KINH TẾ VIỆT NAM 2013

Bài nghiên cứu tổng quan kinh tế Việt Nam 2013

Bài nghiên cứu tổng quan kinh tế Việt Nam 2013
... tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-33 Tổng quan kinh tế Việt Nam 20131 Nguyễn Đức Thành2, Ngô Quốc Thái3 Quan điểm trình bày nghiên cứu ... Việt Nam 2013, tác giả tiếp tục phân tích liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990 -2013 để làm bật chu kỳ kinh tế qua xu hư ng tiềm kinh tế Việt Nam Hì P â íc xu ế phầ m ng kinh tế Việt Nam 1990 -2013, ... Vietnam’s Competitiveness Directions in Development doi:10.1596/978-1-4648-0103-7 43  CÁC BÀI NGHIÊN CỨU KHÁC NC-32: Tổng quan kinh tế giới 2013, Lê Kim Sa, Nguyễn Cẩm Nhung NC-31: Tổng quan kinh...
 • 44
 • 171
 • 0

Phân tích một số yếu tố của lạm phát ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đạon 1986 - 2012 và tình hình kinh tế Việt Nam 2013

Phân tích một số yếu tố của lạm phát ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đạon 1986 - 2012 và tình hình kinh tế Việt Nam 2013
... Vi t Nam trung n 2003 - 2007 ch p n 2008 - 2012 Hình Thâm h t ngân sách c a Vi SVTH: 47 GVHD: 3.2.7 i qu c t m c bi t phát tri n c a Vi t Nam n hi n Vi t Nam ngày h i nh p sâu, r ng vào n n kinh ... a l ng kinh t Gi ng kinh t l ng có m i quan h nh nh L m ng kinh t hai m t c a xã h i, hai v kinh t n n kinh t Gi ng kinh t l m phát có m i quan h kh c l n L m phát có th coi k thù c ng kinh t ... c kinh doanh hi i, khai thác ti t o tay ngh gi i quy t vi c làm cho hàng ch c v ng, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i Vi t Nam 3.2 3.2.1 2003 – 2012 3.2.1.1 2003 – 2012 Hình SVTH: 2003 – 2012...
 • 75
 • 146
 • 0

Bất bình đẳng phân phối thu nhập trong sự phát triển kinh tế việt nam ( 2013 )

Bất bình đẳng phân phối thu nhập trong sự phát triển kinh tế việt nam ( 2013 )
... chung bất bình đẳng phân phối thu nhập phát triển kinh tế, thực trạng bất bình đẳng phân phối thu nhập Việt Nam đồng thời đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế bất bình đẳng phân phối thu nhập ... quan hệ bất bình đẳng phân phối thu nhập phát triển kinh tế 2.2.1 Mối quan hệ bất bình đẳng phân phối thu nhập tăng trưởng kinh tế Hiện nay, mức tăng trưởng kinh tế Việt Nam xếp mức độ trung bình ... trạng bất bình đẳng phân phối thu nhập Việt Nam 3.1.Yêu cầu mục tiêu đặt bất bình đẳng kinh tế chiến lược phát triển toàn diện Việt Nam  Yêu cầu Tiến trình hội nhập kinh tế Việt Nam vào kinh tế...
 • 39
 • 55
 • 0

Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013

Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013
... PHẦN III KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 2012-2013 I Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 UBGSTCQG dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012-2013 dựa phân tích tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, đánh ... kinh tế vĩ mô, UBGSTCQG tiến hành nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013 Bên cạnh việc đem lại nhìn tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn vừa qua, Báo cáo ... trưởng kinh tế năm 2013 dự báo cao năm 2012, có thể đạt từ 6-6,5% 40 Bảng 9: Dự báo triển vọng kinh tế giới số tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2012-2013 Triển vọng kinh tế năm 2012...
 • 50
 • 637
 • 4

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013

Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013
... PHẦN III KỊCH BẢN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 2012-2013 I Dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012 UBGSTCQG dự báo kinh tế Việt Nam năm 2012-2013 dựa phân tích tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, đánh ... trưởng kinh tế năm 2013 dự báo cao năm 2012, có thể đạt từ 6-6,5% 40 Bảng 9: Dự báo triển vọng kinh tế giới số tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam giai đoạn 2012-2013 Triển vọng kinh tế năm 2012 ... điều phối sách kinh tế vĩ mô, UBGSTCQG tiến hành nghiên cứu, xây dựng Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam 2012-2013 Bên cạnh việc đem lại nhìn tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam giai đoạn...
 • 50
 • 206
 • 0

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013

TỔNG QUAN KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2012 VÀ TRIỂN VỌNG 2013
... cho thấy năm 2012 năm tăng trưởng kinh tế thấp năm qua hầu hết kinh tế có khả khôi phục nhẹ năm 2013, tổng thể chưa thể trở mức bình thường trước năm 2015 So với năm 2008/2009, kinh tế khu vực ... mại toàn cầu năm 2012 từ 4% xuống 3,7%, thấp mức tăng 6% năm 2011 Đánh giá ban đầu (9 /2012) WB triển vọng 2013 cho thấy thương mại năm 2012 tăng thấp nhất, vào khoảng 5% Dự báo kinh tế giới khu ... Đánh giá triển vọng kinh tế toàn cầu, Đơn vị tình báo kinh tế (EIU) Economist nhận định kinh tế châu Âu tăng trưởng âm, kinh tế Mỹ Trung Quốc tăng trưởng chậm lại khiến kinh tế toàn cầu tiếp...
 • 20
 • 184
 • 1

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 docx

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 docx
... bước đột phá cho kinh tế Việt Nam, ta thấy Việt Nam đứng trước nhiều thách thức lớn đồng thời thấy điểm sáng, chuyển biến tích cực tranh kinh tế toàn cảnh tiêu kinh tế vĩ mô Việt Nam Thứ nhất, VN ... so với trước Thách thức thứ hai Việt nam việc tăng trưởng GDP năm vừa qua nhanh nhiều nước thời gian dài lại tiếp tục bị tụt hẫu xa GDP/đầu người Đây nghịch lý thách thức lớn Việt Nam giai đoạn ... biệt kết ngành kinh tế nước khác nhau, với hình thức thể khác tùy thuộc vào ngành cụ thể Thách thức Việt Nam phải làm để thiết lập môi trường thuận lợi cấp độ ngành khu vực kinh tế cụ thể, cách...
 • 6
 • 302
 • 0

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013

CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2013
... đến tăng trưởng kinh tế, chất lượng tăng trưởng, quan điểm lý thuyết chất lượng tăng trưởng thước đo tăng trưởng kinh tế Chương II: Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 ... đến tăng trưởng kinh tế ngược lại Dân chủ biểu mặt chất tăng trưởng kinh tế 1.1.3 Chất lượng tăng trưởng kinh tế Từ quan điểm chất lượng tăng trưởng kinh tế hiểu khái niệm chất lượng tăng trưởng ... Hình 2.1: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2006 2013 18 Hình 2.2: Cơ cấu kinh tế Việt Nam phân theo nhóm ngành 2006 2013 .21 Hình 2.3: Tăng trưởng ngành kinh tế 2006 - 2013 22...
 • 103
 • 1,928
 • 15

ảnh hưởng của lãi suất đến tăng trưởng kinh tế việt nam hiện nay (2013)

ảnh hưởng của lãi suất đến tăng trưởng kinh tế việt nam hiện nay (2013)
... ngân sách Nhà nước nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất Ngân sách bội chi hay thu không kịp tiến độ dẫn đến lãi suất Ảnh hưởng lãi suất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam tăng Để bù đắp, phủ vay dân ... suất lợi nhuận bình quân + Lãi suất ngắn hạn < lãi suất dài hạn(đối với tiền gửi tiền vay) 13 Ảnh hưởng lãi suất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2 .Lãi suất đầu tư Lãi suất phản ánh chi phí vốn ... ngành kinh tế 15 Ảnh hưởng lãi suất đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Như ta biết, lãi suất loại giá cả, nghĩa lãi suất có vai trò phân bổ hiệu nguồn lực khan xã hội Để định đầu tư vào ngành kinh tế, ...
 • 55
 • 120
 • 0

Tổng quan về kinh tế Việt Nam năm 2013

Tổng quan về kinh tế Việt Nam năm 2013
... Việt Nam 2013, tác giả tiếp tục phân tích liệu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990 -2013 để làm bật chu kỳ kinh tế qua xu hư ng tiềm kinh tế Việt Nam Hì P â íc xu ế phầ m ng kinh tế Việt Nam 1990 -2013, ... Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách Trường ĐH Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Bài Nghiên cứu NC-33 Tổng quan kinh tế Việt Nam 20131 Nguyễn Đức Thành2, Ngô Quốc Thái3 Quan điểm trình bày nghiên ... (2014), Tổng quan kinh tế Việt Nam 2012,” Chương Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt am 2013 Trên đường gập ghềnh tới tương lai, Hà Nội: NXB Đại học Quốc gia, tr 57113 Nguyễn Đức Thành, “Viễn cảnh kinh...
 • 44
 • 137
 • 0

Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013

Nợ công và sự tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006-2013
... tăng trưởng kinh tế tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế Phần 2: Thực trạng nợ công tăng trưởng kinh tế việt nam tác động nợ công đến tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2006- 2013 Phần ... VỀ NỢ CÔNG, TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ SỰ TÁC ĐỘNG NỢ CÔNG ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Cơ sở lý thuyết nợ công 1.1.1 Khái niệm nợ công  Tại hầu giới, Luật Quản lý nợ công xác định nợ công gồm nợ ... Tình hình nợ công giai đoạn 2006-2013 Bảng 2.2: Tình hình trả nợ công giai đoạn 2006-2013 Đvt: tỷ VNĐ Bảng 2.3: Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 -2013 Bảng 2.4: Một số tiêu kinh tế giai đoạn 2011-2013...
 • 53
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hội thảo kinh tế việt nam 2013phân tích kinh tế việt nam 2013thị trường kinh tế việt nam 2013số liệu kinh tế việt nam 2013cơ cấu kinh tế việt nam 2013đánh giá nền kinh tế việt nam 2013tốc độ phát triển kinh tế việt nam 2013bối cảnh kinh tế việt nam 2013thực trạng kinh tế việt nam 2013xu hướng phát triển kinh tế việt nam 2013xu hướng kinh tế việt nam 2013phân tích nền kinh tế việt nam 2013mức tăng trưởng kinh tế việt nam 2013mục tiêu kinh tế việt nam 2013hệ thống ngành nghề kinh tế việt nam 2013Phát triển du lịch di sản văn hóa dưới nước ở quảng namCột xơnur trong đời sống văn hóa tín ngưỡng của dân tộc cơtu ở tỉnh quảng namVăn hóa làng nghề ở nam định truyền thống và biến đổi (nghiên cứu trường hợp làng nghề chạm khắc gỗ la xuyên và làng nghề đúc đồng tống xá, huyện ý yên)Giáo dục lòng nhân ái cho trẻ 5 6 tuổi qua trải nghiệm ở trường mầm nonTăng cường quản lí nhà nước tại khu di tích đại thi hào nguyễn du xã tiên điền, huyện nghi xuân, tỉnh hà tĩnhLiên kết sản xuất và tiêu thụ măng tây xanh tại xã hiệp thuận huyện phúc thọ thành phố hà nộikế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty cổ phần dược sơn lâmnghiên cứu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ gia cầm tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện thái thụy tỉnh thái bìnhCác yếu tố ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi tại các ngân hàng thương mại cổ phần việt namPhát triển năng lực tự học cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học chủ đề phương trình vô tỉQuản lý sinh viên sau khi tốt nghiệp tại trường trường đại học kinh tế đại học quốc gia hà nộiSử dụng kênh hình trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thôngNghiên cứu cơ sở tính toasn thiết kế thiết bị tích trữ năng lượng nhiệt mặt trời dùng môi chất nóng chảyKiểm tra đánh giá chủ đề phân số chương trình toán lớp 6 trung học cơ sở theo tiếp cận năng lựcNghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng biodiesel trên động cơ Diesel Mazda WLNghiên cứu độ nhám bề mặt gia công của một số loại thép cacbon khi gia công trên máy phay CNCNghiên cứu khả năng xây dựng nhà máy điện mặt trời ở điều kiện Việt NamNghiên cứu khai thác vận hành hiệu quả hệ thống miniscada thành phố Quy NhơnNghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà NẵngNghiên cứu lựa chọn quy trình chiết tách phẩm màu Annatto từ hạt điều nhuộm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập