106 cau trac nghiem este lipit

kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm ESTE LIPIT

kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm ESTE LIPIT
... 7,6018 lít D 760,18 Câu 5: Khối lượng Olein cần để sản xuất Stearin là: A 4966,292 kg kg B 49,66 kg C 49600 kg D 496,63 MỘT SÔ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ESTE Câu 1: Công thức tổng quát este tạo axit no ... axetilen Câu 10: Este C4H8O2 có gốc ancol metyl axit tạo nên este là: A axit oxalic B axit butiric C axit propionic D axit axetic Câu 11: Este C4H8O2 có gốc ancol etyl axit tạo nên este là: A ... chức, mạch hở có công thức phân tử CnH2nO2 (n ≥ 2) C Este hợp chất hữu phân tử có nhóm COO  D Este sản phẩm phản ứng axit ancol LIPIT – CHẤT BÉO – XÀ PHÒNG Câu 1: Chất béo trieste A glixerol với...
 • 22
 • 1,143
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit - Chất giặt rửa docx

Câu hỏi trắc nghiệm Este - Lipit - Chất giặt rửa docx
... Trung -trang - Chơng este- lipit- chất giặt rửa TRƯờng THPT THáI PHúC A.CH2=CH-CH2COOCH3 B.CH2=CH-COOCH2CH3 C.CH3COOCH=CH-CH3 D.CH3-CH2COOCH=CH2 Cõu 88: X phũng hoỏ hon ton 22,2 gam hn hp gm este ... Đình Trung -trang 10 - Chơng este- lipit- chất giặt rửa TRƯờng THPT THáI PHúC A.s gam iot dựng tỏc dng ht vi 100 gam cht bộo gam cht bộo C.s gam iot dựng tỏc dng ht 100 gam lipit lipit B.s mg ... C.40%, 60% D.5 Giáo Viên: Nguyễn Đình Trung -trang 12 - Chơng este- lipit- chất giặt rửa Giáo Viên: Nguyễn Đình Trung TRƯờng THPT THáI PHúC -trang 13 - ...
 • 13
 • 392
 • 22

Câu hỏi trắc nghiệm Este - lipit

Câu hỏi trắc nghiệm Este - lipit
... độ thấp so với axit cacboxylic tạo nên este B Este axit cacboxylic thường chất lỏng khó bay C Các este tan tốt nước D Các este nặng nước Câu 18 Thuỷ phân este C4H6O2 môi trường axit, thu hỗn hợp ... hợp hai sản phẩm khả tham gia phản ứng tráng gương CTCT este là: A CH3 – COO CH = CH2 B HCOO CH=CH-CH3 C CH2=CH – COO- CH3 D HCOO CH2-CH=CH2 Câu 19 Có dung dịch nhãn : glixerol, ancol etylic, fomanđehit ... Cu(OH)2 C Br2 D AgNO3/NH3 Câu 20 Chỉ nội dung sai : A Lipit động vật gọi mỡ, lipit thực vật gọi dầu B Chất béo nhẹ nước không tan nước C Lipit thực vật hầu hết trạng thái lỏng D Lipit động vật thường...
 • 4
 • 355
 • 4

CÁC DẠNG bài tập TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT

CÁC DẠNG bài tập TRẮC NGHIỆM ESTE LIPIT
... COOCH2- CH(CH3)- CH3 V XC NH CTPT, CTCT ESTE * Este n chc Cõu 1: Mt este n chc no cú 48,65 % C phõn t thỡ s ng phõn este l: A B C D Cõu 2: t chỏy hon ton 7,5 gam este X ta thu c 11 gam CO v 4,5 gam ... c 11 gam este Hiu sut ca phn ng este hoỏ l: A 55% B 50% C 62,5% D 75% Cõu 18: Bit rng phn ng este hoỏ CH3COOH + C2H5OH CH3COOC2H5 + H2O Cú hng s cõn bng K = 4, tớnh % Ancol etylic b este hoỏ ... hin phn ng este húa mol CH3COOH v mol C2H5OH, lng este ln nht thu c l 2/3 mol t hiu sut cc i l 90% (tớnh theo axit) Khi tin hnh este húa mol CH 3COOH cn s mol C2H5OH l (bit cỏc phn ng este hoỏ...
 • 10
 • 6,681
 • 456

mot so bai tap trac nghiem este lipit hoa huu co 1 0909

mot so bai tap trac nghiem este lipit hoa huu co 1 0909
... phn ng vi hn hp axit bộo gm C17H35COOH v C15H31COOH, s loi trieste ti a c to l A C B D Cõu 5: Khi un núng glixerol vi hn hp axit bộo C17H35COOH, C17H33COOH, C17H31COOH thu c cht bộo khỏc S CTCT ... ca este ú cú dng: (R l gc hirocacbon ú cacbon mang húa tr l cacbon no) A RCOOR C RCOOC6H5 B RCOOCH=CHR D C6H5COOR Cõu 14 Este X cú cụng thc phõn t l C5H10O2 un núng X vi NaOH thu c mui Y v ancol ... kh nng to ln este (trieste) Nu un núng glixerol vi hn hp axit R'COOH v R''COOH (cú H 2SO4 c xỳc tỏc) thỡ thu c ti a l bao nhiờu este? A B C D Cõu 10 t chỏy hon ton mt lng hn hp hai este cho sn...
 • 12
 • 888
 • 1

98 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE (ĐH) CÓ ĐÁP ÁN

98 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE (ĐH) CÓ ĐÁP ÁN
... gam Câu 54: Để xà phòng hóa 17,4 gam este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0,5M este công thức phân tử a C3H6O2 b C4H8O2 c C5H10O2 d C6H12O2 Câu 55: Xà phòng hóa 22,2 gam hỗn hợp este ... gồm a este rượu b axit estec axit rượu d hai este Câu 66: (Đ A-2009)Xà phòng hoá hợp chất công thức phân tử C10H14O6 dung dịch NaOH (dư), thuđược glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không đồng ... Câu sau sai? A Phản ứng este hoá phản ứng ancol và axit B Phản ứng este hoá xảy không hoàn toàn C Phản ứng este hoá chiều thuận cho sản phẩm este nước D Trong phản ứng este hoá, nguyên tử H...
 • 7
 • 938
 • 86

On thi DH Trac nghiem Este-Lipit (chon loc)

On thi DH Trac nghiem Este-Lipit (chon loc)
... ứng xong hoàn toàn người ta thu hỗn hợp có tính bazơ, muốn trung hòa phải dùng 0,18 mol HCl Khối lượng NaOH cần để xà phòng hóa chất béo A 350 kg B 35 kg C 140 kg D 70 kg Tài liệu luyện thi Đại ... stearic Hóa 59,6 g este X thu thể tích thể tích 2,8 g khí nitơ điều kiện Tổng số nguyên tử cacbon phân tử X A 37 B 54 C 52 D 35 Câu 25: Xà phòng hóa hoàn toàn trieste X dd NaOH thu 9,2 g glixerol ... g muối axit béo no B Chất B A axit axetic B axit panmitic C axit oleic D axit stearic Câu 26: Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, oxi chiếm 36,36% khối lượng Số CTCT thỏa mãn CTPT X A...
 • 2
 • 240
 • 20

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT ppt

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ I. ĐỒNG PHÂN, DANH PHÁP, CÔNG THỨC TỔNG QUÁT ppt
... dung dịch KOH 1M Sau phản ứng thu muối anđehit Công thức cấu tạo este công thức sau đây? A HCOOCH=CH-CH3 B CH3COOCH=CH2 C C2H5COOCH=CH2 D A B Câu 16: Một este đơn chức có thành phần khối lượng mC:mO ... muối Công thức cấu tạo X A HCOOCH2CH2CH3 C CH3COOC2H5 B C2H5COOCH3 D HCOOCH(CH3)2 Câu 31: Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hoá 1,85 gam X, thu thể tích 0,7 gam N2 (đo điều kiện) Công thức ... O2 X có tối đa công thức cấu tạo? A B C D Câu 34:Hỗn hợp A gồm este đơn chức no, đồng phân Khi trộn 0,1 mol hỗn hợp A với O2 vừa đủ đốt cháy thu 0,6 mol sản phẩm gồm CO2 nước Công thức phân tử...
 • 16
 • 1,255
 • 26

Trắc nghiệm Este - Lipit ppt

Trắc nghiệm Este - Lipit ppt
... xét sau không đúng: A este có nhiệt độ sôi thấp axit có liên kết hiđrô liên phân tử B Este không tan nước không tạo liên kết hiđrô với nước C Este sôi nhiệt độ thấp axit tạo este dễ bay D Axit sôi ... dụng với ancol etylic, H = 50% khối lượng este thu là: A 0,74 gam B 0,55 gam C 0,75 gam D 0,76 gam Câu 29: Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung ... cân bằng, thu 22 gam este Hiệu suất phản ứng este hoá A 62,5% B 50% C 75% D 55% Câu 24: Đun nóng gam axit axetic với gam ancol etylic có H 2SO4 đặc làm xúc tác Khối lượng este tạo thành hiệu suất...
 • 2
 • 108
 • 1

Trắc nghiệm Este - Lipit - chất giặt rửa pdf

Trắc nghiệm Este - Lipit - chất giặt rửa pdf
... phòng C dùng để giặt rửa nước D.có khả hoà tan tôta nước Câu 147: Hãy chọn khái niệm đúng: A .Chất giặt rửa chất có tác dụng giống xà phòng tổng hợp từ dầu mỏ B .Chất giặt rửa chất có tác dụng ... rắn C .Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm vết bẩn bám bề mặt vật rắn D .Chất giặt rửa chất dùng với nước có tác dụng làm vết bẩn bám vật rắn mà không gây phản ứng hoá học với chất ... Một chất hữu A có CTPT C 3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng dd NaOH đun nóng dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là: A.C2H5COOH B.CH3-COO- CH3 C.H-COO- C2H5 D.HOC-CH2-CH2OH Câu 84: Khi đốt cháy hoàn toàn este...
 • 11
 • 168
 • 2

Trắc nghiệm Este - Lipit potx

Trắc nghiệm Este - Lipit potx
... 25: Este A ñi u ch t ancol metylic có t kh i so v i metan 3,75 Công th c c a A là: http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình Trang - - Chuyên ñ : ESTE - LIPIT ... http://ebook.here.vn – Thư vi n ð thi tr c nghi m, Bài gi ng, Giáo trình Trang - - Chuyên ñ : ESTE - LIPIT Gv: Huỳnh B o Luân –Dð: 0906500083 Câu 38 : Khi cho 178 kg ch t béo trung tính ... ñây không ñúng: A este có nhi t ñ sôi th p axit có liên k t hiñrô liên phân t B Este không tan nư c không t o ñư c liên k t hiñrô v i nư c C Este sôi nhi t ñ th p axit t o este d bay D Axit...
 • 4
 • 49
 • 0

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ_3 pot

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ_3 pot
... B CH3COOCH3 D Không xác định C HCOOCH3 Câu 22: Khi đốt cháy hoàn toàn este no đơn chức số mol CO2 sinh số mol O2 phản ứng Tên gọi este là: B metyl axetat fomiat A etyl axetat C metyl D propyl ... chất chất sau: A Axit Butanoic C Etyl Axetat B Metyl Propionat D Isopropyl Fomiat Câu 25: Một chất hữu X mạch hở có khối lượng phân tử 60 đvC thỏa mãn điều kiện sau: X không tác dụng với Na, ... chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) 3,6 gam nước Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y...
 • 16
 • 291
 • 1

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ_2 potx

MỘT SỐ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT HÓA HỮU CƠ_2 potx
... HCOO(CH2)3OOCC2H5 C D CH3COO(CH2)3OOCCH3 Câu 2: Một hợp chất hữu X có công thức phân tử C8H14O4 Khi X tác dụng hoàn toàn với dd NaOH tạo hai ancol A B có số nguyên tử cacbon gấp đôi Khi đun nóng ... chất hữu X đơn chức thu sản phẩm cháy gồm 4,48 lit CO2 (ở đktc) 3,6 gam H2O Nếu cho 4,4 gam chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến phản ứng hoàn toàn, thu 4,8 gam muối axit hữu Y chất hữu ... tráng gương E có tên là: A Vinyl axetat B propenyl axetat C Alyl fomiat D Cả A, B, C Câu 9: Một chất hữu A có CTPT C3H6O2 thỏa mãn: A tác dụng dd NaOH đun nóng dd AgNO3/NH3,t0.Vậy A có CTCT là:...
 • 13
 • 235
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm este lipitcác dạng bài tập trắc nghiệm este lipitbài tập trắc nghiệm este lipit có đáp ánbài tập trắc nghiệm este lipitchuong 1 trac nghiem este lipitchuong 1 trac nghiem este lipit co dap antrắc nghiệm este lipittrắc nghiệm este lipit violetcâu hỏi trắc nghiệm estetrac nghiem este va lipitbai tap trac nghiem este va lipittrac nghiem este va lipit co dap anbai tap trac nghiem este m este lipit có đáp áncâu trắc nghiệm môn hóa 1230 câu trắc nghiệm tin 10QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KIẾN THỨC NÂNG CAO SNH HỌC THPT VỀ Hệ miễn dịchKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TÀI CHÍNH QUỐC TẾ NĂM 2017KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NĂM 2016RÈN LUYỆN nề nếp THÓI QUEN BAN đầu CHO TRẺ 3 4 TUỔI lớp c3 TRƯỜNG mầm NON TƯỢNG LĨNHTOÀN tập GIÁO án lớp 3 TUẦN 30 năm 2017toàn tập giáo án sinh học lớp 7Áp dụng công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng hệ thống điều khiển thông minh tại tòa nhà Trung tâm Hành chính thành phố Đà NẵngBiện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện Đức Phổ tỉnh Quảng NgãiBiện pháp phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông thành phố Đà NẵnBiện pháp quản lý bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trung học phổ thông các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện naBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề điện công nghiệp tại trường cao đẳng nghề Đà NẵngBiện pháp quản lý chất lượng đào tạo nghề ngắn hạn tại Trường Đại học Trà VinhBiện pháp quản lý chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở Trường Trung cấp Nghề Quảng NgãiBiện pháp quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên các trường mầm non thành phố Đà Nẵng đáp ứng chuẩn nghề nghiệpBiện pháp quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại các trường THPT trên địa bàn huyện Càng Long tỉnh Trà Vin
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập