Nhận dạng vân tay dựa trên thuật toán đối sánh vân tay

Phương pháp nhận dạng vật thể dựa trên thuật toán kth-law ECP-SDF

Phương pháp nhận dạng vật thể dựa trên thuật toán kth-law ECP-SDF
... Nhận dạng vật thể, tác giả trình bày khái niệm thường gặp giai đoạn xử lý ảnh nói chung nhận dạng vật thể nói riêng Chương Nhận dạng vật xử lý ảnh, tác giả giới thiệu phương pháp chung nhận dạng ... vấn đề Đó kỹ thuật nhận dạng vật thể dựa thuật toán kth-law ECP-SCF Đồng thời, khuôn khổ luận văn giới thiệu chương trình nhận dạng vật thể theo thời gian thực dùng thuật toán viết MATLAB 1.2 ... ảnh giải thuật điều cần thiết nhận dạng phân loại vật thể cần xác tốc độ cao Đã có nhiều kỹ thuật phát triển ứng dụng lĩnh vực nhận dạng phân loại vật thể: nhận dạng đường biên, nhận dạng qua...
 • 39
 • 592
 • 6

Đối sánh vân tay dựa trên thuật toán MCC Minutiae Cylinder - Code

Đối sánh vân tay dựa trên thuật toán MCC Minutiae Cylinder - Code
... dạng vân tay Từ có sở nghiên cứu số thuật toán đối sánh vân tay 25 Chƣơng MỘT SỐ THUẬT TOÁN ĐỐI SÁNH VÂN TAY 2.1 Giới thiệu Đối sánh vân tay dựa điểm trạc cách tiếp cận phổ biến thuật toán đối sánh ... CSDL vân tay FVC2002 Từ tập vân tay mẫu tạo - 2800 so sánh vân tay (mỗi thể vân tay đƣợc so sánh với 41 thể lại vân) : 100x8x7/2 - 4950 so sánh vân tay khác (so sánh thể vân tay với thể vân tay ... số thuật toán đối sánh vân tay dựa điểm trạc phổ biến Từ đó, thuật toán đối sánh vân tay dựa biểu diễn K-plet, MTK Minutia Cylinder- Code (MCC) đƣợc trọng nghiên cứu, phân tích thực nghiệm Dựa...
 • 48
 • 249
 • 0

Trích chọn tự động quan hệ phương thức từ văn bản tiếng Việt dựa trên thuật toán SVM và thử nghiệm đánh giá

Trích chọn tự động quan hệ phương thức từ văn bản tiếng Việt dựa trên thuật toán SVM và thử nghiệm đánh giá
... CÔNG NGHỆ Chu Thị Thủy TRÍCH CHỌN TỰ ĐỘNG QUAN HỆ PHƯƠNG THỨC TỪ VĂN BẢN TIẾNG VIỆT DỰA TRÊN THUẬT TOÁN SVM VÀ THỬ NGHIỆM ĐÁNH GIÁ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông ... quát quan hệ phương thức toán trích chọn quan hệ phương thức Ngoài ra, đề cập tới số ký hiệu xuất khái niệm quan hệ phương thức DOMAIN, RANGE; gắn kết quan hệ phương thức với quan hệ khác quan hệ ... chọn quan hệ phương thức đề xuất triển khai khả quan ii Lời cam đoan Tôi cam đoan trích chọn tự động quan hệ phương thức từ văn tiếng Việt dựa thuật toán SVM thử nghiệm đánh giá trình bày khóa...
 • 48
 • 139
 • 2

Luận Văn Cử Nhân Tin Học Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Mặt Người Dựa Trên FSVM Và ADABOOST

Luận Văn Cử Nhân Tin Học Nghiên Cứu Và Xây Dựng Hệ Thống Nhận Dạng Mặt Người Dựa Trên FSVM Và ADABOOST
... m t ng i v i FSVM 70 5.3.1 Nh n d ng a l p dựng FSVM v i cõy nh phõn 70 5.3.2 Nh n d ng a l p dựng FSVM v i ph ng phỏp b u c 71 A 5.3.3 Nh n d ng khuụn m t dựng FSVM v i ph ng ... hai v n chớnh: dựng thụng tin no nh n d ng: chõn my, c p m t, m i, mụi, tai, hay k t h p cỏc thụng tin trờn V dựng ph ng phỏp no hu n luy n cho mỏy nh n d ng dựng ngu n thụng tin ú Nh n d ng ... Adaboost Sau õy l vớ d minh h a cho thu t toỏn AdaBoost: 27 ng phỏp AdaBoost H K H TN Dũ tỡm khuụn m t nhanh theo ph Hỡnh 5-Hỡnh v minh ho thu t toỏn AdaBoost C N TT 3.4 B dũ tỡm phõn t ng AdaBoost...
 • 111
 • 231
 • 0

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH

PHÁT HIỆN ẢNH GIẢ MẠO DỰA TRÊN THUẬT TOÁN EXACT MATCH
... đưa tập khối bao giống tương ứng Phát ảnh giả mạo dựa vào kỹ thuật thay đổi kích thước Thuật toán Exact match trình bày mục thường phát hi ện tốt với ảnh giả mạo dạng cắt dán, thay đổi kích thước ... mà toán phát ảnh giả mạo trở nên cấp thiết ngày khó khăn Trên sở nghiên cứu kỹ thuật nội suy PhotoShop sử dụng việc thay đổi kích thước vùng ảnh Tôi đ ề xuất cải tiến cho thuật toán phát ảnh giả ... giả mạo Exact match Thuật toán mà đề xuất có khả phát ảnh giả mạo dạng cắt dán từ ảnh có thay đổi kích thước đối tượng bị cắt dán Đây cách thường đối tượng sử dụng trình tạo ảnh số gi ả nhờ kỹ thuật...
 • 7
 • 406
 • 5

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d

Nghiên cứu hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên mô hình morph 3d
... t 3D hình BFM s d ng 200 khuôn m t, v y, kh t o khuôn m t m i c a hình h n ch 4.3.4 Đánh giá hình Morph 3D hình Morph 3D có phân ño n B ng 4.4 : B ng k t qu so sánh l i tái t o hình ... vào ph n th c nghi m xây d ng hình Morph t 100 hình scan 3D s d li u 3D gi i thi u ph n 4.2.2 Sau ñó, ph n cu i s trình bày k t qu so sánh hình Morph hình Morph có phân ño n 4.2 CƠ S ... giá hi u qu c a hình Morph 3D 3.1 Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U Đ i tư ng nghiên c u Lý thuy t v nh n d ng m t ngư i Lý thuy t liên quan ñ n vi c xây d ng hình Morph 3D Lý thuy t thu...
 • 26
 • 318
 • 1

Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means

Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa trên thuật toán k means
... mạng dựa k t thu 24 K T LUẬN Luận văn Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means đạt k t sau:  Thiết k nguồn liệu đầu vào mô tả hành vi sử dụng dịch vụ khách ... Phân loại hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động dựa thuật toán k- means Mục đích đề tài: đề tài hướng đến phân loại hành vi khách hàng, tìm nhóm khác hàng phổ biến, hoạt động mạng di động ... 2: Thuật toán k- means Chương luận văn trình bày thuật toán phân cụm k- means đánh giá khả áp dụng toán phân cụm hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ vi n thông Chương 3: Áp dụng thuật toán k- means...
 • 28
 • 420
 • 1

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalman

Nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalman
... đo quang + Nghiên cứu phơng pháp xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ theo phơng pháp lọc Kalman - Xây dựng thuật toán xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân ... xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ theo phơng pháp lọc Kalman Lập chơng trình xác định nồng độ cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ hỗn hợp theo phơng pháp lọc ... tính chất cộng tính độ hấp thụ quang 1.2 Một số phơng pháp xác định đồng thời cấu tử Luận án nghiên cứu sở lý thuyết lập chơng trình xác định đồng thời cấu tử phổ hấp thụ quang phân tử xen phủ...
 • 27
 • 476
 • 0

thiết kế bộ nhận dạng tiếng nói dựa trên nền tảng dsp tms320c2812

thiết kế bộ nhận dạng tiếng nói dựa trên nền tảng dsp tms320c2812
... Khoảng cách từ miệng người nói đến Handset Điều kiện lý tưởng cho việc thực nhận dạng tiếng nói nói chung âm nói riêng tiếng nói ổn định kể lúc huấn luyện lúc nhận dạng Tiếng nói người nhất, không ... khả nhận dạng lớn, thời điểm mức độ ứng dụng hạn chế ➢ Trong lĩnh vực nhận diện: Hệ thống nhận dạng tiếng nói kết hợp với xử lý tổng hợp giọng nói ứng dụng lĩnh vực nhận diện tiếng nói Hệ thống ... Do đó, thời điểm tại, việc nhận dạng âm thanh, tiếng nói công việc khó khăn III Mục tiêu luận văn – Viết chương trình nhúng vào DSP để thực công việc nhận dạng tiếng nói Lựa chọn giải thuật phù...
 • 83
 • 147
 • 0

giải bài toán ngược động học, động lực học và điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tơ toạ độ suy rộng

giải bài toán ngược động học, động lực học và điều khiển trượt rô bốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tơ toạ độ suy rộng
... ngược r bốt dẫn động toán khó nghiên cứu nước ta Vì tác giả chọn cho đề tài Giải toán ngược động học, động lực học điều khiển trượt r bốt dẫn động dựa thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc ... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CƠ HỌC TRẦN HOÀNG NAM GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC ĐỘNG HỌC, ĐỘNG LỰC HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT RÔBỐT DƯ DẪN ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH GIA LƯỢNG ... Nội Trên mô hình r bốt tự chế tạo, dễ dàng xác định tham số động học, động lực học r bốt Chương TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC NGƯỢC RÔBỐT DƯ DẪN ĐỘNG BẰNG THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH GIA LƯỢNG VÉC TƠ TỌA ĐỘ SUY...
 • 155
 • 1,130
 • 1

phân bổ các trạm thu phát không dây dựa trên thuật toán gen

phân bổ các trạm thu phát không dây dựa trên thuật toán gen
... thử nghiệm thu t toán gen để giải toán phân bổ trạm phát không dây không Các trạm phát trạm gốc mạng 2G 3G hay điểm truy cập mạng WLAN Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cách phân bổ trạm phát nhiên ... nhiên làm để phân bổ trạm phát không dây hiệu vấn đề phức tạp Có cách tiếp cận để giải toán phân bổ trạm phát không dây Cách tiếp cận thứ tìm tập tốt từ tập hợp trạm thu phát không dây dựa vị trí ... sở lý thuyết để giải toán “ Đặt trạm thu phát không dây không dựa thu t toán gen Dựa sở lí thuyết xây dựng chương trình mô để thử nghiệm tính toán kết Qua kết thu thấy áp dụng thu t toán gen để...
 • 45
 • 188
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " MÔ PHỎNG BA CHIỀU LINH KIỆN NA-NÔ BÁN DẪN VỚI LỜI GIẢI PHƯƠNG TRÌNH POISSON DỰA TRÊN THUẬT TOÁN GPBICG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... trình Poisson ba chiều dựa thuật toán GPBICG dùng để tích hợp chương trình linh kiện na-nô bán dẫn phương pháp Monte – Carlo tập hợp tự hợp Để khảo sát đặc trưng phương pháp tiến hành động ... qua hệ phương trình (4) Giải thuật GPBICG để tìm nghiệm phương trình Poisson khai triển Bảng Kết thảo luận hình cấu trúc đi-ốt p-i-n bán dẫn GaAs gồm lớp bán dẫn (i) kẹp hai lớp bán dẫn pha ... hành tìm nghiệm phương trình Poisson phương pháp GPBICG, phương pháp đánh giá hoạt động ổn định cho kết nhanh phương pháp BICGSTAB [8] Giải phương trình Poisson ba chiều thuật toán GPBICG Giả...
 • 9
 • 152
 • 1

TÓM tắt LUẬN án GIẢI bài TOÁN NGƯỢC ĐỘNG học ĐỘNG lực học và điều KHIỂN TRƯỢT ROBOOT dư dẫn ĐỘNG dựa TRÊN THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH GIA LƯỢNG véc tơ tọa độ SUY RỘNG

TÓM tắt LUẬN án GIẢI bài TOÁN NGƯỢC ĐỘNG học ĐỘNG lực học và điều KHIỂN TRƯỢT ROBOOT dư dẫn ĐỘNG dựa TRÊN THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH GIA LƯỢNG véc tơ tọa độ SUY RỘNG
... giải toán ngược sử dụng thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tọa độ suy rộng so với giải toán mà không sử dụng thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tọa độ suy rộng Bố cục luận án Luận án ... khối giải toán động lực học ngược rôbốt dẫn động 10 CHƯƠNG ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT RÔBỐT DƯ DẪN ĐỘNG DỰA TRÊN THUẬT TOÁN HIỆU CHỈNH GIA LƯỢNG VÉC TƠ TỌA ĐỘ SUY RỘNG Trọng tâm chương trình bày điều khiển ... lượng véc tọa độ suy rộng Chương 2: “Tính toán động lực học ngược rôbốt dẫn động không gian thao tác dựa thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tọa độ suy rộng Chương 3: Điều khiển trượt...
 • 26
 • 357
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài toán ngược động học động lực học và điều khiển trượt rôbốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệugiải bài toán ngược động học động lực học và điều khiển trượt rôbốt dư dẫn động dựa trên thuật toán hiệu chỉnh gia lượng véc tơ tọa độ suy rộngphát hiện ảnh giả mạo dựa trên thuật toán exact match4 mai xuân trường nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalmanxây dựng chương trình giấu tin dựa trên thuật toán lsbxây dựng chương trình dựa trên thuật toán lsbphương pháp thích nghi dựa trên thuật toán lmsphương pháp thích nghi dựa trên thuật toán lms với kích thước bước thích nghi thay đổicác thuật toán đối sánh phân cụm dữ liệu dựa vào tìm kiếm thông tinnhận định các thuật toán đối sánh mẫusử dụng thuật toán đôi sánhthuật toán đôi sánh chuỗi lainghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngtổng hợp đặc điểm các thuật toán đối sánh chuỗi cơ bảnlựa chọn thuật toán đối sánh chuỗi hiệu năng caoUSING INDIRECT CORECTIVE FEEDBACK ON STUDENTS’ WRITING TO IMPROVE WRITING SKILLS FOR GRADE 10TH MIXED LEVEL STUDENTS AT VAN NOI HIGH SCHOOL IN DONG ANH, HANOI AN ACTION RESEARCHCHƯƠNG 2 PHẢN ỨNG OXI hóa – KHỬHỆ THỐNG HOÁ KIẾN THỨC vật lý 12 và các CÔNG THỨC베트남인을 위한 종합 한국어 4권 tiếng hàn tổng hợp 4Những đóng góp của quang trung nguyễn huệ trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quân sự, văn hóa xã hội ở thế kỷ XVIIINhìn lại chặng đường đấu tranh chống pháp của nhân dân quảng bình cuối thế kỉ XIXPhân tích hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần gốm sứ và xây dựng cosevco quảng bìnhPhụ nữ dân tộc thiểu số huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với công cuộc xây dựng nông thôn mới (20082014) (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn tại tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Quản lý dự án đầu tư các công trình đê điều ở tỉnh phú thọHoàn thiện pháp luật về phòng ngừa rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại (tt)Nghiên cứu và so sánh một số phần mềm dùng trong mô phỏng thí nghiệm vật lý ở chương trình phổ thôngDạy đọc hiểu hai tác phẩm Đồng chí và Làng cho học sinh lớp 9 huyện Văn Yên Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phẩm chất, môi trường bảo tồn và sử dụng tinh đông lạnh trâu Murrah phối giống cho trâu cái Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu kỹ thuật số hóa hiện vật sử dụng công nghệ 3D (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên trong đoàn viên, thanh niên khu vực xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ của Công an tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015202026 de tieng anh chuyen THCS p1Nồng độ fructosamin huyết thanh trong đánh giá mức độ kiểm soát đường máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)AN INVESTIGATION INTO ENGLISH LEARNING STYLES OF NON – LANGUAGE MAJOR FRESHMEN AT QUANG BINH UNIVERSITY tran thi giang nga
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập