốn xây dựng đồ, việc có kỹ đọc sách giáo khoa học...
 • 24
 • 41
 • 0

sáng kiến kinh nghiệm HƯỚNG dẫn học SINH lớp 12 kỹ NĂNG KHAI THÁC ATLAT TRONG học tập PHẦN địa tự NHIÊN VIỆT NAM

sáng kiến kinh nghiệm HƯỚNG dẫn học SINH lớp 12 kỹ NĂNG KHAI THÁC ATLAT TRONG học tập PHẦN địa lí tự NHIÊN VIỆT NAM
... NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2011 - 2 012 Tên sáng kiến kinh nghiệm: HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 KỸ NĂNG KHAI THÁC ATLAT TRONG HỌC TẬP PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM Họ tên tác giả: ... DẪN HỌC SINH LỚP 12 KỸ NĂNG KHAI THÁC ATLAT TRONG HỌC TẬP PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM I- LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Trong việc dạy học mơn Địa trường trung học phổ thơng, Atlat Địa Việt Nam có ... học sinh lớp 12 trường trung học phổ thơng Nghiên cứu đề tài: “HƯỚNG DẪN HỌC SINH LỚP 12 KỸ NĂNG KHAI THÁC ATLAT TRONG HỌC TẬP PHẦN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN VIỆT NAM nhằm giúp em biết cách học kỹ khai...
 • 26
 • 93
 • 0

skkn sử dụng bản tin về thời tiết vào dạy học địa tự nhiên 12

skkn sử dụng bản tin về thời tiết vào dạy học địa lí tự nhiên 12
... 12A6 Trang 12A7 Qua ta thấy được: việc “ Sử dụng tin thời tiết vào dạy học Địa tự nhiên 12 góp phần mang lại hiệu cao hơn, đóng góp tích tực dạy học Địa như: - Học sinh hứng thú tiết học ... ý sử dụng tin Số lượng tin tìm đề tài có nội dung tương tự nhau, tin sử dụng nhiều nội dung nhiều tiết học khác Và với số lượng tin phong phú, hội sử dụng tin vào học nhiều Tuy nhiên, tùy vào ... ý học sinh vào học Tuy nhiên, không nên sử dụng nhiều phim ảnh tiết học BẢNG 4.1: THỐNG KÊ KẾT QUẢ YÊU THÍCH MÔN HỌC số Năm học HS xác nhận thích HS xác sử dụng tin tạo xem tin hứng thú học Học...
 • 14
 • 58
 • 0

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa 8 thcs

Ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế bài giảng địa lí tự nhiên việt nam trong sách giáo khoa địa lí 8 thcs
... ứng dụng CNTT dạy học địa địa tự nhiên Việt Nam tỉnh Cao Bằng Để tìm hiểu thực trạng giảng dạy địa trƣờng THCS việc ứng dụng CNTT thiết kế giảng địa tự nhiên Việt Nam SGK địa 8, ... tài: Ứng dụng CNTT để thiết kế giảng địa tự nhiên Việt Nam SGK địa THCS (vận dụng tỉnh Cao Bằng)” nhằm phát huy yếu tố tích cực việc ứng dụng CNTT dạy học địa tự nhiên Việt Nam lớp THCS ... tự nhiên Việt Nam chƣơng trình địa lớp THCS tỉnh Cao Bằng Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu sở luận thực tiễn việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học địa tự nhiên Việt Nam lớp THCS...
 • 113
 • 1,542
 • 7

Đặc điểm địa tự nhiên và nhân văn môi trường khu vực Đồ Sơn và Ba Vì

Đặc điểm địa lí tự nhiên và nhân văn môi trường khu vực Đồ Sơn và Ba Vì
... đặc điểm địa tự nhiên, kinh tế nhân văn & môi trờng khu vực khảo sát Website: 0918.775.368 http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : Khu vực Đồ Sơn : a) Điều kiện địa tự nhiên : Đồ ... bãi cát mịn Sau ngon núi đồi thông Bãi tắm Đồ Sơn chia làm ba khu chính: khu nằm đầu thị trấn Đồ Sơn; khu nối tiếp khu với nhiều khách sạn nhà nghỉ; khu3 sau yên tĩnh hai khu Độ sâu biển không lớn ... chủ yếu khu vực quartzit, tectit số núi, muối cát hai tài nguyên quan trọng khu vực b) Điều kiện kinh tế nhân văn : Khu vực Đồ Sơn có điều kiện phát triển kinh tế cao có tiềm du lịch vùng đồng thuận...
 • 32
 • 941
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: địa lí tự nhiên việt nam lớp 12địa lí tự nhiên lớp 12địa lí tự nhiêncác miền địa lí tự nhiênbản đồ địa lí tự nhiên việt namđọc lát cắt địa lí tự nhiênMột số yếu tố nguy cơ liên quan đến tổn thương tim trên siêu âm ở bệnh nhân tăng huyết ápNâng cao chất lượng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam - BIDV Từ sơnNâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà TâyNâng cao chất lượng công tác đánh giá rủi ro trong hoạt động thẩm định dự án tại Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ thương Việt namNâng cao chất lượng hoạt động của phương thức thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng Việt Nam thịnh vượng chi nhánh Thăng LongNâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của ngân hàng Việt Nam thịnh vượng VPbankNâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam - Hội sở chínhNâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH SomotnetNâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần xây lắp I Thái BìnhNâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP Đông nam á - Phòng giao dịch 562 Trần khát Chân.PDFNâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Giang SơnNâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Viễn thông Hà AnNâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH thương mại và xây dựng Duy SơnNâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH xây lắp và dịch vụ thương mại Âu NguyễnSử dụng nguồn lao động ở nông thônSử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên xác định mức sẵn lòng chi trả của cộng đồng để bảo tồn không gian văn hóa cổng làng Mông Phụ, Đường Lâm, Sơn Tây, Hà NộiSự phát triển của hệ thống thu phí các nước khác trên thế giớiTác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới phỏt triển kinh tế - xó hội ở tỉnh Bình DươngTác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế ở tỉnh Thừa Thiên HuếTác động của sự phát triển khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập