HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ LỒNG BÈ

Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã ninh hòa, tỉnh khánh hòa

Đo lường hiệu quả kỹ thuật của các hộ nuôi tôm thẻ chân trắng tại thị xã ninh hòa, tỉnh khánh hòa
... Phân phối hiệu kỹ thuật (SPF) hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thị Ninh Hòa, Khánh Hòa 41 Hình 8: Phân phối hiệu kỹ thuật (DEA) hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thị Ninh Hòa, Khánh Hòa ... kỹ thuật sau: Hình 7: Phân phối hiệu kỹ thuật (SPF) hộ nuôi tôm thẻ chân trắng thị Ninh Hòa, Khánh Hòa Ta thấy hiệu kỹ thuật hộ nuôi tôm thẻ nhỏ hộ đạt hiệu kỹ thuật tối đa, khoảng biến thiên ... nuôi tôm thẻ chân trắng thi Ninh Hòa Khánh Hòa (SPF) .42 Bảng 19: Số hộ đạt hiệu kỹ thuật nuôi tôm thẻ chân trắng thi Ninh Hòa Khánh Hòa (DEA) 44 Bảng 20: Hiệu...
 • 98
 • 238
 • 0

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi trên địa bàn xã Trung Sơn - huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An.

Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi cá trên địa bàn xã Trung Sơn - huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An.
... lúa: hộ Các hộ nuôi ao hồ: hộ Xóm Các hộ nuôi vụ 3: hộ Các hộ nuôi xen lúa: hộ Các hộ nuôi ao hồ: hộ Xóm Các hộ nuôi vụ 3: hộ Các hộ nuôi xen lúa: hộ Các hộ nuôi ao hồ: hộ ... Nghiên cứu thực trạng, đề xuất số giải pháp để nâng cao hiệu sản xuất hộ nuôi địa bàn Trung Sơn - huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An” Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, ... từ số liệu điều tra) * Số lượng hộ nuôi điều tra xóm cụ thể sau: Xóm Các hộ nuôi vụ 3: hộ Các hộ nuôi xen lúa: hộ Các hộ nuôi ao hồ: hộ Xóm Các hộ nuôi vụ 3: hộ Các hộ nuôi cá...
 • 72
 • 53
 • 0

phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa ở huyện vũng liêm, vĩnh long

phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến năng suất và hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa ở huyện vũng liêm, vĩnh long
... ƣớc suất binh quân tấn/ha 28 CHƢƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA HUYỆN VŨNG LIÊM, TỈNH VĨNH LONG 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA ... tích yếu tố ảnh hƣởng đến suất hiệu kỹ thuật nông hộ trồng lúa huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long để từ nghiên cứu này, ta nắm bắt kịp thời nhƣ hiểu rõ nhân tố ảnh hƣởng đến suất lúa hiệu kỹ thuật ... KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH -    - NGUYỄN THY NGÂN MSSV/HV: 4105061 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN NĂNG SUẤT VÀ HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA HUYỆN VŨNG LIÊM, VĨNH LONG LUẬN...
 • 79
 • 52
 • 0

phân tích hiệu quả kỹ thuậtcác yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng lúa ở thị xã bình minh, tỉnh vĩnh long

phân tích hiệu quả kỹ thuật và các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả kỹ thuật của các nông hộ trồng lúa ở thị xã bình minh, tỉnh vĩnh long
... THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG 33 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG ... HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG 36 4.2.1 Phân tích hiệu kỹ thuật yếu tố ảnh hƣởng đến nông hộ sản xuất lúa thị Bình Minh, tỉnh Vĩnh ... trà lúa phát triển tốt 32 CHƢƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TẠI THỊ XÃ BÌNH MINH, TỈNH VĨNH LONG 4.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC NÔNG...
 • 61
 • 7
 • 0

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY - TỈNH HẬU GIANG

LUẬN VĂN PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA Ở THỊ XÃ NGÃ BẢY - TỈNH HẬU GIANG
... TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH LÂM TRẦN VĨNH PHÁT MSSV/HV:4105144 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG MÍA THỊ XÃ NGÃ BẢY - TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế Nông ... tìm hiểu thực trạng phân tích hiệu kỹ thuật cũa nông hộ trồng mía thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đề xuất số giải pháp nhằm gia tăng hiệu kỹ thuật sản xuất mía thu nhập nông hộ 1.2.2 Mục tiêu cụ ... 0.24263375E-01 -0 .16371488E-03 -0 .40109571E-03 0.64154874E-04 -0 .13512034E-02 0.15971543E-02 -0 .25066913E-02 -0 .22222093E-02 -0 .72674657E-04 0.19448835E-03 -0 .58006163E-03 -0 .11698041E-01 -0 .26611676E-03...
 • 60
 • 689
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI XEN TÔM SÚ – KÌNH Ở PHÁ TAM GIANG" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... nuôi xen tôm kình sản xuất khoảng 270 kg tôm sú, gần 190 kg kình gần 40 kg cua Ao nuôi nằm vùng quy hoạch có suất tôm cao so với ao nuôi vùng chưa quy hoạch Tuy nhiên, suất kình ... với nghiên cứu khác hiệu kỹ thuật hoạt động nuôi trồng thuỷ sản Việt Nam nghiên cứu Den (2007) [3] cho hình tôm độc canh vùng Đồng Sông Cửu Long, Dey (2005) [4] cho hình xen canh nước ... mức hiệu kỹ thuật mà hộ thực đạt vụ nuôi năm 2008, xác định yếu tố ảnh hưởng đến hiệu sử dụng yếu tố đầu vào Phương pháp nghiên cứu Nuôi xen tôm sú- kình áp dụng phổ biến hai huyện Quảng Điền...
 • 7
 • 154
 • 0

Hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm theo hướng dẫn thực hành nuôi tốt hơn (BMP) trên địa bàn tỉnh sóc trăng

Hiệu quả sản xuất của các hộ nuôi tôm theo hướng dẫn thực hành nuôi tốt hơn (BMP) trên địa bàn tỉnh sóc trăng
... ng 46 n tích nuôi tôm sú chi m kho n tích nuôi tôm th chi m 33,77% di u mô hình nuôi tôm th chân tr ng ch nuôi c theo hình th c thâm canh mô hình nuôi tôm sú có nhi u hình th c nuôi bao g m thâm ... tr 2013 n tích nuôi tôm sú c a t kho ng 5,08% t ng di n tích nuôi tôm sú c nuôi tôm th chân tr ng c m c chi m 23,55% t ng di n tích c Theo k t qu th ng kê b ng 2.3 t ng di n tích tôm mà t nh thu ... tích nuôi tôm c a c i ti n, tôm r ng, tôm canh Mô hình qu ng canh c i ti n có m t 400- lúa, bán thâm canh thâm t th p (4-6 con/m2, m di n tích l n nh t mô hình (trên c nuôi ch y u hình nuôi tôm...
 • 76
 • 53
 • 0

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng lúa trong mô hình cánh đồng mẫu lớn tại huyện cờ đỏ thành phố cần thơ
... NHUẬN CỦA NÔNG HỘ TRONG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN VÀ NÔNG HỘ NGOÀI MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN 4.2.1 So sánh chi phí sản xuất nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn Chi ... CHƯƠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA TRONG MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN TẠI HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 4.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ NÔNG HỘ Kết thống kê tả đặc điểm nông hộ trồng lúa ... sản xuất nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn 30 4.2.2 So sánh doanh thu, lợi nhuận nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn nông hộ hình cánh đồng mẫu lớn ...
 • 74
 • 59
 • 0

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ sản xuất lúa theo mô hình cánh đồng mẫu lớn ở huyện long mỹ tỉnh hậu giang
... HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG 43 5.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH CĐML TX HUYỆN LONG MỸ 43 5.1 So sánh hiệu kỹ thuật nông hộ hình CĐML 43 5.2 Phân ... TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN KIM HẠNH MSSV: 4114674 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA THEO MÔ HÌNH CÁNH ĐỒNG MẪU LỚN HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG LUẬN VĂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ... THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LÚA CỦA NÔNG HỘ THAM GIA MÔ HÌNH CĐML HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG 4.1 ĐẶC ĐIỂM CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT LÚA TRONG MÔ HÌNH CĐML HUYỆN LONG MỸ 4.1.1 Diện tích đất sản xuất Trong...
 • 91
 • 81
 • 0

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng mía trên địa bàn huyện trà cú tỉnh trà vinh

phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng mía trên địa bàn huyện trà cú  tỉnh trà vinh
... CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT MÍA Ở HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 52 4.3.1 Phân tích hiệu kỹ thuật yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật nông hộ sản xuất mía huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh 52 4.3.2 Phân ... 34 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA NÔNG HỘ SẢN XUẤT MÍA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH 34 4.1 THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ SẢN XUẤT ... ảnh hưởng đến hiệu kỹ thuật nông hộ trồng mía huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh Trên sở đề xuất hướng giải pháp nhằm cải thiện hiệu sản xuất nâng cao hiệu kỹ thuật nông hộ trồng mía địa bàn nghiên cứu...
 • 94
 • 79
 • 0

so sánh hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh tôm thẻ chân trắng (lithopenaeus vannamei) ở tỉnh sóc trăng và bạc liêu

so sánh hiệu quả kỹ thuật của mô hình nuôi thâm canh và bán thâm canh tôm thẻ chân trắng (lithopenaeus vannamei) ở tỉnh sóc trăng và bạc liêu
... KHOA THỦY SẢN LÝ KHỔNG NHI SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG (Lithopenaeus Vannamei) TỈNH SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... DẪN Th.S ĐẶNG THỊ PHƯỢNG 2014 SO SÁNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA MÔ HÌNH NUÔI THÂM CANH VÀ BÁN THÂM CANH TÔM THẺ CHÂN TRẮNG ( Lithopenaeus vannamei) SÓC TRĂNG VÀ BẠC LIÊU Lý Khổng Nhi Đặng Thị Phượng ... Tóm tắt So sánh hiệu kỹ thuật hình nuôi thâm canh bán thâm canh tôm thẻ chân trắng Sóc Trăng Bạc Liêu thực từ tháng 8/2014 đến tháng 11/2014 thông qua vấn 60 hộ nuôi tôm thẻ chân trắng nhằm...
 • 18
 • 68
 • 0

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nuôi trên địa bàn xã trung sơn huyện đô lương , tỉnh nghệ an

nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất cho các hộ nuôi cá trên địa bàn xã trung sơn huyện đô lương , tỉnh nghệ an
... 3 5,6 7 1 9,6 1 0,9 5 1,3 2 3,8 1,8 5 0,4 8 0,3 4 1,1 3 3 9,4 5 2 5,9 5 100 3 5,3 1 9,4 1 0,8 1,3 3,8 1,8 0,5 0,3 1,1 39 2 5,7 11 8,9 5 39 2 2,8 8 1 0,3 1,5 4,3 2 2,3 8 0,4 4 0,4 1,1 4 8,4 5 3 1,5 100 3 2,8 1 9,2 8,7 1,3 3,6 ... 0,4 0,3 0,9 4 0,7 2 6,5 12/11 13/12 13/12 11 1,9 123 12 3,2 11 3,6 110 16 7,4 27 6,1 150 11 3,3 11 5,3 10 7,2 10 5,9 11 7,7 10 9,3 11 6,3 9 4,1 11 3,6 11 3,7 12 8,6 9 1,7 11 7,6 9 7,3 12 2,8 12 1,4 13 1,7 13 4,5 14 3,3 ... của 47 47 Chương CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT CỦA CÁC HỘ NUÔI CÁ TẠI XÃ TRUNG SƠN 4.1 Quan điêm, định hướng, mục tiêu phát triên nhằm nâng cao hiệu sản xuất cho hộ nuôi...
 • 67
 • 279
 • 5

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi rô thâm canh trong ao đất ở tỉnh hậu giang

phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ nuôi cá rô thâm canh trong ao đất ở tỉnh hậu giang
... tỉnh Hậu Giang … 38 Chương 4: PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA NÔNG HỘ NUÔI CÁ RÔ THÂM CANH TRONG AO ĐẤT TỈNH HẬU GIANG ………… …………………… ………… 42 4.1 Đặc điểm hộ nuôi ... nghiên cứu Các nông hộ nuôi thâm canh ao đất tỉnh Hậu Giang 1.4.4 Nội dung nghiên cứu Trong phạm vi nội dung, đề tài tập trung phân tích hiệu tài nông hộ nuôi thâm canh ao đất nhân ... 4.4 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất nuôi thâm canh ao đất nông hộ ……………………………… .……68 4.5 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu tài nông hộ nuôi thâm canh ao đất tỉnh Hậu Giang...
 • 103
 • 62
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn phân tích hiệu quả kỹ thuật của nông hộ trồng mía ở thị xã ngã bảy tỉnh hậu giangđánh giá hiệu quả kinh tế của các hộ nông dân sản xuất chè trên địa bàn tỉnh thái nguyên trong điều kiện biến động giá đầu vàogiai phap nang cao hieu quả kinh doanh của cac hộ tai chovay vốn và hiệu quả vốn vay của các hộ nghèo ở xã phong hải huyện bảo thắng tỉnh lào caihiệu quả kỹ thuật của mô hình ttphan tich hieu qua tai chinh cua mo hinh nuoi ca lochiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá lóc trong vèo trong mùa lũ năm 2004danh gia hieu qua kinh te cua cac phuong thuc chan nuoi bo thit o nong ho tai hai vung sinh thai trung du va mien nui thua thien hueluận văn tốt nghiệp đại học ngành nuôi trồng thủy sản khảo sát yếu tố kỹ thuật và hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi tôm lúa ở huyện cái nớc và huyện trần văn thời cà mauphân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của mô hình nuôi tôm sú penaeus monodon thâm canh và bán thâm canh ven biển tỉnh sóc trăngphân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hiệu quả kinh tế của các nông hộ nuôi heo thịtgiải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố hồ chí minh giai đoạn 2006 2010xây dựng quy trình công nghệ sản xuất một số chế phẩm sinh học và đánh giá hiệu quả tác dụng của các chế phẩm này đối với việc chăn nuôi lợnphân tích vai trò của tín dụng trong hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất lúacác giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng của các ngân hàng thương mại đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tp hồ chí minh giai đoạn 2006 2010Issues on supply and demand for environmental accounting informationFair Value in Pension Funds Thesis - Jose Miguel QuintasDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkThe impact of Cloud Computing adoption on IT Service Accounting approaches – A Customer Perspective on IaaS Pricing ModelsEvaluation of metal‐ and PAH toxicity of thermo treated oil‐based drill cuttings by the use of DREAM sediment modelSimplified fatigue assessment of offshore wind support structures accounting for variations in a farmCHALLENGES OF HPLC METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR THE ASSAY OF COMBINED DRUG PRODUCTSAccounting Information for changing Business NeedsAccounting students’ need for important generic and technical accounting skills in university education and as accountants in the workplaceInvestigatino The Relationship Beween Maret Values And Accounting Numbers For 30 Selected Australia Listed CompaniesThe Relevance Of Accounting Information For Valuation And RiskThe Significance Of The Language For Accounting Theory And MethodologyAnalysis On The Relationship Between Green Accounting And Green Design For EnterprisesManagement Accounting Skills Of Decision Makers Of Small, Medium And Micro Tourism Enterprises In Western Cape, South AfricaEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialSNO+ and Geoneutrino Physics A thesis submitted to the Department of Physics, Engineering Physics and AstronomyUsage of and Satisfaction with Accounting Information Systems in the Hotel Industry: The Case of MalaysiaAnalysis And Synthesis Of Fixturing Dynamic Stability In Machining Accounting For Material Removal EffectCrossing the Wires: The Interface between Law and Accounting and the Discourse Theory Potential of Telecommunications RegulationValue- Relevance Of Accounting Information In The Nigerian Stock Market
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập