Khảo sát một số tính chất của cấu trúc ZnO nanorod pha tạp Al ứng dụng trong chế tạo pin Mặt Trời

Chế tạokhảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO Al và màng mỏng ZnO Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của màng mỏng ZnO  Al và màng mỏng ZnO Mn bằng phương pháp phún xạ RF Magneton
... BÁO C Ả O TÓM TẮT Để tài; CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT s ố TÍNH CHẤT CỦA MÀNG m ■ MỎNG ZnO: AI VÀ MÀNG MỎNG ZnO: Mn BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ R.F MAGNETON M ã số: Q T - 03 - 05 Chủ trì đề tài: ... LÊ ĐẠI THANH CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT s ố TÍNH CHÂT CỦA MÀNG ZnO VÀ MÀNG ZnO PHA TẠP Mn, Co BANG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ R.F MAGNETRON C h u v ẽ n n g h n h : VẬT LÝ CHẤT RẮN M ã số: 01.02.07 LUẬN ... kính 75 mm ZnO: Al ZnO: Mn với nồng độ tạp chất AI Mn khác phương pháp gốm truyền thống ❖ Chế tạo thành công màng ZnO pha tạp đế thủy tinh ❖ Khảo sát tính chất điện, quang huỳnh quang màng mỏng nhận...
 • 50
 • 156
 • 0

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học

Khảo sát một số tính chất của chất điện môi khi đặt trong điện trường luận văn tốt nghiệp đại học
... VINH 2011 TRNG I HC VINH KHOA VT L ====***==== KHảO SáT Một số tính chất chất điện môi đặt điện trờng KHO LUN TT NGHIP I HC CHUYấN NGNH: VT L Lí THUYT Cỏn b hng dn : ... mụi cú liờn kt ion Trong phõn t ca cỏc cht in mụi ny s cú mt mụmen lng cc thng trc Khi khụng cú in trng, cỏc phõn t nh hng mt cỏch ngu nhiờn m mụmen lng cc ton phn bng khụng Khi t in mụi vo in ... cos t (2.1) Trong ú v l in ỏp tc thi, Vm l giỏ tr cc i ca v v = f l tn s gúc cú n v rad/s Dũng in qua t, i1 c cho bi: i1 = I m cos t + ữ (2.2) Trong ú Im = Vm = CoVm z (2.3) Trong phng trỡnh...
 • 47
 • 797
 • 22

Khảo sát một số tính chất của nhiễu trong bộ khuếch đại quang sợi pha tạp ERBIUM

Khảo sát một số tính chất của nhiễu trong bộ khuếch đại quang sợi pha tạp ERBIUM
... Nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Nghiên cứu đặc tính nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Chơng 3: Khảo sát số tính chất hệ số nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Khảo sát phụ ... Chơng II: nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 3+ 2.1 Nhiễu quang khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 2.2 Nhiễu cờng độ khuếch đại quang sợi pha tạp erbium 2.3 Hệ số nhiễu 2.4 Kĩ thuật xây ... độ, hệ số khuếch đại Từ tìm đợc thông số tối u cho khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium Với lí nh trên, chọn đề tài nghiên cứu là: Khảo sát số tính chất nhiễu khuếch đại quang sợi pha tạp Erbium...
 • 52
 • 301
 • 2

Chế tạokhảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa polyuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
... ete từ nhựa PC phế thải Khảo sát số tính chất cấu trúc sản phẩm thu Tổng hợp polyeste từ BHE-BPA BHP-BPA, kết hợp TDI dùng làm chất tạo màng PU Khảo sát số tính chất đánh giá khả áp dụng vào ... sơn polyuretan (PU) hướng nghiên cứu đã nước giới đầu tư [1,3,6,8,13] Đi theo hướng nghiên cứu lựa chọn đề tài Chế tạo khảo sát số tính chất chất tạo màng sở nhựa poliuretan thu từ trình tái chế ... giai đoạn 170- 1800C, trình phản ứng lấy mẫu lần xác định số axit, đến số axit hỗn hợp < 2,0 dùng phản ứng 2.2.4 Chế tạo chất tạo màng polyuretan Từ polyeste tổng hợp được, chế tạo sơn PU hai thành...
 • 43
 • 257
 • 1

Chế tạokhảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

Chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
... ký đồ GPC epoxy sản phẩm Khảo sát số tính chất chất tạo màng cở sở nhựa epoxy sản phẩm a) Xác định thông số kỹ thu t tính chất lý màng Chiều dày, độ cứng màng Tên mẫu Tỷ lệ khối lượng epoxy/ alkyd ... hợp epoxy từ bisphenol A a) Hiệu suất phản ứng Xác định hàm lượng epoxy dung dịch sản phẩm, từ tính hiệu suất phản ứng 93,1% b) Xác định số epoxy sản phẩm Tiến hành xác định số epoxy nhựa epoxy ... bình Chỉ số epoxy Mẫu trắng 75,1 75,1 75,0 75,1 Mẫu Epoxy sản phẩm 65,5 65,5 65,6 65,5 243 Mẫu Epoxy E44 (TQ) 66,4 66,5 66,4 66,4 221 c) Khảo sát cấu trúc epoxy sản phẩm Phổ hồng ngoại epoxy sản...
 • 21
 • 253
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp toán tin: Khảo sát một số tính chất của trong không gian kiểu M–TRIC

Khóa luận tốt nghiệp toán tin: Khảo sát một số tính chất của trong không gian kiểu M–TRIC
... mêtric không gian tôpô sử dụng khóa luận Chương 2: Một số tính chất không gian kiểu- mêtric Trong chương này, trình bày khái niệm không gian kiểu- mêtric Sau đó, thiết lập, chứng minh số tính chất không ... 1/2014 tính chất không gian mêtric không gian tôpô Chương Một số tính chất - Tổ chức thảo luận Từ 1/2014 đến không gian kiểu- mêtric - Hệ thống nhóm, kiểm tra kết 3/2014 kiến thức không gian kiểu- mêtric ... i TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SP TOÁN - TIN KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA KHÔNG GIAN KIỂU-MÊTRIC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành đào tạo: Sư phạm Toán học Trình độ đào tạo: Đại học Sinh viên...
 • 31
 • 127
 • 0

khảo sát một số tính chất của gạo đồ được sản xuất từ giống lúa địa phương

khảo sát một số tính chất của gạo đồ được sản xuất từ giống lúa địa phương
... trên, mục tiêu nghiên cứu luận văn khảo sát số tính chất gạo đồ sản xuất theo qui trình với thông số kiểm soát qui trình khác từ giống lúa phổ biến địa phương giống lúa HĐ1 Chuyên ngành Công nghệ ... Trường Đại học Cần Thơ Luận văn với đề tài Khảo sát số tính chất gạo đồ sản xuất từ giống lúa địa phương sinh viên Ngô Thúy Huỳnh thực báo cáo hội đồng báo cáo thông qua Giáo viên hướng dẫn ... Chương 2: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan lúa gạo 2.1.1 Tình hình sản xuất – tiêu thụ lúa gạo Kết thúc năm 2009, ngành lúa gạo Việt Nam đánh dấu bước tiến với việc lần lượng gạo xuất đạt số kỷ lục...
 • 77
 • 123
 • 0

chế tạokhảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa poliuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải

chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng trên cơ sở nhựa poliuretan thu được từ quá trình tái chế polycarbonate phế thải
... đề tài Chế tạo khảo sát số tính chất chất tạo màng sở nhựa poliuretan thu từ trình tái chế polycarbonate phế thải Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu xây dựng quy trình thực nghiệm điều chế Bishydroxylethyl ... ete từ nhựa PC phế thải Khảo sát số tính chất cấu trúc sản phẩm thu Tổng hợp polyeste từ BHE-BPA BHP-BPA, kết hợp TDI dùng làm chất tạo màng PU Khảo sát số tính chất đánh giá khả áp dụng vào ... khác để tạo màng sơn có tính mong muốn Một số phƣơng pháp tái chế nhựa polycacbonat 3.1 Tái chế theo phƣơng pháp vật lý Nhựa PC tái chế cách băm, xay sản phẩm ép phế thải sau cho trực tiếp vào máy...
 • 74
 • 176
 • 2

chế tạokhảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải

chế tạo và khảo sát một số tính chất của chất tạo màng, trên cơ sở nhựa epoxy thu được từ quá trình tái chế polycarbona phế thải
... NGUYỄN DUY TOÀN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT TẠO MÀNG, TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH TÁI CHẾ POLYCARBONATE PHẾ THẢI Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số: 604431 ... rác thải ngành công nghiệp điện tử gây Chế tạo khảo sát số tính chất chất tạo màng sở nhựa epoxy thu từ trình tái chế Nội dung nghiên cứu - Thủy phân polycarbonate phế thải môi trường kiềm thu ... phù hợp với kết thu từ phổ cộng hưởng từ hạt nhân giá trị số epoxy xác định 3.3 Khảo sát số tính chất chất tạo màng cở sở nhựa epoxy sản phẩm 3.3.1 Xác định thông số kỹ thu t tính chất lý màng 3.3.1.1...
 • 68
 • 246
 • 1

Tách chiết, thu nhận và khảo sát một số tính chất của Amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa

Tách chiết, thu nhận và khảo sát một số tính chất của Amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi tại vùng biển Khánh Hòa
... “ Tách chiết, thu nhận khảo sát mốt số tính chất amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi vùng biển Khánh Hòa Với tôm hùm xanh đối tượng nuôi biển phổ biến vùng biển Khánh Hòa amylase ... Hồng, Đại học Nha Trang, tháng năm 2013 “ Tách chiết, thu nhận khảo sát số tính chất amylase nội tạng tôm hùm xanh (Panulirus homarus) nuôi vùng biển Khánh Hòa Giáo viên hướng dẫn: TS Đỗ Văn Ninh ... từ nội tạng tôm hùm xanh - Khảo sát hoạt tính amylase theo nhiệt độ - Khảo sát hoạt tính amylase theo pH - Khảo sát hoạt tính amylase có mặt ion kim loại hóa trị II - Khảo sát độ bền nhiệt amylase...
 • 81
 • 120
 • 0

ĐIỀU hế các hệ KEO – KHẢO sát một số TÍNH CHẤT của CHÚNG

ĐIỀU hế các hệ KEO – KHẢO sát một số TÍNH CHẤT của CHÚNG
... chứng tỏ keo dương (Ag+) Chế tạo keo Fe(OH)3 phản ứng thủy phân Cách tiến hành Đun nóng 120ml nước cất , nhỏ vào cốc giọt hết 45ml dung dịch FeCl 2% Đun thêm vài phút, sau nhấc ta hệ keo Fe(OH)3 ... 12 để so sánh keo tụ, ống đục ống 12 có keo tụ (+), ống không đục (-) b Kết ống số 10 11 12 - - - - - - + + + + + + Tính ngưỡng keo tụ - Nồng độ Na2SO4 C = = 5,83.10-3 N -Ngưỡng keo tụ γ=  = ... Nhận xét Sự keo tụ chịu ảnh hưởng bỏi nhiều yếu tố : nhiệt độ , nồng độ chất điện li,… Trong ảnh hưởng nồng độ chất điện li nhân tố quan Sự keo tụ dung dịch keo Fe(OH)3 môi trường chất điện ly,...
 • 5
 • 1,008
 • 9

Phân lập, định danh và khảo sát một số tính chất của vi khuẩn lactic từ mắm rò

Phân lập, định danh và khảo sát một số tính chất của vi khuẩn lactic từ mắm rò
... đa dạng vi khuẩn lactic mắm 4.3 Kết khảo sát số tính chất vi khuẩn lactic phân lập từ mắm 4.3.1 Kết khảo sát khả chịu muối vi khuẩn lactic Một tính chất có lợi vi khuẩn lactic áp dụng nhiều ... phân lập vi khuẩn lactic từ mắm Từ sản phẩm mắm Huế phân lập 12 chủng vi khuẩn. Kết khảo sát đặc điểm nhuộm Gram, thử catalase với kết sau: Bảng 4.1 Các chủng vi khuẩn phân lập từ mắm địa ... sống sót chủng lactic giảm đi, chủng M27 sống sót nồng độ 4.3.2 Kết khảo sát số tính chất probiotic 4.3.2.1 Khả chịu axit vi khuẩn lactic phân lập từ mắm Kết khảo sát khả chịu axit chủng vi...
 • 57
 • 76
 • 0

CHẾ TẠOKHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT TẠO MÀNG, TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH TÁI CHẾ POLYCARBONATE PHẾ THẢI

CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT TẠO MÀNG, TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH TÁI CHẾ POLYCARBONATE PHẾ THẢI
... NGUYỄN DUY TOÀN CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ TÍNH CHẤT CỦA CHẤT TẠO MÀNG, TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY THU ĐƯỢC TỪ QUÁ TRÌNH TÁI CHẾ POLYCARBONATE PHẾ THẢI Chuyên ngành: Hóa lý thuyết Hóa lý Mã số: 604431 ... rác thải ngành công nghiệp điện tử gây Chế tạo khảo sát số tính chất chất tạo màng sở nhựa epoxy thu từ trình tái chế Nội dung nghiên cứu - Thủy phân polycarbonate phế thải môi trường kiềm thu ... phù hợp với kết thu từ phổ cộng hưởng từ hạt nhân giá trị số epoxy xác định 3.3 Khảo sát số tính chất chất tạo màng cở sở nhựa epoxy sản phẩm 3.3.1 Xác định thông số kỹ thu t tính chất lý màng 3.3.1.1...
 • 68
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nâng cao chất lượng hoạt động của ban thư ký toà soạn trong cơ quan báo chí khảo sát một số nhật báo của trung ương và hà nộive cac giai phap doi moi hoat dong cua htct cac tinh mien nui nuoc ta hien nay qua ket qua khao sat mot so tinh mien nui phia bacmột số tính chất của đất trồngkiểm tra một số tính chất của đấtkiểm tra học kì 2 một số tính chất của đấtmột số tính chất của tinh bộtthực hành một số tính chất của polimebài 7 một số tính chất của đất trồngmột số tính chất của đất trồng lớp 10một số tính chất của đất trồng lớp 7một số tính chất của đất trồng công nghệ 10một số tính chất của đất trồng công nghệ 7một số tính chất của đất trồng violetnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo laibài 16 thực hành một số tính chất của proteinExperience Studies 101 RECEIVED5th Grade''''s Next InventorShared HR Services in the Health Sector John Smith HSEBCC Employee Service PresentationAngry Men Intro - student projectAccounting Department - what they doSec. 194A Interest other than Interest on SecuritiesEzeji OkoyeS_Overview CAM Credentialing VA2016 ethics and patent agents - HricikNhững bông hoa những bài ca giới thiệu một số nhạc cụ nước ngoàiTesting Grammar and Vocabulary(jeremy)Ch 4 Notes Sensation and PerceptionManifest Destiny and Its LegacyAddressing Substance Abuse in the ProfessionAdvertising Campaign Proposal 2007Alex Rider campaign Jack Roland - view as slideshowdanny meadowsklue introducing iab europe 4.1eSolutions WAWF Overview vFGRRB June2013TechPres DeeLee PodcastingChương 3 các lý thuyết tăng trưởng kinh tế (môn kinh tế phát triển)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập