EIG n sources loads 1

Tài liệu tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tháng 3/N như sau ( 1. 000 đồng):

Tài liệu tại một doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tháng 3/N như sau ( 1. 000 đồng):
... Bài số Một doanh nghiệp áp dụng phơng pháp kiểm kê định kỳ để kế toán hàng tồn kho thuế GTGT đợc tính theo phơng pháp khấu trừ có tình hình sau( 1.0 00đ): Sản phẩm tồn kho đầu kỳ 10 .000 II Trong ... đợc quan thuế xét giảm 100 .000. 000 đồng tiền thuế GTGT đợc trừ vào số thuế GTGT phải nộp tháng sau Do có nhầm lẫn việc kê khai thuế xuất tháng trớc đây, quan hải quan yêu cầu doanh nghiệp nộp ... 10% Biết tài sản cố định có nguyên giá 300 .000. 000 đồng, khấu hao 50 .000. 000 đồng 4 Khoản nợ phải thu khó đòi xử lý ông A 2 .000. 000 đồng, ông A toán nợ cho doanh nghiệp tiền mặt Khấu trừ tiền...
 • 3
 • 226
 • 0

GK1 TOÁN LỚP 1

GK1 TOÁN LỚP 1
... Câu 3: Số ? 10 ( điểm ) - Học sinh tính kết điền số vào hình tròn, phép tính đạt 0,5 điểm +1 +1 3 +2 +3 Câu 4: Điền dấu > , < , = ( điểm) - Học sinh điền đạt 0,5 điểm > > 10 < =3 1+ 2 Câu 5: Viết ... HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ–CHẤM ĐIỂM - MÔN TOÁN - KHỐI KTĐK LẦN NĂM HỌC: 2 010 - 2 011 ************************** Câu 1: Viết số vào chỗ chấm cho thích hợp : ( điểm) - HS viết số , số đạt 0,5 điểm.Thứ...
 • 3
 • 189
 • 1

Đạo đức TÌNH BẠN(Tiết 1) 2010

Đạo đức TÌNH BẠN(Tiết 1) 2010
... kÕt giao b¹n bÌ Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Hoạt động 2: Tìm hiểu nội ... Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức KiỂM TRA BÀI CŨ Nhớ ơn tổ tiên Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức KiỂM TRA BÀI CŨ Nhớ ơn tổ tiên Hãy đọc phần ghi ... gấu tiến lại gần Anh ta nín thở.Gấu gửi vào mặt anh bỏ Thø ba ngµy 19 th¸ng 10 n¨m 2010 Đạo đức Tình bạn ( tiết 1) Truyện: Đôi bạn Em có nhận xét hành động bỏ chạy thân nhân vật truyện? Người bạn...
 • 21
 • 161
 • 0

bai 13: n-m (tiet 1+2)

bai 13: n-m (tiet 1+2)
... hỉ nh an h m me me no nô nơ mo mô mơ ca nô bó mạ Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13: n m Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13 : n nơ nơ n m m me me no nô nơ mo mô ... Tiếng Việt : Bài 13 : n m bò bê có cỏ, bò bê no nê Thứ hai ngày 14 tháng năm 2009 Tiếng Việt : Bài 13: bố mẹ n m ba má sgk Thứ hai ngày 13 tháng năm 2010 Tiếng Việt : Bài 13 : n m Chúc thầy cô em...
 • 17
 • 132
 • 0

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)

Đề kiểm tra toán 9 chương 1(đại + hình)
... 2x = C 81x2y2 D -81x2y2 C -36 D -108 b) ( - 3 + - 8) d) ( - 2)2 + x2 - 4x + = d) x -1 -1 = b) Câu Cho biểu thức: P = x +1 x 2+5 x + + 4x x x +2 a) Rút gọn P b) Tìm x để P = c) Tìm giá tim gia ... 162x3y a) = 2xy A 9xy ( x>0, y>0) B -9xy (xy...
 • 3
 • 192
 • 0

GIÁO ÁN LỚP 1

GIÁO ÁN LỚP 1
... Giáo viên chủ nhiệm Giáo án : Tuần Trang : 15 Trường Tiểu Học Nguyễn Viết Xuân Giáo Viên : Nguyễn Thò Ngọc Lan Thứ năm , ngày 11 tháng 09 năm 2003 Tiếng Việt Tiết : m b I / Muc Tiêu ... hơn, _ Tương tự với bông, lọ b) Hoạt Động : Thực hành • Muc Tiêu : Hiểu đề tập sách giáo khoa _ 11 ’ Cách tiến hành: _ Giáo viên treo tranh _ Giáo viên yêu cầu + Bài : Nối chai với nắp + Bài : ... thi đua gắn _ Đội thắng hoa đỏ đội nhì hoa vàng _ Đạo Đức EM LÀ HỌC SINH LỚP MỘT (Tiết 1) I / Muc Tiêu : 1) Kiến Thức : _ Học sinh biết được: + Trẻ em có quyền có họ tên, có quyền học + Vào lớp...
 • 27
 • 367
 • 0

To¸n : Cac so 1,2,3

To¸n : Cac so 1,2,3
... 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, 2, c Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, 2, c Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, , 3 Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n s TiÕt : c¸c ... 1010 To¸n TiÕt : C¸c sè 1, , 3 Thø t­ ngµy 25 th¸ng n¨m 1010 To¸n s TiÕt : c¸c sè , 2, Bµi : Bµi : Bµi : 3 1 ...
 • 6
 • 146
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 18

Giáo án lớp 1 tuần 18
... HS: §äc b¶ng céng, trõ trõ ph¹m vi 10 ph¹m vi 10 NhËn xÐt 2.D¹y häc bµi míi: a Giíi thiƯu bµi: Trùc tiÕp 2’ b.Híng dÉn lµm bµi tËp: 23’ Bµi 1: TÝnh a) 10 10 10 4 5 b) 4+ = 4+ = 3+ = 5+ = Gióp ... – dỈn dß: - NhËn xÐt giê häc - VỊ nhµ «n céng, trõ ph¹m vi 10 -Thø ngµy 12 th¸ng 12 n¨m 2 010 Häc vÇn:(t1,2) bµi 67: oc- ac I.mơc tiªu: Gióp häc sinh : - §äc, viÕt ... II- §å dïng: Gi¸o viªn: Tranh 10 qu¶, bã 10 que tÝnh, 10 bím Häc sinh: Thíc kỴ, que tÝnh III- Ho¹t ®éng d¹y häc chÝnh: - Nªu ®¬n vÞ ®o kh«ng chn mµ em 1. Ho¹t ®éng 1: KiĨm tra bµi cò ( 5’) biÕt?...
 • 22
 • 277
 • 0

Bài giảng Đề & ĐA luyện thi số 1(2011)

Bài giảng Đề & ĐA luyện thi số 1(2011)
... HƯỚNG DẪN (Đề thi thử lần 1) CÂU I.1 NỘI DUNG Hàm số: y = x −1 =2− x +1 x +1 lim y = 2; lim +) Giới hạn, tiệm...
 • 4
 • 138
 • 0

Tài liệu Thủ tục Thanh toán trong nước 1 doc

Tài liệu Thủ tục Thanh toán trong nước 1 doc
... dụng tài khoản tiền gửi NHPT 10 .Quyết định số 896/QĐ-NHPT ngày 31/ 12/2008 Tổng Giám đốc NHPT việc sửa đổi bổ sung số quy định hồ sơ mở tài khoản khách hàng 11 .Quyết định số 443/QĐ-NHPT ngày 16 /6/2008 ... chế hoạt động toán nước qua NHPT Quyết định số 6 61/ QĐ-NHPT ngày 29 /12 /2006 Tổng Giám đốc NHPT việc ban hành quy định thủ tục toán nước qua NHPT Quyết định số 659/QĐ-NHPT ngày 29 /12 /2006 Tổng Giám ... dịch vụ toán Quyết định số 10 8/2006/QĐ-TTg ngày 19 /05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc thành lập Ngân hàng Phát triển Việt Nam Quyết định số 11 0/2006/QĐ-TTg ngày 19 /05/2006 Thủ tướng Chính phủ việc...
 • 2
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kĩ thuật chế tạo máy phần 2 part 1đồ ántoán lớp 11thiết kế giáo án hóa 11giáo án lớp 1 bài 7giáo án lớp 1 tuần 7kiến thứ sinh 12journal of power sources volume 196journal of power sources vol 196tiêu chuẩn iee 802 16toán lớp 10 lí thuyếttoán lớp 10 căn bảngiáo án lớp 10toán lớp 12đề kiểm tra toán 8 chương 1giao n mon gdcd 10Câu hỏi tình huống hợp đồng lao động, tiền lương , thời gian làm việcĐạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanhNghiệp vụ hải quan hải quan điện tử tại Việt NamXây dựng hệ thống HACCP cho sản phẩm sữa đậu nành tại Cty CBTP Quang MinhChuyên đề giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hàng tồn kho tại công ty liên doanh Hioda MotorsXây dựng kế toán trách nhiệm tại tổng công ty xây dựng số 1Hoàn thiện thủ tục kiểm toán nhằm phát hiện gian lận trên báo cáo tài chính của công ty niêm yết tại các công ty kiểm toán độc lập nhỏ và vừaNâng cao sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với chất lượng sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh sở giao dịch 2Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại công ty tư vấn xây dựng sino pacificMột số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng được cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty TNHH gas petrolimex sài gòn)Hoàn thiện thủ tục kiểm toán các khoản ước tính kế toán và thông tin các bên liên quan trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp kiểm toán độc lập nhỏ và vừa tại việt namĐánh giá sinh kế của hộ gia đình sau tái định cư thuộc dự án kênh tham lương bến cát rạch nước lên, quận bình tân, TPHCMPhát triển nguồn nhân lực viễn thông việt nam đến năm 2020Các yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thương tínNGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA CÁC TỘI CỜ BẠC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NHÀ BÈ,THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTái phạm, tái phạm nguy hiểm theo pháp luật hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Quảng NinhTổ chức và hoạt động của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí MinhXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT từ thực tiễn tỉnh bến treHoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng của công ty schneider elelectric việt namPhân tích và đánh giá chất lượng nước sông nhuệ đáy tới sức khỏe người dân tỉnh hà nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập