Đề cương lịch sử lớp 9

Đề cương lịch sử lớp 11 có đáp án

Đề cương lịch sử lớp 11 có đáp án
... nơng binh lính) Tính chất: Cách mạng tháng 2/1917 Nga cách mạng dân chủ tư sản kiểu * Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Tháng 4.1917 LêNin thơng qua luận cương tháng Tư chủ trương chuyển CMDCTS sang ... thành lập (tháng 3/1917 tồn nước Nga 555 Xơ viết) (- Tháng 2.1917 nhân dân Nga làm cách mạng lật đổ hồn tồn chế độ Nga Hồng => Nga trở thành nước Cộng hòa.) - Sau cách mạng tháng Hai Nga tồn ... kiến với nơng dân Cách mạng bùng nổ điều khơng thể tránh khỏi Câu 6: Vì năm 1917 Nga điễn hai cách mạng? ý nghóa lòch sử cuả Cách mạng tháng Mười Nga 1917 ? quyền chun chế Nga hồng, cách mang...
 • 4
 • 2,598
 • 8

Đề cương lịch sử lớp 9 HKI

Đề cương lịch sử lớp 9 HKI
... 194 5 12 - 10 - 194 5 - - 197 9 Anh Anh Hà Lan Anh - 194 8 - 195 7 17 - - 194 5 195 7 Năm gia nhập ASEAN 28 - - 199 5 - 199 7 - 199 9 - - 196 7 - 199 7 - - 196 7 - - 196 7 - - 196 7 Trường THCS Vinh Hưng- Lớp ... năm 90 , Chiến tranh lạnh chấm dứt “vấn đề Campuchia” giải quyết, ASEAN có điều kiện phát triển – Mở rộng thành viên ASEAN: Brunây ( 198 4), Việt Nam ( 199 5), Lào Mianma ( 199 7), Campuchia ( 199 9): ... 199 0 ( Cộng hoà Na-mi-bi-a) Nam Phi, Dim-ba-bu-ờ và Cộng hoà Nam Phi năm 199 3 Na-mi-bi-a Câu 4: Nét bật châu Á từ sau năm 194 5 Người thực hiện: Trần Hưng Quốc Khải Trường THCS Vinh Hưng- Lớp 9/ 2...
 • 16
 • 572
 • 0

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KÌ 1 LỚP 4

ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ KÌ 1 LỚP 4
... 6 INH B LNH DP LON 12 S QUN Ngô Quyền mất, Đất nớc rơi vào cảnh loạn lạc lực phong kiến địa phơng dậy, chia cách đất nớc thành 12 vùng Đinh Bộ Lỹnh tập hợp nhân dân, liên ... đạt tên nớc Đại Cồ Việt, niên hiệu Thái Bình Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lợc lần thứ 2 (10 75 -10 77) Vo thi Lý, bng trớ thụng minh v lũng dng cm, nhõn dõn ta di s ch huy ca Lý Thng Kit ó bo ... Lý Chiờu Hong mi tui Quõn xõm lc phng Bc rỡnh rp, nờn nh Lý phi da vo h Trn gi ngai vng Đầu năm 12 26 Lý Chiêu Hoàng nhờng cho chồng Trần Cảnh, nhà Trần đợc thành lập b Nhng vic lm ca nh Trn cng...
 • 3
 • 1,915
 • 156

Đề cương lịch sử ôn thi vào lớp 10

Đề cương lịch sử ôn thi vào lớp 10
... thép sản phẩm công nghiệp khác ( Chủ tịch Mao Trạch Đông tuyên bố vào cuối năm 1957) + Công xã nhân dân : Một hình thức tổ chức liên hiệp nhiều hợp tác xã nông nghiệp cấp cao nông thôn Trung Quốc ... Sự kiện đánh dấu giai cấp công nhân Việt Nam vào đấu tranh tự giác? a Cuộc bãi công công nhân thợ nhuộm Chợ Lớn (1922) b Tổng bãi công công nhân Bắc Kì (1922) c Bãi công thợ máy xưởng Ba Son- ... d Cuộc bãi công 100 0 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926) Câu10.Sự kiện thể “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga thấm sâu vào giai cấp công bắt đầu biến thành hành động giai cấp công nhân Việt...
 • 157
 • 1,375
 • 16

Giải đề cương lịch sử học kì II lớp 11

Giải đề cương lịch sử học kì II lớp 11
... cho P Trên đường dẫn tới thành công dấu chân kẻ lười biếng! GIẢI ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 – 2010 - Ý Nghĩa lịch sử: - Mặc dù phong trào đấu tranh chống P điều bị thất bại khẳng ... sang chinh phục gói nhỏ Trên đường dẫn tới thành công dấu chân kẻ lười biếng! GIẢI ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 – 2010 + Ngày 17 – – 1859 , chúng nổ súng công hội để phản công vào ... hội để kí hiệp Ước với p Trên đường dẫn tới thành công dấu chân kẻ lười biếng! GIẢI ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2009 – 2010 vào ổ phục kích quân ta khu vực Cầu Giấy, toán quân Pháp có...
 • 7
 • 482
 • 1

Đề cương lịch sử Đảng

Đề cương lịch sử Đảng
... bày so sánh nội dung Cương lĩnh trị Đảng Luận cương Tháng Mười năm 1930 ? Cương lĩnh trị luận cương tháng 10/1930 văn kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn Đó văn kiện lịch sử Đảng ta, có tác dụng định ... kiện: Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, Điều lệ tóm tắt Nguyễn Aí Quốc soạn thảo Đó cương lĩnh trị Đảng ta Hội nghị thành lập Đảng mang ý nghĩa lịch sử Đại hội thành lập đảng Sự đời Đảng cộng ... thành Đảng lấy tên Đảng cộng sản Việt Nam, thông qua cương lĩnh vắn tắt, sách lược vắn tắt, điều lệ tóm tắt Đảng lời kêu gọi thành lập Đảng Các văn kiện hội nghị thông qua cương lĩnh trị Đảng...
 • 48
 • 480
 • 5

de cuong lich su 9

de cuong lich su 9
... Việt Nam( 195 4- 197 5) 10 Hội nghị Ma-xtơ-rich 12/ 199 1 thông qua định quan trọng nào? - định quan trọng: + XD thị trường nội địa Châu Âu với liên minh KT tiền tệ Châu Âu, có đồng chung 1-1- 199 9 phát ... trào đấu tranh lanh rộng nước - 1/1/ 195 9 chế độ độc tài Ba-đi-xta bị lật đổ, CM Cu Ba thắng lợi - Sau chiến thắng Hirôn( 4/ 196 1) Cu Ba tiến CNXH Ý nghĩa: 9. Trình bày sách đối nội, đối ngoại Mĩ ... Phong trào đấu tranh diễn sôi nỗi sớm Bắc Phi: + 18/6/ 195 3: nước cộng hòa Ai Cập đời + Ang- gie-ri đấu tranh giành độc lập từ ( 195 4- 196 2) + Năm 196 0: 17 nước Châu Phi giành độc lập” Năm Châu Phi”...
 • 4
 • 469
 • 17

chuyên đề môn Lịch sử lớp 4

chuyên đề môn Lịch sử lớp 4
... hình -Học lịch sử khơng để hình dung hình ảnh q khứ mà vấn đề chủ yếu phải hiểu lịch sử Tức nắm chất kiện, tượng lịch sử Trên sở hình thành khái niệm, phát mối quan hệ rút học lịch sử Bởi GV ... đến hình thức tổ chức dạy học ngồi lớp học như: Tham quan bảo tàng, khu di tích lịch sử, giao lưu gặp gỡ nhân vật lịch sử, nhân chứng lịch sử … Tóm lại loại lịch sử có phương pháp cách thức tổ chức ... - XVII Bài 28: - Kinh Thành Huế III /- PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ : - Nhiệm vụ tất yếu mơn lịch sử tái tạo lịch sử Việc tái tạo lịch sử thực nhiều phương thức khác Trước hết phải kể đến lời nói...
 • 9
 • 5,996
 • 63

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12

Đề Cương Lịch Sữ 10-11-12
... giành quyền + Đều đề cập đến vấn đề đoàn kết quốc tế coi CMVN phận CMTG, đoàn kết với VS dân tộc thuộc địa VS Pháp - Khác nhau: Mặt hạn chế Luận cơng khác với Cơng lĩnh c ý nghĩa lịch sử việc ... Email: Quangduylc@yahoo.com.vn Câu1: Hội nghị cấp cao Ianta diễn bối cảnh lịch sử nh nào? Nội dung Hội nghị? a Bối cảnh lịch sử: - Đầu năm 1945 cục diện chiến tranh giới thứ hai bớc vào giai đoạn ... sách đòi quyền tự dân chủ, quyền bình đẳng quyền tự dân tộc VN + 7/1920 Ngời đọc sơ thảo đề cơng vấn đề dân tộc thuộc địa Lênin.Khẳng định lập trờng kiên ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc...
 • 38
 • 298
 • 6

ĐỀ THI CHUYÊN đề môn LỊCH sử lớp 12

ĐỀ THI CHUYÊN đề môn LỊCH sử lớp 12
... Hen-xin-ki (0,5đ) - Đầu năm 70 hai nước siêu cường Xô-Mĩ tiến hành nhiều gặp gỡ cấp cao (0,5đ) - 12/ 1989, Mĩ Liên xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh (0,5đ) Câu 2(3,5đ) + Hoạt động tư sản: -...
 • 3
 • 937
 • 10

Đề thi Lịch sử Lớp 4.Năm học:2008-2009

Đề thi Lịch sử Lớp 4.Năm học:2008-2009
... phơng bên cạnh lớp học t thầy đồ Tất ý Mở trờng thu nhận cháu vua quan dân thờng học giỏi Nội dung thi cử học tập dới thời Hậu Lê giáo lí Nho giáo Cứ ba năm có kì thi Hơng địa phơng thi Hội kinh ... lí Nho giáo Cứ ba năm có kì thi Hơng địa phơng thi Hội kinh thành> Những ngời đỗ kì thi Hội đợc đợc dự kì thi Đình để chon tiến sĩ c Nhà Hậu Lê làm để khuyến khích việc học tập? Tổ chức lễ...
 • 2
 • 539
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đề cương lịch sử lớp 9đề cương lịch sử lớp 9 học kì 1đề cương lịch sử lớp 9 hk1đề cương lịch sử lớp 9 học kì iđề cương lịch sử lớp 9 kì 2đề cương lịch sử lớp 9 hk2On tap cac diem ngu phap tieng anh lop 12 with keycương ôn thi TN anh văn THPT 2017)Ebook Inorganic chemistry (2nd edition) Part 2Bài tập nhóm việc hạch toán thuế giá trị gia tăng tại tổ chức tín dụng – ngân hàng thương mạiLHS nguyễn thị quyết nhung chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnNghiên cứu vai trò độ mịn của xỉNghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển ngành nông nghiệm tỉnh sơn laĐồ án nghiên cứu chế tạo máy cắt CNC plasma dạng pc baseBảo vệ quyền con người trong bốn công ước geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranhThủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam trước yêu cầu cải cách tư phápThực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bànPhát triển dịch vụ tín dụng tại BIDV Tiền GiangInformation technology project management 7th schwalbeInformation technology for manaagement 10th by turbanProbability and statistics for engineers 9th global edtion johnsonQualitative research methods for the social sciences 9th lune bergĐề tài: Báo chí Thanh HóaThỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhBài giảng Thực vật Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm từ thảo dược PGS.TS. Trần Văn ƠnLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập