ĐỀ CƯƠNG GDCD 9 HKII

Đề cương GDCD 9 HKII (rất chi tiết)

Đề cương GDCD 9 HKII (rất chi tiết)
... lý? Các loại trách nhiệm pháp lý? Cho ví dụ loại ( thi) Trách nhiệm pháp lý: Ñeà cöông oân tap GDCD 9- Trang Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền GV Nguyễn Thị Mai Hương Là nghĩa vụ đặc biệt mà cá nhân, ... Khiếu nại Tố cáo Nội dung - Người thực Công dân từ 18 tuổi trở lên Tất người Ñeà cöông oân tap GDCD 9- Trang Trường THCS Nguyễn Thượng Hiền GV Nguyễn Thị Mai Hương người đại diện - Đối tượng Các ... Việt Nam sống giới Theo em, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thời bình có khác thời đất nước có chi n tranh? (Trong chi n tranh, bảo vệ Tổ quốc bảo vệ độc lập dân tộc, giai đoạn cách mạng bảo vệ Tổ quốc...
 • 4
 • 5,207
 • 84

DE CUONG ANH 9 HKII

DE CUONG ANH 9 HKII
... … in class, children! (noise/ noisy/ noisily/ noiseless) 38 We are considering …… Hawaii (to go/ go/ going/ be going) 39 Would you mind …… standing in the boat, it upsets the balance (stop/ no ... said to Ba (Reported speech) ………………………………………………………………………………………… They moved to Ho Chi Minh city in 199 5 (Rewrite,using “present perfect”) ………………………………………………………………………………………… It’s a pity that Mike isn’t ... ………………on that hill is very old 17 The boy is used to (ride) ……………… to school 18 He (sleep) ………… when we phoned him yesterday morning 19 You must tell me what you (do) …………since I last saw you...
 • 4
 • 217
 • 0

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII.doc

ĐỀ CƯƠNG HÓA 9 HKII.doc
... ngưới ta giấm ăn a./ Từ 10 lít rượu 80 điều chế gam axit axetic ? Biết hiệu suất trình lên men 92 % rượu etylic có D= 0,8g/cm3 b/ Nếu pha khối lượng axit axetic thành dung dịch giấm 4% khối lượng ... ban đầu Biết hiệu suất phản ứng 80% Lưu ý : Xem lại tập SGK: 5/112, 4/126; 4,5/122; 3/125, 4/1 29, 1, 4/133; 2,5/143; 4/144; 6/155 tập sách tập làm   ...
 • 2
 • 198
 • 0

Đề cương hóa 9 HKII 09-10. TN và TL

Đề cương hóa 9 HKII 09-10. TN và TL
... đktc) vào dung dịch nước brom, dung dịch brom nhạc màu, người ta thu 1,7 gam đibrometan a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Tính khối lượng brom tham gia phản ứng? 9/ Đốt cháy hoàn toàn 0 ,9 ... 34 Điểm khác biệt cấu tạo phân tử etylen so với axetylen về: A/ Hóa trị nguyên tố cacbon B/ Liên kết nguyên tố cacbon với hidro C/ Hóa trị nguyên tố hidro D/ Liên kết hai nguyên tử cacbon 35 Chất ... Nước -bezen C Nước -tinh bột D Nước -Metan C K D Rb 28 Tỉ khối etylen Hidro : A 16 B 12 C 13 D 14 29 Các phương trình hoá học sau, phương trình đúng? A CH4 + Cl2 ánh sáng CH2Cl2 + H2 B CH4 + Cl2...
 • 3
 • 180
 • 1

DE CUONG HOA 9 HKII (LT+BTTN+BTTL)

DE CUONG HOA 9 HKII (LT+BTTN+BTTL)
... Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn tập Câ u A B C D Câ u A B C D Trả lời trắc nghiệm: Hóa học 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... lit D 0,001 lit Câu 29: Một hiđrocacbon có khối lượng riêng đktc 1,25 gam/lit Công thức hóa học hiđrocacbon là: A CH4 B C2H4 C C2H2 D C2H6 Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn ... phản ứng 80% Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 Đề cương ôn tập Hóa học Lưu ý: Giải thêm tập SGK -Hết - Trường THCS Hưng Phong Năm học: 20 09 - 2010 ...
 • 5
 • 162
 • 0

Đê cương Toán 9 HKII / 09-10

Đê cương Toán 9 HKII / 09-10
... ) B/ ( x = C/ Cả A B sai D/ Cả A B 2/ Tích nghiệm phương trình - x2 + 3x – = : A/ - B/ C/ -2 D/ 3/ Nghiệm hệ phương trình x– 3y = –x – 3y = A/ ( 2; ) B/ ( -2 ; ) C/ ( - ; - ) D/ (2 ; - ) 4/ Đường ... r: A/ 3(cm) B/ 2(cm) C/ (cm) D/ (cm) Câu 6: Cho x1,x2 hai nghiệm phương trình x2-4x+3 = Tính x12 + x22 : A/ 20 B/ -10 C/ 10 D/ Câu 7: Giải phương trình x +4 x +3 = ta : A/ x∈ {-1;1;-3;3} B/ pt ... y + qua điểm : A/ ( ; - ) B/ ( ; ) C/ ( ; ) D/ ( - ; ) 5/ Tâm đường tròn nội tiếp tam giác giao điểm : A/ đường trung trực B/ đường trung tuyến C/ đường phân giác D/ đường cao 6/ Cho đường tròn...
 • 12
 • 219
 • 1

ĐỀ THI GDCD 9 -HKII (ma trận+ đề + đáp án)

ĐỀ THI GDCD 9 -HKII (ma trận+ đề + đáp án)
... TRƯỜNG THCS BÌNH MINH ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 20 09 - 2010 Môn : GDCD - Khối Thời gian: 30 phút (không kể thời gian phát đề) Họ tên: Ngày kiểm tra: Lớp: 9/ Buổi: Điểm Lời ... ……………………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN GDCD – HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 09- 2010 I TRẮC NGHIỆM (3đ): A Mỗi ý trả lời 0,25 điểm Câu Ý c d c a d b B – Đ ; – S (Mỗi ý trả lời 0,25 điểm) C + c ; + a (Mỗi ý nối 0,25 ... lời theo lối diễn đạt riêng, ghi điểm tối đa) -// MA TRÂN ĐỀ HAI CHIỀU – GDCD – HỌC KÌ II - NĂM HỌC 20 09- 2010 Mức độ Nhận biết TN TL Câu(đ) Bài học (nội dung) Quyền nghĩa vụ lao...
 • 4
 • 5,818
 • 44

DE CUONG TOAN 9 HKII

DE CUONG TOAN 9 HKII
... đường cao BE tam giác ABC Bài 9: Cho đường tròn tâm O đường kính AC Trên đoạn OC lấy điểm B vẽ đường tròn tâm O’ đường kính BC Gọi M trung điểm đoạn AB Qua M kẻ dây cung DE vuông góc với AB; DC cắt ... hai làm hoàn thành công việc Hỏi người làm 15 riêng phải thời gian hoàn thành cong việc ? Bài 19: Một ca nô xuôi dòng quãng sông dài 12km trở 30 phút Nếu quãng sông ca nô xuôi dòng km ngược dòng ... nghiệm phân biệt ? b Tính E = x12 + x22 theo m c Tìm m để pt có nghiệm thoã mãn : x1 – x2 = Bài 29 : Cho pt x2 – 2(m +3)x+ m2+3 = (1) a Với giá trị m pt(1) có nghiệm b Với giá trị pt (1) có nghiệm...
 • 6
 • 104
 • 0

de cuong hoa 9 hkII

de cuong hoa 9 hkII
... Cho 20 ml rượu etylic 96 0 tác dụng với Na lấy dư a/ Tính thể tích khí hidro thu (đ,k,t,c) ? Biết khối lượng riêng rượu nước 0,8 g/ml 1g/ml b/ Pha thêm 21,2 ml nước vào rượu 96 0 : tính độ rượu ... Na, vừa tác dụng với dd NaOH Hợp chất h/ có công thức : A C2H6O ; B C6H6 ; C C2H4 ; D C2H4O2 Câu 19 Để nhận lọ đựng dung dịch không màu : CH3COOH, C6H12O6 ; C2H5OH bị nhãn, dùng cách cách sau để...
 • 3
 • 111
 • 0

de cuong anh 9 HKII va Dap an

de cuong anh 9 HKII va Dap an
... to power the many appliances that we have in our homes Such appliances include television sets, computers, electric fans, irons and many others The list is simply endless Modern man will most ... to power the many appliances that we have in our homes Such appliances include television sets, computers, electric fans, irons and many others The list is simply endless Modern man will most ... the most deadly earthquake to hit Japan since 192 3 The quake (8)……………buildings and bridges to collapse and fires (9) …………out throughout the city In all, about 5,000 people died and more than 21,000...
 • 8
 • 142
 • 1

DE CUONG VAN 9 HKII

DE CUONG VAN 9 HKII
... đẹp, giản dị gợi cảm, so sánh ẩn dụ sảng tạo Mùa xuân nho nhỏ (11. 198 1) Thanh Hải (Phạm Bá Ngoãn) Thơ năm chữ Viếng lăng Bác (4. 197 6) Viễn Phương (Phan Thanh Viễn) Thơ tự +Cảm xúc thành kính, thiêng ... Bàn đọc sách Chu Văn Quang nghị Tiềm luận (nhà lí luận VH Trung Quốc) Tiếng nói văn nghệ (Viết 194 8) Chuẩn bị hành trang vào kỉ (viết 2001) Nguyễn Văn Đình Thi nghị (nhà văn, luận thơ, lí luận ... Buy-Phông Chó sói cừu thơ ngụ ngôn La Phông-ten Hi pô lit Ten (Triết gia, sử gia Pháp) Con cò ( 196 2, Hoa ngày thườngChim báo bão) Chế Lan Thơ tự +Vẻ đẹp ý nghĩa hình tượng cò thơ phát triển từ...
 • 11
 • 69
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề cương sinh 9 hkiide cuong gdcd 9đề cương gdcd 9 hk2đề thi gdcd 9 hkiiđề cương hóa 9 hkiide cuong on tap gdcd 9 hkiiđề cương ôn thi hkii hóa 9đề kiểm tra 1 tiết gdcd 9 hkiiđề cương ôn thi hkii toán 9đề cương gdcd lớp 9 hk1de cuong on thi hkii mon dia 9đề cương ôn tập hkii gdcd 7đề cương ôn tập hkii gdcd 6đề cương gdcd lớp 10 hkiiđề kiểm tra gdcd 9 hkiiBình luận ưu nhược điểm của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) và liên hệ với Khu vực thương mại tự do ASEANtìm hiểu khái niệm về án lệFactors influencing purchasing behavior of counterfeit productsRelationship between corporation social responsibility, brand equity, company reputation and customer company identification in ho chi minh city hotel industryBài tập đọc hiểuTrình độ A 2Advanced Grammar TestExcercise on REPORTED SPEECHlaser rắn và laser NeodymThe subjunctive mood in EnglishUnit 1 English 7 new Exercise period 1.Bài 7 sóng cơ và sự truyền sóng cơKỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1995 2001 (viện pasteur nha trang)Ôn tập toán 7 lên lớp 8VNUEPT speaking chủ đề và bài soạn (1)TÀI LIỆU ôn THI môn bào CHẾ NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược LIỆU NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược lý CHUYÊN NGÀNH NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI môn dược lý đại CƯƠNG NGÀNH y dượcTÀI LIỆU ôn THI PHÁP CHẾ NGÀNH y dượctài liệu thi môn pháp chế ngành y dược
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập