Phiếu khảo sát nhu cầu khách hàng

Báo cáo phân tích tin học quản lý khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻ

Báo cáo phân tích tin học quản lý khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻ
... nhằm đáp ứng nhu cầu thị h iếu đố i tượng khách hàng cần thiết Nhóm nghiên cứu thực h iện điều t khảo sát lựa chọn đố i tượng s ản phẩm dòng máy tính xách tay giá rẻ hướng đến khách hàng có thu ... 3: KẾT LUẬN Qua kết điều tra, thu thập thông t in nhu cầu, thị hiếu 100 khách hàng sử dụng MTXT giá rẻ, nhóm tiến hành phân tích xử theo yêu cầu thống kê mô tả thống kê suy diễn Các mục tiêu ... tính: File kết : File 2- Mô tả biến định tính Phân tích file kết quả: -Nhãn hiệu máy tính xách tay sử dụng nhiều : HP/Compaq (31%), Acer (13%), Sony (11%), Lenovo (10%), Dell (10%) (câu 1) -Giá...
 • 29
 • 787
 • 0

Khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻ

Khảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻ
... nhằm đáp ứng nhu cầu thị h iếu đố i tượng khách hàng cần thiết Nhóm nghiên cứu thực h iện điều t khảo sát lựa chọn đố i tượng s ản phẩm dòng máy tính xách tay giá rẻ hướng đến khách hàng có thu ... hàng qua mạng điện tử nh ằm dự báo t ình h ình nhu cầu thị trường g iúp công ty tăng doanh số bán hàng Mục tiêu nghiên cứu: -Xây dựng chiến lược tăng doanh số dòng máy tính xách tay giá rẻ -Khảo ... 100 khách hàng sử dụng MTXT giá rẻ, nhóm tiến hành phân tích xử lý theo yêu cầu thống kê mô tả thống kê suy diễn Các mục tiêu điều tra mà nhóm hướng đến là:  Tăng doanh số dòng máy tính xách tay...
 • 29
 • 1,108
 • 2

PHIẾU KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG của SINH VIÊN

PHIẾU KHẢO sát NHU cầu sử DỤNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG của SINH VIÊN
... hàng dịch vụ ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng khách hàng để nâng cao doanh số lợi nhu n hoạt động dịch vụ Nhóm xây dựng Phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ... sinh viên sử dụng thêm dịch vụ khác  Thời gian sử dụng dịch vụ ngân hàng: Có 40% sinh viên sử dụng dịch vụ ngân hàng năm, 40% sinh viên sử dụng đến năm, lại 10% sử dụng năm Từ thấy hầu hết bạn sinh ... sắm nhiều  Mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên: Nhìn chung mức độ sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên không nhiều 70% sinh viên sử dụng dịch vụ vài lần/ tháng, 30% sử dụng vài lần/năm Nguyên...
 • 17
 • 1,004
 • 6

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo cán bộ, công chức phường, xã
... công chức người hoạt động không chuyên trách phường,  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng: IV Dành cho công chức Văn hóa - ... B Khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT phường, (Dành cho CB lãnh đạo CC phường, xã)  Kiến thức sử dụng phần mềm cửa, cửa liên thông ... chương trình công tác, lịch làm việc tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế - hội kỹ quản trị văn phòng  Chuyên đề thực công tác nội vụ phường,  Khác, đề nghị nêu cụ thể nhu cầu đào tạo, bồi...
 • 3
 • 3,948
 • 42

Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng về dịch vụ thẻ của ngân hàng Ngoại Thương Việt Namx

Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng về dịch vụ thẻ của ngân hàng Ngoại Thương Việt Namx
... chất lượng dich vụ ngân hàng 15 Tiêu chí lựa chọn ngân hàng anh/chị là: * Cùng ngân hàng với người thân gia đình Ngân hàng uy tín Ngân hàng dịch vụ hỗ trợ KH tốt Giá dịch vụ cạnh tranh Được ... khuyến mại) ưu đãi kèm Dịch vụ khách hàng Bảo mật Thương hiệu NH phát hành thẻ Thương hiệu thẻ (American Express, Visa, Master card) Phương thức liên hệ với ngân hàng (tại quầy, internet, điện thoại) ... mắc không nhân viên ngân hàng giải thích thỏa đáng 10 Theo anh/chị, mức phí 3.300 đồng/ giao dịch ngân hàng là: Phù hợp Không phù hợp Không nên thu 11 Dành cho anh/chị dùng thẻ tín dụng, xin anh/chị...
 • 6
 • 6,526
 • 98

khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng của sinh viên khoá 8 khoa kinh tế quản trị

khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng của sinh viên khoá 8 khoa kinh tế  quản trị
... Khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng sinh viên khóa khoa kinh tế -QTKD GVHD: Nguyễn Thị Minh Hải 1.Khung chọn mẫu: danh sách sinh viên khóa hệ đại học qui lấy từ văn phòng khoa kinh tế - quản trị ... triển kinh doanh mạng hiểu rõ nhu cầu mua hàng qua mạng sinh viên Xác định việc đáp ứng nhu cầu trước hợp lí chưa để định rõ thị trường hàng hóa sinh viên SV: Đào Nhơn Nghĩa Trang Khảo sát nhu cầu ... Khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng sinh viên khóa khoa kinh tế -QTKD GVHD: Nguyễn Thị Minh Hải III.Phạm vi phương pháp nghiên cứu Phạm vi: khoa kinh tế - quản trị kinh doanh, Đại...
 • 9
 • 1,341
 • 41

Khảo sát nhu cầu mua hàng tại siêu thị coopmart của người dân thành phố long xuyên

Khảo sát nhu cầu mua hàng tại siêu thị coopmart của người dân thành phố long xuyên
... Khảo sát nhu cầu mua hàng siêu thị CoopMart người dân thành phố Long Xuyên thị linh hoạt so với chợ Qua cho thấy việc mua sắm siêu thị Long Xuyên mức đáp ứng nhu cầu sinh lý nhu cầu an toàn người ... hóa nhu cầu việc xem hàng vui chơi siêu thị người dân lớn GVHD:Nguyễn Thị Minh Hải - 13- SVTH: Nguyễn Thái Ngọc Trúc Phương Khảo sát nhu cầu mua hàng siêu thị CoopMart người dân thành phố Long Xuyên ... trình khảo sát tiến hành phân tích số liệu nhu cầu mua hàng siêu thị Coopmart người dân thành phố Long Xuyên Đề tài thu kết sau: • Về thói quen siêu thị: o Đại đa số người dân thành phố Long Xuyên...
 • 28
 • 1,149
 • 4

Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng về dịch vụ thẻ của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam docx

Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng về dịch vụ thẻ của ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam docx
... chất lượng dich vụ ngân hàng 15 Tiêu chí lựa chọn ngân hàng anh/chị là: * Cùng ngân hàng với người thân gia đình Ngân hàng uy tín Ngân hàng dịch vụ hỗ trợ KH tốt Giá dịch vụ cạnh tranh Được ... khuyến mại) ưu đãi kèm Dịch vụ khách hàng Bảo mật Thương hiệu NH phát hành thẻ Thương hiệu thẻ (American Express, Visa, Master card) Phương thức liên hệ với ngân hàng (tại quầy, internet, điện thoại) ... mắc không nhân viên ngân hàng giải thích thỏa đáng 10 Theo anh/chị, mức phí 3.300 đồng/ giao dịch ngân hàng là: Phù hợp Không phù hợp Không nên thu 11 Dành cho anh/chị dùng thẻ tín dụng, xin anh/chị...
 • 6
 • 1,300
 • 20

khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng ở tphcm

khảo sát nhu cầu mua hàng qua mạng ở tphcm
... loại mặt hàng lúc làm thích thú 17: Tôi mua hàng nước thích 18: Tôi tin tưởng dịch vụ mua hàng mạng 19:internet đáp ứng đươc nhu cầu mua hàng qua mạng 20: sử dụng internet dể dàng mua hàng mạng 21: ... toàn đồng ý 1: biết việc mua hàng mạng 2: cho việc mua hàng mạng phổ biến tương lai 3: tương lai mua hàng qua mạng 4: việc mua hàng mạng giúp tiết kiệm thời gian 5: hàng hóa mạng có nhiều chủng loại ... cậy BL_1: Tôi tin tưởng dịch vụ mua hàng mạng 3.2.7 Thang đo sử dụng internet 29 TA_1:internet đáp ứng đươc nhu cầu mua hàng qua mạng TA_2: sử dụng internet dể dàng mua hàng mạng TA_3: phát triển...
 • 35
 • 606
 • 2

PHIẾU KHẢO sát ý KIẾN KHÁCH HÀNG

PHIẾU KHẢO sát ý KIẾN KHÁCH HÀNG
... không? (Quý khách chọn nhiều 01 ý kiến) Không, Ở số cửa hàng rượu, tạp hóa Ở số nhà hàng, quán ăn Ở số siêu thị Nơi khác:       Câu 9: Quý khách làm để tránh mua phải rượu giả? (Quý khách chọn ... Nội, quý khách biết sản phẩm Halico bị làm giả không? (Xin quý khách vui lòng đánh dấu vào 01 ô phù hợp với ý kiến mình) Tôi Không có sản phẩm bị làm giả Tôi có biết, là:       Câu 7: Xin quý khách ... Ý kiến khác :       Câu 10: Theo quý khách, Halico cần phải làm để khắc phục nạn rượu giả? (Quý khách chọn nhiều 01 ý kiến) Tuyên truyền, phổ biến cho khách hàng cách nhận biết rượu thật, rượu...
 • 3
 • 160
 • 1

bảng hỏi khảo sát nhu cầu vay vốn của khách hàng

bảng hỏi khảo sát nhu cầu vay vốn của khách hàng
... Lãi suất phạt (0.2% /số tiền trả trước hạn/ số kì trả trước hạn) Khách hàng vay xét miễn, giảm lãi vay gia hạn nợ có nhu cầu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ ANH/CHỊ Rất quan ... Hạn mức cho vay Thời hạn cho vay dài Thủ tục nhanh chóng, đơn giản Thời hạn xử lý tài sản đảm bảo nợ hạn (60 ngày với khoản vay tỷ, 30 ngày với khoản vay tỷ) Lãi suất phạt (0.2% /số ... vốn vay Câu 9: Quý anh/chị muốn áp dụng loại lãi suất nào? ☐ Thả nổi ☐ Cố định ☐ Thay đổi tháng/lần ☐ Thay đổi 12 tháng/ lần Câu 10: Theo quý anh/chị, lãi suất cho vay...
 • 3
 • 2,801
 • 76

khảo sát nhu cầu của khách du lịch về dịch vụ làng nổi và làng nghề truyền thống tại phá tam giang huế

khảo sát nhu cầu của khách du lịch về dịch vụ làng nổi và làng nghề truyền thống tại phá tam giang huế
... CHƯƠNG II: KHẢO SÁT NHU CẦU CỦA KHÁCH DU LỊCH VỀ DU LỊCH SINH THÁI KẾT HỢP VỚI LÀNG NỔI VÀ LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TẠI PHÁ TAM GIANG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ A TỔNG QUAN VỀ PHÁ TAM GIANG VÀ KHU VỰC ... tiêu dùng dịch vụ du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng, du lịch làng nghề, nhu cầu khách hàng dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với làng làng nghề truyền thống phá Tam Giang Tỉnh Thừa Thiên Huế kỳ ... thức du khách dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với làng - làng nghề truyền thống Phá Tam Giang - Huế; Xác định yếu tố hấp dẫn du khách dịch vụ du lịch sinh thái kết hợp với làng - làng nghề truyền...
 • 208
 • 267
 • 0

thảo luận quản trị ngân hàng thương mại đề tài khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của sinh viên

thảo luận quản trị ngân hàng thương mại đề tài khảo sát nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của sinh viên
... đa số sinh viên sử dụng đến dịch vụ ngân hàng a Dịch vụ ngân hàng sinh viên sử dụng Bảng 1: Bảng tổng hợp dịch vụ ngân hàng sinh viên sử dụng Dịch vụ Dịch vụ tài khoản Dịch vụ thẻ Dịch vụ chuyển ... dịch vụ ngân hàng bán buôn dịch vụ ngân hàng đầu tư II KHẢO SÁT NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA SINH VIÊN Đánh giá chung nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng sinh viên Đại học Thương Mại Đối ... vụ ngân hàng sử dụng nói không sử dụng ngân hàng cũ mà chuyển sang ngân hàng khác Theo khảo sát 60 sinh viên sử dụng dịch vụ ngân hàng, sinh viên chọn không tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng...
 • 24
 • 219
 • 0

phiếu điều tra khảo sát thông tin khách hàng sử dụng hàng đóng container

phiếu điều tra khảo sát thông tin khách hàng sử dụng hàng đóng container
... tải đường biển: 22 Công ty vân tải/ Forwarder thường liên kết, sử dụng: 23 Ý kiến khác khách hàng: ...
 • 2
 • 94
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mẫu phiếu khảo sát nhu cầu khách hàngphieu khao sat nhu cau khach hang ve san pham dien thoai di dongmẫu khảo sát nhu cầu khách hàngbảng khảo sát nhu cầu khách hàngbảng câu hỏi khảo sát nhu cầu khách hàngbảng khảo sát nhu cầu khách hàng để sản xuất hàng nội thấtkhảo sát nhu cầu khách hàng sử dụng máy tính xách tay giá rẻmẫu phiếu khảo sát nhu cầu của khách hàngmẫu phiếu khảo sát nhu cầu sử dụng hàng nội thấtphiếu khảo sát thông tin khách hàngphiếu khảo sát ý kiến khách hàng về sản phẩmmẫu phiếu khảo sát thông tin khách hàngmẫu phiếu điều tra nhu cầu khách hàngmẫu phiếu khảo sát nhu cầu việc làmphiếu khảo sát nhu cầu việc làmgiáo án ngữ văn 7 tự chọnbồi dưỡng HS giỏi ngữ văn 8giáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Chủ đề cuộc sống hưởng lạc trong sáng tác của Nguyễn Tuân trước Cách mạng tháng Tám năm 1945Đặc điểm thể chân dung văn học của Hồ Anh TháiĐịnh hướng nghề và học nghề cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội qua nghiên cứu trường hợp tại Tổ chức trẻ em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation – BDCF)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayMotif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNgôn ngữ văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX Ngôn ngữ văn xuôi mới qua một số tác phẩm văn học chữ quốc ngữPhân cụm thô của dữ liệu tuần tựPhát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học cơ sở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực giáo dục cho giáo viên trường THCS Anh Dũng - Dương Kinh - Hải Phòng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý học liệu tại thư viện đáp ứng yêu cầu đào tạo trường đại học Điều Dưỡng Nam ĐịnhTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiTRẮC NGHIỆM GIỚI hạn HAYHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập