NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN...
 • 91
 • 703
 • 6

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007 docx
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN 57...
 • 91
 • 336
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá năm 2007
... dung Trang Vi khun Salmonella chp qua kớnh vi in t Vi khun Staphylococcus aureus chp qua kớnh hin vi thng Vi khun Cl.perfringens chp qua kớnh hin vi in t Vi khun E.coli chp qua kớnh hin vi in t ... liờn quan gia s dng ngun nc vi tỡnh trng ụ 37 nhim vi khun thc n ng ph 3.21 Mi liờn quan gia s dng dng c riờng bit vi ụ 38 nhim vi khun thc n ng ph 3.22 Mi liờn quan gia ngi hun VSATTP vi ụ nhim ... vi ụ nhim 38 vi khun thc n ng ph 3.23 Mi liờn quan gia s dng bo h lao ng vi tỡnh 39 trng ụ nhim vi khun thc n ng ph 3.24 Mi liờn quan gia vic bo qun thc phm t 39 kớnh vi ụ nhim vi khun thc n...
 • 84
 • 291
 • 0

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG Ô NHIỄM VI KHUẨN THỨC ĂN ĐƯỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ THANH HOÁ NĂM 2007
... định thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố thành phố Thanh Hóa Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành người tham gia dịch vụ Đánh giá số yếu tố liên quan tới ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường ... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 26 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thức ăn đường phố 37 3.20 Mối liên quan sử dụng nguồn nước với tình trạng ô 37 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.21 Mối liên quan sử dụng dụng cụ riêng biệt với ô 38 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường...
 • 92
 • 41
 • 0

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá

Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố thanh hoá
... nghiên cứu 25 3.2 Thực trạng ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 26 3.3 Thực trạng kiến thức thực hành người phục vụ thức ăn 31 đường phố 3.4 Mối liên quan số yếu tố nguy với tình trạng ô nhiễm thức ... thành phố Thanh Hoá 42 4.3 Thực trạng kiến thức, thực hành vệ sinh ATTP người tham 49 gia dịch vụ thức ăn đường phố 4.4 Một số yếu tố liên quan đến ô nhiễm vi khuẩn thức ăn đường 54 phố KẾT LUẬN ... 3.21 Mối liên quan sử dụng dụng cụ riêng biệt với ô 38 nhiễm vi khuẩn thức ăn đường phố 3.22 Mối liên quan người tập huấn VSATTP với ô nhiễm 38 vi khuẩn thức ăn đường phố 3.23 Mối liên quan sử...
 • 20
 • 31
 • 0

Thực trạng ô nhiễm thức ăn đường phố một số yếu tố liên quan tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam năm 2011

Thực trạng ô nhiễm thức ăn đường phố và một số yếu tố liên quan tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam năm 2011
... nhiễm thức ăn đƣờng phố số yếu tố liên quan thành phố Phủ tỉnh Nam năm 2011. " MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định tỷ lệ ô nhiễm số vi khuẩn điểm vệ sinh thức ăn đường phố thành phố Phủ tỉnh Nam ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI  CÙ XUÂN NHÀN THỰC TRẠNG Ô NHIỄM THỨC ĂN ĐƢỜNG PHỐ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI THÀNH PHỐ PHỦ LÝ TỈNH HÀ NAM, NĂM 2011 LUẬN VĂN THẠC SỸ ... cứu Tỉnh Nam Thành phố Phủ Ảnh 1.4 Bản đồ hành tỉnh Nam thành phố Phủ 1.6.1 Tình hình kinh tế- xã hội: Thành phố Phủ tỉnh Nam với diện tích gần 3.426,77 ha, toàn thành phố có...
 • 83
 • 309
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus hanta một số yếu tố liên quan tại cảng hải phòng trong năm 2003 2005

Nghiên cứu đặc điểm nhiễm virus hanta và một số yếu tố liên quan tại cảng hải phòng trong năm 2003 2005
... (HantaDia) CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 2.1.1 Chuột loại bắt địa điểm nghiên cứu Tất chuột bẫy địa điểm nghiên cứu thời gian 2003 2005 Cảng Hải ... khu vực cảng Hải Phòng khu vực quanh 3.1.1 Phân loại chuột bắt cảng số khu vực xung quanh cảng giai đoạn 2003 2005 Bảng 3.1 Phân loại chuột bắt địa điểm nghiên cứu Địa Kết nghiên cứu điểm Tổng ... 4.1.1 Đặc điểm chuột bắt điểm nghiên cứu thời năm 2003 2005 khu vực cảng khu vực xung quanh c ảng Kết phân loại loài chuột bắt khu vực nghiên cứu cho thấy chuột bắt cảng Hải Phòng khu vực xung quanh...
 • 28
 • 58
 • 0

Thực trạng rối loạn chức năng khớp thái dương hàm một số yếu tố liên quan người cao tuổi tỉnh bình dương năm 2015

Thực trạng rối loạn chức năng khớp thái dương hàm và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi tỉnh bình dương năm 2015
... Thực trạng rối loạn chức khớp thái dương hàm số yếu tố liên quan người cao tuổi tỉnh Bình Dương năm 2015 nhằm mục tiêu sau: Đánh giá thực trạng RLCNKTDH người cao tuổi tỉnh Bình Dương năm 2015 ... 4.1 Thực trạng RLCNKTDH người cao tuổi tỉnh Bình Dương năm 2015 4.2 Mối liên quan số yếu tố với tình trạng RLCNKTDH người cao tuổi tỉnh Bình Dương 43 DỰ KIẾN KẾT LUẬN 1) Thực trạng RLCNKTDH người ... Dương năm 2015 Tìm hiểu mối liên quan số yếu tố với tình trạng RLCNKTDH người cao tuổi tỉnh Bình Dương 3 Chương TỔNG QUAN 1.1 Thực trạng RLCNKTDH người cao tuổi Một vài nét giải phẫu máy nhai...
 • 57
 • 315
 • 0

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh một số yếu tố liên quan

nghiên cứu sự co hồi tử cung các sản phụ sau sinh và một số yếu tố liên quan
... nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung sản phụ thời kỳ hậu sản 1 Nghiên cứu diễn biến co hồi tử cung bình thường sản phụ sau sinh thời gian ngày sau sinh Nghiên cứu số yếu tố liên quan đến co hồi ... biến co hồi tử cung sản phụ đẻ lần đẻ lần Tốc độ co hồi tử cung sản phụ đẻ lần nhanh sản phụ đẻ lần Sự khác biệt ý nghĩa thống kê với p > 0,05 Sự co hồi tử cung • Tốc độ co hồi tử cung sản phụ nghiên ... ngày sau đẻ Co hồi tử cung sản phụ đẻ thường mổ lấy thai • Chiều cao tử cung sản phụ đẻ thường lớn sản phụ mổ lấy thai tốc độ co hồi tử cung hai nhóm sản phụ không khác • Tốc độ co hồi tử cung sản...
 • 37
 • 601
 • 0

Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nguyễn đình chiểu, tỉnh bến tre năm 2014

Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện nguyễn đình chiểu, tỉnh bến tre năm 2014
... tả thực trạng việc thực nhiệm vụ chăm sóc người bệnh điều dưỡng viên bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014 Mô tả số yếu tố liên quan đến việc thực nhiệm vụ chăm sóc người bệnh điều ... chất lượng bệnh viện lĩnh vực CSNB, tiến hành nghiên cứu Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh điều dưỡng viên số yếu tố liên quan bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014 3 MỤC ... chất lượng bệnh viện lĩnh vực CSNB, tiến hành nghiên cứu Thực trạng hoạt động chăm sóc người bệnh điều dưỡng viên số yếu tố liên quan bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre năm 2014 , với...
 • 106
 • 238
 • 0

Thực trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ có con dưới 1 tuổi một số yếu tố liên quan tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2014

Thực trạng bạo lực gia đình đối với phụ nữ có con dưới 1 tuổi và một số yếu tố liên quan tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2014
... định số yếu tố liên quan tới vấn đề bạo lực gia đình phụ nữ tuổi tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 014 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. 1 Một số khái niệm 1. 1 .1 Khái niệm bạo lực Bạo lực sử dụng sức ... 31, 2 68, 8 54,2 45 ,8 31, 8 68, 3 33,5 36 ,1 17,5 12 ,9 38, 6 5,2 11 ,7 24,7 8, 5 11 ,4 907 2 78 629 87 9 2 81 287 19 9 11 2 87 9 354 66 54 10 2 68 12 7 30,6 69,4 32,0 32,7 22,6 12 ,7 40,3 7,5 6 ,1 1 ,1 30,5 14 ,5 Thông ... quan thực trạng bạo lực gia đình với yếu tố tình trạng gia đình 50  Bảng 3 .12 Mối liên quan thực trạng bạo lực gia đình với đồng tình phụ nữ quan điểm bạo lực gia đình . 51 ...
 • 102
 • 180
 • 0

Đánh giá kiến thức cứu ban đầu khi bị bỏng ngoài da của người dân một số yếu tố liên quan tại xã quảng bị, chương mỹ, hà nội năm 2014

Đánh giá kiến thức sơ cứu ban đầu khi bị bỏng ngoài da của người dân và một số yếu tố liên quan tại xã quảng bị, chương mỹ, hà nội năm 2014
... dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014  Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức người dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 TỔNG QUAN ... cứu ban đầu bị bỏng người dân Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 + Một số yếu tố liên quan đến kiến thức người dân cứu ban đầu bị bỏng ã Quảng Bị, Chương Mỹ, Nội năm 2014 - Tổng kinh ... QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TÊN ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC SƠ CỨU BAN ĐẦU KHI BỊ BỎNG NGOÀI DA CỦA NGƯỜI DÂN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ QUẢNG BỊ, CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI NĂM 2014 Chủ nhiệm...
 • 70
 • 244
 • 1

Thực trạng mắc sốt rét một số yếu tố liên quan tại xã Trà Tập huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năm 2012

Thực trạng mắc sốt rét và một số yếu tố liên quan tại xã Trà Tập huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năm 2012
... độ, thực hành phòng chống sốt rét người dân Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam năm 2012 Xác định số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét người dân Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam ... sốt rét huyện Nam Trà My Xuất phát từ thực tế đó, tiến hành đề tài: Thực trạng mắc sốt rét số yếu tố liên quan đến mắc sốt rét Trà Tập, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, năm 2012 MỤC TIÊU NGHIÊN ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG Nguyễn Như Tiến THỰC TRẠNG MẮC SỐT RÉT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI XÃ TRÀ TẬP HUYỆN NAM TRÀ MY, TỈNH QUẢNG NAM NĂM 2012 Luận văn...
 • 113
 • 225
 • 0

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ điều TRỊ của BỆNH NHÂN LAO một số yếu tố LIÊN QUAN tại PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN LAO BỆNH PHỔI bắc GIANG năm 2013

THỰC TRẠNG TUÂN THỦ điều TRỊ của BỆNH NHÂN LAO và một số yếu tố LIÊN QUAN tại PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ BỆNH VIỆN LAO và BỆNH PHỔI bắc GIANG năm 2013
... lao ang iu tr ti Phũng khỏm ngoi trỳ, Bnh vin Lao v Bnh phi Bc Giang nm 2013 v (ii) Mụ t mt s yu t liờn quan n vic tuõn th iu tr ca bnh nhõn lao ang c qun lý ti Phũng khỏm ngoi trỳ, Bnh vin Lao ... Bnh vin Lao v bnh Phi Bc Giang ó khỏm cho 11.103 lt bnh nhõn, iu tr ni trỳ cho 1.663 lt ngi bnh phi ngoi lao, 1.265 lao cỏc th, ú s lao phi l 1.037[1] Ti phũng khỏm ngoi trỳ ca Bnh vin Lao v Bnh ... TRONG KHOANG MIệNG CủA CÂY CạO LƯỡI SINH VIÊN 21-26 TUổI ĐANG HọC TạI VIệN ĐàO TạO RĂNG HàM MặT TRƯờNG ĐạI HọC Y Hà NộI NĂM 2012 Trịnh Thị Thái Hà, Vũ Mạnh Tuấn, Võ Trương Như Ngọc Viện ĐT Răng Hàm...
 • 5
 • 169
 • 2

thực trạng kiến thức, thực hành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ một số yếu tố liên quan tại móng cái, quảng ninh năm 2015

thực trạng kiến thức, thực hành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ dưới 1 tuổi của các bà mẹ và một số yếu tố liên quan tại móng cái, quảng ninh năm 2015
... đến kiến thức thực hành tiêm chủng cho trẻ? Từ thực tế định thực đề tài "thực trạng kiến thức, thực hành tiêm chủng đầy đủ cho trẻ tuổi mẹ số yếu tố liên quan Móng Cái, Quảng Ninh năm 2 015 " ... Mô tả kiến thức, thực hành mẹ có từ 12 đến 23 tháng tuổi tiêm chủng đầy đủ cho trẻ tuổi Móng Cái, Quảng Ninh năm 2 015 Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành mẹ có từ 12 đến ... tiêu: (1) Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành mẹ có từ 12 đến 23 tháng tuổi tiêm chủng đầy đủ Móng Cái, Quảng Ninh năm 2 015 ; (2) Xác định số yếu tố liên quan đến kiến thức thực hành tiêm chủng...
 • 104
 • 1,295
 • 19

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm phân bố các chủng vi khuẩn gây bệnh trong nhiễm khuẩn hô hấp ở bệnh nhi 0 đến 6 tuổi và một số yếu tố liên quanxác định tỉ lệ nhiễm khuẩn bệnh viện và một số yếu tố liên quan tại khoa hồi sức cấp cứu bệnh viện nhi trung ươngnghiên cứu thực trạng bệnh bthailassemia và một số yếu tố liên quan ở trẻ em dân tộc tày và dao tạinghiên cứu thực trạng và một số yếu tố liên quan đến quản lý chất thải y tế tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênthực trạng nhiễm khuẩn bàn tay của nhân viên y tế bệnh viện tuyến huyện tỉnh đắk lắk năm 2012 và một số yếu tố liên quanthuc trang tang huyet ap va mot so yeu to lien quan o nguoi truong thanh 2560 tuoi o các tinh đồng bằng sông cửu longthực trạng nhiễm hiv aids và một số yếu tố liên quan ở người dân tộc thiểu số đến tư vấn xét nghiệm tự nguyện tại trung tâm y tế quan hóa thanh hóathực trạng tăng huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp ở người cao tuổi tại thị trấn trâu quỳ huyện gia lâm hà nội năm 2011nghiên cứu đặc điểm người khuyết tật và một số yếu tố liên quan đến dị tật bẩm sinh ở haf tâykiến thức thái độ hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bvpstwnghiên cứu chỉ số sức cản động mạch thận và một số yếu tố liên quan ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn tính do viêm cầu thận mạnthực trạng bệnh sâu răng viêm lợi và một số yếu tố liên quan ở học sinh lớp 5 huyện hoài đức hà nội1 nguyễn thị ngọc bảo 2007 tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan của trẻ em dưới 5 tuổi ở nông thôntình hình nhiễm nấm candida và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ đến khám tại bệnh viện trường đại học y dược huếthực trạng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã gio châu huyện gio linh của tỉnh quảng trị và xã hòa hiệp huyện cư kuin của tỉnh đắc lắc(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmĐề cương hóa học 11 học kỳ IITruyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVBT2 và thực trạng triển khai tại Việt NamNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm (tt)Bài giảng địa lý bài 23Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngĐánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa thành phố cẩm phả, tỉnh quảng ninh giai đoạn 2011 2015Nghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênHoàn thiện công tác bảo lãnh thuế xuất nhập khẩu tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterXU HƯỚNG PHÁT TRIỂN ÁN LỆ TRONG HỆ THỐNG NGUỒN PHÁP LUẬT THÀNH VĂN CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÁP LUẬT THUỘC DÒNG HỌ CIVIL LAW VÀ LIÊN HỆ VỚI VIỆT NAM.Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của ytri, europi, tecbi với hỗn hợp phối tử l phenylalanin, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúngCẤU TRÚC CỦA TỔNG ĐÀI EWSD – SIEMENSThiết kế bộ điều khiển tối ưu LQG cho hệ giảm chấn tích cực có sử dụng bộ lọc biến trạng tháiCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng