khóa luận tốt nghiệp tổng hợp dẫn xuất 3,4 dihydropyrimidin 2(1h) one dùng xúc tác montmorillonite hoạt hóa axit trong điều kiện không dung môi

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit PANi bằng phương pháp quang điện hóa

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và nghiên cứu tính chất compozit  PANi bằng phương pháp quang điện hóa
... compozit, PANi, graphen oxit - Tống hợp vật liệu compozit PANi/ GO - Nghiên cứu tính chất vật liệu tống hợp Cấu trúc tính chất vật liệu nghiên cứu khảo sát phương pháp: đo độ dẫn điện phương pháp ... tổng họp PANi PANi tống hợp phương pháp: phương pháp hóa học phương pháp điện hóa [5] I.2.4.I Tổng họp PANi phương pháp hóa học Phương pháp polyme hóa anilin theo đường hóa học biết đến từ lâu ... Bản chất phản ứng polyme tự xúc tác I.2.4.2 Tổng họp PANi phương pháp điện hóa Phương pháp điện hóa có un điểm độ tinh khiết cao, tất trình hóa học xảy bề mặt điện cực PANi oxi hóa điện hóa điện...
 • 46
 • 181
 • 1

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu cơ

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu cơ
... chất mang ức chế ăn mòn cho thấy anion ức chế chèn vào cấu trúc hydrotalcite anion ức chế giải phóng từ hydrotalcite vào dung dịch NaCl có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại Các ức chế ăn mòn ... trung vào chất ức chế ăn mòn đế thay cromat bảo vệ chống ăn mòn [1, 2] Đã có số nghiên cứu ban đầu khả ức chế ăn mòn ứng dụng hydrotalcite lớp phủ hữu [3] Các tác giả nghiên cứu tổng hợp hydrotalcite ... epoxy chứa hydrotalcit mang molipdat Đối tượng nghiên cứu: Đe tài nghiên cứu chế tạo ứng dụng hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường lớp phủ hữu bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon...
 • 42
 • 104
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp Nanosilica từ vỏ trấu và chế tạo vật liệu Composite trên nền nhựa Polylactide AcidSilica

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp Nanosilica từ vỏ trấu và chế tạo vật liệu Composite trên nền nhựa Polylactide AcidSilica
... TỰ NHIÊN KHOA KHOA HỌC VẬT LIỆU BỘ MÔN VẬT LIỆU POLYMER VÀ COMPOSITE  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TỔNG HỢP NANOSILICA TỪ VỎ TRẤU VÀ CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA POLYLACTIDE ACID/SILICA ... va đập 39 Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh KẾT QUẢ- BIỆN LUẬN 40 Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh 3.1 Tổng hợp nanosilica 3.1.1 Tổng hợp tro trấu( RHA) Vỏ trấu lấy từ Tiền Giang ... chúng MỤC LỤC Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh PHỤ LỤC HÌNH Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống Trần Vinh PHỤ LỤC BẢNG Khóa luận tốt nghiệp SVTH:Tống...
 • 57
 • 203
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước

Khóa luận tốt nghiệp Tổng hợp vật liệu αMnO2 có cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb trong dung dịch nước
... khả hấp phụ kim loại nặng vật liệu này.Vì vậy, thực đề tài: Tổng hợp vật liệu α-MnO2 cấu trúc nanomet Ứng dụng để hấp phụ kim loại Pb dung dịch nước Đối tượng nghiên cứu Vật liệu hấp phụ ... trình hấp phụ Pb2 + vật liệu α-MnO2 0,3957 kJ/mol < kJ/mol, hấp phụ ion Pb2 + vật liệu α-MnO2 trình hấp phụ vật lý 40 GVHD: ThS Đinh Văn Phúc Khóa luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Trên sở nghiên cứu ứng dụng ... bằng) hấp phụ Langmuir qe: dung lượng hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) qm: dung lượng hấp phụ tối đa chất hấp phụ (lượng chất bị hấp phụ/ 1 đơn vị chất hấp phụ) Ce: nồng độ dung...
 • 71
 • 341
 • 1

Đồ án tốt nghiệp tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác dị thể cao

Đồ án tốt nghiệp tổng hợp biodiesel từ dầu ăn phế thải trên xúc tác dị thể cao
... − Xúc tác Na/NaOH/γ-Al2O3: để thay xúc tác NaOH đồng thể, số tác giả nghiên cứu điều chế xúc tác dị thể dạng Na/NaOH/γ-Al2O3 − Xúc tác HZSM-5: tổng hợp diesel sinh học hệ xúc tác HZSM-5 Xúc tác ... Nhưng xúc tác chưa ứng dụng rộng rãi công nghiệp xúc tác enzym có giá thành cao e So sánh hiệu loại xúc tác khác [1, 4] Bảng 1.2 Ưu, nhược điểm loại xúc tác trình tổng hợp biodiesel Xúc tác đồng thể ... Xúc tác MgO, CaO: xúc tác bazơ sử dụng dạng rắn Hiệu suất thu biodiesel xúc tác thấp so với NaOH hay KOH Để nâng cao hoạt tính xúc tác dị thể MgO, CaO, hoạt hóa MgO, CaO NaOH Al 2O3 Việc dị thể...
 • 66
 • 624
 • 0

khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò nhà cung cấp dịch vụ logistics 3pl - dhl trên thị trường miền bắc việt nam

khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò nhà cung cấp dịch vụ logistics 3pl - dhl trên thị trường miền bắc việt nam
... nâng cao vai trò nhà cung cấp dịch vụ 3PL- DHL thị trường miền Bắc- Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu: - Nghiên cứu sở lý luận logistics, dịch vụ logistics, vai trò, đặc điứm nhà cung cấp dịch ... miền Bắc- Việt Nam" cho khoa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu: - Phân tích hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics nhà cung cấp dịch vụ 3PL- DHL thị trường miền Bắc- Việt Nam - Đ ề xuất giải pháp ... trường miền Bắc- Việt N a m Chương HI: M ộ t số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao vai trò nhà cung cấp dộch vụ 3PL- DHL thộ trường miền Bắc- Việt Nam Sau nội dung Khoa luận tốt nghiệp vi ro - 3e*2ê - je&đ3pz>Q&...
 • 100
 • 1,422
 • 1

khóa luận tốt nghiệp hủy hợp đồng trong trường hợp hàng hóa không phù hợp theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

khóa luận tốt nghiệp hủy hợp đồng trong trường hợp hàng hóa không phù hợp theo công ước viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
... trường hợp hàng hoá không phù hợp theo công ước Viên năm 1980 hợp đồng mua bán quốc tế - Chương 2: Huỷ hợp đồng trường hợp hàng hoá không phù hợp theo Công ước Viên năm 1980 hợp đồng mua bán quốc tế ... HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CHẾ TÀI HỦY HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA KHÔNG PHÙ HỢP THEO CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 1.1 Khái quát chung Công ước Viên ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ CHẾ TÀI HỦY HỢP ĐỒNG TRONG TRƯỜNG HỢP HÀNG HÓA KHÔNG PHÙ HỢP THEO CÔNG ƯỚC VIÊN NĂM 1980 VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ 1.1 Khái...
 • 81
 • 274
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 1 TP HCM và đề xuất biện pháp cải thiện

Khóa luận tốt nghiệp : Đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn quận 1  TP HCM và đề xuất biện pháp cải thiện
... chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận – TPHCM đề xuất biện pháp cải thiện Hình 1. 2: Tốc độ phát sinh CTRSH bình quân đầu người TPHCM 1. 4.2 Hiện trạng thu gom CTRSH địa bàn TP HCM 1. 4.2 .1 Phương ... thiết Đây lý mà đề tài: Đánh giá trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận – TPHCM đề xuất biện pháp cải thiện thực nhằm tìm giải pháp tốt công tác thu gom vận chuyển CTRSH ... Trang 43 Đánh giá trạng thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt địa bàn quận – TPHCM đề xuất biện pháp cải thiện Quận quận trung tâm TPHCM nằm sáu quận nội thành: phía Bắc tiếp giáp với quận Bình...
 • 111
 • 1,023
 • 8

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ NGHIÊNG, NÉT THANH NÉT ĐẬM CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG 1 LỤC NAM - BẮC GIANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ NGHIÊNG, NÉT THANH NÉT ĐẬM CHO HỌC SINH LỚP 3 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG 1 LỤC NAM - BẮC GIANG
... đạt 3A1 3A2 Đạt % Đạt % Khởi điểm 28 /30 93, 3 28 /30 93, 3 Đúng hình dáng 28 /30 93, 3 25 /30 83, 3 Đúng quy trình viết 25 /30 83, 3 17 /30 56,7 Viết liền nét 16 /30 53, 3 6 /30 16 ,7 Viết 22 /30 73, 3 10 /30 33 ,3 ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC PHẠM THỊ VÂN ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ NGHIÊNG, NÉT THANH NÉT ĐẬM CHO HỌC SINH LỚP TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔNG HƯNG LỤC NAM - BẮC GIANG Chuyên ngành: Phương pháp dạy học ... Tiểu học Đông Hưng 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Đề xuất số biện pháp luyện viết kiểu chữ nghiêng, nét nét đậm cho HS Trường Tiểu học Đông Hưng 1, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Thiết kế số...
 • 63
 • 394
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty CP bánh kẹo biên hòa hà nội tháng 11 năm 2006

Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu đề xuất chiến lược kinh doanh cho công ty CP bánh kẹo biên hòa hà nội tháng 11 năm 2006
... kinh doanh nội doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh kết thực chiến lược kinh doanh Cơng ty từ năm 1999 đến năm 2006 Nội dung khoa luận gồm chương Chương ì Cơ sở lý luận chiến lược kinh doanh doanh ... H I Ê N cứu Mục tiêu nghiên cứu đề t i "Nghiên cứu đề xuất chiên lược kinh doanh cho Cơng ty cổ phần Bánh Kẹo Biên Hoa" là: - Hệ thống hoa số vấn đề luận chiến lược kinh doanh doanh nghiệp ... chiên lược kinh doanh Vai trò cửa chiến lược kinh doanh Phăn loại chiến lược kinh doanh 3.1 Chiến lược cấp cơng ty 6 3.2 Chiến lược cạnh tranh 3.3 Chiến lược cấp chức 3.4 Chiên lược kinh doanh...
 • 105
 • 173
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khóa luận tốt nghiệp ngành luật dân sựkhóa luận tốt nghiệp đại học dân lập hải phòngkhoa luan tot nghiep tap hop chi phi tinh gia thanh san phamkhóa luận tốt nghiệp tích hợp giáo dục môi trường trong môn vật lý phổ thôngkhóa luận tốt nghiệp kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty tnhh mtv xdkhóa luận tốt nghiệp de tai ren ki nang phan tich tong hop trong giai toan co loi van cho hoc sinh lop 5chấm dứt hợp đồng lao động thực trạng và hướng hoàn thiện khoá luận tốt nghiệp bế thị thanh hường; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hkhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thực trạng và một số kiến nghị khoá luận tốt nghiệp nguyễn hoàng mỹ linh; người hướng dẫn ths đỗ thị dung hđánh giá hiệu quả tổng hợp của một số mô hình rừng trồng tại khu vực lâm trường hữu lũng i – lạng sơn khóa luận tốt nghiệp trường đại học lâm nghiệpchấm dứt hợp đồng lao động và các chế độ áp dụng đối với người lao động khoá luận tốt nghiệp nguyễn thị huyền; người hướng dẫn ths lưu bình nhưỡng hhướng dẫn viết khoá luận tốt nghiệphướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệphướng dẫn thuyết trình khóa luận tốt nghiệphướng dẫn làm slide bảo vệ khóa luận tốt nghiệpKế hoạch kinh doanh khu vui chơi trẻ em Kool Kidz tại Thủ ĐứcHƯỚNG dẫn CHẤM môn vật lý(a,b)TinySun công ty chuyên cung cấp dịch vụ giữ trẻ dưới 16 tuổi tại nhàThẩm định khía cạnh kinh tế xã hội của dự án đầu tưMarcelo fernandes- Statistic for business and EconomicsTHAM LUẬN NÂNG CAO kết QUẢ THI THPT QUỐC GIA môn TOÁN năm 2017TÌM HIỂU VÀ THỰC TẬP VỀ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚPGiải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Gia LaGiải pháp tăng cường cho vay ngoại tệ đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại Vietcombank chi nhánh Đà NẵnGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch tỉnh Quảng BìnhGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn huyện Phù Mỹ - Tỉnh Bình ĐịnCác giải pháp tái cơ cấu hoạt động tài chính của tập đoàn công nghiệp than – khoáng sản việt namChuyen de he thuc viet LBCác nhân tố tác động đến chất lượng kiểm toán của các doanh nghiệp kiểm toán việt nam theo định hướng tăng cường năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc t eHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quy NhơnHoàn thiện công tác thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nơ Trang LonPhát triển thị trường mua bán nợ xấu tại việt nam astractHạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - Chi nhánh Đà NẵngHoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương chi nhánh Quy Nhơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập